| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STRIDSKLEV |    


 

 

 

Hans Torkildsen f. ca 1704 og Sara Andersdatter f. ca 1703 sin familie

 

 

 

Hans Torkildsen, f. ca 1704,[1] d. 1767 på Gunneklev i Eidanger,[2] gravlagt 08.06.1767 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Torkild Nilsen Søndre Lunde.

 

Han var 21 år i 1725. Han bodde da sammen med sin søster Marthe på Hovholt i Eidanger. Han var fadder til flere av barna til Nils Torkildsen Slevolden og han var bror av Marthe Torkildsdatter. De var søsken Marthe, Hans og Nils. Hans bodde på Hovholt som fadder i 1727, på Flochstad som fadder i 1730, på Stridsklev som fadder i 1734. Han var soldat da han døpte sønnen Ole på Stridsklev i 1734.

 

Han giftet seg i 1730.

 

Copul. 28/1-1730 i Eid.

Hans Tochelssøn med Sara Andersd. Ørristvet.

 

De døpte sitt første barn på Ørstvedt i 1730. De bodde nok da hos hans kones familie. De døpte så Lars på Stridsklev i 1732 og Ole i 1734 samme plass. Han døpte barn i Eidanger med sin kone Sara i 1737, 40, 41 og 44. Ingen stedsangivelse ved dåpen.

      

Hans kone gravlegges i 1755 på Skrabeklev. En Hans ble nevnt som oppsitter på Skrabeklev i matrikulen av 1747, og der gravlegges hans kone Sara Andersdatter som Hans Skrabeklevs kone, så de har trolig bodd der i denne perioden.

      

Skrapeklev 1762:

uformuende Hans Torkildsen Scrabeklev, een gammel sengeliggende Mand.

      

Gravlegges i 1767 som "Hans Torkildson Gundeklew 62 aar".

 

 

Gift 28.01.1730 i Eidanger kirke,[3] med Sara Andersdatter, f. ca 1703 på Ørstvedt i Eidanger,1 (datter av Anders Steffensen og Anne Pedersdatter), d. 1755 på Skrapeklev i Eidanger,[4] gravlagt 23.11.1755 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Sara:

I 1725 ble hun nevnt som " Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn hos Niels Pedersøn Hogholt ".

 

Hun ble nevnt i skifte etter faren på Ørstvedt i 1735 som gift med Hans Tollefsen Stridsklev.

 

Gravlagt som "Hans Schrabeklevs kone Sara Andersdatter 48 aar".

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, f. 1730 på Ørstvedt i Eidanger,[6] døpt 07.05.1730 i Eidanger kirke.6

      

       Hans Thorchelsen Ørristvedt og Sara Andersdatters første ægte barn Anne.

       Faddere: baaren af Marthe Thorchelsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvet, mandfaddere: Anders Ørristvedt, Niels Thorchelsen Slevolden, Anders Nielsen Hovgholt.

 

 

 

II.   Lars Hansen, f. 1732 på Stridsklev i Eidanger,[7] døpt 10.02.1732 i Eidanger kirke,7 d. 1802 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[8] gravlagt 18.07.1802 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter - Laers

       Faddere: baaren af Marthe Olsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Knudt Annundsen Skrappeklef, Steffen Andersen Ørresvedt.

      

 

       Gift 20.08.1756 i Eidanger kirke,3 med8 Sara Bentsdatter, f. 1733 på Nordre Ås i Eidanger,[10] (datter av Bent Knudsen og Ingeborg Skajesdatter), døpt 08.02.1733 i Eidanger kirke,[11] d. 1810 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[12] gravlagt 11.03.1810 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Nordre Tveten

 

 

      

III. NN Hansen, f. 1733 på Stridsklev i Eidanger,[13] d. 1733 på Stridsklev i Eidanger,13 gravlagt 30.09.1733 på Eidanger kirkegård.13

      

       Gravlagt som "Hans Torkildsøn og Sara Andersdatters dødfødte barn".

 

 

 

IV. Ole Hansen, f. 1734 på Stridsklev i Eidanger,[14] døpt 19.12.1734 i Eidanger kirke,14 d. 1748 på Skrapeklev i Eidanger,13 gravlagt 24.03.1748 på Eidanger kirkegård.13

      

       Soldat Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Anna Rejersdatter Sledevolden, Gurj Nielsdatter Hougholt, mandfaddere: Nils Olsen Hougholt, Olle Nielsen Hougholt.

      

       Han gravlegges som "Ole Hansøn Schrabeklev 12 aar".

 

 

 

V.   Anne Maria Hansdatter, f. 1737 i Eidanger,[15] døpt 10.06.1737 i Eidanger kirke,15 konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke.[16]d. 1807 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 15.08.1807 på Eidanger kirkegård.

 

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatter - Anne Maria

       Faddere: baaren af Anne Rejersdatter Slevolden, Ingeborg Andersdatter, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Knud Schrabeclev, Stephen Andersen.

      

       Det er nok hun som konfirmeres i 1755 som "Maria Hansdatter Schrabeklev 17 aar". Hun brukte her bare navnet Maria og det gjorde hun også da hun giftet seg

 

 

       Gift 06.10.1774 i Eidanger kirke,3 med Ingebret Isaksen, f. 1746 på Klepp i Eidanger,[17][i] (sønn av Isak Larsenog Lisbeth Skajesdatter), døpt 09.03.1746 i Eidanger kirke,[18][ii] død 29.03.1819 under Herøya i Eidanger,[19] gravlagt 05.04.1819 på Eidanger kirkegård.[20]

 

       Se Ørestvet

 

      

 

VI. Maren Hansdatter, f. 1740 i Eidanger,[21] døpt 31.01.1740 i Eidanger kirke,17 d. 1740 i Eidanger,13 gravlagt 10.07.1740 på Eidanger kirkegård.13

      

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatter - Maren

       Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hogholtes kone Marte Torkildsdatter, Guri Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Anders Nielsen ibid, Knud Flotten.

      

       Hun gravlegges som "Hans Torkildsøns liden datter Maren 6 maaneder".

 

 

 

VII. Mari Hansdatter, f. 1741 i Eidanger,[22] døpt 22.10.1741 i Eidanger kirke,18 d. 1742 i Eidanger,13 gravlagt 12.03.1742 på Eidanger kirkegård.13

      

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatter - Mari

       Faddere: baaren af Niels Slevoldens kone, Mari Olsdatter Hogholt, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Rejer Nielsen Slevolden.

      

       Gravlagt som "Hans Torkildsøns liden datter Maren 4 maaneder 3 uger".

 

 

 

VIII. Nils Hansen, f. 1744 i Eidanger,[23] døpt 09.02.1744 i Eidanger kirke.19

      

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatters søn Niels                                                          

       Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Kirsten Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Knud Nielsen, Lars Nielsen Hogholt.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 210.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 382.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 2.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 20.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 38.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

 

 

[19]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[20]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 71.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 89.