| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJENDALEN |


 

 

 

Nils Torbjørnsen f ca 1667 sin familie (Hans første kones navn er ukjent, men han ble 2. gang gift med Ellen Pedersdatter f. ca 1665)

 

 

 

Nils Torbjørnsen, f. ca 1667,[1] d. 1750 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[2] gravlagt 18.03.1750 på Eidanger kirkegård.[3]

 

I 1719 ble Niels Thorbjørnsen gift med Ellen Pedersdatter og siden oppgitt som eier av Kjenndalen. Han var nevnt som eier av 7 1/2 skinn i gården i matrikulen fra 1723, mens han stebarn var eiere av 4 3/4 skinn. Dette dreide seg om barna til Ole Ottersen. Konen til Niels Thorbjørnsen må ha vært gift med Ole Ottersøn.

 

Copul. 1/1-1719 i Eidanger.

Niels Torbiørnssøn Kiendahlen med Ellen Pedersd.

 

Kan han være farbror til Ellens sin sønns Ole Olsens kone Inger Jacobsdatter? Hun var datter av Jacob Torbjørnsen og kom fra Osestad i Hedrum.

 

Kjendalen i 1725:

Kiendahl

Skylder 1 Huud, Udreeder ½ Soldat, bruges af Niels Torbiørnssøn gl. 58 aar, tienet for Soldat, er frisk, gift med Elen Pedersdatter gl. 60 aar. Har 3de Sønner, Hans Olsøn gl. 19 aar, iche endnu døgtig at tiene, Christen Nielsøn gl. 16 aar, iche heller døgtig til at tiene, Anders Nielsøn gl. 12 aar, Noch en Stifsøn Olle Olsøn gl. 27 aar, tiener for Soldat, gift med Inger Jacobsdatter gl. 25 aar, har 1 datter Anne Olsdatter gl. 1 ½ aar, Disse opholder sig hos sin Stiffader.

Til Gaarden er lidet Skov af Gran kund somlig ud nogle faa smaa bielche, og anden smaa last, er ½ miil til Stranden at fremdrive, til disse Gaarde som melt er ingen anden herlighed, kund finds end som indført er.

 

Disse barna som er nevnt her er da fra et tidligere ekteskap.

 

Nils døde som enkemann på Stusrød u/Prestegården i 1750 bosatt hos sønnen Christen.

 

Gravlagt som "Niels Kindalen fra Studsrød 71 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med Nils Torbjørnsens 1. hustru, f. omkring 1670, d. før 1719.

 

 

(2) Gift 01.01.1719 i Eidanger kirke,[4] med[5] Ellen Pedersdatter, f. ca 1665,[6] d. 1739 på Kjendalen i Eidanger,[7] gravlagt 18.12.1739 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Hun hadde vært gift med Ole Ottersen Kjendalen og var trolig nå enke etter Rasmus Pedersen f. omkring 1680 fra Nordre Grava.  Se under hans far på Nordre Grava

 

Trol. 26/12-1713. Copul. i Eid. Kirke 2/2-1714.

Eidanger Præstegaard. Trolofvende Rasmus Pedersen Grava og Elen Pedersdaatter Kindahlen.

Caut. Rejer Flogstad.

Hafde Uslers sæddel - (var Soldat).

 

Gravlagt som "Niels Kindalens kone Elen Pedersdatter 73 aar".

 

 

 

I.    Anders Nilsen, (sønn av Nils Torbjørnsen og Nils Torbjørnsens 1. hustru) f. ca 1708 på Kjendalen i Eidanger,[9],[10] d. 1783 på Grønsholt i Eidanger,[11] gravlagt 28.03.1783 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Han er nevnt i 1725 og hans bror Christen Nilsen Studsrød nevnes som fadder.

      

 

       Gift 27.09.1735 i Eidanger kirke,[13] med Karen Andersdatter, f. ca 1706,[14] d. 1771 på Grønsholt i Eidanger,[15] gravlagt 31.12.1771 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Se Grønsholt

 

      

 

II.   Christen Nilsen, (sønn av Nils Torbjørnsen og Nils Torbjørnsens 1. hustru) f. ca 1709 på Kjendalen i Eidanger,[17] d. 1783 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[18] gravlagt 02.11.1783 på Eidanger kirkegård.[19]

 

 

       (1) Gift 02.01.1731 i Eidanger kirke,[20] med Anne Andersdatter, f. ca 1708,[21],[22] (datter av Anders Findsen og Gunhild Pedersdatter), d. 1733 på Døvik i Eidanger,[23] gravlagt 07.03.1733 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Se lille Døvik u/Tråholt

 

 

       (2) Gift 24.05.1735 i Eidanger kirke,[25] med Johanne Knudsdatter, f. ca 1708 på Tråholt i Eidanger (datter av Knud Andersen og Anne Jonsdatter).

      

       Se Stusrød u/Prestegården

      

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen p

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 70.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Alder ved død.

[10]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Alder ved død.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Alder ved død.

[22]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 290.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 290.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".