| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| SAGA |


 

 

 

Åsmund Andersen f. ca 1780 og Ingeborg Sørensdatter f. 1784 sin familie

 

 

 

Åsmund Andersen, født ca 1780,[i] død 27.02.1817 i Brevik, gravlagt 04.03.1817 i Brevik.[ii]

 

Trolig han som var tjenestekar på Stridsklev i 1801-tellingen som "Asmund Andersen, Tjenestefolk, 21 år, Ugift".

 

Han giftet seg i 1804.

 

Eidanger, ægteviet 22. May1804 i Eid.

Ungkarl Aasmund Andersen og pigen Ingebor Sørensd.

Caut: Søren Hansen Saugen og Jacob Hansen Døvig.

 

Han var bosatt som husmann på Stranden under Sagen da han giftet seg med datteren der. De døpte sitt siste barn bosatt på Saga i 1806. I 1809 døpte de barn bosatt på Hovet, før de kom til Brevik.

 

Han døde i Brevik i 1817 og ble gravlagt som "Aasmund Andersen 37 år".

 

 

Gift 22.05.1804 i Eidanger kirke,[1] med Ingeborg Sørensdatter, f. 1784 på Slevolden i Eidanger (datter av Søren Hansen og Mari Jonsdatter), døpt 31.05.1784 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.[3]

 

Ingeborg:

Søren Hansen Slewold og Maren Jonsdtr. P. B. Ingebor.

Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Marte Jonsdtr. ibid 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Lars Hansen fra Porsgrund 5. Ole Jonsen Wiersdal.

 

Konfirmert som "Ingebor Sørensdatter Saga 15".

 

Det er trolig hun som er bosatt som tjenestepike hos enken etter Lucas Norss på Nordre Tveten i 1801 som "Ingebor Sørensdtr., Tjenestepiger, 17 år".

 

Hun bodde som enke på Myra da hun giftet seg på nytt i 1820.

 

 

Ingeborg giftet seg 2. gang 05.11.1820 i Brevik,[iii] med Brynild Hansen, født ca 1783.[iv]

 

Brynild:

Han var 37 år, ungkar og arbeidsmann fra Brevik da han giftet seg. Han nevnes ved vielsen som Brynjolf, men da de døpte et barn i Brevik i 1822, nevnes hans som Brynild.

 

Den eneste jeg finner i 1801 tellingen i Telemark som passer var en Brynild Hansen f. 1784, ugift og tjenestegutt hos Jon Hansen og hans familie i Holla?

 

Dette kan være han?

f. 9/2-1784. Helgen. Hans Brynnildsen Vaskaasen og Maren Andersdatters Brynnild. Fadd: Jon Mellem Jentved, Anders Nordre Jentved, Hans Brynnildsen, Anna M. Jentved, Maren Andersd. Vala.

På "Holla og Lundeslekt" står det at han døde i Brevik?

 

 

Ingeborg og Brynild fikk et barn i Brevik i 1822. Han ble oppkalt etter hennes første mann:

 

Åsmund Brynhildsen, (sønn av Brynild Hansen og Ingeborg Sørensdatter) født 05.05.1822 i Brevik, døpt 12.05.1822 i Brevik.[v]

 

 

 

Åsmund og Ingeborg sine barn:

 

 

I.    Ingeborg Åsmundsdatter, f. 1804 på Saga i Eidanger,[4] døpt 24.01.1804 i Eidanger kirke.[5]

      

       Aasmund Andersen Saugen og Ingebor Sørensdatter - Ingebor

       Faddere: Karen Kittilsdtr. fra Sætret, Anne Jacobsdtr. fra Præstegd., Jacob Hansen Døvig, John Sørensen Saga, Peder Pedersen Røra.

      

        Hun gifter seg 1. gang i 1829.

              

        Copul. 09.08.1829 i Eid.

        Ungkarl Henrik Olsen Grini i Gjerpen 27 år

        Tjenestepige Ingeborg Aasmundsdatter Myren 25 år

              

        Hun giftet seg 2. gang i 17.12.1837 (Det står Eidanger, men vielsen er ført i Brevik)

        Ungkar og styrmand Peder Andersen, 21 år, Brevik

        Enke Ingeborg Osmundsdatter, 30 år, Brevik

        Anders Eriksen og Hans Hansen

              

        De får en datter Petra Anine i 1840 og Anders Christian i 1843.

              

        Søsteren Inger Gurine er fadder for Anders Christian og hennes mann, Hans Christensen, for Petra Anine i 1840.

