| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STRIDSKLEV |   


 

 

 

Severin Løvenskiold f. 1743 og Benedicta Henrica Nilsdatter Aal f. 1756 sin familie

 

 

 

Severin Løvenskiold, f. 20.03.1743,[1],[2] d. 25.11.1818.1,2

Han var sønn av Herman Leopold Løvenskiold og Margrethe Deichmann

 

Se gamlegjerpen.no

 

Han kalles både Severin og Søren.

 

Han kjøpte gården Stridsklev i 1772:

Anno 09.09.1773 - Et skiøde af 23 juli 1773 udstæd af mig Cancelieraad Sorenskriver Tyrholm til Høyædle og velbaarne Hr. Cammer Junker von Løvenskiold for Grd. Stridsklev 1 huud med Huusebygninger som ved Auetion holden den 27. april 1772 og tilslagen for 1120 rdl.

 

Hr. Jeremias Hagerups udstedede Skiøde til Ø.T. Herr. Kammerjunker Løvenskiold for Grd. i Porsgrund østre paa Biørntvedt gaards grund, imod 2800 rd. betaling (datert 01.09.1775)

 

Han giftet seg i 1774.

 

Østre Porsgrunn 27.03.1774

Cop. Kammerjuncker Søren v. Løvenschiold med Jomfrue Benedicta Henrica Aall.

 

Cop. 27/3-1774.

Hr. Kammer Junker Søren von Løvenskiold med Jomfr. Benedicte Henriche Aall.

(Ingen forlovere eller "caveringsmænd" er nevnt).

 

Under matrikulen i 1774 stod Løvenskiold som bruker og eier av Stridsklev.

 

Matrikulen 1774:
Stridsklev
Eier: Brukeren
Oppsitter: Hr. Cammer Junker Løvenskiold

 

Han solgte gården Stridsklev videre i 1786 til Jacob Aalborg:

Anno 18.01.1787 - Kammerherre Severin Løvenskiolds skiøde paa Grd. Stridsklev til Hr. Jacob Aalborg 1 hud med Bøxel mot betalt 1100 rd. (datert 13.11.1786)

 

Severin sin bror, Barthelomeus Løvenskiold, skrev i sin kjente bok om Bratsberg amt om hvor vakkert det var på Stridsklev. Han skrev at gården var ”et angenemt lyststed med de skjønne skovlunde, der på den fornøyelige årets tid fremviste mange yndigheter”.

 

Bosatt i 1790 på Elverhøy under Kjølnes.

 

Østre Porsgrunn 1801:

 Severin                                 V. Løvenskiold                   Huusejer          58            Begge i 1ste ægteskab     Kammerherre og proprietair af 2de jernværker

 Benedicta Henrica               Aall                                     Hans kone       46            Begge i 1ste ægteskab       

 Niels                                    Aall                                     Deres børn      12                                       

 Frid. Michael Wilhelm                                                   Deres børn       11                                      

 Carl Nicolaj Jacob                                                        Deres børn       10                                           

 Ernestine                                                                        Deres børn        7                                             

 Henriette                                                                        Deres børn        5                                             

 Christian                              Kraft                                                          36             Ugivt                               Skriverkarl                 

 Christian                              Schanke                                                     29                                                     Informator                      

 Fransischa Georgine           Bugge                                Tienestefolk     18                                      

 Severine Margreth               Schwartz                          Tienestefolk      17                                           

 Ole                                      Olsen                                  Tienestefolk      31                                 

 Gunder                               Larsen                                Tienestefolk      23                                                    Soldat     

 Peder                                  Christensen Bøe                 Tienestefolk      26                                      

 Gunild Maria                     Olsdtr                                 Tienestefolk       25                                       

 Edel                                   Hansdtr                               Tienestefolk      31                                 

 Karen                               Tostensdtr                            Tienestefolk       44                                           

 Ellen                                 Jensdtr                                 Tienestefolk      38                                       

 Maria                               Christensdatter Bøe              Tienestefolk     21                               

 Anne Ulrica                     Bendixdtr                              Tienestefolk     21       

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 155, L.matr.no. 12. Sømoegaarden

Han kjøbte gaarden i 1796. l 1814 overtog hans sønner, Niels og Fritz Løvenskiold, gaarden. Disse har øiensynlig ikke selv beboet gaarden, idet den i taksten af 1817 staar opført under Forvalter Molderup, med takst 1250 Spd.

