| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STRIDSKLEV |   


 

 

 

Hans Larsen Tyrholm f. 1726 og Anne Barbara Lange f. 1741 sin familie

 

 

 

Hans Larsen Tyrholm, f. 1726 i Fredrikstad,[1] døpt 25.08.1726 i Fredrikstad,[2] d. 02.04.1774 på Stridsklev i Eidanger,1,[3] gravlagt 08.04.1774 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Lars Hansen Tyrholm og Appelone Christine Brandt.

 

Faddere var Borgemæster Niman, Niels Haez, Tolder Holms Kiæriste, Jver Hendr...s Kiæriste og Marie Hansdatter.

 

Hans Tyrholm sin far var kjøpmann i Fredrikstad.

 

Schilbred har skrevet mye om familien i sitt bind 1 av gårds og slektshistorien for Eidanger under gården Stridsklev.

 

Hans Tyrholm var sorenskriver i Bamble fra 28. oktober 1757.

 

Han giftet seg i Eidanger i 1759.

 

Eid. Copul. 24/7-1759 hiemme i Huuset:

Sorenskriver Hans Larsen Tyrholm og Jomfrue Anne Barbara Lange.

Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

Caut: Borgermester Nieman fra Friderichstad og Halvardus Borse.

 

Han kjøpte Stridsklev i 1766 på auksjon:

Anno 23.05.1766 - Lyset Hr. Regimentsqvartermester Balthazar Garteus udstædte Autions skiøde af Dato 18. febr. til Cancellieraad og Sorenskriver Tyrholm paa 1 huud o Grd. Stridsklev for Summe 1000 rd. hvilken Summe af Cancelieraad Tyrholm osv.....(dato 14.02.1776)

 

Gården ble solgt på auksjon i 1772 til Løvenskiold:

Anno 09.09.1773 - Et skiøde af 23 juli 1773 udstæd af mig Cancelieraad Sorenskriver Tyrholm til Høyædle og velbaarne Hr. Cammer Junker von Løvenskiold for Grd. Stridsklev 1 huud med Huusebygninger som ved Auetion holden den 27. april 1772 og tilslagen for 1120 rdl. (Dette var Severin Løvenskiold)

 

Gravlagt som "CancellieRaad og Sorenskriver Hans L. Tyrholm 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10a, side 133b

4.4.1774, 6.4., 3.5., 29.3.1780            -Stridskleven i Eidanger

       CancellieRaad og Sorenskriver Hans Larsen Thyrholm død (g. Anna Barbara Lange),

       Barn:

       1. Thomas Hansen Thyrholm 11 år.

       2. Lars Hansen Thyrholm ?.

       3. Barbara Abigael Thyrholm 13 år.

Brutto 1548-2-6.

Boets utg: 3325-0-5 (Gjælden overstiger Formuen med 1774-1-23).

 

Som vi ser ut i fra boet, så døde Tyrholm som en fattig mann. Schilbred har en bred gjennomgang av skifte etter Tyrholm i sin gårds og slektshistorien for Eidanger bind.1.

 

 

Gift 24.07.1759 i Eidanger,1,[5] med Anne Barbara Lange, f. 1741 i Skien,1 (datter av Thomas Lange og Barbara Abigal Monrad), døpt 21.03.1741 i Skien,[6] d. 1773 på Stridsklev i Eidanger,4 gravlagt 02.04.1773 på Eidanger kirkegård.4

 

Anne:

Thomes Langes datter Anne Barbra.

Fadd: Forvalter Risches kieriste fra Closteret, Fogden Sweders datter, Petter Asløf, Lars Bindrup, Christian Monraht.

 

Gravlagt som "Frue Anne Barbara Tyrholms 32 aar".

 

 

 

I.    Abelona Christine Tyrholm, født 1759 i Skien, døpt 04.12.1759 i Skien,[7] død 1763 i Skien, gravlagt 05.03.1763 i Skien.7

      

       Faddere var Madame Lange, madame Borse, Tolder Lange, Prousten Monrad, Giert Lange.

      

 

 

II.   Barbara Abigal Hansdatter Tyrholm, født 1761 i Skien,[8],3 døpt 24.02.1761 i Skien,7 død 1787 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 18.02.1787 i Vestre Porsgrunn.[9]

      

       Faddere var Proustinde Monrad, Margaretha Halvorsen, Charlottha Amalia Borsse, hr. Jørgen Herman Monrad, sr. Claus Henrich Wejer, hr. Mynsterskriver Hans Thomas Wejer, Mr. David Detlef Lange.

      

       Hun døde ugift.

