| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STRIDSKLEV |   


 

 

 

Severin Ferman f. 1697 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Pedersdatter Brun f. 1708 og 2. gang med Anna Kræfting Elligers f. ca 1709)

 

 

 

 

Severin Ferman, f. 1697 i Bragernes, døpt 31.08.1697 i Bragernes,[1] d. 13.11.1775 på Tronsrød i Brunlanes,1 d. 21.11.1775 i Brunlanes.1

Han var sønn av Ole Sørensen Ferman og Maren Haagensdatter.

 

Han kjøpte i 1751 eiendommen Stridsklev for 234 riksdaler.

 

Anno - 08.11.1751:

Klokker Boes skiøde til Hr. Capt. Ferman paa Grd. Stridskleven skyldende 1 hud med bøxel og herlighed for 234 rdl. (datert 14.09.1751)

 

Han var samme året (1751) blitt sjef for Eidangerske kompani. Han ble major i 1758, og i 1766 ble han utnevnt til major ved 1. Vestlandske nasjonale infanteriregiment og sjef for 1. og 2. Mandalske kompani. Han fikk avskjed i 1767. Han var gift to ganger.

 

I en obligasjon fra 1757 får vi noe informasjon om Ferman familien. Dette idet han ga sine barn Peter, Fredrich, Ole og Ellen 2. prioritets pant i Stridsklev for en obligasjon på riksdaler 780-3-12.

 

Anno – 23. mai 1766:

Major Fermans Panteobl. til hans børn Petter, Fredrich og Ole Fermann samt Ellen Fermann, Cap. 780 rdl. Tinglyst 5. sept. næst efter hvorved er bleven pandsat med 1. prior,s rett eendeel løsøre og med 2.den prior. rett gaarden Stridsklev skyldende 1 hud alt ifølge qviteringens formeldt.(datert 16.03.1757)

 

Manntallet 1762:

Gaardsnavn: Stridskleven

Eier: Major Ferman

 

Ført etter Østre Porsgrund:

He. Major Severin Ferman boende paa gaarden Stridskleven under N.70 i Ejdanger hoved Sogn, hans 2de børn over 12 aar, Friderich og Ole Jocum, een Dreng Ole Stoesen, 2 de piiger Kisti og Ambor Iversdatter.

 

Stridsklev ble i 1766 solgte på auktion:

Anno 23.05.1766 – Lyset Hr. Regimentsqvartermester Balthazar Garben udstædte Autions skiøde af Dato 18. febr. til Cancellieraad og Sorenskriver Tyrholm paa 1 huud o Grd. Stridsklev for Summe 1000 rd. hvilken Summe af Cancelieraad Tyrholm osv….(dato 14.02.1776)

 

Severin kom så til Tronsrød i Brunlanes der han leide husene av Preben Pettersen som i 1765 hadde kjøpt eiendommen.

 

 

(1) Gift 14.12.1728 i Hjartdal, med[2] Anne Pedersdatter Brun, født 1708 på Slagen i Sem i Vestfold,[3] (datter av Peter Brun og Elen Hansdatter Wolf), døpt 27.01.1708 på Slagen i Sem i Vestfold,1 død 01.06.1749 i Sand i Sandar,3,[4],1 gravlagt 09.06.1749 i Sandar i Vestfold.[5]

 

Anne:

Gravlagt som "Anne Bruun Capit. Severin Fermans fra Sandefjord 41 aar 4 maaneder 9 dager".

 

 

(2) Gift 18.06.1750 i Sandar i Vestfold,3,4,[6] med Anna Kræfting Elligers, født ca 1709,3 død ca 1781 i Larvik.

 

Anna:

Anne Kræfting Elligers døde senest 27. februar 1781 i Larvik, ettersom det ble holdt skifteregistrering denne dagen. Hennes arvinger var hennes tre søskens barn.

 

 

 

 

I.    Peter Christian Ferman, (sønn av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) født 1729 i Hjartdal, døpt 19.06.1729 i Hjartdal kirke,[7] død 1729 i Hjartdal, gravlagt 27.07.1729 i Hjartdal.7

 

 

 

II.   Maren Ferman, (datter av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) f. 1731 i Tinn i Telemark,[8] døpt 09.02.1731 i Tinn i Telemark,1 d. 1773 i Andebu i Vestfold, gravlagt 13.06.1773 i Andebu i Vestfold.1

 

       Hun giftet seg i 1752.      

 

       Trol. 24/8-1752 i Eid.

       Sergeant Lars Berg fra Aneboe (Annebu) med jomfrue Maren Fermand.

       Caut: Lændsmanden Hans Tveten og hans søn S... Hansøn.

 

       Ved sin fars døde stod hun som gift med Lars Berg i Høyjord.

 

 

       Forlovet 24.08.1752 i Eidanger,[9] gift 19.10.1752 i Andebu i Vestfold,[10] med Lars Christensen Berg, født 1718 i Ådne i Andebu (sønn av Christen Jørgensen Ådne), døpt 04.05.1718 i Andebu,[11] død 1772 på Prestegården i Høyjord.1

      

       Lars:

       Han stod som Sergiant Lars Christensen paa Hunsrød de giftet seg i Andebu. Ifølge skiftet etter ham døde han på Prestegården i Høyjord.

