| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |  


 

 

 

 

Ole Helgesen født ca 1610

 

 

 

 

Ole Helgesen, født ca 1610,[1] død etter 1666.

 

Ole nevnes som bruker på Hovholt i 1647.

 

Eidanger 1647:
Hougholt som Stouff och Olle bruger
Schylder 8 huder.
Deraf forne Stouff 4 huder ned Bøgsel,
och Anders paa Moe i Quisle sogn 4 huder.
Er lagt for fuld och I fuld och 1/4 gaardt schat, 
Stouff Hougholt bygger - skatt 7 1/2 dr

 

Ole nevnes også som eier og bruker på Stridsklev i 1647.

 

Eidanger 1647:
Stridtzkleff eier Olluff Helgesen på Hougholt
till pant och schylder 1 hudt.
Er en ringe ødegaard och gifer i schat 1 1/2 dr.
Olluff Helgesen bygger

 

Under femdalerskatten av 1650 oppføres Hovholt som "Enchen och Oelle bruger, schylder 8 huder, der att ejer bemelte Enchen 3 ½ huder med Halff bøxell och Ander Moe i Quille sogn 3 ½ huder med ½ bøxell. Item en hud aff en underligende ødegaard Heder Stridtzkleff som for ne. Oelle Hougholt tilkommer".

 

Han nevnes på Hovholt frem til 1672 og satt fra 1655 med denne eierdelen som enken etter Stoe Gunnersen satt med i 1650.

 

Under odelskatten i 1655 oppførtes ”Olle Hougholt” som eier av gården som han selv brukte 3 ½ av. 

 

I odelskatten for 1655 nevnes Ole Hovholt også som eier av ½ hud i Stridsklev.

 

Skattemanntallet fra 1655 oppførte Ole som bruker av Hovholt som ”skylder med underligende Stridtzkleffen 8 huder, der aff eyer hand sielff 4 huder med ½ bøxell, och Heluig Sl. Peder Thogersens i Laurvigen 4 huder med ½ bøxel”.

 

I odelskatten for 1655 nevnes Ole Hovholt som eier av ½ hud i Stridsklev. 

 

Landkommisjonen av 1661 oppførte Ole som bruker av 4 huder på Hovholt og 1 hud av en underliggende ødegaard. Eierne med en halvpart hver var Helvig Peder Thøgersens og Hans Iversen.

 

I fogdens manntall fra 1664 finner vi ”Oluff 60 aar” samt ”Jens Oluffsen 12 aar” på Hovholt. Sognepresten oppførte i 1664 ”Oluff Hellisen 54 aar” og ”Gunder Oelsen 13 aar” på Hovholt. Gården som ble oppgitt med en skyld på 7 huder. Denne Ole Helgesen er trolig denne Ole Hovholt som nevnes tidligere her.

 

I 1665 nevnes Hovholt i et kongebrev datert 27.06.1665 ang.et makeskifte. "Helvig, enken etter Peder Tøgersen, borgerske i Skien og bosatt i Larvik, får følgende garder som tilhørte Gjerpen kirke: Kvisla i Slemdal anneks i Bamble, skyld 3 huder med bygsel, og ødegaarden Fossene i Hedrum sogn i Brunla len, skyld 9 skinn med bygsel. Gjerpen kirke får i vederlag hennes gårder Hovholt med underliggende ødegard Stridskleven, skyld 4 huder med bygsel, i Eidanger sogn, og Håkestad i Tjølling sokn i Brunla len, skyld 3 1/2 hud med bygsel."

 

I 1666 var det skifte på Hovholt etter Ole Hovholts hustru, Mari Kittilsdatter. De hadde barna Gunder, Abraham, Guri, Marthe og Anne.

 

Gårdsmanntallet fra 1672 oppga Ole som bruker på Hovholt. Eiere var Rasmus Hansen med 4 huder og bygselsrett og Gjerpen kirke med 3 huder.

 

 

Gift[2] med Mari Kittilsdatter, født omkring 1620,[3] død ca 1666 på Hovholt i Eidanger.

 

Mari:

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 1 (1665-1686) side 14

Skifte den 15. april 1666 paa Haugholt i Eidanger

Mari Kittilsdatter, død - enkemand Ole Hovholt

Barn:

1. Gunder

2. Abraham

3. Guri

4. Marte

5. Anne

Brutto: 85-3

Nette: 0-0

Gjelden overstiger med 7 rd.

 

I skifte nevnes at boet skyldte 5 1/2 daler til en Marte Stoesdatter. Dette kan jo være en datter av Stoe Hovholt?

 

 

 

I.    Gunder Olsen, født omkring 1640.3

 

 

II.   Abraham Olsen, født omkring 1640.3

 

 

III. Guri Olsdatter, født omkring 1640.3

 

 

IV. Marte Olsdatter, født omkring 1640.3

 

 

V.   Anne Olsdatter, født omkring 1640.3

 

 

 

 

 [1]  1664.

[2]  Skifte etter henne.

[3]  Stipulert, Stipulert.