 

Storgaden 137, L.matr.no. 24. Kjøbmand Tollefsens gaard

I 1793 kjøber kammerherre Løvenskiold den og overdrager den i 1795 til Madame Magdalene Weyer for 600 Rdl.

 

Fergegade 1, L.matr.no. 41. «Lagmandsgaarden» ved Skjæret

I 1770 kjøbte pastor Jeremias Hagerup gaarden, men solgte den igjen i 1774 til Kammerherre Severin Løvenskiold.

1790 solgte han gaarden til Eilert Hagerup Gyldenpalm,

I forbindelse med denne gaard skal nævnes, at han i 1783 fik bevilling paa al fergning over elven. Dette privilegium laa til hans gaard.

 

Raadhusgaden 1, L.matr.no. 13 Kammerherregaarden

Han var søn af Bartholomeus Løvenskiold paa Borgestad, og hustruen var datter af Niels Aall. De boede først i «Lagmandsgaarden».

I 1777 overtog han efter sin broder, Bartholomeus Herman v. Løvenskiold, Bolvig Jernverk. I 1787 kjøbte han Kammerherregaarden, hvor han regelmæssig boede om vinteren. Han eiede «Kjølnæs», der benyttedes som landsted.

I 1793 overtog han Fossum Jernverk af sin broder, Herman.

 

To av sønnene var gift med 2 søstre, døtre af proprietær Paus paa Kjølnæs. Maren Paus blev opdraget som pleiedatter hos Jacob Aall paa Borgestad.

 

Under "Kammerherregaarden" må Knudsen ha bommet. Severin var sønn av Herman Leopold Løvenskiold ikke Bartolomeus.

 

 

Gift 27.04.1784 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Benedicta Henrica Nilsdatter Aal, f. 21.01.1756 i Eidanger,[4],2 (datter av Nils Jacobsen Aal og Fredrikke Sophie Rasch), døpt 27.01.1756 i Eidanger kirke,4 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[5] d. 18.08.1813 i Østre Porsgrunn,2 gravlagt 25.08.1813 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Benedicta:

Niels Aals barn navnl. Benedicta Henrica                             

Faddere: baaren af Frue Løvenskiold paa Fossum, Jomfrue Elenora Rask, mandfaddere: Cancellieraad Deichmann, Cancellieraad Schnel, Cammerraad Deichman, Nicolai Aal.

 

Konfirmert som "13. Benedicta Aall 16 aar".

 

Gravlagt som "Kammerherre Løvenskjolds frue Henriette Benedicte født Aall 57 aar".

 

 

 

I.    Severin Løvenskiold, født 07.02.1777 i Østre Porsgrunn,[7] døpt 16.02.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[8] død 15.09.1856 på Fossum i Gjerpen.7

      

       Døbt Kammerjunker Søren v. Løvenskiold og Benedicte Henricha Aals barn Severin.

       Test: Cancellieraad Løvenskiolds frue Else Margrethe, Madame Ambor Aalls, Jomfrue Constance Rasch, Cancellieraad Carl Deichmand, Herman v. Løvenskiold, Niels Aall, Jacob Aall.

      

       Fra Norsk biografisk leksikon:

       Severin Løvenskiold var en av de sentrale politikerne i tiårene etter 1814. Han hevdet sitt konservative grunnsyn og sin unionsvennlige holdning som eidsvollsmann 1814, som norsk statsminister i Stockholm 1828-41 og som Norges siste stattholder 1841-56. Løvenskiold ble valgt som 1. representant fra Bratsberg amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Etter at unionen med Sverige var et faktum, var Løvenskiold 1814-17 Norges forhandler ved gjeldsoppgjøret med Danmark, med tittel av statsråd. I noen år drev han deretter Fossum jernverk og stod utenfor politikken.

