| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Amund Amundsen f. ca 1671 og sin familie ( Han giftet seg 1. gang med Anne Michelsdatter f. ca 1682, 2. gang med Kirsten Helgesdatter f. ca 1687 og 3. gang med Karen Andersdatter f. omkring 1700)

 

 

 

Amund Amundsen, f. ca 1671,[1] d. 1744 i Brevik, gravlagt 10.09.1744 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Amund Amundsen og Marthe Nilsdatter på Vervågen i Brunlanes.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Amund Amundsen Verevog", 37 aar, født i Brunlaugnæs og bosatt i Brevig, innrullert 12. mars 1707.

 

Han var 35 år og bosatt i Brevik under skifte etter faren i 1709.

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1720.

 

Vielse Brevik 21.01.1720

Annon Ammundsen og Kirstine Helliesdatter          

 

Jeg finner denne familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725. (Det står Vigværing men det skulle nok stått Vervogen. Her er det nok ført galt. JO) :

Anon Amundsøn Vigværing gl. 53 aar, har tient for Matros, gift med Kirsten Helgesdatter gl. 38 aar. Ingen Børn.

 

Han giftet seg 3. gang i 1737.

 

Brevik: trolovet 04.09.1737, viet 27.10.1737

Annon Wervog og Karen Andersdatter

Caut.: Saling, Jens Smid.

 

Gravlagt som "Annun Vervogen 72 aar".

 

Skifte 15. Oct. 1744 paa Sylterøen ved Brevig under Eidanger Tinglaug
Fortsatt 7. Nov. 1744.
Afdøde Annun Ammundsen Wervogen - efterlevende enke Karen Andersdatter
Hans nærmeste arvinger, enken har ingen livsarvinger:
1. Fuldbroderen Niels Ammundsen, boed paa Sundsaasen i Eidanger, død og efterladt sig 6 børn:
a) Ældste søn Peder Nielsen, 25 aar og boer på Sundsaasen.
b) Anden søn Hans Nielsen, 16 aar.
c) TredieJacob Nielsen, 12 aar.
d) Ældste Aase Nielsdatter, gift med Niels Prossen og bor paa gaarden Solum i Laurvigs Grevskab
e) Anden datter Marthe Marie Nielsdatter, ugift.
f) Tredie dattert Anne Nielsdatter, ugift.
2. Halvbroderen Ole Ammundsen, bosadt her i Brevig.
Senere i skiftet kalt Ole Vervogen.
3. Fuldsøsteren Aase Ammundsdatter, været gift, nu død og efterladt sig 1 søn:
a) Abraham Hansen, boende paa Solverøed i Eidanger.
Til formynder for de umyndige blev Cornelius Sundsaasen.
Enkens laugverge Sr. Simon Johansen i Brevig.
Brutto: 99 - 1 - 11
herav huuset paa Sylterøen, udlagt til 45-0-17.
Netto: 61 - 0 - 16
I skiftebehandlingen nevnt Lars Thorsen (Stoesen) som fordret hans hustru Guri Hansdatters innestående arv i boet; skiftebrev av 9. Juni 1731.

 

 

(1) Han giftet seg med Anne Michelsdatter, f. ca 1682,[3] (trolig datter av Michel Nilsen Stokksund) d. 1718 i Brevik, gravlagt 30.03.1718 på Brevik kirkegård.[4]

 

Anne:

Hun var trolig søster til Inger Michelsdatter og Tor Michelsen. Hun var nok også søster til Nils Michelsen som nevnes under matroser i Brevik 1701-1725, Nr 12)

 

Gravlagt som "Anund Amundsen Værevaagens hustrue døde paa berselseng efter sit uformeldte førstefødte barn, N. Anne Michelsdatter gammel 36 aar 9 maaneder og nogle dage".

