| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

 

Lars Nilsen f. 1724 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Margrethe Ottersdatter f. 1723 og 2. gang med Anne Nilsdatter f. 1725)

 

 

 

 

Lars Nilsen, f. 1724 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[1] døpt 29.03.1724 i Eidanger kirke,[2] d. 1783 på Røra i Eidanger,[3] gravlagt 21.09.1783 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Nils Jensen Kokkersvold.

 

Niels Jensen Kochersvold og Maren Christophersdatter - Laers

Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaassen, Gunnille Prodsdatter, Prods Andersen Nøchlegaard, Olle Laersen Landgangen, Abraham Joensen.

 

Han giftet seg 1. gang i 1745 med datteren til oppsitteren på Røra.

 

Trol. 25/11-1745 i Eid. Copul. 29/12-1745.

Lars Nielsøn Kaagersvold og Pigen Margrete Ottersd. Røra.

Caut: Ole Olsøn Kindal og Christen Andersøn Leerstang.

 

De døpte et barn i 1746 på Kokkersvold før hans 1. kone døde på Røra i 1747.

 

Lars Nilsen fikk i 1747 bygsel på 2 huder av Røra fra Jacob Nilsen:

Anno 20.04.1747 – Jacob Nielsens boxelsbref paa 2 huder i Røra til Lars Nielsen af 8/2 sidstleden med sin revers. (Datert (08.02.1747)

 

I matrikulen av 1747 er det bare han som oppføres som oppsitter på Røra.

 

Matrikulen 1747:

Røra

Eiere: Sr. Jacob Nielsen

Oppsittere: Lars

 

Han giftet seg 2. gang i 1749.

 

Trol. 16/10-1749 i Eid. Copul. 21/11-1749.

Lars Nielsøn Røre og Anne Nielsd. Sundsaasen.

Caut: Anders Knudsøn Lanner og Christopher Nielsøn Stulen.

 

De fikk sitt første barn i 1751 og da skrives Lars som Døvik. Fra 1753 nevnes han bare på Røra.

 

(Det konfirmeres en Ole Gundersen Røre i Eidanger i 1751. Familie?)

 

Røra 1762:

Gaardsnavn: Røra

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Røra og kone, Lars Røra og kone

Barn 12 aar: Ole Larsen

Drenger over 12 aar: Hans Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter, Anne Giertsdatter

Andre husboende: Ole Persen Skomager

 

Det nevnes en Hans og en Lars som oppsitter på Røra i matrikulen av 1774. Lars var da Lars Nilsen. Dette var to år etter at hans kones søsters, Inger, sin mann Hans Nilsen døde. Dermed var det ikke han som nevnes i 1774. Jeg tror det var Hans Olsen som var gift med konens søster, Marie Ottersen, som da bodde der en liten tid.

 

Matrikulen 1774:

Røra

Eiere: Sr. Nils Larsens stærboe

Oppsittere: Hans og Lars

 

Han er nevnt på Røra i 1782:

Røra, Lars, 1 kone, 1 barn

 

Gravlagt som "Lars Nils. Røra 67 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b, side 654b    

9.10.1784    Røra i Eidanger

       Lars Nielsen død g. Anne Nielsdtr.

       Barn:

       1. Niels (myndig).

       2. Margrethe (g. Peder Pedersen).

       3. Anne Marie død (g. Jacob Hansen Røe).

Laugverge for enken: Niels Amundsen.

Brutto 52-0-0.

Netto 45-1-8.

 

 

(1) Gift 29.12.1745 i Eidanger kirke,[5] med[6] Margrethe Ottersdatter, f. 1723 på Røra i Eidanger,[7] (datter av Otter Olsen og Christense Halvorsdatter), døpt 30.05.1723 i Eidanger kirke,[8] d. 1747 på Røra i Eidanger,[9] gravlagt 07.10.1747 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Margrethe:

Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Margrette

Faddere: Gunnille Pedersdatter Døvigen, Karen Søfrensdatter Oxum, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Thorbiørnsen Kenndahllen, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Hansen Berg.

 

Hun gravlegges i 1747 som "Lars Nielsøn Kaagersvolds kone Margrethe Ottersdatter Røre 25 aar gl.".

 

Hun døde nok på Røra.

 

 

(2) Gift 21.11.1749 i Eidanger kirke,[11] med[12] Anne Nilsdatter, f. 1725 på Sundsåsen i Eidanger,[13],[14] (datter av Nils Amundsen og Anne Pedersdatter), døpt 14.01.1725 i Eidanger kirke,[15] d. 1794 på Røra i Eidanger,[16] gravlagt 22.04.1794 på Eidanger kirkegård.[17]

 

Anne:

Niels Amundsen Sønsaasen og Anne Pedersdatter - Anne

Faddere: baaren af Ragnille Pedersdatter Landgangen, Maren Christophersdatter Kaachersvold, Else Joensdatter Grinen, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Niels Olsen Viersdahlen.