      

       Gift 08.04.1802 i København i Danmark,7 med Sophie Hedevig baronesse Knuth, født 09.10.1784 i Danmark,7 (datter av Adam Christopher greve Knuth-Lilliendal og Sophie Magdalene Moltke), død 17.01.1819.7

 

 

 

II.   Hermann Løvenskiold, født 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 04.02.1783 i Østre Porsgrunn kirke,[9] død 24.11.1825 i Montepellier i Frankrike.[10]

      

       Døbt Kammerherre Severin v. Løvenskiold med Frue Benedicta Henricha Aalls barn Hermann.

       Test: Mad. Fransiska Margrethe Hagerup, Mad. Margrethe Aall, Frøchen Deichmann, Kammerherre Molche, Kammerherre Herman v. Løvenskiold, Justiceraad Rasch, Cancellieraad Bartholomeus v. Løvenskiold, Nicolai Benjamin Aall.

      

       Fra Wikipedia:

       I 1800 ble han dimittert privat til Universitetet hvoretter han gjorde tjeneste som offiser ved landeværnet. I 1803 ble han juridisk kandidat, 1804 auskultant i Rentekammeret. Heretter studerte han de følgende år i Göttingen, Holland, Frankrike og England.

      

       I 1808 ble han medlem av Kommissionen for Norges providering, i 1809 var han konstituert amtmann i Vejle Amt, fra 1811-15 bekledde han stillingen som amtmann i Hobæk Amt, som han senere måtte oppgi på grunn av sykdom. Etter noen tid ble han på ny utnevnt til amtmann, denne gang over Svendborg Amt. I 1822 ble han deputert i Danske Kancelli og samme år ekstraordinær assessor i Højesteret. Han døde under en rekonvalesensreise i Montpellier den 24. november 1825.

      

       I 1804 var han blitt utnevnt til kammerjunker og i 1812 til kammerherre og Ridder av Dannebrog. Den 8. oktober 1813 ektet han Sophie Hedevig baronesse Adeler til Adelersborg (1795-1859), en datter av geheimekonferensråd og baron Frederik Adeler. De fikk datteren Berthe Henriette Frederikke Løvenskiold (1814-1875).

       

       Gift 08.10.1813,[11] med Sophie Hedevig Adeler, født 1795,11 (datter av Fredrik Adeler og Bertha Comtesse af Molke-Bergentvedt), død 1859 på Adelsborg.11

 

 

 

III. Margretha Friderica Sophia Løvenskiold, født 1785 i Østre Porsgrunn, døpt 27.01.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[12] død 02.06.1876.[13]

      

       Døbt kammerherre Søren v. Løvenskiold og frue Benedicta Henrica Aalls datter Margretha Friderica Sophia.

       Test: kammerherre Herman v. Løvenskiolds frue Inger Deichmand, justiceraad Rasches frue Adelheit Maria Paulsen, frøken Charlotta Løvenskiold, Obriste Deichmand, kammerjunker Jacob v. Løvenskiold, justiceraad Ejler Hagerup, Doctor Hans Møller, Ditlev Rasch, og mig Jeremias Hagerup.

      

       Cop. 8/8-1812. Ø. P. Efter Kgl. Bev. af 18. Juli Cop hiemme i Huuset,

       Hr. Baron og Ritmester Eggert Christopher Friderik Løvenskiold og frøken Margrethe Friderike Sophie Løvenskiold.

       Cav: Grev Wedel Jarlsberg, Jacob Aall senior.

