| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BJØNNES |

 


 

 

 

Abraham Hansen f. ca 1685 og Elisabeth Hansdatter f. ca 1687 sin familie

 

 

 

 

Abraham Hansen, f. ca 1685,[1],[2] d. 1734 på Bjønnes i Eidanger,[3] gravlagt 23.04.1734 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Hans Amunden Sundsåsen.

 

Abraham hjalp trolig sin søster Johanna med gårdsdriften på Sandøya en periode. Han var nok den bror som hun betalte skokatt for i 1711.

 

Trol. 2/10-1719 i Eidanger paa Sandøen. Copul. 15/11-1719.

Abraham Hanssøn med Elisabet Hansd.

Caut: Søfvren Rasmussøn Leerstang og Eggert Simmenssøn Sandøen.

 

Abraham bygslet gården Bjønnes fra ca 1720.

 

Bjønnes i 1725:

Biønnæs

Skylder 4 Huder, Søegaard, udreeder ingen Soldat. Bruges af Abraham Hansøn gl. 40 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Lisbet Hansdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, 1 Tienistedreng Olle Hansøn gl. 23 aar, enroullered tiener for aarsløn, 1 Tienistepige Kirsten Olsdatter gl. 27 aar, tiener for aarsløn.

Har sin Faders søster hos sig, en Enche Børte Anundsdatter gl. 63 aar, og et Fosterbarn Gunild Pedersdatter gl. 12 aar.

Til bemelte gaard er temlig smaa Skov af furu og gran, til Bielcher og anden smaalast.

 

Denne enken Børte Anundsdatter, som var hans fars søster, må ha vært Birthe Amundsdatter, enken etter Jens Larsen Bjønnes som døde på Bjønnes i 1729.

 

Han står i matrikkelen av 1723 oppført som eier av Sundsåsen. Gården var delt mellom Abraham, Ole Amundsen og Nils Amundsen som eide 1 hud og 6 skinn. Dette ble til sammen 18 skinn og det passer med den fordelingen sv eierdelen som man finner der i 1725.

 

Abraham ble også nevnt på Sundsåsen i 1725:

Sundsaasen

Skylder 1 ½ Huud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 3de Bønder Navnlig Olle Amundsøn 4 ½ Skind, Abraham Hansøn 4 ½ Skind, Niels Amundsøn 9 Skind.

Olle Amundsøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende udi Brevig, som før er anført.

Abraham Hansøn bruger sin odelspart udj gaarden og er boende paa Biønnæs som ogs findes der anført.

Niels Amundsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, gift med Anne Pedersdatter gl. 35 aar, har 3de Sønner, Amund Nielsøn gl. 9 aar, Peder Nielsøn gl. 7 aar, Jacob Nielsøn gl. 3 aar, 3de døttre, Aase Nielsdatter gl. 14 aar, Marte Marie Nielsdatter gl. 5 aar, Anne Nielsdatter gl. 1 aar. 1 tienistepige Else Jonsdatter gl. 20 aar, tiener for aarsløn.

 

I 1725 eide Nils Amundsen mer enn Ole Amundsen og Abraham. Det står der at Abraham brukte sin odelpart. Dette må ha var arv etter hans far

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:
Biønnes 4 huder
Brukes av: - Abraham Hansen 30 aar som ikke har noen barn

 

Det ble den 09.11.1728 tinglyst en eiendomsoverdragelse på Sundsåsen:

Amund Andersen (Det skulle nok stått Amundsen JO) og Abraham Hansens Skiøde til Nils Amundsen paa deres arveparter i gaarden Sundsaasen i Eidanger sogn imod 10 rd.

Datert 5. november 1728.

 

Han døde i 1734 og gravlegges som "Abraham Hansøn Biønnæs 48 aar 4 maaneder 3 dager".

 

Abraham etterlot seg ingen barn.

 

Det var skifte etter Abraham i 1734.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1732-1734) side 154b

Skifte 4. Sept. 1734 paa gaarden Bjønnæs i Eidanger           

Abraham Hansen, død - enke Lisbeth Hansdatter

Avdødes 2 søstre

1.  Anne Hansdatter, død, vært g.m. Amund Schawerager, og efterladt sig 5 børn - 2 sønner og 3 døttre:

      a) Vetle Amundsen, død paa Sylterøen, og efterladt sig 4 børn - 2 sønnner og 2 døttre:

            - Anders 9 aar.

            - Jacob 3 aar.

            - Karen 7.aar.

            - Anne 1 aar.

      b) Jacob Amundsen, død paa Birchøen, og efterladt sig 1 søn:

            - Hans 4 aar.

      c) Anne Amundsdatter, g.m. Michel Flougstad.

      d) Mari Amundsdatter, g.m. Even Schaverager.

      e) Birgitte Amundsdatter, g.m. Engelbrecht Nordre Lunne.

2. Johanne Hansdatter, g.m. Eggert Sandøe.

For Anne Hansdatters efterladte sønnebørn verget farfaren Amund Schawerager.

Enken antaget til laugverge broderen paa gaarden Ole Hansen Biønnes.

Brutto: 128-3-22.

Netto. 57-2-2.

Jordegods: Sundsaasen 2 ¼ skinn, takst 14 rdlr. (Skjøte 14.7., tgl. 15.7.1717)

 

 

Gift 15.11.1719 i Eidanger kirke,[5] med Elisabeth Hansdatter, f. ca 1687,[6],[7] (datter av Hans Amundsen og Marthe Hansdatter)d. 1737 på Bjønnes i Eidanger,[8] gravlagt 29.04.1737 på Brevik kirkegård.[9]

 

Elisabeth:

Hun var datter av Hans Amundsen Skjelsvik som døde bosatt på Bjønnes i 1737.

 

Det gravlages ei som "Giertrud Amunsdatter fra Biønnes 68 aar". Dette kan jo være en søster av hennes far.

 

Det gravlegges ei "Ragnille Hansdatter fra Biønneæs 46 aar 6 maaneder 6 dager" i 1727. Dette kan ha vært hennes søster.

 

Gravlagt som "Lisbett Biønnæs 50 aar gl.".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[7]  Alder ved død.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.