| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Ole Amundsen f. ca 1687 og Berte Hansdatter f. ca 1684 sin familie

 

 

 

Ole Amundsen, f. ca 1687 i Brunlanes,[1] d. 1763 på Vervågen i Brunlanes,[2] gravlagt 18.05.1763 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Amund Amundsen Vervågen og Kirsti Olsdatter.

 

Hans far kom fra Sundsåsen i Eidanger.

 

Ole Amundsen Sundsåsen senere Vervågen var 22 år og hadde reist utenlands i 1708 ifølge skifte etter faren i 1709.

 

Han giftet seg i 1714.

 

Brevik 21.01.1714

trolovelse Olle Amundsen Værvaagen og Birthe Hansdatter

Caut: Anund Amundsen og Christen Hansen

 

Brevik 21.02.1714

brudevielse Olle Amundsen og Birthe Hansdatter

 

Der virker som om de har gravlagt et barn i Brevik i 1714:

23.09.1714: begravet Olle Amundsen Busch og  (Stor avstand. JO)   deris barn N. (Stor avstand. JO)   gl.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Ole Amundsen Wervogen 40 aar", født paa Næset og bosatt i Brevig, innrullert 1. juli 1723.

 

Han stod i matrikkelen av 1723 oppført som eier av Sundsåsen. Gården var delt mellom Abraham Hansen, Ole Amundsen og Nils Amundsen som tilsammen eide 1 hud og 6 skinn. Dette ble totalt 18 skinn og det passer med den fordelingen av eierdelen som man finner der i 1725.

 

Han var bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725. (Det står Vigværing men det skulle nok stått Vervogen. Her er det nok ført galt. JO)

Olle Amundsøn Vigværing, gl. 41 aar, har tient for Matros, gift med Børte Hansdatter gl. 41 aar, har 2de Sønne, Amund Olsøn gl. 6 aar, Hans Olsøn gl. 2 aar, og 1 datter Kirstine Olsdatter gl. 7 aar.

 

Han ble også nevnt på Sundsåsen i 1725:

Sundsaasen

Skylder 1 ½ Huud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 3de Bønder Navnlig Olle Amundsøn 4 ½ Skind, Abraham Hansøn 4 ½ Skind, Niels Amundsøn 9 Skind.

Olle Amundsøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende udi Brevig, som før er anført.

 

Abraham Hansøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende paa Biønnæs som ogs findes der anført.

 

Niels Amundsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, gift med Anne Pedersdatter gl. 35 aar, har 3de Sønner, Amund Nielsøn gl. 9 aar, Peder Nielsøn gl. 7 aar, Jacob Nielsøn gl. 3 aar, 3de døttre, Aase Nielsdatter gl. 14 aar, Marte Marie Nielsdatter gl. 5 aar, Anne Nielsdatter gl. 1 aar. 1 tienistepige Else Jonsdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

 

 

Han eide i 1743, 4 1/2 skinn i Sundsåsen.

 

Han nevnes der i 1747.

Matrikkelen i 1747

Sundsaasen

Eiere: Opsidderen Cornelius hans stefbøern, brukeren Eggert og brukeren Ole.

Oppsittere: Cornelius, Eggert og Ole

 

 

Gravlagt som "Ole Amundsen Vervogen 79 aar".

 

 

Forlovet 21.01.1714 i Brevik,[3] gift 21.02.1714 i Brevik kirke,3 med Berte Hansdatter, f. ca 1684,[4] d. 1764 i Brevik, gravlagt 15.12.1764 på Brevik kirkegård.[5]

 

Berte:

Hun var nok søster til Christen Hansen Setre og Kjersti Hansdatter gift med Abraham Heronimusen.

 

 

Gravlagt som "Birthe Hansdatter 84 aar".

 

 

 

I.    Kirstine Olsdatter, f. 1717 i Brevik,4 døpt 28.11.1717 i Brevik kirke,3 d. 1734 i Brevik, gravlagt 13.10.1734 på Brevik kirkegård.[6]

      

       døpt Olle Ammundsen og Birgethe Hansdatter ægtebarn Navnl. Kirstine

       baaren af Madam. Maren Henrich Kierulfs, assist: Gunnild Laurs Nielsens, Kirsten Hansdatter, mandfaddere: Tore Stochesund, Annon Ammundsen, Jacob Axelsen

      

       Brevik 01.01.1718: introdusert Olle Vergaagens hustrue N. Birgitte Hansdatter

      

       Trolig hun som gravlegges som "Ole Wervog. Datter".

 

 

 

II.   Amund Olsen, f. 1719 i Brevik,4 døpt 19.05.1719 i Brevik kirke,3 d. 1739 i Brevik, gravlagt 14.06.1739 på Brevik kirkegård.[7]

      

       døpt Olle Ammundsen og Birgethe Hansdatters ægte barn Navnl. Ammund

       baaren af Mætte Anders Mortensen, assist: Anne Jacob Torps, Anne Arntsdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Annon Versv., Villem Schudts

      

       Brevik 25.06.1719: introdusert Birgethe Hansdatter, Ole Amundsen Vervogns

      

       Gravlagt som "Ole Vervogens Søn Amun gl. 20 ".

 

 

 

III. Hans Olsen, f. 1723 i Brevik,4 døpt 04.07.1723 i Brevik kirke.[8]

      

       Ole Vervogens Søn Hans

       baaren af Mad'me Else Heins, Mad'selle Karen Larsdatter, mandfaddere: Annon Vervogen, Christen Hansen Sætt., Lucas Moy

      

      

       Forlovet 04.01.1748 i Brevik,[9] gift 14.01.1748 i Brevik kirke,[10] med Marthe Torsdatter, f. 1724 i Brevik,4 (datter av Tor Michelsen og Derichen Jacobsdatter), døpt 02.04.1724 i Brevik kirke,[11] d. 1791 i Brevik, gravlagt 04.10.1791 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Brevik 1762

 

      

 

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Brevik, døde 1764-1775 registrert av Frank Johannesen på internett.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.