| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| STUSRØD |


 

 

 

 

Søren Stoesen f. 1741 og Marte Hansdatter f. 1742 sin familie

 

 

Søren Stoesen, f. 1741 på Ødegården i Eidanger,[1] døpt 03.04.1741 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 30.09.1759 i Eidanger kirke,[3] d. 1800 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[4] gravlagt 21.12.1800 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Stoe Sørensen Ødegården.

 

Stoe Ødegaarden og Birthe Ingebrichsdatter - Søfren

Faddere: baaren af Hans Nedre Lundis koene Anna Ingebrichtsdatter, Margrethe Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Lars Qvæstad, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

 

Konfirmert i 1759 som "Søren Stoesen Ødegaarden 18 aar".

 

Han nevnes hos sin bror Amund på Ødegården under Søndre Tveten i 1762:

Drenger over 12 aar: Søren Stoesen

 

Han giftet seg i 1769.

 

Trol. 13/4-1769. Copul. 6/7-1769.

Uk. Søren Stos. Ødegaard og P. Marte Hansd. Grønsholt.

Caut: Anders Jacobs. Nordal og Amun Stos. Ødegaard.

 

Gravlagt som "Søren Stosen Studsrød 61 aar".

 

 

Gift 06.07.1769 i Eidanger kirke,[6] med Marta Hansdatter, f. 1743 på Hauen i Gjerpen,[7] (datter av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter), døpt 01.12.1743 i Gjerpen kirke,[8] d. 1803 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[9] gravlagt 01.01.1804 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Marta:

Hans Houer(n?)s Marta.

Test: Henric Tolfssøn, Halvor Houen, Lars Houns qde.. Maren Nielsdatter.

 

Da hun giftet seg, kom hun fra Grønsholt i Eidanger.

 

Hun bodde i 1801 på Stusrød samme med sin søn Hans og hans familie. Datteren Berte var også bosatt der.

 

Gravlagt som "Marthe Hansd. Stusrød 60 aar".

 

 

 

I.    Maren Sørensdatter, f. 1770 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[11] døpt 11.02.1770 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke.[13]

      

       Søren Stosen Labelutten og k. Marta Hansdtr. - Maren

       Faddere: 1. Maren Stoesdtr. Lunde Søndre 2. Kari Nilsdtr. Sellien 3. Christen Erichsen Hejnen 4. Engebret Stosen Waller 5. Nils Hansen Grønsholt.

      

       Konfirmert som "Mari Sørensdatter Stusrød 18".

 

       Hun giftet seg i 1793.

 

       Trol. 6/6-1793 i Eid. Copul. 1/8-1793.

       Uk. Lars Hans. og P. Mari Sørensd. Stusrød.

       Caut: Nils og Ole Aaklungen.

      

       De to første barna ble født på Stusrød i Eidanger. De bodde på Omsland søndre, Brunlanes 1801, med datteren Kari. Sønnen Hans er døpt i juni 1806 i Kjose. Familien bodde da på Enigheten som den gangen tilhørte Brunlanes.

      

       Alle tre barna er konfirmert i Kjose i hhv 1807, 1816 og 1820.

 

      

       Gift 01.08.1793 i Eidanger kirke,5 med Lars Hansen, født ca 1764,[i] død 23.01.1847 på Enigheten u/Omsland i Kjose i Brunlanes,[ii] døpt 31.01.1847 i Kjose i Brunlanes.[iii]

      

       Lars:

       Han står som født i 1772 i Brunlanes bind 3 del 2 under Enigheten. Han var husmann der fra 1799 til 1841, da sønnen Søren overtok. Lars døde på Enigheten i 1847, 75 år gammel ifølge kirkeboken. Der kommer nok dette med f. 1772 ifra. I 1801 tellingen skrives hans som 36 år gammel.

      

 

 

        A.    Karen Larsdatter, født 1793 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[iv] døpt 01.12.1793 i Eidanger kirke.13

              

               Lars Hansen Stusrød og k. Maren Sørensdtr. - Karen

               Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. Aaklung 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Nils Aaklung 4. Ewen ibid 5. Stoe Sørensen Studsrød.

              

              

 

        B.    Søren Larsen, født 1801 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[v] døpt 10.05.1801 i Eidanger kirke,[vi] død 1870.11

              

               Lars Hansen Stusrød og Maren Sørensdatter - Søren

               Faddere: Karen Larsdtr. Ragnildrøed af Qvæld Sogn, Elen Larsdtr. Sæter, Michel Iversen Sæter, Stoe Sørensen Qvæstad, Ole Amundsen Flogstad.

              

               Han kom fra Enigheten under Omsland i Kjose da han giftet seg, og ble husmann der etter sin far og var det frem til han døde i 1870.

 

               Copul. 25.09.1829 i Eid.

