| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Tallak Sundsåsen f. omkring 1570 og sønnen Amund Tallaksen f. ca 1604 sin familie

 

 

 

Tallak Sundsåsen, f. omkring 1570.[1]

 

Tallak Sundsåsen ble nevnt blant ødegårdsmenn i Eidanger i 1611. Vi finner han der også i 1619-20.

 

 

I.    Amund Tallaksen, f. ca 1604.[2]

      

      I 1640 nevnes en Amund som bruker på Sundsåsen. I skoskattemanntallet fra 1645 står han oppfør med kvinne. 

      Amund hadde i 1650 gården i pant av Søren Herøya. Amund oppføres som eier av gården i 1655. Skylden var 1 ½ hud.

      

       Amund er nevnt på Sundsåsen i 1664. Gården har da en skyld på 1,5 hud 2 t. hauffre 1 t. halffheffert.

      

       Han stod i 1664 nevnt som oppsitter og er nevnt som Anunnund Tallachsen, 60 år gammel. Han har sønnene Lauritz Annundsen på 23 år og Hans Annundsen på 20 år. Det skulle da være klart at han var sønn av Tallak Sundsåsen som nevnes på gården før han.

      

       Det var fortsatt en Amund som brukte Sundsåsen i begynnelsen av 1670 årene. Han kan jo forveksles med sin sønn som også het Amund, men han mener Lorens Berg var bruker på Værvågen fra ca.1664. Sønn til denne Amund som het Nils ble eier og bruker på Sundsåsen etter Amund (da trolig den eldste).

 

      

 

       A.   Amund Amundsen, f. ca 1634,[3] d. 1709 på Versvågen, Berg i Brunlanes.[4],[5]

            

             Amund var ifølge Lorens Berg bruker på Værvågen fra ca 1664 til han døde der i 1709. Han var den siste som hadde gården udelt. Han var 75 år da han døde.

 

             1701-manntallet fra Værvogen:
Anund Anundssen 67 Opsiddere
Niels Amundssen 30 Sønner Soldatt, ugiftt
Amund Anundssen 26 Sønner Farer fra Brevig
Tallack Amundssen 15 Sønner Vandfør
Olle Anundssen 11 Sønner

 

             Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1701-1710) side 185b

             Skifte 6. Aprilis 1709 paa gaarden Værvogen i Brunlaugnæs

             Anund Anundsen død, enke Kirsten Olsdatter, g.1. Marta Nielsd. død, g.2. Kirsten Olsd., gjenl.

             Barn med hans 1. kone Marta Nielsdatter, 2 sønner og en datter:

             1. Niels Anundsen, 40 aar, hiemme hos stemoren.

             2. Anund Anundsen, 35 år, bor i Brevik.

             3. Aase Anundsdatter, død, g.m. Hans Jørgensen, boende i Brevik.

                 Efterladt sig en sønn:

                 - Abraham Hansen.

             Barn med enken:

             4. Tallack Anundsen, gift, bor i Brevik.

             5. Ole Anundsen, 22 aar, reist udenlands forgangen høst.

             Jord: i Sundsåsen, Eidanger, 6 ¾ skinn m.b. (Sammesteds eier Anund Værvågens barn etter sin mor 2 skinn og 1 skinnkling m.b.)

             Brutto 227-1-3.

             Netto 177-1-3.

 

            

             (1) Han giftet seg med[6] Marthe Nilsdatter, f. omkring 1640.

 

            

             (2) Han giftet seg med[7] Kirsti Olsdatter, f. omkring 1650,[8] d. 1721 i Brevik,[9] gravlagt 05.12.1721 på Brevik kirkegård.[10]

            

             Kirsti:

             Gravlagt som "Olle Vervovens moder Kirsti Olsdatter".

 

 

 

 

             1.    Nils Amundsen, (sønn av Amund Amundsen og Marthe Nilsdatter) f. ca 1667,[11] d. 1736 på Sundsåsen i Eidanger,[12] gravlagt 23.04.1736 på Eidanger kirkegård.[13]

                   

                    Han er 40 år og bodde hjemme hos stemoren på Værvågen i Brunlanes i 1709 under skifte etter faren.

