| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |   


 

 

Stridsklev Gnr.53

Stridsklev ligger på en høyde sydøst for Gunneklevfjorden. Nabogårder er Hovholt i øst, Nordre Tveten i nordøst, Rød og Flåtten i nord.

 

Gården ble, i alle fall tidvis, dreven som en avlsgård/lystgård.

 

Landskyld (1664)

Skyld 1 hud

 

 

Litt fakta om gården Stridsklev

 

 

 

De tidlige manntallene på Stridsklev:

 

Stridsklev lå på denne tiden under Hovholt. Den hadde en skyld på 1 hud. Stridsklev nevnes ikke i 1612/13 eller i 1624. Landskylden lå nok en periode under Hovholt som en periode hadde en skyld på 8 huder ikke 7.

Blant de som leverte trelast til kongen i 1619-29 nevnes Jacob Stridskleven.

 

I rosstjenesteskatten i 1645 nevnes ”Anders Stridtzkleff” som eier av 1 hud i Hoffsten.

 

I koppskatten fra 1645 nevnes Nils Stridskleven med kvinne.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Stridtzkleff eier Olluff Helgesen på Hougholt
till pant och schylder 1 hudt.
Er en ringe ødegaard och gifer i schat 1 1/2 dr.
Olluff Helgesen bygger

 

Under femdalerskatten av 1650 oppføres Stridsklev under Hovholt som ”Enchen och Oelle bruger, schylder 8 huder, der att ejer bemelte Enchen 3 ½ huder med Halff bøxell och Ander Moe i Quille sogn 3 ½ huder med ½ bøxell. Item en hud aff en underligende ødegaard Heder Stridtzkleff som for ne. Oelle Hougholt tilkommer”.

I en jordbok for årene 1652-63 ble Ingeborg Stridsklev oppført som eier av i hud i Stridsklev.

 

I odelskatten for 1655 nevnes Ole Hovholt som eier av ½ hud i Stridsklev. (Litt rart med tanke på overnevnte?)

 

Landkommisjonen i 1661 oppga Stridsklev under Hovholt.

 

Landkommisjonen i 1661 oppga under Stridsklev at den var eid av Hans Iversen og Helvig Peder Thøgersens. De eide ½ hud hver. Brukerne var Alf og Nils.

 

I fogdens manntall fra 1664 stod Albret 41 aar oppført på Stridsklev. Han oppga også ”Halfuor Gundersen 13 aar” som bosatt på gården. I sogneprestens manntall fra 1664 oppføres Stridsklev med en skyld på 1 hud. Det var to personer oppført, ”Albret Stouffsen (Stoesen) 32 aar” og ”Niels Stouffsen 30 aar”.

 

I matrikulen fra 1665 nevnes Gjerpen kirke som eier av ½ hud. Den andre delen var bondegods.

 

I skattemanntallet fra 1672 var Albret alene som bruker. Gjerpen kirke eide ½ hud og Rasmus Hansen ½ hud.

 

I skattemanntallet fra 1680 var fortsatt Albret bruker. Gjerpen kirke eide ½ hud og Amptmand Niels Søfrensen Adeler eide ½ hud.

 

Slik var også situasjonen under rostjenestemanntallet i 1685.

 

I kontribusjonsberegningen fra 1682 stod Tolder Erboe som eier av 6 skinn og Gjerpen kirke 6 skinn.

 

I rostjenesteberegningen fra 1700 stod Hans Lovesen som bruker av gården. Gjerpen kirke eide 6 skinn og Tolder Jørgen Erboe 6 skinn. I ”matrikul og beregning over Cintributionene” fra 1700 stod han som Hans Lavesen.

 

Under ekstraskatten i 1711 lå Stridsklev øde uten folk.

 

I matrikulen fra 1723 var Gjerpen kirke eier av 6 skinn og Geheimraad Adeler 6 skinn. Hans Lausen var bruker.

 

 

 

Fam.1

 

Bruker her fra rundt 1660 til ca 1680

 

Albret Stoesen f. ca 1632 stod oppført som bruker på Stridsklev i 1664. Han nevnes der til 1680.

 

Barn:

Nils Albretsen f. ca 1683 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1692 og 1700

 

Jørgen Jørgensen Erboe stod i 1692 og 1700 som eier av halve Stridsklev.

 

Se Jønholt

 

 

 

Nevnt her fra 1700 til ca 1725

 

Hans Lauesen Borch f. ca 1645 nevnes i 1700 som bruker av gården Stridsklev. I 1711 drev han nok gården uten og bo der. I 1725 stod han fortsatt som bruker på Stridsklev.

 

Se Jønholt

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her i 1709

 

Han stod oppført som Hans Nilsen Stridsklev (f. ca 1650) da hans datter ble trolovet i 1709.

 

Barn:

Ingeborg Hansdatter f. ca 1685 d. 1740

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1720 til ca 1726

 

Erik Olsen f. ca 1680 var 1. gang gift med Anne Eriksdatter f. omkring 1680. De døpte barn bosatt på Stridsklev fra 1720 og nevnes der fortsatt i 1725.