               Ungkarl Søren Larsen Omsland Kjose 28 år

               Pigen Laurine Nilsdatter Kaasa 23 år

              

               NB! I Eidanger bind.2 nevnes Søren og LarineHegna Bnr.8, men med feil barn. Det var en annen Søren Larsen og kone som bodde der og var far til den barneflokken som nevnes der. Han som skulle stått det var Søren Larsen f. 1801 og hans kone. Han var sønn av Lars Sørensen Nordre Lunde.

 

              

               Gift 25.09.1829 i Eidanger kirke,14,[vii] med Larine Nilsdatter, født 1804 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger,[viii] (datter av Nils Amundsen og Kirsten Sørensdatter), døpt 23.09.1804 i Eidanger kirke.17

              

               Larine:

               Nils Amundsen Kaasene og Kirsten Sørensdatter - Larine

               Faddere: Else Jacobsdtr. Lille Præstesæter, Gunnild Rasmusdtr. Præstesæter. Torjus Sørensen Kiørsrød, Lars Sørensen Hegnen, Ole Jonsen Enigheden.

       

               De døpte barn bosatt på Enigheten u/Omsland i Kjose. Se under hans far

 

 

              

        C.    Marte Larsdatter, født 1804 på Enigheten i Kjose i Brunlanes,[ix] døpt 19.03.1804 i Eidanger kirke.18

              

               Lars Hansen Enigheden af Tiose annex og Maren Sørensdatter, hiemmedøbte Marthe

               Faddere: Anne Margrethe Larsdtr. Stusrød, Berthe Sørensdtr. ibid, Stoe Sørensen Qvæstad, Ole Jonsen Enigheden, Søren Pedersen Omsland af Tiose Annex.

              

              

 

        D.    Hans Larsen, født 1806 på Omslands ejet i Kjose,[x] døpt 01.06.1806 i Kjose kirke.19

              

               Faddere: Helvig Hansd. Hustuft, Kirtsi Olsdatter Sætter, Hans Sørensen Studsrød?, Amund Michelsen Sætter, Anund Jonsen ibid. alle fra Qvælle Sogn.

 

 

      

II.   Stoe Sørensen, f. 1772 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[14] døpt 19.01.1772 i Eidanger kirke,[15] d. 1772 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[16] gravlagt 18.03.1772 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Søren Stosen Labelutten og k. Marte Hansdtr. - Stoe

       Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Inger Christensdtr. Lunde S. 3. Ingebreth Stosen Waller 4. Nils Hansen Qvæstad 5. Jacob Hansen ibid.

      

       Gravlagt som "Sto Sørens. Labelutten 8 uger".

      

 

 

III. Stoe Sørensen, f. 1774 på Labbelot u/Ødegården i Eidanger,[18] døpt 13.02.1774 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[20] død 16.05.1844 på Kvestad i Eidanger, gravlagt 23.05.1844 på Eidanger kirkegård.[xi]

      

       Søren Stosen Labelutten og k. Marta Hansdtr. - Stoe

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sellien 2. Birte Andersdtr. Nordal 3. Ingebreth Stosen Waller 4. Christen Erichsen Heinen 5. Jacob Hansen Qvæstad.

      

       Konfirmert som "Sto Sørensen Stusrød 17".

      

      

       Gift 04.06.1799 i Eidanger kirke,[21] med Karen Iversdatter, f. 1775 på Nordre Lunde i Eidanger,[22] (datter av Iver Larsen og Maria Tollesfdatter), døpt 15.10.1775 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[24] død 10.12.1837 på Kvestad i Eidanger, gravlagt 15.12.1837 på Eidanger kirkegård.24

 

       Se Kvestad

 

      

 

IV. Hans Sørensen, f. 1776 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[25] døpt 29.09.1776 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[27] død 22.11.1845 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[xii] gravlagt 30.11.1845 på Eidanger kirkegård.24

      

       Søren Stosen Stusrød og k. Marte Hansdtr. Hans

       Faddere: 1. Marte Amunsdtr. Waller 2. Ingebor Christensdtr. Lunde Søndre 3. Nils Nilsen ibid 4. Christen Erichsen Heinen 5. Søren Hansen Grønsholt.

      

       Konfirmert som "Hans Sørensen Stusrød 18".

 

 

       Gift 21.01.1801 i Eidanger kirke,[28] med Anne Margrethe Jacobsdatter, f. 1778 på Oklungen i Eidanger,[29] (datter av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 10.01.1778 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[31] død 28.05.1835 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,54 gravlagt 05.06.1835 på Eidanger kirkegård.24

 

       Se Stusrød denne gården

 

 

 

V.   Lars Sørensen, f. 1779 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[32] døpt 07.03.1779 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke.[34]

      

       Søren Stoesen Stusrød og k. Marte Hansdtr. - Lars

       Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. Aaklungen 2. Ingebor Christensdtr. Lunde Søndre 3. Ingebrict Stoesen Waller 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Knud Hansen Holte.

      

       Konfirmert som "Lars Sørensen Stusrød 16".