 

       Dansk biografisk leksikon:

       Overjægermester, blev født 5. Juli 1788 paa Vognstrup og var Søn af nedennævnte Michael Herman Baron L. Allerede i 1790 blev han udnævnt til Kornet à la suite, og efterhaanden avancerede han à la suite

       gjennem de militære Grader, indtil han, efter fra 1808-11 at have gjort aktiv Tjeneste ved Garden til Hest, i 1811 fik Ritmesters Karakter og samtidig blev forsat til sønden-fjældske Dragonregiment. I 1804 blev

       han Forst- og Jagtjunker og i 1809 Kammerjunker. Ved Faderens Død 1804 arvede han Holden Jærnværk i Norge og blev efter Rigernes Adskillelse boende der indtil 1829, da han paa Grund af økonomiske Vanskeligheder

       opgav Jærnværket og flyttede tilbage til Danmark, hvor han endnu samme Aar blev udnævnt til Hofjægermester og Overførster for det daværende 2. Overførsterdistrikt, hvilken Stilling han beklædte til 1860. L. var

       ingen betydelig Forstmand, men han var en udmærket Jæger, der holdt Jagtens bedste Traditioner højt i Ære, og det var som en Anerkjendelse af hans Fortjenester paa dette Omraade, at han ved sin

       Afgang fra Overførsterembedet blev udnævnt til Overjægermester, en Post, der havde staaet ledig siden 1799. Et blivende Vidnesbyrd om sin Interesse for Jagten har han sat i det af ham i 1840 oprettede

       Fasaneri i Kongelunden paa Amager, hvor der efter hans Død blev rejst et Monument for ham. I 1842 blev han Kammerherre, i 1852 Kommandør af Danebrog. Død 4. Febr. 1861. – Gift 8. Avg. 1812 med Margrethe

       Frederikke Sophie Løvenskiold (f. 16. Jan. 1785 d. 2. Juni 1876), Søster til Statholder i Norge Severin L.

 

      

       Gift 08.08.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[14] med Eggert Christopher Friderik Løvenskiold, født 15.07.1788 på Vognstrup i Danmark,13 (sønn av Michael Hermann Løvenskiold og Fredrikke Juliane Marie Komtesse Knuth), død 04.02.1861.13

      

        

      

IV. Nils Aal Løvenskiold, født 1789 i Østre Porsgrunn, døpt 15.09.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[15] død 1883.[16]

      

       Døbt kammerherre Søren v. Løvenschiold og frue Benedicta Henricha Aalls barn Niels Aall.

       Test: doctor Møllers frue Eleonora Hedevig Rasch, kammerjunkerinde v. Løvenskiolds Caroline Rudolphine Schubart, jomf. Benedicta Aall, stiftamtmand Georg v. Adeler, hr. von der Lippe, hr. sorenskriver Lucas Norss, hr. Didrich von Capeln, Niels Aall.

      

       Trol. 24/12-1814. Cop. Samme Dag.

       Hr. Niels Løvenskiold - Jagt junker, Volds Jernværk, uk., og Jomfru Anne Zacharine Paus.

       Copuleret af Præsten til Gjerpen sogn, Hr. Munch.

       Forlovere: Kammerherre Løvenskiold, Jacob Aall.

      

       I 1814 overdro faren gården Valle til Nils og hans bror Frits.

      

       Han overtok Bolvik Jernverk og boende der.

 

      

       Gift 24.12.1814 i Skien,[17] med Anne Zacharine Paus, født 1786 i Skien,17 (datter av Søren Christian Paus og Kirsten Dorthea Realfsdatter), døpt 21.12.1786 i Skien,[18] død 1866.17

      

       Anne:

       Faddere var Mad. D. von Cappelen sen., Jomf. Else Bøysøn, Jørgen & Z. Zachariæsøn, Christopher Blom, Realf Realfsøn.

 

 

      

V.   Friderich Michael Frants Wilhelm Løvenskiold, født 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 05.12.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[19] død 28.01.1869 i Kristiania.17,18

      

       Døbt kammerherre Søren v. Løvenskiold og Benedichta Henricha Aalls barn Friderich Michael Frants Wilhelm.

       Test: justiceraadinde Rasch Adelheit Maria Paulsen, mad. Ane Rusine Norss, jomf. Inger Aall, kammerjunker Anthon B. Adeler, sorenskriver Hans Thomas Lange, Jørgen Wright, Søren Rasch, Jørgen Aall.