 

Se Bjørnerud u/Langangen

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1732 til 1734

 

Hans Torkildsen f. ca 1704 giftet seg i 1730 med Sara Andersen f. ca 1703. Sara kom fra Ørstvedt og de døpte barn bosatt der i 1730. Fra 1732 døpte barn bosatt på Stridsklev. De nevnes der frem til 1734. Sara døde på Skrabeklev i 1755 og Hans på Gunneklev i 1767.

 

Barn:

Anne Hansdatter f. 1730

Lars Hansen f. 1732 d. 1802

NN Hansen f. 1733 d. 1733

Ole Hansen f. 1734 d. 1748

Anne Maria Hansdatter f. 1737

Maren Hansdatter f. 1740 d. 1740

Mari Hansdatter f. 1741 d. 1742

Nils Hansen f. 1744

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1739 til 1751

 

Christen Carstensen Boe f. ca 1711 var gift med Maren Pedersdatter f. ca 1724. Christen Boe ble klokker i Eidanger i 1737 og i 1739 kjøpte han gården Stridsklev. De bodde der frem til 1751, da han solgte gården til Kaptein Fermann. De fikk i 1751 bygsel på Døvik og levde der livet ut.

 

Se Døvik

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1751 til 1766

 

Severin Ferman ble født i Bragernes i 1697. Han giftet seg 1. gang i Hjartdal i 1728 med Anne Pedersdatter Brun f. 1708. Anne døde i Sandefjord i 1749. Severin giftet seg 2. gang i Sendherred med Anna Kræfting Elligers f. ca 1709. Severin var militær og ble i 1751 sjef for det Eidangerske kompani. Samme året kjøpte han gården Stridsklev og bosatte seg der. I 1766 ble gården solgt videre på auksjon til sorenskriveren i Bamble, Hans Tyrholm. Severin kom til Tronsrød i Brunlanes og døde der i 1775.

 

Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun sine barn:

Peter Christian Ferman f. 1729 d. 1729

Maren Ferman f. 1731 d. 1773

Peter Ferman f. 1733 d. trolig som barn

Elen Severine Ferman f. 1735 d. 1799

Peter Brun Ferman f. ca 1738 d. 1774

Frederich Ferman f. omkring 1740 d. før 1775

Ole Joachim Ferman f. 1748 d. før 1775

 

Severin Ferman og Anna Kræfting Elligers sine barn:

Ann Severina Ferman f. 1751 d. 1765

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1766 til 1774

 

Hans Larsen Tyrholm f. 1726 i Fredrikstad ble sorenskriver i Bamble i 1757. Han giftet seg i Skien i 1759 med Anne Barbara Lange f. 1741 fra Skien. De kjøpte i 1766 gården Stridsklev i Eidanger som da ble sorenskriver gård. Gården ble solgt på auksjon i 1773 til Severin Løvenskiold. Anne Barbara døde på Stridsklev i 1773. Hans Tyrholm døde på Stridsklev året etter i 1774.

 

Barn:

Abelona Christine Tyrholm f. 1759 d. 1763

Barbara Abigal Hansdatter Tyrholm f. 1761 d. 1787

Lars Hansen Tyrholm f. 1762 d. 1762

Thomas Hansen Tyrholm f. 1763

Lars Hansen Tyrholm f. 1765 d. 1814

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Nevnt her fra 1772 til 1786

 

Severin Løvenskiold f. 1743 var sønn av Herman Leopold Løvenskiold og Margrethe Deichmann. Severin var gift med Benedicta Henrica Nilsdatter Aal f. 1756, datter av Nils Aal. Severin kjøpte i 1772 gården Stridsklev av sorenskriver Tyrholm og solgte den igjen i 1786 til Jacob Aalborg. Han døpte sine barn i Østre Porsgrunn. Gården ble trolig brukt som en lystgård/landsted. Severin sin kone døde i Østre Porsgrunn i 1813 og Severin i 1818.

 

Barn:

Severin Løvenskiold f. 1777 d. 1856

Hermann Løvenskiold f. 1783 d. 1825

Margretha Friderica Sophia Løvenskiold f. 1785 d. 1876

Nils Aal Løvenskiold f. 1789 d. 1883

Friderich Michael Frants Wilhelm Løvenskiold f. 1790 d. 1869

Carl Nicolai Jacob Løvenskiold f. 1791

Ernestina Charlotta Løvenskiold f. 1793 d. 1794

Augusta Sophia Ernestina Løvenskiold f. 1794

Edel Severine Magrete Henriette Løvenskiold f. 1796 d. 1876

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Nevnt her fra 1787 til 1800

 

Jacob Aalborg f. 1758 giftet seg i 1791 med Johanne Christensdatter Wrensted f. 1763 fra Brevik. Jacob Aalborg var jurist fra Københavns universitet. Han kjøpte i 1787 gården Stridsklev av Severin Løvenskiold. Han solgte den videre i 1800 til Prostinne Bolette Wille. Jacob Aalborg nevnes i 1801 som gjestgiver i Østre Porsgrunn. Han døde i 1824 og hans kone i 1831.

