| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STRIDSKLEV |    


 

 

 

Hans Torkildsen f. ca 1704 og Sara Andersdatter f. ca 1703 sin familie

 

 

 

Hans Torkildsen, f. ca 1704,[1] d. 1767 på Gunneklev i Eidanger,[2] gravlagt 08.06.1767 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Torkild Nilsen Søndre Lunde.

 

Han var 21 år i 1725. Han bodde da sammen med sin søster Marthe på Hovholt i Eidanger. Han var fadder til flere av barna til Nils Torkildsen Slevolden og han var bror av Marthe Torkildsdatter. De var søsken Marthe, Hans og Nils. Hans bodde på Hovholt som fadder i 1727, på Flochstad som fadder i 1730, på Stridsklev som fadder i 1734. Han var soldat da han døpte sønnen Ole på Stridsklev i 1734.

 

Han giftet seg i 1730.

 

Copul. 28/1-1730 i Eid.

Hans Tochelssøn med Sara Andersd. Ørristvet.

 

De døpte sitt første barn på Ørstvedt i 1730. De bodde nok da hos hans kones familie. De døpte så Lars på Stridsklev i 1732 og Ole i 1734 samme plass. Han døpte barn i Eidanger med sin kone Sara i 1737, 40, 41 og 44. Ingen stedsangivelse ved dåpen.

      

Hans kone gravlegges i 1755 på Skrabeklev. En Hans ble nevnt som oppsitter på Skrabeklev i matrikulen av 1747, og der gravlegges hans kone Sara Andersdatter som Hans Skrabeklevs kone, så de har trolig bodd der i denne perioden.

      

Skrapeklev 1762:

uformuende Hans Torkildsen Scrabeklev, een gammel sengeliggende Mand.

      

Gravlegges i 1767 som "Hans Torkildson Gundeklew 62 aar".

 

 

Gift 28.01.1730 i Eidanger kirke,[3] med Sara Andersdatter, f. ca 1703 på Ørstvedt i Eidanger,1 (datter av Anders Steffensen og Anne Pedersdatter), d. 1755 på Skrapeklev i Eidanger,[4] gravlagt 23.11.1755 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Sara:

I 1725 ble hun nevnt som " Sara Andersdatter gl. 22 aar tiener for aarsløn hos Niels Pedersøn Hogholt ".

 

Hun ble nevnt i skifte etter faren på Ørstvedt i 1735 som gift med Hans Tollefsen Stridsklev.

 

Gravlagt som "Hans Schrabeklevs kone Sara Andersdatter 48 aar".

 

 

 

I.    Anne Hansdatter, f. 1730 på Ørstvedt i Eidanger,[6] døpt 07.05.1730 i Eidanger kirke.6

      

       Hans Thorchelsen Ørristvedt og Sara Andersdatters første ægte barn Anne.

       Faddere: baaren af Marthe Thorchelsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvet, mandfaddere: Anders Ørristvedt, Niels Thorchelsen Slevolden, Anders Nielsen Hovgholt.

 

 

 

II.   Lars Hansen, f. 1732 på Stridsklev i Eidanger,[7] døpt 10.02.1732 i Eidanger kirke,7 d. 1802 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[8] gravlagt 18.07.1802 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter - Laers

       Faddere: baaren af Marthe Olsdatter Hovgholt, Magnill Andersdatter Ørristvedt, mandfaddere: Knudt Annundsen Skrappeklef, Steffen Andersen Ørresvedt.

      

 

       Gift 20.08.1756 i Eidanger kirke,3 med8 Sara Bentsdatter, f. 1733 på Nordre Ås i Eidanger,[10] (datter av Bent Knudsen og Ingeborg Skajesdatter), døpt 08.02.1733 i Eidanger kirke,[11] d. 1810 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[12] gravlagt 11.03.1810 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Nordre Tveten

 

 

      

III. NN Hansen, f. 1733 på Stridsklev i Eidanger,[13] d. 1733 på Stridsklev i Eidanger,13 gravlagt 30.09.1733 på Eidanger kirkegård.13

      

       Gravlagt som "Hans Torkildsøn og Sara Andersdatters dødfødte barn".

