| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDALSETRET |


 

 

Iver Arnesen f. ca 1705 og Maria Michelsdatter f. ca 1707 sin familie

 

 

 

Iver Arnesen, f. ca 1705 på Solli i Eidanger,[1] d. 1787 på Nordalseter i Eidanger,[2] gravlagt 19.04.1787 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Arne Iversen Solli.

 

Han bodde i 1725 sammen med sine foreldre på Solli, 20 år gammel. Han nevnes på Nordalseter fra 1730 årene.

 

Han giftet seg i 1731.

 

Trol. 14/10-1731 i Eid. Copul. 6/2-1732.

Iver Arnessen Soli med Mari Michelsd.

Caut: Olle Søfvrenssen Lunde og Niels Olssen Viersdallen.

 

Han fikk bygsel på Nordalseter i 1739:

Hr. Fredrich Mayers Bøxelsbref til Iver Arnesen paa 1 1/2 hud i Nardahlsætter (datert 17.07.1739)

 

Nordalseter 1762:

Gaardsnavn: Sæter Nordal

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Iver Sæter og kone, Lars Sæter og kone

Barn 12 aar: Michel Iversen, Birte, Zidsel og Anne Lisbeth Iversdatter

 

Matrikulen i 1774
Eiere: Eidanger prestebol
Oppsittere: Iver

 

De er nevnt hos sønnen på Nordalseter i 1782:

Norendals Sætter, Mikel, 1 kone, 1 barn, 2 tjenestefolk, samt Fader og moder

Gravlagt som "Iwer Arnes. Sættre 87 aar".

 

 

Gift 06.02.1732 i Eidanger kirke,[4] med[5] Maria Michelsdatter, f. ca 1707,[6] (datter av Michel Larsen og Marie Sørensdatter), d. 1784 på Nordalseter i Eidanger,[7] gravlagt 27.06.1784 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Maria:

Gravlegges trolig i 1784 som "Margrete Michelsd. Sættre 77 aar". Trolig feilskrevet navn. 

 

 

I.    Berthe Iversdatter, f. 1732 på Solli i Eidanger,[9] døpt 04.05.1732 i Eidanger kirke,[10] d. 1789 på Ramsåsen i Gjerpen,[11] gravlagt 25.04.1789 på Gjerpen kirkegård.[12]

      

       Iver Arnesen Sollie og Maren Michelsdatters første ægte barn ved nafn Berthe.

       Faddere: baaren af Kirstj Hansdatter, med søster Inger Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordal, Niels Jonsen Sannj.

 

        Gravlagt som "Torjer Ramsaasens kone 62? aar".

 

        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 384b.  12/8-1789    

       BERTHE IVARSDATTER      

       Sauebrekke     Arvinger:                            

       u/Klepp        Enkem. Torgeir Sigurdssen (Siversen)

                     og Berthes barn med sin første mann:

                     1. Hans Amundssen     20 år.

                     2. Gunhild Amundsdtr. 25 ”

                     Formynder for Hans ble morbroren Michel Sæteret.

                     ----”---- -”- Gunhild ble morbroren Lars Sæteret.

       Brt: 31 - 2 - 19

       Net:  0 - 1 -  3

      

      

       (1) Gift 06.02.1764 i Eidanger kirke,[13] med Anund Hansen, f. 1738 på Rød i Eidanger,[14] (sønn av Hans Anundsen og Ingeborg Hansdatter), døpt 12.10.1738 i Eidanger kirke,[15] d. 1776 på Øveråsen i Eidanger,[16] gravlagt 31.03.1776 på Eidanger kirkegård.[17]

 

       Se Øveråsen

      

      

       (2) Gift 18.07.1782 i Eidanger kirke,[18] med Torger Sivertsen, f. ca 1727,[19] (sønn av Syvert Torgersen og Anne Ellingsdatter), d. 1798 på Saubrekkka u/Klepp i Gjerpen,[20] gravlagt 25.03.1798 i Gjerpen kirkegård.[21]

      

       Torger:

       Han kom fra Bakke Bnr. 1 i Hedrum.

 

       Se Langangen

 

 

II.   Maren Iversdatter, f. 1733 på Solli i Eidanger,[22] døpt 05.07.1733 i Eidanger kirke.[23]

      

       Iver Arnesen Solj og Maren Michelsdatter - Maren

      

       Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kindalen, Anne Arnesdatter Solj, Pernille Hansdatter Vaateklef, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Isach Hansen Sætteret, Knudt Knudsen Viersdalen.

