| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I SLEVOLDEN I


 

 

Søren Hansen f. 1756 og Mari Jonsdatter f. ca 1754 sin familie

 

 

 

Søren Hansen, f. 1756 på Grønsholt i Eidanger,[1] døpt 11.01.1756 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[3]

Han var sønn av Hans Nilsen Grønsholt.

 

Hans Grønsholts barn navnl. Søren                                                   

Faddere: baaren af Erich Lundes kone, Karen Torjusdatter, mandfaddere: Lars Qvæstad, Amun Lillegaarden, Søren Qvæstad.

 

Konfirmert i 1773 som "Søren Hansen Grønsholt 17".

 

Eidanger, trolovet 3. Juni 1779 i Eid., ægteviet 1/7:

Unge karl Søren Hansen Døwig og pigen Mari Jonsdtr. ibid.

Caut: Peder Hansen Grønsholt og Anders Povelsen Døwig.

 

De døpte sitt første barn i 1779 bosatt på Viersdalen. Fra 1781 døper de barn bosatt på Slevolden.

 

De nevnes på Bjerkevold (Slevolden) i 1782:

Bierchevold Plads, Søren, 1 kone, 2 barn, samt Oles Enke og søster

 

Det ser ut til at de har bodd på Slevolden til ca 1796. I oktober 1796 konfirmeres deres sønn Nils bosatt på Slevolden.

 

Bosatt som husmann under Røra i 1801:

Søren           Hansen             Mand           45        1ste ægteskab     Husmand uden jord

Maren          Jonsdtr             Kone           48         1ste ægteskab 

Hans            Sørensen         Deres børn     24        Ugift                  Gevorben soldat

Søren           Sørensen         Deres børn     12         

Jacob           Sørensen         Deres børn     8           

Maren          Sørensdtr        Deres børn      5         

 

Flere barn ble konfirmert bosatt på ”Saga”. Dette er nok da gården Saga i Eidanger. I bygdeboken for Eidanger bind 2 nevnes som husmann på Stranden under Saga en Søren Saga som var gift med Mari Jonsdatter. Dette er da dem. Mari døde der i 1832.

 

Ut fra navn og alder kan det være han som døde på 03.02.1842 og som gravlegges 09.02.1842 som "Søren Hansen 84 år - Lædslem - Langangen".

 

 

Gift 01.07.1779 i Eidanger kirke,[4] med Mari Jonsdatter, f. ca 1754,[5] (datter av Jon Sørensen og Ingeborg Haagensdatter), konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[6] d. 18.03.1832 på Stranden u/Saga i Eidanger, gravlagt 25.03.1832 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Mari:

Konfirmert som "Mari Jonsdatter Ødegaard 16".

 

Hennes søsken Ingeborg, Marte og Ole brukt som faddere ved deres barns dåp.

 

Gravlagt som " Mari Jonsdatter Saga, Søren Sagas kone 80 aar".

 

 

 

I.    Hans Sørensen, f. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[8] døpt 29.08.1779 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[10]

      

       Søren Hansen Wiersdal og k. Maren Jonsdtr. D. B. Hans.

       Faddere: 1. Marta Boletta Christensdtr. Wiersdal 2. Ingebor Jonsdtr. ibid 3. Anders Olsen Solie 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Ole Jonsen ibid.

      

       Han konfirmeres i 1794 som "Hans Sørensen Slewold 15".

      

       Oppgitt til 24 år gl. i 1801-tellingen, ugift og gevorben soldat - hjemmeværende hos foreldrene.

      

       Trolig han som gifter seg i Brevik i 1807. De bruker hans bror Nils som fadder. Denne broren var nok gift med Hans Sørensen sin kone Gunhild Kittilsdatter.

 

       De døpte barn i Brveik og var bosatt der.

 

      

       Gift 30.12.1807 i Brevik kirke,[11] med Gunhild Kittilsdatter, f. 1777 på Omborsnes i Bamble,[12] (datter av Kittil Olsen og Helvig Andersdatter), døpt 02.03.1777 i Bamble.[13]

      

       Gunhild:

       Kittil Olsen i Ombosness og Helvig Andersdatters barn Gunild.

       Faddere: Gunder Olsens kone Marthe Torkildsdatter Gierstadeje, Kari Andersdatter, Hans Sørensen Rognstranden, Mads Larsen i Ombosness, Ole Andersen Lina.

      

       Bosatt hos Jens Aarup i Brevik i 1801 "Gunnild Kittilsdtr, Tienestepige, 24 aar, Ugivt".

      

       Trolig hun som har blitt enke og som gifter seg igjen i 1807? Har ingen andre som passer og hennes søster er trolig gift med hennes nye mann Hans Sørensen er trolig Nils Sørensen sin bror?