 

 

 

IV. Ole Hansen, f. 1734 på Stridsklev i Eidanger,[14] døpt 19.12.1734 i Eidanger kirke,14 d. 1748 på Skrapeklev i Eidanger,13 gravlagt 24.03.1748 på Eidanger kirkegård.13

      

       Soldat Hans Torchelsen Stridsklef og Sara Andersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Anna Rejersdatter Sledevolden, Gurj Nielsdatter Hougholt, mandfaddere: Nils Olsen Hougholt, Olle Nielsen Hougholt.

      

       Han gravlegges som "Ole Hansøn Schrabeklev 12 aar".

 

 

 

V.   Anne Maria Hansdatter, f. 1737 i Eidanger,[15] døpt 10.06.1737 i Eidanger kirke,15 konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke.[16]d. 1807 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 15.08.1807 på Eidanger kirkegård.

 

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatter - Anne Maria

       Faddere: baaren af Anne Rejersdatter Slevolden, Ingeborg Andersdatter, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Knud Schrabeclev, Stephen Andersen.

      

       Det er nok hun som konfirmeres i 1755 som "Maria Hansdatter Schrabeklev 17 aar". Hun brukte her bare navnet Maria og det gjorde hun også da hun giftet seg

 

 

       Gift 06.10.1774 i Eidanger kirke,3 med Ingebret Isaksen, f. 1746 på Klepp i Eidanger,[17][i] (sønn av Isak Larsen og Lisbeth Skajesdatter), døpt 09.03.1746 i Eidanger kirke,[18][ii] død 29.03.1819 under Herøya i Eidanger,[19] gravlagt 05.04.1819 på Eidanger kirkegård.[20]

 

       Se Ørestvet

 

      

 

VI. Maren Hansdatter, f. 1740 i Eidanger,[21] døpt 31.01.1740 i Eidanger kirke,17 d. 1740 i Eidanger,13 gravlagt 10.07.1740 på Eidanger kirkegård.13

      

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatter - Maren

       Faddere: baaren af gamle Niels Olsen Hogholtes kone Marte Torkildsdatter, Guri Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Anders Nielsen ibid, Knud Flotten.

      

       Hun gravlegges som "Hans Torkildsøns liden datter Maren 6 maaneder".

 

 

 

VII. Mari Hansdatter, f. 1741 i Eidanger,[22] døpt 22.10.1741 i Eidanger kirke,18 d. 1742 i Eidanger,13 gravlagt 12.03.1742 på Eidanger kirkegård.13

      

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatter - Mari

       Faddere: baaren af Niels Slevoldens kone, Mari Olsdatter Hogholt, mandfaddere: gamle Niels Olsen Hogholt, Rejer Nielsen Slevolden.

      

       Gravlagt som "Hans Torkildsøns liden datter Maren 4 maaneder 3 uger".

 

 

 

VIII. Nils Hansen, født 1744 i Eidanger, døpt 09.02.1744 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 02.04.1758 i Solum,[24] død 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.06.1784 i Vestre Porsgrunn.120

      

       Hans Torkildsen og Sara Andersdatters søn Niels                                                          

       Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Kirsten Olsdatter Hogholt, mandfaddere: Knud Nielsen, Lars Nielsen Hogholt.

      

       Trolig han som ble konfirmert i Solum som "Niels Hansøn 18 aar Porsgrund". Finner han ikke som konfirmert i Eidanger eller Porsgrunn.

      

       Porsgrunn 16.06.1766 at trolovet 26.06.1766

       Ungkarl Niels Hansen med pigen Ane Jørgensdatter.

       Forlovere Christen Pedersen Maalhougen og Jørgen Larsen Stoken.

      

       Porsgrunn 13.10.1777 at trolovet 14.10.1777

       Enkemand Niels Hansen med pigen Ane Bolette Hansdatter.

       Forlovere Lars Stephensen og Hans Isaachsen.

