| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS |     


 

 

 

Gjert Olsen f. 1710 og Helga Villumsdatter f. ca 1702 sin familie

 

 

 

Gjert Olsen, f. 1710 på Berg i Bamble,[1],[2],[3] døpt 07.11.1710 i Bamble kirke,3 d. 1750 på Ås i Eidanger,1 gravlagt 28.11.1750 på Eidanger kirkegård.[4] 

Han var sønn av Ole Berg og hans andre kone Anne i Bamble.

 

Han giftet seg i 1730.

 

Bamble, d. 30. Aprilis 1730 trolovet:

Giert Olsen, Helje Wellumsdatter.

Caut.: Eric Berg, Lars Herum.

 

Bamble, d. 5. Augusti 1730 ægteviet:

Giert Olsen, Helje Willumsdatter.

 

De bodde en tid på Berg i Bamble og døpte sine første barn der.

 

Gjert Olsen Berg kjøpte i 1740 halvpart i Nordre Ås i Eidanger av Hans Jonsen Aas for 50 riksdaler:

Anno 31.03.1740 - Cancelie Raad Leopoldus skiøde til Gierdt Olsen Berg paa 3 huder med bøxel og herlighed udj Aas for 50 rd. (dat. 25.12.1740)

 

Ekstraskatten Nordre Ås 1743:

Oppsittere: Hans Jonsen og Giert Olsen

Vedlegg:

Udj gaarden Nordre Aas ejer ieg (Hans Jonsen) underskrefne 3 huder er kiøbt for 57 rd. og min gield er 40 rd. udj ditto gaard ejer ieg Giert Olsen 3 huder kiøbt for 50 rd. og min gield er 50 rd.

Underskrevet: Hans Jonsen og Giert Olsen

 

Matrikulen Nordre Ås 1747:

Oppsittere: Giert og Hans

Eiere: Oppsitter Giert 3 huder, oppsitter Hans 3 huder

 

Anno 08.11.1751 - Skiftebref paa N. Aas efter afg. Gierdt Olsen, hvorved strevboets eiendom udj Grd. Aas, 3 huder med bøxel og herlighed er udlagt til Sr. Manal i Brevig ½ hud med bøxel til enken Hellie Willumsdatter 1 hud med boxel, til sønnen Mads Giertsen 4 skind med bøxel og til enhver af de 4 døtre ½ skind med bøxel. Skiftets bekostning ½ huud med bøxel (dat. 10.12.1750)

 

Han gravlegges som "Giert Olsøn Aas 41 aar".

 

 

Gift 05.08.1730 i Bamble kirke,[5] med Helga Villumsdatter, f. ca 1702 på Herum i Bamble,2 (datter av Villum Bertolomeusen), d. 1765 i Brevik, gravlagt 18.01.1765 på Brevik kirkegård.[6] 

 

Helga:

Hun var datter av Villum BertolomeusenHerum i Bamble. Hennes far var blant annet fadder for deres førstefødte. Forloveren Lars Herum var hennes onkel, Lars (Laurits Bertolomeusen Herum).

 

Hennes søster, Susanne Villumsdatter, var gift og bosatt i Brevik. Hun ble brukt som fadder til Helgas barn.

 

Helga bodde hos søsteren som enke i Brevik 1762. Hun bodde der med datteren Inger.

 

Brevik 1762:
Nr 101
Mand og hustru: Jens Smeds Enke
Huusfolk: Inger Giertsdatter
De uformuende: Giert Aases Enke, syg og fattig

 

Gravlagt som "Giert Olssøns enke Helje Villumsdatter 63 aar".

 

 

 

I.    Anne Gjertsdatter, f. 1731 på Berg i Bamble,[7],[8] døpt 29.07.1731 i Bamble kirke,8 d. 1804 på Sundsåsen i Eidanger,7 gravlagt 04.05.1804 på Eidanger kirkegård.[9] 

 

       Giert Bergs datter Anne

       Faddere: Jøran Tvee?, Susanna Berg, Villum Herum, Alf Garstad, Daniel Tveten.