 

              

        (1) Gift 09.08.1829 i Eidanger kirke,[vi] med Henrik Olsen, født 1805 på Grini Nordre i Gjerpen,43 (sønn av Ole Monsen og Pernille Andersdatter), døpt 17.03.1805 i Gjerpen,[vii] død 31.12.1830 i Gjerpen.46

              

        Henrik:

        Ole Monssøns Henric f. N.Grinie

        Faddere: Margarete Monsdtr., Inger Nilsdtr., Simon Jonssøn, Anders Wenstøb, Sveno Olessøn.

              

        Gravlagt som "Henrik Olsen Grinie, Jæger, 31/12-1830, 27 aar, Bratsberg gaard, Falt beruset ned i et Drenskar(?) og habov…te sig". (Se kirkeboken. G. S. ).

              

 

        (2) Gift 17.12.1837 i Eidanger kirke,[viii] med Peder Andersen, født ca 1816.43

 

      

 

II.   Maren Åsmundsdatter, f. 1805 på Saga i Eidanger,[6] døpt 20.10.1805 i Eidanger kirke,[7] d. 1805 på Saga i Eidanger,[8] gravlagt 27.10.1805 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Aasmund Andersen Saugen og Ingebor Sørensdatter - Maren

       Faddere: Anne Marie Aasoldtr. Hougholt, Berthe Halvorsdtr. ibid, Nils Sørensen af Brevig, Hans Sørensen Saugen, John Sørensen ibid.

      

       Gravlagt som "Maren Aasmundsd. Saga 2 uger".

 

 

 

III. Maren Sørine Åsmundsdatter, f. 1806 på Saga i Eidanger,[ix] døpt 12.10.1806 i Eidanger kirke,10 d. 04.11.1880 på Verket i Holla, gravlagt 13.11.1880 i Holla.[x]

      

       Aasmund Andersen Saga og Ingebor Sørensdatter - Maren Sørine

       Faddere: Karen Kittilsdtr. af Brevig. Anne Helene Nilsdtr. Nordahl, Jacob Hansen Døvig, John Sørensen Saga, Hans Sørensen ibid.

      

       Hun ble gift og bosatt i Holla. De bodde på Verket der hennes mann var arbeider.

      

       De fikk 7 barn. Hennes bror Anders Åsmundsen Brevik var fadder for hennes datter Ingeborg i Holla i 1834.

      

       Hun bodde i Holla i 1865. Hun var da enke på Verket.

 

      

       Gift 05.11.1831 i Holla,[xi] med Gunder Nilsen, f. 1805 på Verket i Holla (sønn av Nils Pedersen og Maren Olsdatter), døpt 08.04.1805 i Holla,[xii] d. 09.02.1865 på Verket i Holla, gravlagt 18.02.1865 i Holla.[xiii]

      

       Gunder:

       Gunder - Niels Pedersen Wærket og Mari Olsdatter      

       Faddere: Torst. Hansen, Gd (Gunder) Ols. Twedt, Ped. Bentzen, Johanne Abrah.s.d., Ktari Bendtsd.

      

 

      

IV. Søren Åsmundsen, f. 1809 på Hovet i Eidanger,[10] døpt 09.03.1809 i Eidanger kirke,[11] d. 1809 i Brevik, gravlagt 10.12.1809 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Asmund Andreassen Haave og Ingeborg Sørensdatter - Søren

       Faddere: Anne Skrabbeklev, Anne Øvrerødningen, Jørgen Hovolt, Amund Tveten, Tengel Tveten.

      

       Gravlagt som "Asmund Andersen og Ingeborg Sørensdatters Db. Søren 1 aar".

 

 

 

V.   Anne Marie Åsmundsdatter, f. 08.11.1810 i Brevik, døpt 18.11.1810 i Brevik kirke.[13]

      

       Osmund Andersen og Ingeborg Sørensdatter - Anne Marie                   

       Faddere: Karen Kittelsd, Birte Gulliksd, Søren Hansen, Hans Sørensen, Gunder Jacobsen.

 

 

 

VI. Inger Gurine Åsmundsen, født 27.01.1813 i Brevik, døpt 14.02.1813 i Brevik kirke,[xiv] død 1882.[xv] .

      

       Osmund Andersen og Ingeborg Sørensdatter - Inger Gurine                 

       Faddere: Helene Nielsd, Marthe Amundsd, Niels Sørensen, Hans Tollefsen, Søren Sørensen

      

       Brevik - viet 03.12.1840

       Ungkar og matros Hans Christensen, 26 år, Dalen i Eidanger

       Pike Inger Gurine Aasmundsdatter, 28 år, Brevik

       Søren Larsen og Søre

      

       De døpte barn i Brevik til 1849. Fra 1852 i Eidanger. Bosatt på plassen Brevikåsen under Heistad. Hans var matros og inderst. Han jobbet senere som skipstømmermann.