      

       Han nevnes som fadder for sin bror Lars sine barn som "Nils Hansen fra Porsgrund Vestre".

      

       Gravlagt som "begravet Niels Hansen 48 aar".

 

      

       (1) Gift 11.11.1766 i Porsgrunn,120 med Anne Jørgensdatter, født 1744 i Vestre Porsgrunn (datter av Jørgen Larsen og Kirsten Maria Andersdatter), døpt 07.10.1744 i Vestre Porsgrunn,120 død 1772 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 10.04.1772 i Vestre Porsgrunn.120

      

       Anne:

       Jørgen Stochens og Kisten Maria Andersdatters barn Anne.

       Faddere: Niels Skrædder, Hans Solum, Niels Molhougen, Maren Jensdatter, Kisten Nielsdatter.

 

       Hennes mor nevnes under sin far Anders Michelsen på Bjørntvedt.

             

       Gravlagt som "begravet Nils Hansens k. Ane Jørgensdatter 28 aar".

 

      

       (2) Gift 13.01.1778 i Porsgrunn,120 med Anne Bolette Hansdatter, født 1746 i Solum,25 (datter av Hans Halvorsen og Maren Nilsdatter), døpt 05.06.1746 i Solum,120 død 29.01.1819 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 03.02.1819 i Vestre Porsgrunn.[25]

      

       Anne:

       Hans Snedkers og Dorthe Michelsdatters barn Anne Bolette.

       Faddere: Anthoni Smed, Lars Amundsøn, Niels Pedersøn, Anne=Margrete Jensdatter, Anne Ifversdatter.

 

       Hennes mor nevnes under sin far Nils Sørensen på Østre Porsgrunn i 1712.

      

       Gravlagt som "Anne Bolette Hansdatter, af Almisselemmernes Tal i vestre Porsgrund, 80½ aar".

 

 

      

        A.    Lars Nilsen, (sønn av Nils Hansen og Anne Jørgensdatter) født 1766 i Vestre Porsgrunn, døpt 07.09.1766 i Vestre Porsgrunn,120 død 1767 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 24.06.1767 i Vestre Porsgrunn.120

              

               døbt Fæstemand Nils Hansens og pigen Ane Jørgensdatters barn Lars.

               Test: Johanis Olsen, Jørgen Larsen, Nils Jensen, Knud Anundsens? kone Maren Rasmusdatter, Ingeborg Olsdatter.

              

               Gravlagt som "begravet Lars Nilsen 43 uger".

              

 

 

        B.    Kirsten Marie Nilsdatter, (datter av Nils Hansen og Anne Jørgensdatter) født 1767 i Vestre Porsgrunn, døpt 30.08.1767 i Vestre Porsgrunn,120 død 1771 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 17.01.1771 i Vestre Porsgrunn.120

              

               døbt Nils Hansen og Ane Jørgensdatters barn Kirsten Marie.

               Test: Gunner Jensen, Ole Andersen, Thomas Christensen, Ole Gunnersens kone Karen Tostensdatter, Marie Christensdatter.

              

               Gravlagt som "begravet Kirsten Maria Nilsdatter 3½ aar".

              

 

 

        C.    Sara Catrina Nilsdatter, (datter av Nils Hansen og Anne Jørgensdatter) født 1770 i Vestre Porsgrunn,29 døpt 25.03.1770 i Vestre Porsgrunn,120 konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke.103

              

               døbt Nils Hansen og Ane Jørgensdatters barn Sara Cathrine.

               Test: Søren Jensen, Jørgen Hansen, Jens Tollefsen, Peder Jonsens kone Dorthe Nilsdatter Juell, pigen Ane Jonsdatter.

              

               Konfirmert i Eidanger i 1790 bosatt på Herøya som "Sara Catrina Nilsdatter p. Herø. 18".