      

      

       Gift 10.01.1772 i Eidanger kirke,[10] med7 Cornelius Hansen, f. 1714 på Rød i Eidanger,7,[11] (sønn av Hans Andersen og Karen Kittelsdatter), døpt 01.06.1714 i Eidanger kirke,11 d. 1796 på Sundsåsen i Eidanger,7 gravlagt 02.03.1796 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

       Se Sundsåsen

 

 

 

      

II.   Inger Gjertsdatter, f. 1735 på Berg i Bamble,[13] døpt 08.05.1735 i Bamble kirke,13 konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[14] d. 1790 i Brevik, gravlagt 13.02.1790 på Brevik kirkegård.[15] 

 

       Giert Berg og Helje Willemsdatters D. Inger

       Faddere: Anne Johannesdatter Sortedal, Susanna Villumsdatter, Anders Sørensen, Daniel Tveten, Ellef Villimsen.

 

       Konfirmert i 1751 som "Inger Giertsdatter Aas".

 

       Hun bodde i 1762 i Brevik hos tanten Susanne sammen med sin mor.

 

  

       (1) Forlovet 27.03.1764 i Brevik,[16] gift 1764, med Simon Jørgensen, f. 1735 i Bamble (sønn av Jørgen Henrichsen og Marthe Sigbjørnsdatter), døpt 29.09.1735 i Bamble,[17] konfirmert 13.04.1760 i Brevik kirke,[18] d. 1765 i Brevik, gravlagt 24.08.1765 på Brevik kirkegård.6

      

      

       (2) Gift 25.10.1774 i Brevik kirke,[19] med Abraham Isachsen, f. 1748 på Skilbred i Solum,[20] (sønn av Isach Torstensen og Margrethe Jacobsdatter), døpt 17.03.1748 i Solum,[21] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[22] d. 1805 i Brevik, gravlagt 10.04.1805 på Brevik kirkegård.[23] 

 

       Se Brevik 1782

      

      

 

      

III. Kirsti Gjertsdatter, f. ca 1737,2 d. 1797 i Brevik, gravlagt 29.05.1797 på Brevik kirkegård.[24] 

 

       Hun giftet seg i Eidanger i 1759.

 

       Trol. 6/6-1759 i Eid. Copul. 26/7-1759.

       Soldat, Joen Olsen Aas og Pigen Kisti Giertsd.

       Havde Officer Sæddel.

       Caut: Torjus Aas og Hans Joensen Aas.

 

       Brevik 1762:

       Nr 123 (123 på nytt. JO)

       Mand og hustru: Jacob Leerstang og kone

       Huusfolk: Joen Olsen Aas og kone

      

       Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen ble brukt som formynder ved skifte etter hennes mann i 1786. Hans kone Anne Gjertsdatter var da søster til Kirsti.

      

       Hun giftet seg 2. gang i Brevik i 1790.

      

       Brevik: trolovet 17.12.1790, viet 08.07.1791     

       Enkemand Gunder Gundersen og enken Kisti Giertsdatter

       Caut.: Tor Jensen, Isac Larsen.

 

       Gravlagt som "Kirsten Giertsd. - Gunder Gundersons kone 60 aar".

 

      

       (1) Gift 26.07.1759 i Eidanger kirke,[25],10 med Jon Olsen, f. 1730 på Skorstøl i Gjerstad,[26],[27] (sønn av Ole Tengelsen og Ingeborg Jonsdatter), døpt 27.06.1730 i Søndeled kirke,25 d. 1786 i Brevik, gravlagt 25.01.1786 på Brevik kirkegård.[28]

 

        Jon:

       Han er 18 år under skifte etter faren på Ås i 1750.

      

       Gravlagt som "Jon Olson 55 aar 26 uger".

      

       Brevik "sæteret ved Brevig" 10.3.1786 Sk.pr. 11, Fol. 116B

       Jon Olsen død, g. Kirsti Jensdtr.

       Barn:

       1. Gjert Jonsen 21 år.

       2. Ole Jonsen 13 år.

       Laugverge for enken: Ole Tengelsen Hitterød.

       Formynder: Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen - Eidanger. Gjeld til Cornelius H.: 40 rdl.

       Hus takst: 40 rdl.

       Inntekt: 43-3-18. Utgift: 47-2-8.

 

      

       (2) Gift 08.07.1791 i Brevik kirke,[29] med Gunder Gundersen, f. ca 1729,18 konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[30] d. 1801 i Brevik, gravlagt 24.11.1801 på Brevik kirkegård.[31] 

 

       Gunder:

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1753 som "Gunder Gundersen Aasegr. 24 aar". Jeg er usikker på hva dette stedsnavnet betyr, men det var vel noe med Ås.