      

       Brevik viet 30.12.1807:  

       Unge karl Hans Sørensen og enken Gunnild Kittilsdatter.        

 

       Se Brevik etter 1801

 

      

 

II.   Nils Sørensen, f. 1781 på Slevolden i Eidanger,[14] døpt 11.03.1781 i Eidanger kirke,[15] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[16] død 08.01.1839 i Brevik, gravlagt 15.01.1839 på Brevik kirkegård.[i]

 

       Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr. D. B. Nils.

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Inger Halvorsdtr. ibid 3. Amun Olsen ibid 4. Lars Amunsen ibid.

      

       Konfirmert som "Nils Sørensen Slewold 16".

      

       Det kan være han som er i tjeneste hos Hans Erichsen i Brevik i 1801 "Niels Sørensen, Tjenestefolk, 20 aar, Ugivt".

      

       Eidanger, ægteviet 24. Sep.1801 i Eid.

       Unkarl Nils Sørensen Saugen og pigen Karen Kittilsdatter.

       Caut: Jacob Hansen Døvig og John Jacobsen Oxum.

 

       De døpte barn bosatt på Saga og siden i Brevik.

 

      

       Gift 24.09.1801 i Eidanger kirke,[17] med Karen Kittilsdatter, f. 1779 på Omborsnes i Bamble,[18] (datter av Kittil Olsen og Helvig Andersdatter), døpt 30.04.1779 i Bamble.[19]

      

       Karen:

       Kittel Olsen Ombosnæs og Helvig Andersdatter - Karen

       Faddere: Anders Lina, Kjel ibid, Peder ...set, Mari Andersdatter, Anna Andersdatter

      

       Trolig han som er i tjeneste hos Hans Erichsen i Brevik i 1801 "Karie Kittilsdtr, Tjenestefolk, 22 aar, Ugivt".

 

       Se Saga

 

      

 

III. Ingeborg Sørensdatter, f. 1784 på Slevolden i Eidanger,[20] døpt 31.05.1784 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.[22]

      

       Søren Hansen Slewold og Maren Jonsdtr. P. B. Ingebor.

       Faddere: 1. Maren Nilsdtr. Wiersdal 2. Marte Jonsdtr. ibid 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Lars Hansen fra Porsgrund 5. Ole Jonsen Wiersdal.

      

       Konfirmert som "Ingebor Sørensdatter Saga 15".

      

       Det er trolig hun som er bosatt som tjenestepike hos enken etter Lucas Norss på Nordre Tveten i 1801 som "Ingebor Sørensdtr., Tjenestepiger, 17 år".

 

       Eidanger, ægteviet 22. May1804 i Eid.

       Ungkarl Aasmund Andersen og pigen Ingebor Sørensd.

       Caut: Søren Hansen Saugen og Jacob Hansen Døvig.

 

       Hun giftet seg på nytt som enke i Brevik i 1820.

 

 

       (1) Gift 22.05.1804 i Eidanger kirke,3 med Åsmund Andersen, født ca 1780,9 død 27.02.1817 i Brevik, gravlagt 04.03.1817 i Brevik.[ii]

      

      

       (2) Gift 05.11.1820 i Brevik,[iii] med Brynild Hansen, født ca 1783.[iv]

      

       Se Saga

      

      

 

IV. Jon Sørensen, f. 1787 på Slevolden i Eidanger,[23] døpt 15.07.1787 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke.[25]

      

       Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr. D. B. Jon.

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegaard 2. Ingeborg Jonsdtr. Sundsaas 3. Jacob Hansen Rørerød 4. Ole Jonsen Wiersdal 5. Hans Pedersen Gudsfred.

      

       Bosatt hos husmann Gudmund Jonsen på Kjendalen i 1801 som" John Sørensen, Tjenestefolk, 13 år".

      

       Konfirmert i 1801 som "John Sørensen Saga 16"?

 

 

V.   Søren Sørensen, f. 1789 på Slevolden i Eidanger,[26] døpt 18.10.1789 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke.[28]

      

       Søren Hansen Slewold og h. Maren Jonsdtr. D. B. Søren.

       Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Døwig 2. Marie Pedersdtr. Gusfred 3. Peder Hansen Grøbsholt 4. Hans Pedersen Solverød 5. Ole Povelsen Traaholt.

      

       Konfirmert som "Søren Sørensen Saga 18".

 

 

VI. Jacob Sørensen, født 1793 på Slevolden i Eidanger,[v] døpt 17.03.1793 i Eidanger kirke,21 konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke.[vi] .

      

       Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr. D. B. Jacob.

      

       Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegd. 2. Mari Pedersd. ibid 3. Jacob Hansen Døwig 4. Lars Hansen af Porsgrund 5. Torjus Kiørsrød.