 

Gravlagt som " Anne Nilsd. Røra 69 aar".

 

 

 

I.    Ole Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Margrethe Ottersdatter) f. 1746 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[18] døpt 12.04.1746 i Eidanger kirke,[19] d. 1769 på Røra i Eidanger,[20] gravlagt 16.07.1769 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Lars Nielsen Kaagersvold og Margrete Ottersdatters søn Ole                                                   

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone Karen Olsdatter, Inger Ottersdatter Røre, mandfaddere: Christopher Stulen, Jacob Søfrensen Leerstang.

 

       Han kjøpte en del av Kjendalen rett før han døde:

       Anno 19.01.1769 – Et skiøde dat. 30. novb. 1768 udstæd af Steener Nielsen Kjendalen til Ole Larsen Røre for 1 hud med bøxel i grd. Kiendahlen imod 1760 rd. betaling.

      

       Gravlagt som "Ola Lars. Røra 23 aar".

 

 

 

II.   Margrethe Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter) f. 1751 på Døvik i Eidanger,[22] døpt 01.08.1751 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[24] d. 1810 på Røra i Eidanger,[25] gravlagt 15.10.1810 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Lars Døvig og Anne Nielsdatters datter Margrete                                             

       Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Maria Ottesdatter Røra, mandfaddere: Cornelius Sundsaasen, Anund Kaagersvold, Hans Nielsen Syndsaasen.

      

       Konfirmert i 1766 som "Margrete Larsdatter Røra 15".

      

      

       Gift 21.08.1777 i Eidanger kirke,[27] med[28] Peder Pedersen, f. ca 1745,[29],[30] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[31] d. 1805 på Røra i Eidanger,[32] gravlagt 26.03.1805 på Eidanger kirkegård.[33]

      

       Se Røra denne gården

 

      

 

III. Anne Maria Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter) f. 1753 på Røra i Eidanger,[34] døpt 02.02.1753 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[36] d. 1784 på Rørarød i Eidanger,[37] gravlagt 14.05.1784 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Lars Røres barn navnl. Anne Marie                                                        

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone, Otter Røres Datter, mandfaddere: Cornelius Sudsaasen, Hans Nielsen Røre, Jens Nielsen Sundsaasen.

 

      

       Gift 12.09.1776 i Eidanger kirke,[39] med Jacob Hansen, f. 1751 på Grønsholt i Eidanger,[40] (sønn av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter), døpt 08.08.1751 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[42] d. 1830 på Lille Døvik i Eidanger,[43] gravlagt 14.01.1830 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Se Rørarød

 

      

 

IV. Marthe Maria Larsdatter, (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter) f. 1756 på Røra i Eidanger,[45] døpt 11.07.1756 i Eidanger kirke,[46] d. 1761 på Røra i Eidanger,[47] gravlagt 22.07.1761 på Eidanger kirkegård.[48]

      

       Lars Røras barn navnl. Marthe Maria                            

       Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Kisti Nielsdatter Berg, mandfaddere: Per Sundsaasen, Hans Røra, Jacob Grina.

      

       Gravlagt som "Lars Røras b. Marthe Maria 5 aar".

 

 

 

V.   Nils Larsen, (sønn av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter) f. 1759 på Røra i Eidanger,[49] døpt 23.11.1759 i Eidanger kirke,[50] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[51] d. 05.10.1817 på Solli i Eidanger,[52] gravlagt 12.10.1817 på Eidanger kirkegård.[53]

      

       Lars Røras barn navnl. Niels                                                       

       Faddere: baaren af Johannes Stuulens kone, Kisten Nielsdatter, mandfaddere: Hans Røra, Hans Berg, Ole Persen Skomager.

      

      

       (1) Gift 16.07.1790 i Eidanger kirke,[54] med[55] Anne Pedersdatter, f. 1749 på Sundsåsen i Eidanger,[56] (datter av Peder Nilsen og Margrethe Olsdatter), døpt 16.11.1749 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[58] d. 1809 på Solli i Eidanger,[59] gravlagt 07.04.1809 på Eidanger kirkegård.[60]

      

 

       (2) Gift 05.06.1810 i Eidanger kirke,[61] med[62] Maria Michelsdatter, f. 1784 på Nordalseter i Eidanger,[63],[64] (datter av Michel Iversen og Antonette Olsdatter), døpt 07.11.1784 i Eidanger kirke,[65] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[66] død 19.09.1849 på Solli i Eidanger,66 gravlagt 25.09.1849 på Eidanger kirkegård.20

      

       Se Solli

 

      

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 115.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 115.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[24]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[30]  1801 tellingen.

[31]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[36]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side134.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[39]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[42]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[47]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[48]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 99.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 99.

[54]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 143.

[58]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 130.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[67]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.