      

 

 

III. Peter Ferman, (sønn av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) født 1733 i Tinn i Telemark, døpt 06.01.1733 i Tinn i Telemark.7

      

       Han døde nok som barn.

 

 

      

IV. Elen Severine Ferman, (datter av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) født ca 1735 i Tinn i Telemark,2 død 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 27.09.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård.2,[12]

      

       Hun ble konfirmert 5. oktober 1749 i Sandar mens familien bodde på Sand.

      

       Hun ble født ca. 1735. Dette var nok i Tinn der kirkebøker mangler fra januar 1734 til ut på 1750-tallet.

 

       Hun døde i Østre Porsgrunn i 1799, 65 år gammel.

 

      

       Gift 1760,2 med Simon Hansen Qvist, f. 1731 på Nordre Tveten i Eidanger,2,[13] (sønn av Hans Jensen Qvist og Karen Simensdatter), døpt 06.05.1731 i Eidanger kirke,2,8 d. 26.12.1807 i Langesund i Bamble.2

      

       Se Søndre Tveten

 

 

      

 

V.   Peter Brun Ferman, (sønn av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) f. ca 1738 i Tinn,[14] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger,[15] d. 1774 i Gjerpen,[16] gravlagt 04.11.1774 i Gjerpen.[17]

      

       Konfirmert i Eidanger som "Petter Fermand 15 aar".

      

       Han ble overrettsprokurator i Skien.

      

       Viet som "Procurator Petter Bruun Ferman og Barbara Monrad".

 

       Han døde før sin far.

 

 

       (1) Gift 05.01.1761 i Skien,[18] med Anne Margrethe Rose, f. 1739 i Skien (datter av Jørgen Frederik Rose og Anne Dorothea Schram), døpt 07.12.1739 i Skien,13 d. 1764 i Skien, gravlagt 08.10.1764 i Skien.13

 

      

       (2) Gift 17.11.1768 i Gjerpen kirke,[19] med Barbara Monrad, f. 1743 i Gjerpen,5 (datter av Johan Fredrik Monrad og Kristence Sofie Schweder), døpt 26.12.1743 i Gjerpen,13 d. 1809 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 13.02.1809 i Vestre Porsgrunn.[20]

 

 

 

VI. Fredrich Ferman, (sønn av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) født omkring 1740,8 d. før sin far i 1775.

 

 

 

V.   Ole Joachim Ferman, (sønn av Severin Ferman og Anne Pedersdatter Brun) født 19.12.1748 i Sandar i Vestfold, døpt 23.11.1748 i Sandar i Vestfold.

      

       Capit. Severin Fermans fra Sandefjord og Anna Bruuns søn Ole Joachim

       Faddere: Ane Magdalena Floor, Jfr. Ulrica Elonora Kjelman fra Sandefjord, Major Klein fra Ø. Gogstad, Capitain Coucheron fra V. Hyssestad, Lieuten. Gronvalt fra Hjerntæs

      

 

 

VI. Anna Severina Ferman, (datter av Severin Ferman og Anna Krafting Elligers) født 26.04.1751 i Sandefjord,[21] døpt 01.05.1751 i Sandar i Vestfold,[22] død 1765 i Eidanger,[23] gravlagt 08.01.1765 på Eidanger kirkegård.21

      

       Capitain Severin Fermans fra Sandefjord og Anne Krefting Ellingers datter Anne Severina

       Faddere: Fr. Berte Kjelman Capit. H. Carl Brauns, Jfr. Vivike Kemler fra Pr.gd (Porgsrund? JO), Hans Christensen og Johannes Mørch, Studios Rasmus Kjelman fra Sandefjord

      

       Gravlagt som "Major Fermand og Anne Kræftings datter Severina Fermand. 14 aar

 

 

 

 

 

 

 [1]  SLEKTENE FERMANN, En oversikt ved Anton Busch Høyesterettsadvokat, Oslo 1944.

[2]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 191.

[4]  Lassens samlinger.

[5]  Kirkebok for Sandar Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), skannet av digitalarkivet, side 221.

[6]  Kirkebok for Sandar Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), skannet av digitalarkivet, side 159.

[7]  Informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[10]  Kirkebok for Andebu, Ministerialbok nr. 2 (1733-1802), skannet av digitalarkivet, side 424.

[11]  Kirkebok for Andebu, Ministerialbok nr. 1 /1 (1623-1738), skannet av digitalarkivet, side 42.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Alder ved konfirmasjonen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[16]  Olai Ovenstad militærbiografi.

[17]  Delgobes samlinger.

[18]  Norges prokuratorer 1660-1905.

[19]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 296-297.

[21]  Alder ved død.

[22]  Kirkebok for Sandar Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), skannet av digitalarkivet, side 49.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.