| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| GRØNSHOLT |


 

 

 

 

Hans Nilsen f. ca 1703 og Maren Henriksdatter f. ca 1712 sin familie

 

 

Hans Nilsen, f. ca 1703 i Skien,[1] d. 1762 på Grønsholt i Eidanger,[2] gravlagt 23.12.1762 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han er sønn av Nils Hansen og Karen Hansdatter.

 

Han står som "Hans Nielssøn Hoven" da han giftet seg i Gjerpen i 1733. 

 

En finner han i "Sjølegden for Bragernes av 1708" på gården Hauen i Gjerpen. Han er da 1 1/2 år og bodde hos oppsitter Harald Halvorsen. Han står som "Hans Kones Broder Søn fød i Scheen". Ifølge bygdeboken var denne Harald Halvorsen gift med Maren Hansdatter og siden Else Jonsdatter Ballestad.

 

Harald første kone Maren døde på Hauen i 1718. Dermed må det ha vært Haralds kone, Maren Hansdatter, som er konen det vises til. Hun er trolig søster til Nils Hansen i Skien som er gift med Karen Hansdatter fra Søli. Dette er da Hans Nilsen sine foreldre.

 

Viet i  Gjerpen i 1733.

Trolovet 1733 . 19.Sept.    

Hans Nielssøn Hoven og Maren Henricsdatter.

Caut: Even Borge.

Viet, 1733 - 19.trin.   

Hans Nielssøn og Maren Henicsdatter

 

De kom til Grønsholt i Eidanger ca.1745.

 

I matrikulen av 1747 var det Hans som brukte hele gården. Cancelieraad Løvenskiold stod som eier.

 

Grønsholt 1762:

Gaardsnavn: Grønsholt

Eier: Kirkegods til Gierpen

Mand og hustru: Hans Grønsholt og kone, Per Grønsholt og kone

      

Gravlegges som "Hans Grønsholt 59 aar".

 

 

Gift 11.10.1733 i Gjerpen kirke,[4] med[5] Maren Henriksdatter, f. ca 1712,[6] (datter av Henrich Tollefsen og Anne Marie Jacobsdatter),  d. 1766 på Grønsholt i Eidanger,[7] gravlagt 18.09.1766 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Maren:

Hennes far var nok Henrich Tolfsen på Osebakken som en finner som fadder.

      

Gravlegges som "Maren Hendrichsdatter Grønsholt 54 aar".

 

 

I.    Karen Hansdatter, f. 1734 i Gjerpen,[9] døpt 17.10.1734 i Gjerpen kirke,[10] konfirmert 16.02.1752 i Eidanger kirke,[11] d. 1775 på Nordre Nordal i Eidanger,[12] gravlagt 08.01.1775 på Eidanger kirkegård.[13] 

       Test: Henric Tolfssøn, Per Hoven, To(r?)jer Sølis qde. og Maria Catrine.

 

      

       Gift 15.09.1757 i Eidanger kirke,[14] med[15] Anders Jacobsen, f. ca 1722, d. 1802 på Nordre Nordal i Eidanger,[16] gravlagt 21.10.1802 på Eidanger kirkegård.[17] 

 

       Anders:

       Trodde lenge han var sønn av Jacob Vetlesen fra Søli i Gjerpen. Ut fra skifte etter hans barnebarn Lars Jacob Andersen i 1769 stemmer dette ikke.

      

       Se Nordre Nordal

 

 

II.   Peder Hansen, f. 1737 på Hauen i Gjerpen,[18] døpt 1737 i Gjerpen kirke,[19] d. 1795 på Grønsholt i Eidanger,[20] gravlagt 15.02.1795 på Eidanger kirkegård.[21] 

 

       Hans Hovens Per.

       Test: Lars ----g, Henric Tolfssøn, Per Hovens (qde?). Anne Hoven.

