| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KJØRHOLT |     


 

 

Jørgen Arnesen f. ca 1641 og Sara Halvorsdatter f. ca 1647 sin familie

 

 

 

Jørgen Arnesen, f. ca 1641 på Kjørholt i Eidanger,[1] d. 1727 på Kjørholt i Eidanger,[2] gravlagt 18.02.1727 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Arne Kjeldsen Kjørholt.

 

Han ble nevnt på Kjørholt fra 1672.

 

I gårdsmanntallet fra 1672 nevnes Kjørholt som skrivergård. Jørgen oppføres som bruker av 7 huder 4 skind (hele gården) i Kjørholt. Han eide selv 8 skind, Christoffer Kjørholt eide 3 huder, Hans Skjelsvik eide 3 huder og Isach Ramberg eide 8 skind.

 

Skattemanntallet fra 1680 oppførte også Jørgen som eier og bruker av hele gården. Jørgen eide nå 3 huder, Hans Skjelsvik eide 3 huder 8 skind og Nils Hafftorens enke eide 8 skind.

 

Under rostjenestemanntallet i 1685 ble også Jørgen oppført som bruker og eier. Eierforholdene var som i 1680.

 

Under kontribusjonsberegningen i 1692 var Jørgen fortsatt bruker og eier. Han eide 3 huder, Hans Arnesen eide 3 huder 8 skind og Nils Hafftorens enke eide 8 skind. Det var da som i 1680 og 85.

 

Rostjenesteberegningen i 1700 oppførte Jørgen som bruker av hele gården som han eide 3 huder av, Eidanger prestebol eide 4 4/5 skind (Noe de nok har eid hele tiden), Hans Skjelsvik eide 3 huder og 8 skind og Lars Svendsen eide 8 skind.

 

Han kjøpte i 1705 en del av Kjørholt:

Anno 16.07.1705 - Jørgen Arnesen lod lyse Hans Berg og Arne Hansens kiøbebref paa 3 huder 8 skind med bøxel i Kiørholdt (dat. 05.06.1705)

 

Ekstraskatten i 1711 (skoskatten) oppførte Jørgen Arnesen med kvinne, 2 barn og 2 tjenestefolk.

 

Han solgte i 1711 en del av Kjørholt til sin sønn:

Anno 15.07.1711 - Arne Jørgensen lod lyse hans fader Jørgen Arnesen Kiørholdt paa 3 huder med bøxel i Kjørholdt (dat. 15.07.1711)

 

Han solgte nok en del i 1722:

Anno 13.07.1722 - Jørgen Kjørholdts kiøbebref til hans søn, Arne Jørgensen paa 1 hud med 4/7 skind jordegods i Kiørholdt gaard (dat. 28.04.1722)

 

I matrikulen av 1723 finner vi sønnen Arne som oppsitter. Eidanger prestebol stod som eier av sin del på 4 4/5 skind, oppsitteren Arne Kjørholt eide 5 huder 1 1/7 skind, Peder Hansen eide 8 skind og sal. Jørgen Kjørholts arvinger eide 1 hud 6 6/7 skind. (Jørgen Kjørholt døde i 1727, men hans kone døde i 1719, så det siste var litt rart. Jeg tror dette må være Jørgen sin bror, Hans Jørgensen sine arvinger. Hans Jørgensen sin sønn Abraham Hansen solgte i 1726 sin del av Kjørholt. JO)

 

Han gravlegges som "Jørgen Arnesøn Kiørholt 86 aar 3 uger 15 dager".

 

 

Han giftet seg med Sara Halvorsdatter, f. ca 1647,1 d. 1719 på Kjørholt i Eidanger,2 gravlagt 28.11.1719 på Eidanger kirkegård.2

 

Sara:

Der er trolig Jørgen Arnesens kone som døde på Kjørholt i 1719 som "Sara Halfvorsdatter Kiørholt 72 aar 3 maaneder".

 

 

 

I.    Hans Jørgensen, f. omkring 1665.[3]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Jørgensen Kørholdt", innrullert 21. juni 1706.