 

                   

                    Han giftet seg med[14] Anne Pedersdatter, f. ca 1692,[15] d. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[16] gravlagt 17.12.1769 på Eidanger kirkegård.[17]

 

                    Se Sundsåsen denne gården

 

 

                   

             2.    Åse Amundsdatter, (datter av Amund Amundsen og Marthe Nilsdatter) f. ca 1670,[18] d. 1705 i Brevik,[19] gravlagt 30.10.1705 i Brevik.[20]

                   

                    Hun var gift i Brevik med Hans Jørgensen og hun var død 1709 ifølge skifte etter faren.

                   

                    Gravlagt som "Aase Amundsdatter, som var Hans Jørgensen Kiørholtis hustru gammel 35 aar, 7 maaneder, nogl dage".

 

                   

                    Hun giftet seg med Hans Jørgensen, f. omkring 1665,[21] (sønn av Jørgen Arnesen og Sara Halvorsdatter).

                   

                    Hans

                    Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Jørgensen Kørholdt", innrullert 21. juni 1706.

                   

                    Se under hans far JørgenArnesen

 

                      

 

             3.    Amund Amundsen, (sønn av Amund Amundsen og Marthe Nilsdatter) f. ca 1671,[22] d. 1744 i Brevik, gravlagt 10.09.1744 på Brevik kirkegård.[23]

                   

                    Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Amund Amundsen Verevog", 37 aar, født i Brunlaugnæs og bosatt i Brevig, innrullert 12. mars 1707.

                   

                    Han var 35 år og bosatt i Brevik under skifte etter faren i 1709.

                   

                    Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1720.

                   

                     Vielse Brevik 21.01.1720

                     Annon Ammundsen og Kirstine Helliesdatter

                   

                    Jeg finner denne familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

                    Anon Amundsøn Vigværing gl. 53 aar, har tient for Matros, gift med Kirsten Helgesdatter gl. 38 aar. Ingen Børn. (Dette med Vigværing må vel være Vervogen?)

 

                    Han giftet seg 3. gang i 1737.

                   

                    Brevik: trolovet 04.09.1737, viet 27.10.1737

                    Annon Wervog og Karen Andersdatter

                    Caut.: Saling, Jens Smid.

                   

                    Gravlagt som "Annun Vervogen 72 aar".

                   

                    1744 15/10        Protokoll 4 s. 357b

                    Brevik

                    Amun Ammundsen Wervogen +    e. Karen Andersdtr.

                                Avdødes Fuldsøskende:

                                1.  Niels Ammundsen Sundsåsen, 6 barn:

                                      -  ældste søn Peder Nielsen 25 aar gl. og bor paa Sundsaasen

                                      -  Hans Nielsen 16 aar gl

                                      -  Jacob Nielsen 12 aar gl.

                                      -  ældste datter Aase Nielsdatter gift med Niels Prossen som bor paa Gaard galdet Solum i Laurvigs Grevskap

                                      -  Marthe Marie Nielsdatter, ugift

                                      -  Anne Nielsdatter, ugift

                                2.  Aase Ammundsdtr. været gift inden død og etterlater sig 1 sønn:

                                      -  Abraham Hansen boende paa Solverød i Eidanger

                                Avdødes halvbror:

                                3.  Ole Ammundsen boesadt her i Brevig

                    Brt. 99 - 1 - 11

                    Nt. 61 - 0 - 16

                    Boet eier hus på Sylterøen.  Takst 45 - 0 - 17.

                   

 

                    (1) Han giftet seg med Anne Michelsdatter, f. ca 1682,[1][1] (trolig datter av Michel Nilsen Stokksund),  d. 1718 i Brevik, gravlagt 30.03.1718 på Brevik kirkegård.[24]

                   

                    Anne:

                    Gravlagt som "Anund Amundsen Værevaagens hustrue døde paa berselseng efter sit uformeldte førstefødte barn, N. Anne Michelsdatter gammel 36 aar 9 maaneder og nogle dage".