 

      

       Gift 1762,[22] med Sidsel Christensdatter, f. 1740 på Kvestad i Eidanger,[23] (datter av Christen Olsen og Maren Andersdatter),  døpt 01.02.1740 på Eidanger kirkegård,[24] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[25] d. 1807 på Grønsholt i Eidanger,[26] gravlagt 28.07.1807 på Eidanger kirkegård.[27] 

 

       Se Grønsholt denne gården

 

      

 

III. Henrich Hansen, f. 1740 på Hauen i Gjerpen,[28] døpt 13.01.1740 i Gjerpen kirke,[29] konfirmert 02.10.1757 i Eidanger kirke,[30] d. 1795 i Brevik, gravlagt 01.03.1795 på Brevik kirkegård.[31] 

      

       Hans Hovens Henric.

       Test: Henric Tolfssøn, Abraham og Halvor(s?) frue Maria Catrine, Inger Henricsdatter.

      

       Konfirmert som "Hendrich Hansen Grønsholt 19 aar".

 

       Brevik: trolovet 21.10.1766, viet 14.11.1766     

       Soldat Hendrich Hansen og Pigen Johanne Gundersdatter

       Caut.: Jacob Sørensen Molber, Anders Jacobsen Nordal fra Eidanger

      

      

       Gift 14.11.1766 i Brevik kirke,[32] med Johanna Gundersdatter, f. 1735 i Brevik (datter av Gunder Larsen og Mari), døpt 28.01.1735 i Brevik kirke,[33] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke, d. 1793 i Brevik, gravlagt 27.12.1793 på Brevik kirkegård.[34] 

 

       Johanna:

       Gunnar Larsens P.B. Johanna

       baaren af Maria Lars Tømmermds., Pernelle t. Mons Grubbes, mandfaddere: Christen i Myren, Ole Larsen

      

       Konfirmert som "10. Johanne Gundersdatter".

      

       Se Brevik 1782

 

      

 

IV. Marta Hansdatter, f. 1742 på Hauen i Gjerpen,[35] døpt 26.08.1742 i Gjerpen kirke.[36]  d. 1742 på Hauen i Gjerpen, gravlagt 07.10.1742 i Gjerpen.

 

       Hans Houens Marta. Test: Abraham Houen, Halvor Harelssøn, Lars Houens qde.. Anne Henricsdatter.

      

       Gravlagt som "Hans Houens Marta, 7 uger gl.".

 

 

V.   Marta Hansdatter, f. 1743 på Hauen i Gjerpen,[37] døpt 01.12.1743 i Gjerpen kirke,[38] d. 1803 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[39] gravlagt 01.01.1804 på Eidanger kirkegård.[40] 

 

       Hans Houer(n?)s Marta.

       Test: Henric Tolfssøn, Halvor Houen, Lars Houns qde.. Maren Nielsdatter.

      

 

       Gift 06.07.1769 i Eidanger kirke,[41] med Søren Stoesen, f. 1741 på Ødegården i Eidanger,[42] (sønn av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter),  døpt 03.04.1741 i Eidanger kirke,[43] konfirmert 30.09.1759 i Eidanger kirke,[44] d. 1800 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[45] gravlagt 21.12.1800 på Eidanger kirkegård.[46] 

      

       Se Stusrød u/Prestegården i Eidanger

 

 

      

VI. Nils Hansen, f. 1747 på Grønsholt i Eidanger,[47] døpt 23.07.1747 i Eidanger kirke,[48] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[49] d. 1775 på Kvestad i Eidanger,[50] gravlagt 05.10.1775 på Eidanger kirkegård.[51] 

 

       Hans Grønsholt og Maren Henrichsdatters søn Niels                                                     

       Faddere: baaren af Knud Uldrichsens kone Maria Cathrina Henrichsdatter, Elen Erichsdatter S. Lunde, mandfaddere: Erich S. Lunde, Ole Larsen Qvædstad.

      

       Konfirmert i 1765 som "Nils Hansen fra Grønsholt 18".

