| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SANDØYA |


 

 

 

 

Eggert Simonsen f. ca 1698 og Johanne Hansdatter f. ca 1677 sin familie

 

 

 

Eggert Simonsen, f. ca 1698 på Nordre Tveten i Eidanger,[1] d. 1767 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 14.03.1767 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av lensmann Simon Eggertsen Nordre Tveten.

 

Han giftet seg i 1717.

 

Brevik 16.10.1717: trolovet paa Sandøen Eggert Simensen og Johanne Hansdatter

Caut: Rolf Hærøen og Arne Kiørholt

 

Eidanger kirkebok:

Trol. 16/10-1717. i Eidanger:

Eggert Simonsøn Sandøen med Johanna Hansd.

Caut: Rolf Herrøe og Arne Jørgensøn Kiørholt.

 

Brevik 14.11.1717: brudefolk Eggert Simensen og Johanne Hansdatter Sandøen

 

Han overtok bygselen på 2. huder av Sandøya i 1720 fra Jacob Nilsen. (Tinglyst 18.04.1720)

Anno 18.04.1720 – Ligsaa Jacob Nielsens bøxel til Egert Simonsen paa 2 huder i Sandøe. (dat. 11 03.1720)

 

Han ble nevnt som eier av 9 ½ skinn på Solverød i 1725:

Solverød

Skylder 3 Huuder, 2 Skind, udreeder ½ Soldat. Bruges af 4 Bønder Nafnlig Egert Simensøn 9 ½ Skind, Arne Jørgenssøn 9 ½ Skind, Niels Olsøn 9 ½ Skind og Frands Frandtsøn 9 ½ Skind. Bruges af dem til Avlsgaard.

Egert Simensøn gl. 29 aar, iche tient er Postbonde.

Arne Jørgenssøn gl. 48 aar, har tient for Soldat.

Niels Olsøn gl. 50 aar iche tient, er frisk.

Frands Frandtsøn gl. 34 aar, enroulleret.

Paa Gaarden er en Mand tilhuuse Nafnlig Egert Larsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er iche frisk, gift med Anne Knudsdatter gl. 30 aar, haver 1 Søn, Knud Egertssøn gl. 5 aar, 1 datter Anne Egertsdatter gl. 3 aar.

Til Gaarden er ingen Skov til Brendeved eller Gierdefang.

Oven bemelte 4 Bønders Nafne findes med deris Familier ved hver sin gaard anteignet.

 

Han bodde på Sandøya i 1725:

Sandøen

Skylder 2 huder, Er postgaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af Egert Simensøn gl. 30 aar, er frisk, gift med Johanne Hansdatter gl. 41 aar, Har en Søn Simen Egertsøn gl. 5 aar, 3de Stifdøttre, Børte Olsdatter gl. 22 aar, Karen Olsdatter gl. 20 aar, Anne Olsdatter gl. 17 aar, alle hieme. 1 Tienistedreng Jacob Anunsøn gl. 23 aar iche har tient Kongen.

Hieme ved gaarden En Skov til smaalast, brendeved og huushielp og En Miil fra gaarden it lidet Støche Skov, til smaa bielcher og anden smaalast, untat virke.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:
Sandøya 2 huder
Brukes av: - Eggert Simonsen 31 aar som har 1 sønn, Simon Eggertsen 7 aar

 

Han oppføres i 1743 som oppsitter på Sandøya. 

 

Han eide i 1743 (fra sin kone) 4 1/2 skinn i Sundsåsen.

 

Han nevnes på Sundsåsen og Sandøya i matrikkelen av 1747.

 

Matrikkelen i 1747

Sundsaasen

Eiere: Opsidderen Cornelius hans stefbøern, brukeren Eggert og brukeren Ole.

Oppsittere: Cornelius, Eggert og Ole

 

Matrikulen 1747

Sandøen

Eiere: Sr. Jacob Nielsen

Oppsittere: Eggert

 

Han fikk et uekte barn i 1753.

 

Publice absoluti. 21. Januar 1753 i Siljan kirke, side 351:

Eggert Sandøen for begangen horrir med pigen Kisti Thoresdatter.

 

Gravlagt som "Eggert Simons. Sandøe 74 aar".