      

       Gravlagt som "begravet Jomfr. Barbara Tyrholm 26 aar".

      

 

 

III. Lars Hansen Tyrholm, født 1762 i Skien, døpt 19.01.1762 i Skien,7 død 1762 i Skien, gravlagt 03.02.1762 i Skien.7

      

       Faddere var Hr. Monrads kone i Eidanger, Barbra Monrad, sr. Baarse, Herman Lange, Hr. Marcus Ditlev Monrad.

 

 

 

IV. Thomas Hansen Tyrholm, født 1763 i Skien,8,3 døpt 10.05.1763 i Skien.7

      

       Faddere var Madame Boletta Friderica Borse, Madame Anna Susanna Lange, Tolder Lange, Mr. Børge Halvorsen, Mr. Hans Thomas Lange.

      

       Han var skipper. Han døde som bruker i Stavern.

      

       Borgerskap i Skien:

       Thomas Tyrholm.

       B. som skipper 31/1 1798. Oppsagt 12/12 1815. Tyrholm var da bosatt i Stavern.

 

      

       Gift 1802 i Stavern,3 med Birthe Maria Pedersdatter Herstad, f. 1752 i Brevik,3 (datter av Peder Rasmussen og Elen Bentsdatter), døpt 26.01.1752 i Brevik kirke,[10] konfirmert 05.10.1766 i Brevik kirke,[11] d. 1839.3

      

       Birthe:

       Peder Rasmusens barn navnl. Birthe Maria

       baaren af Erich Andersens kone, assist: Maren Kistine Manal, mandfaddere: Rasmus Schiøtt, Friderik Schiøt, Jens Bentsen

      

       Konfirmert som "Birte Marie Pedersdatter 16".

      

       Hun var enke etter malermester Hans Halvorsen Koch i Stavern da hun giftet seg med Thomas Tyrholm.

 

       Se under hennes foreldre

 

      

 

V.   Lars Hansen Tyrholm, født 1765 i Skien,8,3 døpt 14.09.1765 i Skien,7 død 1814 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 19.05.1814 i Vestre Porsgrunn.[12]

      

       Cancelieraad Tyrholms søn Lars.

       Faddere: Giert Langes kone, Ane Bolette Lange, Laugman Gregers, Provsten Monrad, Fogden Rougtved.

 

       Han giftet seg 1. gang i Skien i 1795.     

 

       Skien viet 14.01.1795:

       Ungkarl Laers Tyrholm og pigen Sara Arnesdatter.

       Caut: David Lange og Folkman.

      

       1801 i Vestre Porsgrunn:

       Her var Lars Tyrholm 42 aar ført som huseier og «Søemand» i første ekteskap med Saravine Andersdatter 30 aar. Det var også hennes første ekteskap.

 

       Han giftet seg 2. gang i Vestre Porsgrunn 1812.

 

       Vestre Porsgrunn 14.06.1812:

       Efter kgl. bevilling hjemme i huset

       Enkemand Lars Thyrholm og pigen Margith Wetlesdatter.

       Forlovere Ejlert Wright og Kjeld Røra.

 

       Gravlagt som "Lars Thyrholm 52 aar".

 

      

       (1) Gift 14.01.1795 i Skien,[13] med Sara Arnesdatter, f. ca 1771,[14] d. 1811 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 25.08.1811 i Vestre Porsgrunn.11

      

       Sara:

       Gravlagt som "Lars Tyrholms kone Sara Arnesdatter 40 aar".

 

      

       (2) Gift 14.06.1812 i Vestre Porsgrunn,[15] med Margit Vetlesdatter, født 1772 i Åmotsdal i Telemark,14 (datter av Vetle Olsen og Anne Gundersdatter), døpt 08.02.1772 i Seljord, død 12.07.1849 i Vestre Porsgrunn,14 gravlagt 18.07.1849 i Vestre Porsgrunn.

      

       Margit:

       Aamotsdal: Døbt Margitte, Wetlew Olsen og Anne Gunnersdatter Nordbøes Datter.

       Faddere: Ole Redarsen og Turi Olsdatter Nordgaarden, Knud Olsen Wasbak, Even Ketilsen Nordbø, Ingebor Olsdatter Sugaarden.

      

       Konfirmert 4. oktober 1789 i Solum.

      

       I 1801 i Vestre Porsgrunn er den 25 år gamle Margrethe Wethlesdatter ført som tjenestepike hos Maren Dorthea Cock

      

       Gravlagt som "Enke Margit Wetlesdatter, 77½ aar, Vestre Porsgrund".