      

 

       Gift 17.09.1771 i Eidanger kirke,[52] med[53] Ingeborg Christensdatter, f. 1748 på Kvestad i Eidanger,[54] (datter av Christen Olsen og Maren Andersdatter),  døpt 01.09.1748 i Eidanger kirke,[55]  død 03.02.1834 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 10.02.1834 på Eidanger prestegård.[i]

 

       Se Kvestad i Eidanger

 

      

 

VII. Maria Hansdatter, f. 1750 på Grønsholt i Eidanger,[56] døpt 24.05.1750 i Eidanger kirke,[57] d. 1750 på Grønsholt i Eidanger,[58] gravlagt 02.08.1750 på Eidanger kirkegård.[59] 

 

       Hans Nielsen Grønsholt og Maren Henrichsdatters datter Maria                                                           

       Faddere: baaren af Knud Uldrichsens kone Maria Cathrine Hendrichsdatter, Elen Erichsdatter S. Lunde, mandfaddere: Erich Lunde, Christen Erichsen ibid.

      

       Gravlagt som "Hans Nielsøn Grønsholtes liden Datter Maria 2 maaneder".

 

 

 

VIII. Jacob Hansen, f. 1751 på Grønsholt i Eidanger,[60] døpt 08.08.1751 i Eidanger kirke,[61] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[62] d. 1830 på Lille Døvik i Eidanger,[63] gravlagt 14.01.1830 på Eidanger kirkegård.[64] 

 

       Hans Grønsholt og Marie Hendriksdatters søn Jacob                                                     

       Faddere: baaren af Amund Lillegaardens kone, Anne Henriksdatter, mandfaddere: Knud Uldrichsen, Erik S. Lunde, Christen Eriksen ibid.

      

      

       (1) Gift 12.09.1776 i Eidanger kirke,[65] med Anne Maria Larsdatter, f. 1753 på Røra i Eidanger,[66] (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter),  døpt 02.02.1753 i Eidanger kirke,[67] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[68] d. 1784 på Rørarød i Eidanger,[69] gravlagt 14.05.1784 på Eidanger kirkegård.[70] 

      

 

       (2) Gift 05.06.1786 i Eidanger kirke,[71] med Inger Halvorsdatter, f. 1762 på Langangen i Eidanger,[72] (datter av Halvor Olsen og Gjøran Nilsdatter),  konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[73] d. 1805 på Lille Døvik i Eidanger,[74] gravlagt 08.10.1805 på Eidanger kirkegård.[75] 

 

 

       (3) Gift 30.01.1806 i Eidanger kirke,[76] med[77] Åste Nilsdatter, f. 1780 på Hasler i Eidanger,[78] (datter av Nils Jacobsen og Maren Rasmusdatter),  døpt 10.09.1780 i Eidanger kirke,[79] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[80] død 20.03.1835 på Døvik i Eidanger,[ii] gravlagt 27.03.1835 på Eidanger kirkegård.30

 

       Se Rørarød og Lille Døvik u/Tråholt

 

      

 

IX. Lars Hansen, f. 1753 på Grønsholt i Eidanger,[81] døpt 09.09.1753 i Eidanger kirke,[82] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[83] død 02.01.1820 i Østre Porsgrunn,[iii] gravlagt 10.01.1820 i Østre Porsgrunn.[iv]

 

       Hans Grønsholts barn navnl. Lars                                                           

       Faddere: baaren af Erich Søndre Lundes kone, Karen Torjusdatter, mandfaddere: Christopher Borrestad, Halvor Nielsen fra Osebakken, Christen Erichsen.

      

       Konfirmert i 1770 bosatt på Kvestad som "Lars Hansen p. Qvæstad 16".

 

       Eidanger, trol. 3/12-1778 i Eid., copul. 29/12-1778:

       Uk. Lars Hansen og P. Aase Andersdtr. Hougholt.

       Caut: Lars Andersen Hougholt og Ole Nilsen Hougholt

      

       Østre Porsgrunn 22.10.1785:

       Trol. enkemand Lars Hansen Haavold med pigen Gunille Halvorsdatter.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Lars           Hansen            Huusejer         49        I 2det ægteskab           Tømmerhugger

       Gunild       Halvorsdtr      Hans kone       47        I 1ste ægteskab          

      

       F.C. Knudsen:

       Gamleveien 5, L.matr.no. 122. Martin Gundersen Haugholts hus

       Fra før 1777 eies huset af hugger Lars Hansen Haugholt, død 1820.