 

 

                    (2) Gift 21.01.1720 i Brevik kirke,[25],[26] med Kirsten Helgesdatter, f. ca 1687,[27]  d. 1730 i Brevik, gravlagt 12.02.1730 i Brevik kirkegård.[28]

                   

                    Kirsten:

                    Gravlagt som "Annun Wervogens K. ".

                   

                    1731 9/6     Protokoll 3a s. 287a

                    Brevik, et hus på Sylterøen ved Brevik

                    Kirsti Helgesdtr. + e.m. Amund Amundsen Vervogen

                                Avdødes slekt:

                                Brordatter:   Guri Hansdtr., 22 år

                                Bror:        Ole Helgesen, 50 år, gift, boende i Kbhn

                                Bror:        Rasmus Helgesen +

                    Brt. 100 - 1 - 20

                    Nt. 19 - 1 - 13

 

            

                    (3) Gift 17.10.1737 i Brevik kirke,[29] med Karen Andersdatter, f. omkring 1700

                   

                    Karen:

                    Skifte 1744 15/10, Protokoll 4 F. 357b

                    Anund Amundsen Wervogen enke Karen Andersdtr.     

                    Sylterøen, Brevig under Eidanger tinglag

                    Begr. Brevik 1744 10/9 - 72 år

 

                    Se Brevik 1725

                   

 

            

             4.    Tallak Amundsen, (sønn av Amund Amundsen og Kirsti Olsdatter) f. omkring 1680.[30]

                   

                    Han er bosatt i Brevik under skifte etter faren i 1709.

                   

 

                    Han giftet seg med Inger Michelsdatter, f. omkring 1680, [31] (trolig datter av Michel Nilsen Stokksund).[32]

 

                    Se Brevik 1701-1725

                   

                   

 

             5.    Ole Amundsen, (sønn av Amund Amundsen og Kirsti Olsdatter) f. ca 1687 i Brunlanes,[33] d. 1763 på Vervågen i Brunlanes,[34] gravlagt 18.05.1763 på Eidanger kirkegård.[35]

                   

                    Ole Amundsen Sundsåsen, senere Versvågen. Han var 22 år og hadde reist utenlands i 1708 ifølge skifte etter faren i 1709.

                   

                    Brevik 21.01.1714: trolovelse Olle Amundsen Værvaagen og Birthe Hansdatter, Caut: Anund Amundsen og Christen Hansen

                   

                    Brevik 21.02.1714: brudevielse Olle Amundsen og Birthe Hansdatter

                   

                    Der virker som om de har gravlagt et barn i Brevik i 1714?:

                    23.09.1714: begravet Olle Amundsen Busch og (Stor avstand. JO) deris barn N. (Stor avstand. JO) gl.

                   

                    Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Amundsen Wervogen 40 aar", født paa Næset og bosatt i Brevig, innrullert 1. juli 1723.

 

                    Han står i matrikkelen av 1723 oppført som eier av Sundsåsen. Gården var delt mellom Abraham Hansen, Ole Amundsen og Nils Amundsen som eide tilsammen 1 hud og 6 skinn. Dette ble totalt 18 skinn og det passer med den fordelingen av eierdelen som man finner der i 1725.

 

                    Jeg finner denne familien bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725. Dette med Vigværing må vel være galt?.

                    Olle Amundsøn Vigværing, gl. 41 aar, har tient for Matros, gift med Børte Hansdatter gl. 41 aar, har 2de Sønne, Amund Olsøn gl. 6 aar, Hans Olsøn gl. 2 aar, og 1 datter Kirstine Olsdatter gl. 7 aar.

                   

                    Han er nevnt også nevnt på Sundsåsen i 1725:

                    Skylder 1 ½ Huud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 3de Bønder Navnlig Olle Amundsøn 4 ½ Skind, Abraham Hansøn 4 ½ Skind, Niels Amundsøn 9 Skind. Olle Amundsøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende udi Brevig, som før er anført. Abraham Hansøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende paa Biønnæs som ogs findes der anført.

 

                    Han eide i 1743 4 1/2 skinn i Sundsåsen. 