      

 

       Barn:

 

      

       A.    Hans Thomas Larsen Tyrholm, (sønn av Lars Hansen Tyrholm og Sara Andersdatter) født 1795 i Vestre Porsgrunn, døpt 22.12.1795 i Vestre Porsgrunn,[16] konfirmert 09.04.1815 i Vestre Porsgrunn.[17]

              

               døbt Lars Thyrholms og Sara Arnesdatters barn Hans Thomas.

               Fad. Aasold Rougtveds kone D. C. Nielsen, Jomfrue Barbara Folkman, Thomas Thyrholm, Peder Schaanning, Eiler Wright.

              

               Konfirmert som "Hans Thomas Larsen vestre Porsgrund, foreldre Lars Thyrholm og Sara Arnesdatter vestre Porsgrund, døbt 22.12.1795 vestre Porsgrund".

              

               Vestre Porsgrunn viet 28.10.1824:

               Ungkarl og Matros Hans Thomas Larsen Tyrholm 29 aar af vestre Porsgrund,

               og Pige Anne Kirstine Nielsdatter 30 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund.

               Forlovere Thor Christensen og Niels Nielsen Klog.

 

              

               Gift 28.10.1824 i Vestre Porsgrunn,[18] med Anne Kirstine Nilsdatter, født ca 1796.

              

 

 

        B.    Johan Jørgen Larsen Tyrholm, (sønn av Lars Hansen Tyrholm og Sara Andersdatter) født 1804 i Vestre Porsgrunn, døpt 30.03.1804 i Vestre Porsgrunn,[19] død 1804 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 24.06.1804 i Vestre Porsgrunn.[20]

              

               Lars Tyrholms og Sara Arnesdatters barn Johan Jørgen.

               Faddere: Hans Olsens k. Ingeborg Maria Christensdatter, pigen Else Olsdatter, Peder Christensen, Ole Thordsen, Gunder Pedersen.

              

               Gravlagt som "Lars Thyrholms b. Johan Jørgen 3 mnd.".

              

 

 

        C.    Anne Barbara Abigael Larsdatter Tyrholm, (datter av Lars Hansen Tyrholm og Sara Andersdatter) født 1807 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.03.1807 i Vestre Porsgrunn,[21] død 1814 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 08.05.1814 i Vestre Porsgrunn.11

              

               Lars Tyrholms og Sara Arnesdatters barn Anna Barbara Abigael.

               Faddere: Christopher Matthiasens k. Karen Rejersdatter, pigen Margit Wethlesdatter, Jens Lindberg, John Hansen, Johan Jacobsen.

              

               Gravlagt som "Lars Thyrholms barn Anne Barbra Abigael 7 aar".

              

 

 

        D.    Anne Bolette Larsdatter Tyrholm, (datter av Lars Hansen Tyrholm og Margit Vetlesdatter) født 26.04.1813 i Vestre Porsgrunn, døpt 07.06.1813 i Vestre Porsgrunn,[22] konfirmert 07.10.1829 i Porsgrunn.[23]

              

               Lars Tyrholm og Margitte Wetlesdatters barn Anne Bolette født den 26. April. Faddere:

               Kjeld Røras kone Ingebor Wetlesdatter, pigen Johanne Pedersdatter, Lars Tyrholm, Johannes Johannesen, Abraham Pedersen.

              

               Konfirmert som "6. Anne Bolette Larsdatter, 16½ aar, født vestre Porsgrund, foreldre Matros Lars Thyrholm og hustru Margith Wetlesdatter".

              

               Porsgrunn viet 8 Jan 1843:

               Ungkarl og Arbeidsmand Niels Thronsen f. Holden oph. vestre Porsgrund 23 aar

               Fader Thron Nielsen,

               Pige Anne Bolette Larsdatter vestre Porsgrund 29 aar

               Fader Lars Hansen.

               Forlovere Ole Olsen og Peder Nielsen vestre Porsgrund.

              

 

               Gift 08.01.1843 i Vestre Porsgrunn, med Nils Trondsen, født omkring 1810 (sønn av Trond Nilsen og Anne Andersdatter).

              

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 170.

[2]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 1 (1717-1731), skannet av digitalarkivet, side 111.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 193.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), skannet av digitalarkivet, side 132.

[7]  gamleskien.no.

[8]  Skifte etter faren.

[9]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 124-125.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[12]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[13]  Kirkebok for Skien Mini nr. 4 (1792-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[14]  Alder ved død.

[15]  Solumslekt, Solumslekt.

[16]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170-171.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[19]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 226-227.

[20]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 296-297.

[21]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 232-233.

[22]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 244-245.

[23]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 122.