| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

 

Hans Amundsen f. ca 1650 og Martha Hansdatter f. ca 1658 sin familie

 

 

 

Hans Amundsen, f. ca 1650,[1] d. 1737 på Bjønnes i Eidanger,[2] gravlagt 19.04.1737 på Eidanger kirkegård.2 

 

Hans Amundsen var oppsitter på Skjelsvik i 1690 årene.

 

Han ble oppført i sjølegden fra 1706 på Skjelsvik som "Hans Amundsen Opsidder, bruger halvparten 56 aar gifft". Han hadde da sønnene Jacob på 14, Amund på 11 og Ole på 7.

 

Han ble ført opp på Skjelsvik i 1711 med kone og tre barn. Det var også en annen bruker der på den tiden, Hans Arnesen.

 

Hans Amundsen ble nevnt som lagrettemann i 1689, 1694, 1707 og 1710.

 

Hans Amundsen var bosatt på Skjelsvik frem til 1720 årene. Han flyttet da til Bjønnes der han hadde en gift datter og døde der i 1737.

 

Fra Hans og Martha stammer Brevikslekten Coch.

 

Hans var bosatt på Leerstang hos sin datter i 1725:

Leerstang

Skylder 7 Huder, Er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Opsiddere Nafnlig, Søren Rasmusøn 4 Huder, og Enchen Gunild Jørgensdatter 3 Huder.

Søren Rasmusøn gl. 39 aar, har iche tient Kongen, er frisk, gift med Elen Hansdatter gl. 36 aar. Har 3de Sønner Rasmus Sørensøn gl. 9 aar, Hans Sørensøn gl. 7 aar, Jacob Sørensøn gl. 4 aar, disse er indteignede til Søes, 1 Tienistedreng Niels Amunsøn gl. 24 aar, iche tient Kongen, 1 Tienistepige Karen Torchildsdatter gl. 30 aar, Tiener for aarsløn, Et Fosterdatter Elen Pedersdatter gl. 10 aar. Har sin Fader (Værfar) hos sig Hans Amunsøn gl. 76 aar, og en gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar.

Enchen Gunild Jørgensdatter gl. 50 aar. Har 3de Sønner Christen Andersøn gl. 27 aar, Jacob Andersøn gl. 14 aar, Isach Andersøn gl. 11 aar, disse er indteignede til Søes, 4de Døttre Ragnild Andersdatter gl. 25 aar, Maren Andersdatter gl. 22 aar, begge hieme hos Moderen, Inger Andersdatter gl. 21 aar tiener paa Berg, og Anne Andersdatter gl. 16 aar tiener paa Ramberg. Begge tiener paa aarsløn.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Skjelsvik 6 huder

Brukes av:

-          Enchen Guri Pedersdatter har 4 sønner, Thor Rolfsen 21 aar, Ole Rolfsen 16 aar, Peder Rolfsen 14 aar, Abraham Rolfsen 10 aar

-          Ellers er ført paa gården: Isach Pedersen er soldat og har ingen barn, Jacob Hansen 32 aar er vandfør, Amun Hansen 30 aar, Ole Hansen 26 aar

 

Han døde hos sin sønn på Bjønnes.

 

Det kan ha vært hans søster som ble gravlagt i Eidanger i 11.04.1720 som "Giertrud Amunsdatter fra Biønnes 68 aar".

 

Ellen Hansdatter f. ca 1688 bodde Lerstang med sin familie i 1725. Hos hennes bodde i 1725 en ”gl. Giente til Huuse Marte Amunsdatter gl. 72 aar”. Hun ble gravlagt 10.04.1734 som "Martha Anundsdatter Leerstang 79 aar 7 maaneder". Dette kan også ha vært en søster til Hans Amundsen.

 

Han gravlegges som " Hans Amundsøn Biønnes 87 aar".