 

                    Han nevnes på Sundsåsen i 1747.

Matrikkelen i 1747
Sundsaasen
Eiere: Opsidderen Cornelius hans stefbøern, brukeren Eggert og brukeren Ole.
Oppsittere: Cornelius, Eggert og Ole

 

                    Han var med på et salg på en del av Sundsåsen i 1749.

                    Anno 11.04.1749 – Blev læst Cornelius Hansen, Ole Amundsen og Niels Prossens skiøde til Peder Nielsen paa endeel jordgods i Sundsaasen. (dat. 16.02.1749)

 

                    Han solgte i 1756 4 1/2 skind i gården til sin nevø Peder Nilsen for 50 rdl.

                    Anno 23.01.1756 – Ole Aamundsen Wervaagens skiøde til Peder Nielsen paa 4 ½ skind med bøxel i grd. Sundsaasen for 50 rd. af dags dato.

 

                    Gravlagt som "Ole Amundsen Vervogen 79 aar".

 

                   

                    Gift 21.02.1714 i Brevik kirke,[36] med Berte Hansdatter, f. ca 1684,[37] d. 1764 i Brevik, gravlagt 15.12.1764 på Brevik kirkegård.[38]

                   

                    Berte:

                    Gravlagt i Brevik som "Birthe Hansdatter 84 aar".

 

                    Se Brevik 1725

                   

 

            

       B.   Lars Amundsen, f. ca 1640,[39] d. ca 1710.[40]

            

             Han er nevnt hjemme på Sundsåsen, 23 år gammel, sammen med faren og broren Hans i 1666.

            

             På side 6 i den første kirkeboken i Eidanger står nevnt angående en Peder Hansen Ørvigs forsvinninger i 1696 at Lars Amundsen Bassebo bekrefter at Peder har dratt sin vei. Lars nevnes også med sin bekreftelse på side 8.

            

             Der har vi da også patronymikonet til Lars Bassebo som nevnes som bruker på Bassebo i Eidanger i 1680 og fremdeles bruker gården i 1700. Han eide i 1700 gården Sundsåsen sammen med Amund Amundsen på Værvågen i Brunlanes. Dette er nok bekreftelsen på at han var sønn av Amund Sundsåsen og at han var bror til Amund Amundsen på Værsvågen.

 

 

             Gift med Amborg Arnesdatter, f. omkring 1640, d. før 1713 på Bassebo i Eidanger

 

              Se Bassebo

 

            

 

       C.   Hans Amundsen, f. ca 1644[41]

            

             Hans Amundsen ble nevnt på Sundsåsen i 1664 sammen med faren Amund Tallaksen Sundsåsen og sin bror Lauritz (Lars). Han var da nevnt å være 20 år gammel.

            

             Det var nok han som nevnes på Skaveråker fra 1680 til 1692. Etter han nevnes ei Berthe sammen med en Amund og etter det bare Amund. Det var han som Hans Amundsensom var denne Hans og Berthe kan ha vært enken etter han. Amund Vetlesen,som var denne Amund, var da hans svigersønn, da han var gift med hans datter Anne. Både datteren Johanne og Anne brukte Berthe som navn til sine barn.

 

             Se Skavråker

            

 

             Barn:

 

             1.    Johanne Hansdatter, f. ca 1677,[42] d. 1752 på Sandøya i Eidanger,[43] gravlagt 12.02.1752 på Eidanger kirkegård.[44]

                   

                    Hun var søster til Abraham Bjønnes ifølge skifte etter han i 1734.

 

                   

                    (1) Gift 1702,[45] med[46] Ole Torsen, f. ca 1676 på Sandøya i Eidanger,[47] (sønn av Tor Nilsen).

 

                   

                    (2) Gift 14.11.1717 i Brevik kirke,[48],[49] med[50] Eggert Simonsen, f. ca 1698 på Nordre Tveten i Eidanger,[51] (sønn av Simen Eggertsen), d. 1767 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 14.03.1767 på Brevik kirkegård.[52]

                   

                    Se Sandøya

 

                   

 

             2.    Anne Hansdatter, f. omkring 1680,[53] d. før 1711.

                   

                    Hun var søster til Abraham Bjønnes ifølge skifte etter han i 1734. Hun døde før 1711 da Amund dette året trolovet seg på nytt.