      

       Hun giftet seg i 1766.

 

       Trol. 2/12-1766 i Eid. Copul. 15/1-1767.

       Svensk Muur-mester-Svend, uk. Mathias Andersøn og Pigen Mari Iversd. Nordal-Sættre.

       Caut: Lars Jensen og Israel Noreen, begge i Porsgrund.

       Havde Præste-Beviis fra nya Koppar Bergen af 4. May (1766).

      

       Hun er nevnt som fadder til sin bror Mikkel sin datter Sidsel i 1775 som bosatt på Sætre.

 

      

       Gift 15.01.1767 i Eidanger kirke,[24] med Mathias Andersen, f. omkring 1735.[25]

 

       Barn:

 

       A.   Anders Mathiasen, f. 1767 på Nordalseter i Eidanger,[26] døpt 06.09.1767 i Eidanger kirke.[27]

            

             Mathias Andersen Nordal-Sættre og k. Maren Iwersdtr. - Anders

             Faddere: 1. Eli Erichsdtr. Bacche 2. Maren Erichsdtr. Hegnen 3. Anders Olsen Solie og 4. Isach Olsen ibid.

            

            

       B.   Johan Mathiasen, f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 16.04.1769 i Østre Porsgrunn kirke.[28]

            

             Døbt Matthias Svenskis og Maren Iversdatters barn Johan?.

             Test: Clemet Nilsens kone Metthe Solvesdatter, pigen Maren Nielsdatter Slevolden, Jørgen Simonsen, Lars Iversen, Michl Jensen Sæter i Ejdanger.

 

 

      

III. Amborg Iversdatter, f. 1735 på Solli i Eidanger,[29] døpt 24.05.1735 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke.[31]

      

       Iver Arnesen Solj og Maren Michelsdatter - Amborg

       Faddere: baaren af Aase Larsdatter Viersdal, Pernille Hansdatter Vaatteklef, mandfaddere: Olle Olsen Solj, Anders Nielsen Kindalen.

      

       Konfirmert som "Ambor Iversdatter Sætre".

      

       Mantallet 1762

       Gaardsnavn: Stridskleven

       Eier: Major Ferman

       Ført etter Østre Porsgrund:

       He. Major Severin Ferman boende paa gaarden Stridskleven under N.70 i Ejdanger hoved Sogn, hans 2de børn over 12 aar, Friderich og Ole Jocum, een Dreng Ole Stoesen, 2 de piiger Kisti og Ambor Iversdatter.

 

 

IV. Lars Iversen, f. 1738 på Nordalseter i Eidanger,[32] døpt 23.11.1738 i Eidanger kirke,[33] d. 1811 på Nordalseter i Eidanger,[34] gravlagt 10.11.1811 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Iver Sætere og Mari Michelsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Lars Larsens kone i Porsgrund Inger Hansdatter, Anne Arnesdatter Solie, Ole Ragnildrøe, Halvor Olsen Nordal.

 

      

       (1) Gift 1762,[36] med[37] Gunild Eriksdatter, f. 1740 på Søndre Lunde i Eidanger,[38] (datter av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 14.02.1740 i Eidanger kirke,[39] konfirmert 01.10.1758 i Eidanger kirke,[40] d. 1788 på Nordalseter i Eidanger.[41]

      

 

       (2) Gift 19.07.1792 i Eidanger kirke,[42] med[43] Berthe Hansdatter, f. 1767 på Jessetrud u/Røsholt i Lardal,  (datter av Hans Nilsen og Inger Johannesdatter),  konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[45] død 08.05.1848 på Nordalseter i Eidanger,[i] gravlagt 14.05.1848 på Eidanger kirkegård.[ii]

       Se Nordalsetret denne gården

 

 

V.   Kirsten Iversdatter, f. 1740 på Nordalseter i Eidanger,[47] døpt 18.11.1740 i Eidanger kirke,[48] d. 1767 på Nordalseter i Eidanger,[49] gravlagt 30.08.1767 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Iver Sæteret og Maren Michelsdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Christen Studsrøds kone Johanne Knudsdatter, Lisbet Jørgensdatter, mandfaddere: Ole Solie, Hans Bache i Qvælde Sougn.