      

       Konfirmert som "Jacob Sørensen Saga 16".

      

       Brevik - viet 04.01.1821

       Ungkar og sjømann Jacob Sørensen, 28 år, fra Eidanger

       Pike Maren Cathrine Gunnersdatter, 24 år, Brevik

       Amund Nielsen Lillegaarden og Søren Saga.

 

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 154

       Jacob Sørensen Saga - 33 aar - Matros

       Maren Chatrine Saga - 28 aar - Konen

       Guner Jacobsen - 4 aar - Sønnen

       Karen Maria Jacobsdatter - 2 aar - Datteren

       Nils Abrahamsen - 26 aar - Logerende Matros.

 

      

       Gift 04.01.1821 i Brevik,[vii] med Maren Cathrine Gundersdatter, født 1796 i Østre Porsgrunn (datter av Gunder Andersen og Karen Gundersdatter), døpt 20.11.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[viii] konfirmert 25.04.1813 i Østre Porsgrunn kirke.[ix]

      

       Maren:

       Døbt Gunder Andersen og Karen Gundersdatters barn Maren Cathrine

       Fadd: Abraham Christensens kone Birthe Kirstine Andersdatter, pigen Anna Gundersdatter, Hans Halvorsen, Niels Ovensen, Søren Anonsen, Svend Haagensen.

      

       Konfirmert som "Maren Cathrine Gundersdatter- Døpt i Ø.P. den 26. Søndag efter Trinit. 1796".

      

       Det var nok hun som giftet seg i Brevik i 1821. Hennes onkel Ole Gundersen bodde i Brevik.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Gunder Jacobsen, født 18.05.1821 i Østre Porsgrunn, døpt 05.08.1821 i Østre Porsgrunn,[x] konfirmert 16.04.1837 i Porsgrunn.[xi]

              

               Født 18.05.1821 – hjemmedøpt 20.05.1821 – bekreftet i kirken 05.08.1821: Gunder Jacobsen – Matros Jacob Sørensen og Hustrue Maren Gundersdatter af østre Porsgrund, faddere: Styrmand Hans Hansens Kone Maren Solvesdatter, Pige Dorthe Hansdatter (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Mankjøn») Tangen, Begge af østre Porsgr., Oldermand Hans Halvorsen Tangen, Tømmermand Thor Christensen, Begge af østre Porsgr., Huusmand Saamund Gundersen af Eidanger, Matros Bærulf Larsen af østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "4. Gunder Jacobsen, døbt 05.08.1821, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Jacob Sørensen og hustru Maren Gundersdatter af østre Porsgrund".

              

 

        B.    Karen Maria Jacobsdatter, født 22.10.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 16.11.1823 i Østre Porsgrunn,69 konfirmert 07.10.1838 i Porsgrunn.[xii]

              

               Født 22.10.1823 – døpt 16.11.1823: Karen Maria – Matros Jacob Sørensen og Hustrue Maren Cathrine Gundersdatter af østre Porsgr, faddere: Matros Ole Abrahamsens Kone Anne Karine Hansdatter, Pige Ingeborg Aasmundsdatter, Huustømmermand Thor Christensen, Matros Anders Abrahamsen, Alle fra østre Porsgr., Bonde Saamund Gundersen, Dito Niels Jacobsen, Begge fra Eidanger.

              

               Konfirmert som "14. Karen Marie Jacobsdatter, døbt 16.11.1823 (se merknad), fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Jacob Sørensen og hustru Maren Cathrine Gundersdatter". (Årstall mangler. Døpt 16.11.1823 ihht. dåpsinnførsel. LBK).

              

 

        C.    Ingeborg Sophie Jacobsdatter, født 21.10.1826 i Porsgrunn, døpt 12.11.1826 i Porsgrunn.69

              

               Født 21.10.1826 – døpt 12.11.1826: Ingeborg Sophie – Matros Jacob Sørensen Saga og Hustrue Maren Cathrine Gundersdatter, faddere: Dagarbeider Niels Jacobsens Kone Maren Karine Sørensd. fra Eidanger, Pige Maren Serine Asmundsd., Oldermand Hans Halvorsen Tangen, Skibstømmermand Hans H Tangen, Matros Ole Abrahamsen, Do Hans Abrahamsen, Alle fra østre Porsgr.

 

 

 

VII. Maren Karine Sørensdatter, f. 1795 på Slevolden i Eidanger,[29] døpt 13.09.1795 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke.[31]

      

       Søren Hansen Slewold og k. Maren Jonsdtr. P. b. Maren Karine.

       Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Døwiig 2. Marte Pedersdtr. Qvæstad 3. Ole Jonsen Kiøndal 4. Nils Larsen Wiersdal 5. Hans Nilsen i Porsgrund.

      

       Konfirmert som "Maren Karine Sørensdatter Saga 18".