 

                   

                    Hun giftet seg med Amund Vetlesen, f. 1682 på Søli Nedre i Gjerpen,[54] (sønn av Vetle Ingebretsen og Maren Nilsdatter), døpt 03.12.1682 i Gjerpen kirke,[55] d. 1735 på Skavråker i Eidanger,[56] gravlagt 05.11.1735 på Eidanger kirkegård.[57]

                   

                    Se Skavråker

 

                   

 

             3.    Abraham Hansen, f. ca 1685,[58],[59] d. 1734 på Bjønnes i Eidanger,[60] gravlagt 23.04.1734 på Eidanger kirkegård.[61]

                   

                    Han hadde odelgods på Sundsåsen etter sin far.

 

                   

                    Gift 15.11.1719 i Eidanger kirke,[62] med Elisabeth Hansdatter, f. ca 1687,[63],[64] (datter av Hans Amundsen og Martha Hansdatter), d. 1737 på Bjønnes i Eidanger,[65] gravlagt 29.04.1737 på Brevik kirkegård.[66]

                   

                    Elisabeth:

                    Hun kom fra Skjelsvik.

 

                    Det gravlegges ei "Ragnille Hansdatter fra Biønneæs 46 aar 6 maaneder 6 dager" i 1727. Kan dette være hennes søster?

                   

                    Gravlagt som "Lisbett Biønnæs 50 aar gl.".

 

                    Se Bjønnes

 

 

 

       D.   Birthe Amundsdatter, f. ca 1662,[67] d. 1729 på Bjønnes i Eidanger,[68],[69] gravlagt 19.01.1729 på Brevik kirkegård.[70],[71]

            

             Hun er nevnt på Bjønnes i 1725:

             Biønnæs

             Skylder 4 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af Abraham Hansøn gl. 40 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Lisbet Hansdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, 1 Tienistedreng Olle Hansøn gl. 23 aar, enroullered tiener for aarsløn, 1 Tienistepige Kirsten Olsdatter gl. 27 aar, tiener for aarsløn.

             Har sin Faders søster hos sig, en Enche Børte Anundsdatter gl. 63 aar, og et Fosterbarn Gunild Pedersdatter gl. 12 aar.

             Til bemelte gaard er temlig smaa Skov af furu og gran, til Bielcher og anden smaalast.

 

            

             Gift 29.07.1708 i Brevik,[72],[73] med Jens Larsen, f. ca 1634.[74]

            

             Se Bjønnes

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Manntallet for 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemrk., registrert på Digitalarkivet.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Skifte etter mannen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[11]  Alder ved død.

[12]  Tore Vamraak's database Internett.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Tore Vamraak's database Internett.

[15]  Alder ved død.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[18]  Alder ved død.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Stipulert, Stipulert.

[22]  Skifte etter faren.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[25]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[27]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[30]  Stipulert, Stipulert.

[32]  Stipulert, Stipulert.

[33]  Skifte etter faren.

[34]  Eidanger, gravlagte 1760-1764,Registrert av Jørn Olsen 

[35]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[37]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[38]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[39]  Stipulert, Stipulert.

[40]  Stipulert, Stipulert.

[41]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[44]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[47]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[49]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[51]  Ifølge de sjømilitære rullene for Eidanger i 1740 fotografert av Grenland Ættehistorielag.

[52]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[53]  Stipulert, Stipulert.

[54]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[55]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[56]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[57]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[59]  Alder ved død.

[60]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[61]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[62]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[64]  Alder ved død.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[66]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[67]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[69]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[71]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[72]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[73]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[74]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[75]  Stipulert, Stipulert.

[76]  Stipulert, Stipulert.

[77]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[78]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[79]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[80]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[81]  Stipulert, Stipulert.

[82]  Alder ved død.

[83]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[84]  Alder ved død.

[85]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[86]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[87]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[88]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[89]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[90]  Alder ved død.