      

       Manntallet 1762

       Gaardsnavn: Stridskleven

       Eier: Major Ferman

       Ført etter Østre Porsgrund:

       He. Major Severin Ferman boende paa gaarden Stridskleven under N.70 i Ejdanger hoved Sogn, hans 2de børn over 12 aar, Friderich og Ole Jocum, een Dreng Ole Stoesen, 2 de piiger Kisti og Ambor Iversdatter.

 

       Gravlegges i 1767 som "Kirsten Iversd. Sættre 27 aar".

 

 

VI. Anne Lisbeth Iversdatter, f. 1743 på Nordalseter i Eidanger,[51] døpt 24.02.1743 i Eidanger kirke,[52] d. 1774 på Nordalseter i Eidanger,[53] gravlagt 27.05.1774 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Iver Sæteret og Mari Michelsdatter - Anne Lisbeth

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Elen Sivertsdatter Bache i Qvelde Sougn, mandfaddere: Lars Larsen i Porsgrund, Christen Nielsen Ødegaarden.

 

      

       Hun forlovet seg med Nils Olsen, f. 1745 på Kjendalen i Eidanger,[55] (sønn av Ole Olsen og Inger Jacobsdatter), døpt 25.09.1745 i Eidanger kirke,[56] konfirmert 21.05.1765 i Eidanger kirke.[57]

 

       Se Kjendalen

 

      

VII. Sidsel Iversdatter, f. 1746 på Nordalseter i Eidanger,[58] døpt 24.04.1746 i Eidanger kirke,[59] d. 1769 på Nordalseter i Eidanger,[60] gravlagt 21.09.1769 på Eidanger kirkegård.[61]

      

       Iver Sæteret og Mari Michelsdatters datter Sidsel                                                         

       Faddere: baaren af Halvor Nordals kone Giøran Nielsdatter, Elen Olsdatter Smekkerød, mandfaddere: Christen Ragnildrøe, Anund Knudsen Traaholt.

      

       Hun gravlegges i 1769 som "Sidsel Iwersdt. Sætre 24 aar".

 

 

VIII. Michel Iversen, f. 1749 på Nordalseter i Eidanger,[62] døpt 22.06.1749 i Eidanger kirke,[63] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[64] død 01.01.1828 på Nordalseter i Eidanger,[i] gravlagt 09.01.1828 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

       Iver Sæteret og Maren Michelsdatters søn Michel                                             

       Faddere: baaren af Torger Baches kone i Qveld Sougn, Elen Olsdatter Smekkerød, mandfaddere: Ole Solie, Knud Arnesen Solie, Ole Nielsen Bache i Qveld Sougn.

      

       Konfirmert i 1766 som "Michel Iwersen Sættre 18".

 

      

       (1) Gift 13.11.1774 i Hedrum,[66] med[67] Anne Larsdatter, f. 1752 på Bakke i Hedrum,[68] (datter av Lars Syvertsen og Marte Hansdatter), døpt 12.11.1752 i Hedrum kirke,[69] d. 1781 på Nordalseter i Eidanger,[70] gravlagt 26.08.1781 på Eidanger kirkegård.[71]

      

 

       (2) Gift 27.06.1782 i Eidanger kirke,[72] med[73] Anne Tonette Olsdatter, også kjent som Nette, f. 1761 på Bakke i Hedrum,[74] (datter av Ole Nilsen og Eli Eriksdatter), døpt 19.07.1761 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[75] d. 1795 på Nordalseter i Eidanger,[76] gravlagt 11.01.1795 på Eidanger kirkegård.[77]

      

 

       (3) Gift 03.07.1795 i Eidanger kirke,[78] med[79] Gunild Larsdatter, f. 1755 på Kiste (datter av Lars Olsen og Gjertrud Evensdatter), døpt 26.01.1755 i Siljan kirke, død 26.07.1838 på Nordalseter i Eidanger,78 gravlagt 02.08.1838 på Eidanger kirkegård.35

 

       Se Nordalsetret denne gården

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Alder ved død.

[20]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag

[21]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 6.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 6.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Stipulert, Stipulert.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 26.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 26.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 48.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[36]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[41]  Skifte etter henne selv.

[42]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[43]  Eidanger, folketellingen 1801.

[44]  Eidanger, folketellingen 1801.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 242.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 63.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 80.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 70.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 111.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 116.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[64]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[66]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 68.

[68]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[69]  Hedrum, døde 1751-1785 registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[72]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[73]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[74]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[75]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[76]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[78]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 242.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.