      

       Trolig bosatt hos Søren Rasch i Østre Porsgrunn i 1801 som "Lars Sørensen, Tienestefolk, 21 aar, Ugivt".

 

       Han giftet seg i Porsgrunn i 1804.

      

       Porsgrunn Cop. 3/6-1804.

       Lars Sørensen og p. Birgith Kittilsd.

       Forl: Niels Thorsen, Hans Isaachsen.

 

       Østre Porsgrunn 1815
Hus.64
Avskrift 1
Skibstømmermand Lars Stuserøe 36/40 aar?
Logerende Halvor Herbrandsen 24 aar
Kone Else Andersdatter 23 aar
Datter Anne Maria 1 ½ aar


Han nevnes ikke i dette huset i Avskrift 2 som er tatt opp noen måneder senere. Da står Halvor Herbrandsen som eier og bosatt der med familien alene.

 

      

       Gift 03.06.1804 i Porsgrunn,[35] med Birgitte Kittilsdatter, f. 1780 i Vestre Porsgrunn,[36] (datter av Kittil Halvorsen og Gunild Guttormsdatter), døpt 10.09.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[37] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke.[38]

      

       Birgitte:

       døbt i østre kirke Kittel Halvorsen og Gunild Gutormsdatters barn Birgithe.

       Test: Karen Johannisdatter, Asloug Hansdatter, Lars Sørensen, Anders Sørensen, Isaach Rasmusen.

 

        Hennes foreldre var gift og bosatt i Solum/Vestre Porsgrunn. De hadde giftet seg i Kviteseid i 1774.

        Under folketelling i 1801 på Klyve østre i Solum var faren, den 65 år gamle Kittil Halvorsen, ført som «Tømmermand» i første ekteskap med Gunild Halvorsdatter

 

       Konfirmert som "fra ØP 13. Birgitte Kittilsdatter 19 aar".

 

        Bosatt hos Ole Olsen på Ørstvedt i 1801 som "Birgitte Kittilsdtr., Tjenestepige, 20 år".        

 

        Hennes fars bror, Ole Halvorsen, var gift og bodde i Østre Porsgrunn. De kom fra Kviteseid. Se mer om det under hennes onkel.  

 

 

       Barn:

 

 

       A.   Søren Larsen, f. 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 14.10.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[39] d. 1805 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.03.1805 på Østre Porsgrunn kirkegård.[40]

            

             Lars Sørensen og Birgith Kittilsdatters barn Søren.

             Faddere: Sondre Kittilsens kone Aase Maria Arnesdatter, pigen Margrethe Corneliusdatter, Ole Johannesen, Stoe Stoesen, Lars Jensen, Hans Isaachsen.

            

             Gravlagt som "Lars Sørensens barn Søren ½ aar".

 

 

       B.   Marthe Kirstine Larsdatter, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 09.03.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[41] d. 1806 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.06.1806 på Østre Porsgrunn kirkegård.[42]

            

             Lars Sørensen og Birgithe Kittilsdatters barn Marthe Kirstine.

             Faddere: Pigen Margrethe Corneliusdatter, pigen Gunild Pedersdatter, Sondre Kittilsen, Hans Nielsen, Stoe Sørensen, Lars Jensen.

 

 

       C.   Søren Larsen, f. 22.04.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 20.05.1810 i Østre Porsgrunn kirke,[43] d. 1810 i Østre Porsgrunn, d. 01.11.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[44]

            

             Bekræftet Lars Sørensen og Birgitha Kittilsdatter hjemmedøbte barn Søren født 22de Apr.

             Faddere: Hans Nielsens kone Anne Anundsdatter, pigen Karen Nielsdatter, Sondre Kittilsen, Stoud Sørensen, Lars Engelbrethsen.

            

             Gravlagt som "Lars Sørensens søn Søren ½ aar".

 

 

      

VI. Berte Sørensdatter, f. 1781 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[45] døpt 25.11.1781 i Eidanger kirke,[46] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[47] d. 1805 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[48] gravlagt 08.09.1805 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       Søren Stosen Stusrød og k. Margrete Hansdtr. - Børte

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Birte Christensdtr. Waller 3. Amun Stosen Ødegaard 4. Jacob Hansen Skrædder 5. Anders Olsen Aaklungen.

      

       Gravlagt som "Berte Sørensdatter Stusrød 17".

      

       Hun bodde ugift på Stusrød med sin bror Hans og hans familie i 1801.

      

       Gravlagt som " Berthe Sørensd. Stusrød 22 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 67.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[28]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[35]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[36]  1801 tellingen.

[37]  Solumslekt, Solumslekt.

[38]   Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 268-269.

[40]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[41]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.

[42]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[43]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 288-289.

[44]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 29.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.[i]  Tanum, folketellingen 1801.

[ii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1163.

[iii]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 268.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 24.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[vii]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[x]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 36.

[xi]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xii]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.