 

 

(1) Gift 14.11.1717 i Brevik kirke,[3],[4] med[5] Johanne Hansdatter, f. ca 1677,[6] (datter av Hans Amundsen), d. 1752 på Sandøya i Eidanger,[7] gravlagt 12.02.1752 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Johanne:

Hun kom fra Sundsåsen.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) av 1711 nevnes på Sandøya, enken Johanne Hansdatter, hennes bror, en liten dreng, hennes søster og en tjenestepike.

 

Hun var enke etter Ole Torsen Sandøya da hun giftet seg med Eggert Simonsen. Se Sandøya denne gården

 

Hun var søster til Abraham Bjønnes ifølge skifte etter han i 1734. Hun står der som gift med Eggert Sandøya.

 

Hun gravlegges som "Eggert Sandøens kone Johanne Hansdatter 75 aar".

 

 

Han fikk et uekte barn med Kirsten Torsdatter, f. 1728 på Skjelsvik i Eidanger,[9] (datter av Tor Rolfsen og Berthe Hansdatter), døpt 24.10.1728 i Eidanger kirke,[10] d. 1794 i Brevik, gravlagt 15.06.1794 på Brevik kirkegård.[11]

 

Kirsten:

Thor Rolfsen Skælsvig og Berthe Hansdatters første ægte barn ved nafn     Kirsten.

Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maren Rolfsdatter Skiælsvig, mandfaddere: Isaach Pettersen Skælsvig, Even Andersen Ørrisvig.

 

Hun fikk et uekte barn med Eggert Simonsen Sandøya i 1752.

 

Brevik 13.08.1752: Publice absolverede: Kirsten Torsdatter for horrir med Ægtemanden Eggert Sandøen

 

Brevik 1762:

Nr 127

Mand og hustru: Anders Jensen Døvig og kone

Huusfolk: Isak Thorsen

De uformuende: Kisti Thorsdatter, eet fattigt qvinde menniske

 

Trolig gravlagt som "Kisti Torsd. 68 aar".

 

 

 

I.    Simon Eggertsen, (sønn av Eggert Simonsen og Johanne Hansdatter) f. 1720 i Brevik,[12] døpt 17.03.1720 i Brevik kirke,[13] d. 1771 på Sandøya i Eidanger,[14] gravlagt 08.07.1771 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Egert Simmensen og Johanne Hansdatters ægte barn Navnl. Simmon

       baaren af Mad. Bodel Jacob Nielsens, assist: Karen Simmensdatter, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Rolf Larsen, Abraham Hansen, Vetle Ammundsen.

      

       Han fikk i 1747 festebrev på gåren Sandøya etter sin far.

      

      

       (1) Gift 02.09.1745 i Bamble kirke,[16] med[17] Johanne Ellingsdatter, f. ca 1721,[18],[19] (datter av Elling Nilsmundsen og Mari Torsdatter), d. 1753 på Auen i Eidanger,[20] gravlagt 20.02.1753 på Eidanger kirkegård.[21]

      

      

       (2) Han giftet seg med[22] Anne Haraldsdatter, f. 1725 i Sannidal,[23] (datter av Harald Madsen og Guri Knudsdatter), d. 1804 i Brevik,[24] gravlagt 29.02.1804 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Se Sandøya denne gården

 

 

 

      

II.   Birthe Eggertsdatter, (datter av Eggert Simonsen og Kirsten Torsdatter) f. 1752 på Skjelsvik i Eidanger,[26] døpt 23.07.1752 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke,[28] d. 1784 i Brevik, gravlagt 18.09.1784 på Brevik kirkegård.[29]

      

       Kisti Thorsdatters uægte barn fra Schelsvig navnl. Birthe                                                         

       Faddere: baaren af Per Rolvsen Schelsvigs kone, Marie Rolvsdatter Schielsvig, mandfaddere: Per Jørgensen Schelsvig, Joen Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Berte Eggersdatter 17 aar".

      

       Gravlagt som "Birte Eggersd. 36 aar".

 

 

 

 

 [1]  Ifølge de sjømilitære rullene for Eidanger i 1740 fotografert av Grenland Ættehistorielag.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 24.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 72.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[18]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, side 15.

[19]  Alder ved død.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.