 

              

 

        D.    Anne Dortea Nilsdatter, (datter av Nils Hansen og Anne Bolette Hansdatter) født 1778 i Vestre Porsgrunn, døpt 13.09.1778 i Vestre Porsgrunn,120 død 1778 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 04.10.1778 i Vestre Porsgrunn.120

              

               døbt Niels Hansen og Ane Bolette Hansdatters barn Ane Dorthe.

               Test: Maren Rasmusdatter, pigen Børthe Maria Nielsdatter, Lars Stephensen, Jacob Andersen, Jess Hansen.

              

               Gravlagt som " begravet Niels Hansens b. Ane Dorthea 1 maaned".

 

              

 

        E.    Dorthea Nilsdatter, (datter av Nils Hansen og Anne Bolette Hansdatter) født 1779 i Vestre Porsgrunn, døpt 17.10.1779 i Vestre Porsgrunn,120 konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn.[26]

              

               døbt i østre kirke Niels Hansen og Ane Bolette Hansdatters barn Dorothea.

               Test: enken Kari Bierva, pigen Helle Maria Fransdatter, Helje Andersen, Gunder Halvorsen.

              

               Konfirmert som "17. Dorthea Nielsdatter 16 aar".

              

               Vestre Porsgrunn 1815

               Jørgen Haralsen - 50 - Huus Æyer, Tømmermand og Søefarende

               Dorothea Nielsdatter - 36½ - Hustru

               Haral Jørgensen - 3 - Søn

               Maren Boletha Jørgensdatter - 4¾ - Datter

               Anna Boletha Hansdatter - 80         Moder, Ænkke og fattig.

              

 

               Gift 12.10.1806 i Porsgrunn,120 med Jørgen Haraldsen, født 1769 på Aspum i Solum (sønn av Harald Jørgensen og Malene Nilsdatter), døpt 29.10.1769 i Solum.120

              

               Jørgen:

                Jørgen, foreldre Harald Jørgensen og Malene Nielsdatter Asbom plads.

               Faddere: Giertrud Knudsdatter Marum, Anne Nielsdatter ibid, Jesse Erichstad, Hans Nielsen Friis.

              

               Han ble far til et uekte barn i 1801 bosatt på Vold, Karen Malene Jørgensdatter f. 1801. Hun ble senere gift med Anders Knudsen f. 1810 fra Bjørntvedt Søndre i Solum. Moren var Ragnhild Kittilsdatter f. 1775 fra Lunde i Holla. (Hun giftet seg i 1807 i Skien med Erich Nilsen.)

.

               Døbt uægte et Pigebarn kaldet Malene, moderen Ragnild Kittilsdatter under Klyve, faderen efter angivelse Jørgen Haraldsen paa Vold.

               Faddere: Anna Maria Haraldsdatter, Amborg Tollevsdatter, Guldbrand Davidsen, Anders Andersen.

 

 

              

               1.     Maren Bolette Jørgensdatter, født 1810 i Vestre Porsgrunn, døpt 08.07.1810 i Vestre Porsgrunn,120 konfirmert 10.04.1825 i Vestre Porsgrunn.120

                      

                       Jørgen Haraldsen og Dorthe Nielsdatters barn Maren Bolette.

                       Faddere: Niels Thorsens kone Anne Maria Haraldsdatter, pigen Anne Maria Johannesdatter, Knud Halvorsen, Knud Torjersen, Hans Ougensen, Lorents Olsen.

                      

                       Konfirmert som "Maren Bolette Jørgensdatter vestre Porsgrund, foreldre Huustømmermand Jørgen Haraldsen og hustru Dorthe Nielsdatter vestre Porsgrund, døbt 08.07.1810 vestre Porsgrund".

 

                      

                       Gift 02.06.1831 i Solum,120 med Andreas Olsen, født 1803 på Klosterhaugene under Gjemsø Kloster i Solum (sønn av Ole Andersen og Anne Dortea Olsdatter), døpt 20.03.1803 i Solum.120

                      

                       Andreas:

                       Et Drengebarn kaldet Andreas, foreldre Ole Andersen Klosterhougen og Dorthe Olsdatter. Faddere:

                       Tale Dorthea Simonsdatter, Marthe Colling, Lars Tindrup, Ole Pedersen, Sondre Nirisen.