      

       Inger Gurine sin mor, Ingeborg Sørensdatter bodde hos dem i 1865.

 

      

       Gift 03.12.1840 i Brevik,[xvi] med Hans Christensen, født 20.09.1814 i Dalen i Brevik (sønn av Christen Olsen og Ellen Sørensdatter), døpt 01.10.1814 i Brevik kirke.[xvii]

      

       Hans:

       Christen Olsen Dalen og Ellen Sørensdatter - Hans                   

       Faddere: Maren Olsd, Inger Eriksd, Nils Røra, Søren Ørevig, Søren Røra.

 

       Hans foreldre nevnes under hans morfar på Kvestad.

 

 

 

       Barn:

 

      

A.       Ingeborg Kirstine Hansdatter, født 1841,21 død 1841.21

 

 

 

        B.    Anne Kirstine Hansdatter, født 1842.21

 

               

               Gift 1864, med Isak Torjussen, født 1835 (sønn av Torjus Isachsen og Thonette Michelsdatter).

              

               Isak:

               Han kom fra Ørstvedt og nevnes som matros. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Søndre Rød.

 

 

              

B.        Ingeborg Elise Hansdatter, født 1844.21

 

              

               Gift 1870,[xviii] med Tholerius Sørensen, født 21.03.1844 i Brevik,24 (sønn av Søren Hansen og Ingeborg Marie Tollefsdatter), døpt 27.05.1844 i Brevik.[xix]

              

               Tholerius:

               Han kom fra Brevik. Hans far nevnes under sin far i Brevik etter 1801.

 

 

              

        D.    Hans Christian Hansen, født 1846,24 død 1856.24

              

               Han falt i sjøen og druknet da han skulle gå ombord i et skip.

              

 

 

        E.    Åsmund Hansen, født 1849.24

              

               Han nevnes som sjømann i 1865.

              

 

 

        F.    Ole Andreas Hansen, født 1852.24

 

 

 

        G.    Severin Hansen, født 1855.

              

               Han var skipstømmermann.

 

              

               Gift 05.10.1882 i Eidanger,24,[xx] med Anne Kirstine Tellefsdatter, født 09.10.1857 på Sortebogen i Bamble,[xxi] (datter av Tellef Thorsen og Børra Knudsdatter), døpt 04.12.1857 i Bamble.[xxii]

              

               Anne:

               Hun var ei uekte datter av inderst Tellef Thorsen og Børra Knudsdatter Sortebogen.

      

 

 

VII. Anders Åsmundsen, født 04.10.1815 i Brevik, døpt 22.10.1815 i Brevik.[xxiii]

      

        Anders var matros fra Brevik ved vielsen. De døper barn bosatt i Brevik.

 

      

        Gift 07.10.1844 i Brevik,[xxiv] med Inger Nilsdatter, født ca 1820.8

      

        Inger:

        Inger kom fra Stathelle og var 24 år da hun giftet seg i 1844.

 

 

 

 

 

 [1]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 103.[i]  1801 tellingen.

[ii]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 196.

[iv]  Alder ved vielsen.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 32.

[vi]  Eidanger, Viede 1824 til 1832

Avskift gjort av Torbjørn Åsetre.

Registrert av Jørn Olsen.

[vii]  gamlegjerpen.no.

[viii]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 skannet av digitalarkivet, side 205.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[x]  av digitalarkivet, side 261.

[xi]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 4 (1830-1848), skannet av digitalarkivet, side 329.

[xii]  Holla, døpte 1779-1814, registert av Nils Buverud "Holla slekt".

[xiii]  Kirkebok for Holla, Ministerialbok nr. 6 (1861-1869), skannet av digitalarkivet, side 236.

[xiv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[xv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548.

[xvi]  Brevik, avskrift viede av Frank Johannesen på internett.

[xvii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 549.

[xix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 319.

[xx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 150.

[xxi]  nevnt ved vielsen.

[xxii]  Kirkebok for Bamble ministerialbok nr 5 1854-1869, skannet av digitalarkivet, side 52.

[xxiii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 4.

[xxiv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 209.