 

Barn:

Jens Aalborg f. 1792 d. 1857

Nils Mathias Aalborg f. 1793

Karen Mathilde Aalborg f. 1796 d. 1849

Christen Wrensted f. 1797

NN Aalborg f. 1799 d. 1799

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1800 til 1801

 

Hans Amundsen Wille f. 1714 i København ble prest og kallet til sogneprest i Seljord i 1753. Han giftet seg 1. gang i Skien i 1755 med Anne Marie Hansdatter Bloch f. ca 1736. Hun var datter av presten i Kviteseid, Hans Jacob Bloch.  Hun døde i Seljord i 1758 og Hans Amundsen Wille giftet seg 2. gang i Valle i Aust Agder med Bolette Nilsdatter Møllerup f. 1737. Hun var datter av presten der Nils Nilsen Møllerup. Hans Amudsen Wille døde i Seljord i 1799. Etter at Bolette ble enke kjøpte hun i 1800 gården Stridsklev i Eidanger av Jacob Aalborg. Hun er bosatt der i 1801 med to av sine døtre og fire barnebarn. Bolette døde på Stridsklev i 1801 og hennes sønn Amund Nicolai Wille f. 1771 overtok gården Stridsklev og deres eierdeler i gården Hovholt.

 

Hans Amundsen Wille og Anne Marie Hansdatter Bloch sine barn:

Hans Jacob Wille f. 1756 d. 1808

Knud Wille f. ca 1758 d. 1759

 

Hans Amundsen Wille og Bolette Nilsdatter Møllerup sine barn:

Knud Wille f. 1760

Amund Nicolai Wille f. 1761 d. 1764

Jacob Andreas Wille f. 1762 d. 1764

Anne Marie Wille f. 1763 d. 1795

Marthe Christine Wille f. 1767 d. 1767

Marthe Christine Wille f. 1768 d. 1811

Amund Nicolai Wille f. 1771

Anne Hedevig Wille f. 1773

Jacob Andreas Wille f. 1777 d. 1850

Karen Christine Wille f. 1779 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1801

 

Amund Nicolai Wille f. 1771 var sønn av Hans Amundsen Wille og Bolette Møllerup. Han var gift med Elisabeth Heydemark f. omkring 1775 og fikk borgerbrev som skipper i Skien i 1798. Da hans mor døde i 1801 overtok han som bruker av Stridsklev og delen i Hovholt. Han solgte i 1814 gården Stridsklev og delen i Hovholt til Anne Petronelle Bochmann. Skjøtet ble ikke tinglyst før i 1835 og det er usikkert hvor lenge han bodde på gården. Det virker som om det kom nye folk på gården i 1819.

 

Barn:

Gisken Jensine Wille f. 1802

Hanna Bolette Wille f. 1805

Nikoline Elisabeth Wille f. 1810

Maria Christine Hedevik Wille f. 1813

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Stridsklev:

 

Ole Stoesen f. 1737 var dreng på Stridsklev i 1762. Familien hans nevnes på Oklungen.

Søstrene Kirsten Iversdatter f. 1740 og Amborg Iversdatter f. 1735 bodde på Stridsklev som piker i 1762. De nevnes under deres far, Iver Arnesen, på Nordalseter.

Mads Gjertsen f. 1746 ble konfirmert i 1765 bosatt på Stridsklev. Han nevnes under sin far, Gjert Olsen, på Nordre Ås.

Anne Maria Larsdatter f. 1753 døde i 1784 som Anne Marie Larsdatter Røra, men det stod Jacob Stridsklevens kone. Noe usikkert hvorfor presten skrev det slik. Han kom fra Grønsholt og de bodde på Rørarød? De kan jo ha bodd på Skjelsvik i 1784. Familien nevnes på Rørarød.

Anders Olsen f. 1783 ble konfirmert i 1799 bosatt på Stridsklev. Han nevnes under sin far, Ole Nilsen, på Hovholt.

Anne Olsdatter f. 1785 ble konfirmert i 1800 bosatt på Stridsklev. Hun nevnes under sin far, Ole Olsen, på Lanner.

Fam.10 - Kari Torsdatter f. ca 1773 ble nevnt på Stridsklev i 1801 som tjenestepike.

Åsmund Andersen f. ca 1780 var tjenestegutt på Stridsklev i 1801. Hans familien nevnes på Saga.

Fam.11 - Margit Vetlesdatter f. ca 1773 var i tjeneste på Stridsklev i 1801.

Fam.12 - Kari Tallaksdatter f. ca 1787 ble konfirmert i 1803 bosatt på Stridsklev.

Fam.13 - Jon Olsen f. ca 1789 ble konfirmert i 1805 bosatt på Stridsklev.

Da Torkild Asbjørnsen f. ca 1776 og Ragnild Halvorsdatter f. ca 1775 giftet seg i Eidanger i 1812 kom de begge fra Stridsklev. De var trolig i tjeneste der. Familien nevnes i Østre Porsgrunn etter 1801.