 

 

                      

               2.     Harald Jørgensen, født 18.05.1812 i Vestre Porsgrunn, døpt 28.05.1812 i Vestre Porsgrunn,107 konfirmert 22.04.1827 i Vestre Porsgrunn.107

                      

                       Jørgen Haraldsen og Dorthe Nielsdatters barn Harald født 28de April.

                       Faddere: Enken Else Maria Madsdatter, pigen Gunild Pedersdatter, Knud Halvorsen, Mathias Røra, Engebreth Jacobsen.

                      

                       Konfirmert som "Harald Jørgensen vestre Porsgrund, foreldre Huustømmermand Jørgen Haraldsen og hustru Dorthea Nielsdatter vestre Porsgrund, døbt 18.05.1812 vestre Porsgrund".

 

                      

                       Gift 28.01.1834 i Porsgrunn,120 med Anne Dorthea Engebrethsdatter, født 16.12.1812 i Østre Porsgrunn (datter av Engebreth Isachsen og Live Knudsdatter), døpt 27.12.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[27] konfirmert 03.05.1829 i Porsgrunn.[28]

                      

                       Anne:

                       Engebreth Isachsen og Live Christensdatters barn Anne Dorthea født 16de d.m.

                       Faddere: Hans Tangens kone Elen Maria, pigen Groe Nielsdatter, Niels Jacobsen, Ole Olsen, Hans Isachsen, Hans Hansen.

                      

                       Konfirmert som "3. Anne Dorthea Engelbretsdatter, 16 aar, født vestre Porsgrund, foreldre Hugger Engelbreth Isachsen og hustru Live Christensdatter af vestre Porsgrund".

 

 

                      

               3.     Nils Andreas Jørgensen, født 03.07.1816 i Vestre Porsgrunn, døpt 28.07.1816 i Vestre Porsgrunn,[29] konfirmert 29.04.1832 i Porsgrunn.[30]

                      

                       Født 03.07.1816 – hjemmedøpt 10.07.1816 – bekreftet i kirken 28.07.1816: Niels Andreas – Tømmermand Jørgen Haraldsen (og) Hustrue Dorthea Nielsdatter i vestre Porsgrund, faddere: Matros Andreas Coldings Kone Anne Hachsdatter, Pige Aslaug Olsdatter, begge i vestre Porsgrund, Banemestersvend Mathias Michelsen, Matros Jørgen Sivertsen, Matros Jacob Baatolsen, alle fra vestre Porsgrund

                      

                       Konfirmert som "8. Niels Andreas Jørgensen, døbt 28.07.1816, fødested vestre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Jørgen Haraldsen og hustru Dorthea Nielsdatter".

 

                      

 

               4.     Lars Jørgensen, født 22.04.1819 i Vestre Porsgrunn, døpt 11.07.1819 i Vestre Porsgrunn,125 konfirmert 17.04.1836 i Porsgrunn.[31]

                      

                       Født 22.04.1819 – hjemmedøpt 30.04.1819 – bekreftet i kirken 11.07.1819: Lars Jørgensen – Huustømmermand Jørgen Haraldsen og Hustrue Dorthea Nielsdatter i vestre Porsgr., faddere: Muurmester Jens Tøgesens Kone Margrethe Andersdatter, Pige Margrethe Pedersdatter, Begge fra vestre Porsgr., Garver Jacob Bommen sammestedsfra, Matros Peder Pedersen Schwatz, Do Ole Andersen, Begge fra Solum

                      

                       Konfirmert som "9. Lars Jørgensen, døbt 11.07.1819, fødested vestre Porsgrund, foreldre Huustømmermand Jørgen Haraldsen og hustru Dorthea Nielsdatter".

                      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 210.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 382.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 2.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 20.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 38.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

 

 

[19]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[20]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 71.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 89.

[24]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[25]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 228-229.

[28]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 121.

[29]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[30]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 130.

[31]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 264.