      

       I 1814 overdro faren gården Valle til Nils og hans bror Frits.

      

       Gjerpen - viet 19/4-1815

       Frederik Michael Frantz Wilhelm Løvenskiold, Søe-Leuntnant. Tiener paa Ravnes (Rafnes i Bamble?), 25.

       Maren Fransiska Paus fra Borrestad, Jomfrue, 21.

       Forlovere: Kammerherre Sev. Løvenskiold, Jacob Aall til Borrestad.

      

       Fra gamleskien.org:

       Han var kammerherre, eier av herregården Rafnes i Bamble, jernverkseier og stortingsrepresentant fra 1827 til 1832, samt postmester i Christiania. Han var gift med Maren Fransisca Paus. Hun forteller i sin nokså naive ungpikedagbok om sin forelskelse i Fritz, som var navnet han brukte til daglig. Hun fryktet for at hun hadde for enkel slektsbakgrunn for ham og hans familie, som hadde fått adelspatent i 1739 (Frederiks 13 år eldre storebror Severin hadde da giftet seg med en dansk komtesse noen år tidligere). Hun var datter til en skipskaptein og proprietær i Skien, og tilhørte en norsk presteslekt som føres tilbake til 1500. Det eksisterer malte portretter av begge. Deres etterkommere eide Rafnes til begynnelsen av 1900-tallet.

      

 

       Gift 19.04.1815 i Gjerpen kirke,18 med Maren Franciska Paus, født 24.12.1793 i Skien,17 (datter av Søren Christian Paus og Kirsten Dorthea Realfsdatter), døpt 03.01.1794 i Skien,18 død 10.06.1854 i Kristiania.17,18

      

       Maren:

       Faddere var Mad. Kisten Blom, jomfr. Petronelle von Cappelen, do. Mette Kistine Boysøn, Raadmd Bentsøn, B. Ording, Joh. D. Borthig

      

       Fra gamleskien.org:

       Hun var datter av skipsfører og proprietær Søren Christianssøn Paus (1745–1797) og Kristine Bøyeson (1758–1828),[1] datter av kjøpmann Realf Bøyesen Ording og Mette Grubbe, som tilhørte en skipper- og kjøpmannsslekt i Telemark. Maren Fransisca var barnebarn av sogneprest Christian Sørenssøn Paus i Sauherad. Etter at faren døde på sjøen i 1797 ble hun og hennes søster tatt opp i huset hos deres tante Christiane Elisabeth Bøyesen gift 2. gang med Jacob Aall (onkel til eidsvollsmannen med samme navn), og vokste opp på Borgestad gård i Skien. Hun tilhørte en familie som har en ukjent tilknytning til den mest kjente slekten Paus, men muligvis har fått navnet gjennom oppkalling etter denne.

 

 

      

VI. Carl Nicolai Jacob Løvenskiold, f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 14.12.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[20] konfirmert 01.05.1808 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

      

       Døbt kammerjunker Søren v,. Løvenskiold og Benedicta Henricha Aalls barn Carl Nicolai Jacob.

       Test: generalkrigscommisaire Rasches frue Else Løvenskiold, sorenskriver Langes kone Ane Kristine Holch, jomf. Mariana Møller, amtmand og justiceraad Jonas Pettersen, Henrich Bruun, Ulrich v. Capeln, Jacob Wilhelm Rasch

      

       Konfirmert som "Carl Nicolai Jacob Løvenskjold 16".

 

 

 

VII. Ernestina Charlotta Løvenskiold, f. 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 15.01.1793 i Østre Porsgrunn kirke,[22] d. 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.08.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Døbt kammerherre Søren von Løvenskiold og Benedicta Henricha Aalls datter Ernestina Charlotta.

       Test: mad. Ambor Aall, mad. Jørgen Wrigs, jomfr. Augier?, kammerherre Herman v. Løvenskiold, Jacob Rasch, Didrich von Capeln, Simon Jørgensen, Jacob Aall junior, Carl Møller.