 

      Han gravlegges i Østre Porsgrunn som "Lars Hansen, Biælkehugger af Arbeidsclassen i østre Porsgrund, 66 aar".

 

      

       (1) Gift 29.12.1778 i Eidanger kirke,[84] med Åse Andersdatter, f. 1753 på Hovholt i Eidanger,[85] (datter av Anders Nilsen og Margrethe Olsdatter),  døpt 11.02.1753 i Eidanger kirke,[86] d. 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.02.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård,[87] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke.[88] 

 

       Åse:

       Ved dåpen står det "Dom. 6p Trin. (29. juli)". Det skulle nok vært "Dom 6p Epiph."(11. februar). Da stemmer kronologien.

      

       Anders Hovolts barn nanvl. Aase                                                           

       Faddere: baaren af Jacob Hejestads kone, Mari Knudsdatter, mandfaddere: Knud Flaatten, Niels Hovolt, Lars Hansen Hejestad.

      

       Konfirmert som "Aase Andersdatter Hogholt 16".

 

       Gravlagt som "Lars Hansen Haavolds kone Aase Andersdatter 30 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 27a

       Skifte 10. Marti 1785 udi østre Porsgrund

       Aase Andersdatter, død - enkemand Lars Hansen

       Barn:

       1. Hans Larsen, 4½ aar.

       Enkemanden Lars Hansen formynder for sin umyndige sønn.

       Brutto: 76-0-15

       Netto. 48-2-15

       Stervboehuuset, takst 60 rdlr.

      

 

       (2) Han giftet seg med Gunild Halvorsdatter, f. 1754 på Åltvedt i Gjerpen,[89] (datter av Halvor Isaksen og Maren Nilsdatter),  døpt 03.03.1754 i Gjerpen,[90] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.07.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[91] 

 

       Gunild:

       Halvor Aaltvets pb. Gunnil

       Faddere: Tollef Stulens kone, Gunnil Nilsdtr., Ole Bøle, Halvor Becheval, Gunder Nilsen.

 

        Se gamlegjerpen.no

      

       Gravlagt som "Lars Hansen Hovholts kone Gunild Halvorsdatter 48½ aar".

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

X.   Søren Hansen, f. 1756 på Grønsholt i Eidanger,[92] døpt 11.01.1756 i Eidanger kirke,[93] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[94] 

 

       Hans Grønsholts barn navnl. Søren                                                        

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Karen Torjusdatter, mandfaddere: Lars Qvæstad, Amun Lillegaarden, Søren Qvæstad.

      

       Konfirmert i 1773 som "Søren Hansen Grønsholt 17".

 

      

       Gift 01.07.1779 i Eidanger kirke,[95] med Mari Jonsdatter, f. ca 1754,[96] (datter av Jon Sørensen og Ingeborg Håkonsdatter), konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[97] d. 18.03.1832 på Stranden u/Saga i Eidanger, gravlagt 25.03.1832 på Eidanger kirkegård.[98] 

 

       Se Slevolden

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[3]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[18]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[28]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[35]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[36]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[37]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[38]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[41]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 67.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 125.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[52]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 133.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 147.

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[59]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[62]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift  registrert på Eidangerslekt.org.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[65]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[68]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift  registrert på Eidangerslekt.org.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side134.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[71]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[72]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[76]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[77]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[81]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[83]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift registrert på Eidangerslekt.org.

[84]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[85]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 178.

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[87]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 108-109.

[88]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[89]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[90]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[91]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[92]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[94]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift  registrert på Eidangerslekt.org.

[95]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[96]  Alder ved konfirmasjonen.

[97]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift registrert på Eidangerslekt.org.

[98]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 256.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, registrert på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[iii]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

.

[iv]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.