      

       Det blir nevnt en fadder, Gunder Gundersen, for Peder Gundersen i Brevik rundt 1764. Dette var trolig en bror.

      

       Han var enkemann etter Karen Jensdatter da han giftet seg i Brevik for 2. gang i 1791.

 

       Bosatt hos sin stesønn Ole Jonsen i Brevik i 1801 "Gunder Gundersen, Mandens stedfader, 83 aar, Enkemand efter 1te ægtesk.".

      

       Gravlagt som "Gunder Gundersen 72 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

 

      

IV. Kari Gjertsdatter, f. 1737 på Berg i Bamble,18,[32] døpt 12.10.1737 i Bamble kirke,30 konfirmert 15.10.1755 i Eidanger kirke,[33] d. 1780 i Brevik, gravlagt 07.10.1780 på Brevik kirkegård.[34] 

 

       Giert Bergs og Helje Villumsdatter B. Kari

       Faddere: Ragnil Garstad, Ingeborg Olsdatter, Anders Klæp, Daniel Tveten, Bartolomeus Berg.

      

       Konfirmert i 1755 i Eidanger bosatt på Røra som "Kari Giertsdatter Røra 18 aar".

      

      

       Hun giftet seg med Jon Jørgensen, f. 1738 i Bamble,[35],[36] (sønn av Jørgen Jonsen og Marthe Jonsdatter), døpt 26.02.1738 i Bamble,33 d. 1808 i Brevik, gravlagt 15.09.1808 på Brevik kirkegård.[37] 

 

       Se Brevik 1782

 

 

      

 

V.   Maren Gjertsdatter, f. 1740 på Berg i Bamble,[38] døpt 06.03.1740 i Bamble kirke,35 d. 1744 på Ås i Eidanger,4 gravlagt 26.02.1744 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Giert Berg og Helje Vilumsdatters Barn Maren

       Faddere: Ingeborg Olsdatter, Anne Jonsdatter, Hans Sortedal, Mads Strømtangen, Rasmus Johannesen.

      

       Gravlagt som "Giert Aasis liden datter Maren 4 aar".

 

 

 

VI. Ole Gjertsen, f. 1742 på Ås i Eidanger,[39] døpt 27.05.1742 i Eidanger kirke,36 d. 1742 på Ås i Eidanger,4 gravlagt 12.09.1742 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Giert Aasis og Helge Villumsdatters søn Olle

       Faddere: baaren af Even Schaveragers koene Maria Anundsdatter, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Olle Bache, Hans Andersen Øerevig.

      

       Han gravlegges som "Giert Aasis liden søn Ole 15 uger".

 

 

 

VII. Ole Gjertsen, f. 1743 på Ås i Eidanger,[40] døpt 01.09.1743 i Eidanger kirke,37 d. 1748 på Ås i Eidanger,4 gravlagt 27.10.1748 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Giert Olsen Aas og Helje Villumsdatters søn Ole          

       Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Maren Joensdatter Aas, mandfaddere: Halvor Saltboen, Ole Hvalsrødningen, Jacob Olsen Grave.

      

       Gravlagt som "Giert Aarses søn Ole 5 aar".

 

 

 

VIII. Mads Gjertsen, f. 1746 på Ås i Eidanger,[41] døpt 07.08.1746 i Eidanger kirke,38 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke.20 

 

       Giert Aarses og Helge Masdatters ægte søn Nom. Mas (Hans kone het Helge Villumsdatter. JO)       

       Faddere: baaren af Ole Aarses kone, Margrete Olsdatter Aars, mandfaddere: Halvor Saltboen, Bartholomæus Masson.

      

       Han ble nevnt på Viersdalen i 1762:

       Drenger over 12 aar: Mads Giertsen

      

       Det er nok han som konfirmeres i Eidanger i 1765 bosatt på Stridsklev som "Mads Gierdtsen fra Stridskleven 18".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 117.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 66.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 176.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[13]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 192.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 7.

[17]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[20]  Alder ved konfirmasjonen.

[21]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 90.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[26]  Skifte etter faren.

[27]  Kirkebok for Gjerstad, Ministerialbok nr. A 2 (1717-1779), skannet av digitalarkivet, side 42.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[32]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 200.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[34]  Brevik, døde 1776-1785 registrert av Frank Johannesen på internett.

[35]  Eidanger, folketellingen 1801.

[36]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 201.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[38]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 206.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 75.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 84.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 118.