      

       Han stod som Kjørholt da han kone døde i 1705.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1707.

 

       Eidanger Viet 7/6-1707:

       …. begierer Hans Jørgensen Kiørholt trolofelse med Karen Jørgensdaatter, til følgende Dom. (Søndag) Trinitatis, lig den 19/6.

       Caveringsmænd af Brevig: Arne Hansen og Sr. A. N. S.

      

       Brevik 04.12.1707:

       brudefolk Hans Jørgensen (klussete JO) og Karen Jørgensdatter, Copulerings Seddell fra O. D. Hichmann

      

       Han kjøpte i 1708 et hus på Øya i Brevik.

       Anno 03.12.1708 - Hans Jørgensen Kiørholdt lod lyse Hans Arnesen Bergs kiøbebref paa et hans huus paa Øen i Brevig staaende (dat. 04.06.1708).

 

      

       (1) Han giftet seg med Åse Amundsdatter, f. ca 1670,1 (datter av Amund Amundsen og Marthe Nilsdatter), d. 1705 i Brevik,[4] gravlagt 30.10.1705 i Brevik.4

      

       Åse:

       Se under hennes farfar Amund Tallaksen Sundsåsen.

 

       Hun var gift i Brevik med Hans Jørgensen og hun var død 1709 under skifte etter faren.

      

       Gravlagt som "Aase Amundsdatter, som var Hans Jørgensen Kiørholtis hustru gammel 35 aar, 7 maaneder, nogl dage".

 

      

       (2) Gift 04.12.1707 i Brevik kirke,[5],4 med Karen Jørgensdatter, f. ca 1670,1 d. 1709 i Brevik, gravlagt 30.03.1709 på Brevik kirkegård.4

      

       Karen:

       Gravlagt som "Hans Jørgensens qv. N. Karen Jørgensdatter gl. 39 aar 5 maaneder".

 

 

       Barn:

 

       A.   Abraham Hansen, (sønn av Hans Jørgensen og Åse Amundsdatter) f. ca 1706 i Brevik,[6] d. 1752 på Solverød i Eidanger,[7] gravlagt 30.06.1752 på Eidanger kirkegård.7

            

             Han ble nevnt i skifte etter sin morfar Amund Amundsen Sundsåsen i 1709. Han stod da som "broder søn" av Arne Jørgensen i 1725.

            

             

             Gift 20.05.1730 i Eidanger kirke,5 med Sara Hansdatter, f. ca 1708,6 (datter av Hans Nilsen og Anne Olsdatter), d. 1752 på Solverød i Eidanger,7 gravlagt 02.07.1752 på Eidanger kirkegård.7

            

             Se Solverød

            

 

      

II.   Halvor Jørgensen, f. omkring 1670.3

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Halvor Jørgensen Kørholdt", født i Eidanger sogn og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

 

 

III. Gunhild Jørgensdatter, f. ca 1676 på Kjørholt i Eidanger,[8],1 d. 1762 på Lerstang i Eidanger,[9] gravlagt 23.04.1762 på Eidanger kirkegård.6,7

      

       Hun kom fra Kjørholt da hun forlovet seg 24 juni 1696 i Eidanger.

      

      

       Gift 1696,5 med Anders Sørensen, f. ca 1666,6,1 (sønn av Søren Rasmussen og Ragnhild Lerstang), d. 1718 på Lerstang i Eidanger,6,[10] gravlagt 01.04.1718 på Eidanger kirkegård.6,8

      

       Se Lerstang

 

 

      

IV. Arne Jørgensen, f. ca 1677 på Kjørholt i Eidanger,[11] d. 1736 på Kjørholt i Eidanger,[12] gravlagt 14.11.1736 på Eidanger kirkegård.[13]

 

       Han kom fra Kjørholt da han giftet seg. 

      

 

       Gift 1711 i Eidanger kirke,10,5 med Karen Thorsdatter, f. ca 1680,9 d. 1750 på Kjørholt i Eidanger,11 gravlagt 14.02.1750 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Kjørholt denne gården

      

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[9]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 267.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.