      

       Gravlagt som "kammerherre S. Løvenskiolds datter Ernestine Charlotte 1 aar 7 maaneder".

 

 

 

VIII. Augusta Sophia Ernestina Løvenskiold, f. 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 16.10.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[24] konfirmert 21.04.1811 i Østre Porsgrunn kirke.17

      

       Døbt kammerherre Søren Løvenskiold og Benedicta Aals barn Augusta Sophia Ernestina

       Test: kammerherrinde Herman Løvenskiolds fr. Else Kirstine Deichman, Jørgen Aals kone Birgithe Wejer, frøken Vilhelmine Løvenskiold, auditeur Vessel, pastor Friderich Blom, pastor Fred? Vandal Schytt, Jacob Aall, Jens Kiil, forvalter Møllerup.

      

       Konfirmert som "Frøken Augusta Sophie (Umulig å se mer) - Døpt i Østre Porsgr. 16. okt 1794".

 

 

 

IX. Edel Severine Magrete Henriette Løvenskiold, født 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 15.02.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[25] konfirmert 21.04.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[26] død 1876.18

      

       Døbt kammerherre Søren Løwenskiold og frue Benedictas ... barn Edel Severine Magrete Henriette

       Fadd: kammerjunker Løwenskiolds frue Caroline Rudolphine Schubart, Søren Raschs kone Magdalene Charlotte Løwenskiold, jomfrue Constance Aall, forvalter Friderich Barnholt, forvalter Marcus Barnholt, Jens Bruun, Giert Jynge, kiøbmand Hans Chrystie, capt. Christian ..., Christian Monrad.

      

       Konfirmert som "Frøken Edel Severine Margrethe Henriette - Døpt i Østre Porsgr. 15. feb 1796".

      

       Porsgrunn - viet 22/10-1816

       Grosserer Diderich von Cappelen den yngre i Skien.

       Frøken Edel Severine Margrethe Henriette von Løvenskiold.

       Forl: Grosserer Jacob Aall den ældre, Statsraad og Kammerherre Severin von Løvenskiold til Fossum.

      

       Wikipedia:

       Paret slo seg ned først på Lille Mæla, deretter i Skien der flere av hennes barn ble født. Etter at hennes mann i 1835 hadde ervervet Ulefos Jernværk flyttet familien til gården Espevolden, senere til selve Holden.

      

 

       Gift 22.10.1816 i Porsgrunn,[27] med Diderik von Cappelen, født 11.07.1795 i Skien,18 (sønn av Diderik von Cappelen og Marie Plesner), døpt 06.08.1795 i Skien,18 død 30.03.1866 i København.27

      

       Diderik:

       Faddere var Mad. Chr. Elis. v. Cappelen, B. Henr. von Cappelen, Jomf. Cathr. v. Cappelen, Jacob Juul, Ul. Fr. von Cappelen, Realf B. Ording, Henric Ibsøn.

      

       Fra Wikipedia:

       Han arvet betydelige skogeiendommer i midtre Telemark etter sin far, bl.a. gårdene Kolstad, Sanna, Grini og Dorholt i nåværende Nome kommune, med skoger, sager, teglverk og møllebruk m.m. Noen av disse eiendommene ble kjøpt allerede i 1729 av hans farfars far Diderich von Cappelen (1700-1768). Diderik von Cappelen kjøpte i 1835 Ulefos Jernværk med Holden hovedgård som fortsatt eies av hans etterkommere Cappelen.

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 270.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[7]  Norsk biografisk leksikon.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 102-103.

[10]  Wikipedia.

[11]  Slekten Adeler av Wilhelm Lassen.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[13]  Dansk biografisk leksikon.

[14]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 152-153.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 52.

[17]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[18]  gamleskien.org.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 160-161.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170-171.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 300-301.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 182-183.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 194-195.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 196-197.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 206-207.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[27]  gamlegjerpen.no.