 

 

(2) Gift 21.01.1720 i Brevik kirke,[5],[6] med Kirsten Helgesdatter, født ca 1687 på Torsrød i Brunlanes,5 (datter av Helge Helgesen og Guri Rasmusdatter), død 1730 i Brevik, gravlagt 12.02.1730 i Brevik kirkegård.[7]

 

Kirsten:

Hun nevnes i skifte etter faren i 1706:

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 5 (1701-1710) side 125b

Skifte 20. December 1706 paa gaarden Tordsrød paa Brunlaugnæs

Afgangne sal. Helge Tordsrød - efterladte hustrue Birte Mogensdatter

Den sal mands tvende kull børn

Med første qvinde Guri Rasmusdatter 4 børn:

1. Hans Helgesen, boende paa gaarden Tordsrød.

2. Rasmus Helgesen, 19 aar, nu udi Kongens tieneste udi Københafn.

3. Ole Helgesen, 16 aar, hiemme paa Tordsrød hos moderen.

4. Kirsten Helgesdatter, 21 aar, hiemme hos stifmoderen paa gaarden Tordsrød.

Med sidste og efteladte enke Birte Mogensdatter, tvende børn:

5. Lars Helgesen, 5 aar.

6. Ole Helgesen, 1 aar.

For umydige børn av første kull verger broderen Hans Helgesen.

Moderen verger for sine børn, og hennes laugverge Kield Jaren.

Brutto: 64-0-5.

Netto: 37-3-13.

Skifte var ikke avholdt etter første hustru. Hennes barn får derfor 1/3, enken 1/3 og enkens barn 1/3.

 

Gravlagt som "Annun Wervogens K. ".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 287a

Skifte 9. Juni 1731 paa Sylterøen ved Brevig udj Anun Vervogens huus

Afgangne sal. qvinde Kirsti Helgesdatter - efterladte mand Anund Amundsen Vervogen

Ingen børn sammen.

Den sal. qvindes slekt og arvinger:

1. Broderdatter Gury Hansdatter, 22 aar, ugift og hos enkemanden da hendis fader er død.

  Hun arver en broderlod efter hendis afdøde fader Hans Helgesen.

2. Broder Ole Helgesen, matros udi Kongens tieneste, gift og boende i Kiøbenhafn, omtrent 50 aar.

Brutto: 100-1-20

Netto: 19-1-13

Under skiftebehandlingen nevnt den avdødes bror Rasmus Helgesen som også var død.

 

Denne brordatteren Gry Hansdatter var gift med Lars Stoesen på Heistad.

 

 

(3) Forlovet 04.09.1737 i Brevik,[8] gift 17.10.1737 i Brevik kirke,[9] med Karen Andersdatter, f. omkring 1700

 

Karen:

Det er usikkert hvem hun var og hvor gammel hun var.

 

Det kan være hun som giftet seg som enke i Solum i 1746? Se solumslekt.org

Solum - Forlovet 02.11.1745, gift 11.01.1746
Abraham Andersøn fra Vold og Karen Andersdatter. 
Forlovere Thor Bolvig og Anthonie Smed.

 

Jens Smed var forlover da hun giftet seg i Brevik og kan da ha vært fadder for hennes barn i Solum. 

 

Jens Smed var trolig Jens Andersen Smed på Solumslekt:
http://solumslekt.org/slekta/famark.php?person=11308

Forloveren Antoni Smed ved ekteskapet i Porsgrunn var nok Antoni Andersen:
http://solumslekt.org/slekta/famark.php?person=3136

Sistnevnte hadde ei Karen Andersdatter som fadder i 1740. Vi ser også en fadder, Nils Amundsen, som da kan være hennes svoger.

 

 

 

I.    Nils Amundsen, (sønn av Amund Amundsen og Anne Michelsdatter) f. 1718 i Brevik, døpt 25.03.1718 i Brevik kirke,4 d. 1718 i Brevik, gravlagt 01.05.1718 på Brevik kirkegård.4

      

       døpt Annund Amundsen og Anne Michelsdatter deris ægtebarn N. Niels

       baaren af Frue Justitsraad Nobels, assist: Boel Axelsdatter, Maren Corneliusdatter, mandfaddere: Peter Christiansen paa Øen, Olle Amundsen Værevaagen, Jacob Axelsen

      

       Gravlagt som "Anund Amundsen lille søn Niels, gl. 5 uger 5 dage".

 

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 12.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.