| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

 

 Nils Hansen f. ca 1671 og Karen Hansdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Nils Hansen, f. ca 1671,[1] d. 1724 i Skien,1 gravlagt 21.09.1724 i Skien.1

 

Nils og Karen forlovet seg i Gjerpen og giftet seg i Skien 1703. Domin. 2. Trin:

Niels Hanssøn af Scheen og Karen Hansdatter Sølj. copul Scheen.

 

De bodde på Blekebakken i Skien.

 

Jeg tar med denne familien fra Gjerpen/Skien da den binder denne søskenflokken sammen.

 

 

Gift 1703 i Skien,1 med Karen Hansdatter, f. omkring 1670,[2] (datter av Hans Jacobsen og Marte Olsdatter).

 

Karen:

Hun kom fra Søli i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Hans Nilsen, f. ca 1703 i Skien,[3] d. 1762 på Grønsholt i Eidanger,3 gravlagt 23.12.1762 på Eidanger kirkegård.[4]

      

       Han står som "Hans Nielssøn Hoven" når han giftet seg i Gjerpen i 1733.

      

       Gift 11.10.1733 i Gjerpen kirke,[5] med3 Maren Henriksdatter, f. ca 1712,3 (datter av Henrich Tollefsen og Anne Marie Jacobsdatter), d. 1766 på Grønsholt i Eidanger,3 gravlagt 18.09.1766 på Eidanger kirkegård.[6]

 

      

       Se Grønsholt i Eidanger

 

 

      

II.   Marta Nilsdatter, f. ca 1704, d. 1738 på Søli i Gjerpen,[7] gravlagt 28.11.1738 på Gjerpen kirkegård.7

 

       De forlovet seg i Gjerpen 24.05.1732

       Torjius Christenssøn og Marta Nielsdatter Sølj.

       Caut: Søren Riis og Jon Haven.

 

       De giftet seg i Gjerpen i 1732:

       Torgius Christenssøn og Marta Nielsdatter fra Sølj.

 

       Marta var søster til Karen Nilsdatter som var gift med Erik Olsen på Søndre Lunde.

       De brukte Erik som fadder til datteren Karen i Gjerpen i 1733 og til sønnen Christen i 1735. En finner også Torjus som fadder til Erik og Karens barn Christen i 1732 og Ingeborg i 1735.

 

 

       Gravlagt som "Torjus Sølis qde Marta, 34 (aar)."

      

      

       Gift 02.07.1732 i Gjerpen kirke,5 med Torjus Christensen, f. ca 1700, (sønn av Christen Søli) d. 1739 på Søli i Gjerpen,7 gravlagt 18.01.1739 på Gjerpen kirkegård.7

      

       Torjus:

       De bodde ifølge Gjerpen bygdebok b.III, side 227 på gården Søli Nedre i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

       Han gravlegges som "Torjus Sølj, 39 aar."

 

      

       A.   Karen Torjusdatter, f. 1733 på Søli i Gjerpen,8 døpt 30.08.1733 i Gjerpen kirke,8 d. 1809 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[8] gravlagt 30.03.1809 på Eidanger kirkegård.[9]

            

             Torgius Sølis Karen.

             Test: Ole Nordal og Eric Lunden, Ejdanger, Hans Nielssøn, Amun Aaltveds qde. Live Jacobsdatter.

            

                                   

             Gift 09.10.1756 i Eidanger kirke,11 med[10] Søren Larsen, f. 1728 på Kvestad i Eidanger,15 (sønn av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 31.10.1728 i Eidanger kirke,[11] d. 1808 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[12] gravlagt 30.09.1808 på Eidanger kirkegård.63

            

             Se Kvestad i Eidanger

 

 

            

       B.   Christen Torjussen, f. 1735 på Søli i Gjerpen,[13] døpt 18.09.1735 i Gjerpen kirke,8 konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,48 d. 1814 på Lunde i Eidanger,[14] gravlagt 10.11.1814 på Eidanger kirkegård.65

            

             Torjus Sølis Chri----.

             Test: ----- Aaltved, Eric Lunde, ---------, Hans Houens qde. Anne ------.

            

            

             Forlovet 08.09.1763 i Eidanger,[15] gift 1763, med64 Ingeborg Larsdatter, f. 1735 på Kvestad i Eidanger,15 (datter av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,9 d. 1807 på Søndre Lunde i Eidanger,18 gravlagt 06.04.1807 på Eidanger kirkegård.18

            

             Se Søndre Lunde i Eidanger

 

 

            

       C.   Nils Torjusen, f. 1738 på Søli i Gjerpen,8 døpt 07.09.1738 i Gjerpen kirke.8

            

             Torjus Sølies Niels.

             Test: Hans Hoven, Søren Sneltved, Anun Aaltveds qde.. Maren Sølj.

 

 

      

III. Karen Nilsdatter, f. ca 1705,[17] d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,[18] gravlagt 16.12.1763 på Eidanger kirkegård.9

 

      

       Hun gravlegges som "Erich Lundes enke Karen Nilsd. 58 aar gl."

 

      

       Gift 30.06.1724 i Eidanger kirke,[19] med[20] Erik Olsen, f. ca 1695,8 (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter), d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,11 gravlagt 19.06.1763 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Søndre Lunde i Eidanger

 

 

      

IV. Margrethe Nilsdatter, f. 1716 i Skien, døpt 13.09.1716 i Skien,[22] d. før 1800.

 

      

       Gift 17.11.1747 i Eidanger kirke,[23] med[24] Amund Olsen, f. 1719 på Årholt i Eidanger,[25] (sønn av Ole Larsen og Ragnhild Amundsdatter), døpt 25.06.1719 i Eidanger kirke,16 d. 1800 på Lillegården i Eidanger,15 gravlagt 23.07.1800 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Se Lillegården i Eidanger

 

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[4]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 111.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[10]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 202.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 284.

[22]  Web debatt Ættehistorielagets Webbforum februar 2011.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 28.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 30.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.