 

 

Han giftet seg med[3] Martha Hansdatter, f. ca 1658,1 d. 1715 på Skjelsvik i Eidanger,[4] gravlagt 17.02.1715 på Eidanger kirkegård.4 

 

Martha:

Hun gravlegges som "Martha Hansdatter Skielsvig 57 aar".

 

 

 

?I.   Ragnild Hansdatter, f. ca 1681,1 d. 1727 på Bjønnes i Eidanger,[5] gravlagt 12.08.1727 på Eidanger kirkegård.5 

 

       Hun gravlegges som "Ragnille Hansdatter fra Biønneæs 46 aar 6 maaneder 6 dager".

      

       På den tiden bodde Abraham Hansen og Elisabeth Hansdatter på Bjønnes. Hun kan ha vært søster til en av dem.

 

       Abraham døde i 1734 og var barnløs. Ragnild ble ikke nevnt som søster av Abraham i skifte etter han, men da var jo hun død. Hun kan ha vært søster av han, men også av hans kone Elisabeth Hansdatter. Jeg ser ikke Ragnild navnet brukt i noen av disse familiene. Jeg har plassert henne her da flere av søsknene her bodde på Bjønnes, men med usikkerhet.

 

 

 

II.   Elisabeth Hansdatter, f. ca 1687,[6],1 d. 1737 på Bjønnes i Eidanger,6 gravlagt 29.04.1737 på Brevik kirkegård.[7] 

 

      

       Gift 15.11.1719 i Eidanger kirke,[8] med Abraham Hansen, f. ca 1685,6,1 (sønn av Hans Amundsen), d. 1734 på Bjønnes i Eidanger,2 gravlagt 23.04.1734 på Eidanger kirkegård.2 

 

       Se Bjønnes

 

 

      

III. Ellen Hansdatter, f. ca 1688,1 d. 1726 på Lerstang i Eidanger,5 gravlagt 23.12.1726 i Eidanger.[9],5 

      

 

       Gift 18.11.1714 i Eidanger,9 med[10] Søren Rasmussen, f. ca 1690,1,[11] (sønn av Rasmus Isaksen og Inger Hansdatter), d. 1762 på Ramberg i Eidanger,[12] gravlagt 19.11.1762 på Eidanger kirkegård.9,12 

 

       Se Lerstang

 

 

      

IV. Jacob Hansen, f. ca 1692.[13] 

 

       Han ble nevnt hjemme hos foreldrene under sjølegden av 1706, 14 år gammel.

 

       Han nevnes på Skjelsvik i 1726:

       Jacob Hansen 32 aar

 

 

 

V.   Amund Hansen, f. ca 1694,1 d. 1763 på Bjønnes i Eidanger,[14] gravlagt 08.07.1763 på Brevik kirkegård.14 

 

       Han nevnes på Skjelsvik i 1726:

       Amun Hansen 30 aar

 

      

       Gift 26.11.1724 i Brevik kirke,[15] med Marte Jespersdatter, f. ca 1705,1 d. 1764 på Bjønnes i Eidanger,14 gravlagt 23.01.1764 på Brevik kirkegård.14 

 

       Se Bjønnes

 

 

      

VI. Ole Hansen, f. ca 1700,1 d. 1763 på Bjønnes i Eidanger,[16],12 gravlagt 19.04.1763 på Eidanger kirkegård.12 

 

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Ole Hansen Schielsvig 19 aar", fødested Schielsvig og bopel Leerstang, innrullert 30. juni 1723.

 

       Han nevnes på Skjelsvik i 1726:

       Ole Hansen 26 aar

 

      

       Gift 20.06.1726 i Eidanger kirke,3,8 med Ragnhild Andersdatter, f. ca 1701,16,1 (datter av Anders Sørensen og Gunhild Jørgensdatter), d. 1774 på Bjønnes i Eidanger,16 gravlagt 17.04.1774 i Eidanger.3,[17] 

 

       Se Bjønnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 107.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 125.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 334.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.