 

       Copul. 25/6-1822 i Eid.

       Niels Jacobsen Døvig, 34. Tjenestedreng.

       Pigen Maren Sørensd., 29.

       Forl: Amund Lillegaarden og Anders Herregaardsstrand.

 

 

       Gift 25.06.1822 i Eidanger kirke,[32],[33] med Nils Jacobsen, f. 1788 på Rørarød i Eidanger,[34] (sønn av Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter), døpt 26.12.1788 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[36] død 14.09.1840 på Døvikrydningen i Eidanger,[xiii] gravlagt 20.09.1840 på Eidanger kirkegård.[xiv]

 

       Nils:

       Jacob Hansen Rørerød og k. Inger Halvorsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Traaholt 2. Jøran Jacobsdtr. Røra 3. Amun Olsen Lillegaarden 4. Peder Pedersen Røra 5. Nils Larsen Røra.

      

       Konfirmert som "Nils Jacobsen Døvig 16".

      

       Døvikrydningen var en del av Lille Døvik til begynnelsen av 1800-tallet. I 1820 skjøtet far - Jacob Hansen - denne eiendommen over sønnen for 70 spesidaler.

      

       Gravlagt som "Nils Jakobsen 53 år - Jordeier - Rødningen".

 

 

    Barn:

 

        A.    Inger Marie Nilsdatter, født 09.12.1822 på Saga i Eidanger, døpt 25.12.1822 i Eidanger kirke.[xv] .

              

               Inger Marie - Foreldre: Niels Jakobsen Saga og Maren Sørensdatter, inderster

              

               De ble bosatt på Døvikrønningen, senere på Herregårdstranden.

 

              

               Gift 1847,63 med Tov Olsen, født 1815,63 (sønn av Ole Halvorsen).

               

               Tov:

               Han kom fra Sauland.

              

 

        B.    Ingeborg Sophie Nilsdatter, født 14.06.1824 på Saga i Eidanger, døpt 11.07.1824 i Eidanger kirke.65

              

               Ingeborg Sophie - Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Karine Sørensdatter Sagen, inderster

              

 

        C.    Jakob Nilsen, født 09.03.1826 på Saga i Eidanger,[xvi] døpt 26.03.1826 i Eidanger kirke,65 død 1905.66

              

               Jakob - Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Syrine (Hun het nok Karine. JO) Sørensdatter Saga, inderster.

              

 

               (1) Gift 07.12.1855 i Eidanger kirke,66,[xvii] med Anne Margrethe Andersdatter, født 1836 på Hasler i Eidanger,66 (datter av Anders Pedersen og Anne Carine Hansdatter), død 1882.66

              

               Anne:

               Foreldrene nevnes under hennes farfar på Hasler.

 

               Bosatt på Døviksrydningen.

 

              

               (2) Gift 1882,[xviii] med Anne Lovise Pedersdatter, født 1861,68 (datter av Peder Andersen og Gunhild Marie Christensdatter), død 1935.63

              

               Anne:

               Hun kom fra Hasler. Foreldrene nevnes under hennes farfars far på Hasler. Jacob sin første kone var søster av hennes far.

 

              

 

        D.    Søren Nilsen, født 04.08.1828 på Saga i Eidanger, døpt 24.08.1828 i Eidanger kirkegård.65 .

              

               Søren - Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Karine Sørensdatter Saga, husmand

              

               De ble bosatt på Herregårdstranden.

 

              

               Gift 1882,63 med Anne Elise Arentsdatter, født 1836,63 død 1897.63

              

               Anne:

               Hun kom fra Lagård i Skien.

 

              

 

        E.    Hans Nilsen, født 22.01.1831 på Saga i Eidanger, døpt 15.05.1831 i Eidanger kirke.65 .

              

               Hans - Foreldre: Nils Jakobsen og Maren Sørensdatter Saga, husmand

              

               Han ble gift og bosatt på Øya i Brevik.

              

 

        F.    Nils Nilsen, født 1833.63

              

               Bosatt på Herregårdstranda.

 

              

               Gift63 med Christine Jonsdatter Prestestranda, født ca 1834,63 død 1918.63

              

               Christine:

               Hun kom fra Kjose.

              

 

        G.    Halvor Nilsen, født 1837.63

              

               Han emigrerte til USA.

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved konfirmasjonen.

[6]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[7]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 256.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[17]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen

[18]  1801 tellingen.

[19]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 24.

[33]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.[i]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 122.

[ii]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 196.

[iv]  Alder ved vielsen.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[vii]  Brevik, avskrift viede av Frank Johannesen på internett.

[viii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 212-213.

[ix]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814),skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[x]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[xi]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 267.

[xii]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 273.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 25.

[xiv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 28.

[xvii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 250.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 27.