| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

 

 Nils Hansen f. ca 1671 og Karen Hansdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Nils Hansen, f. ca 1671,[1] d. 1724 i Skien,1 gravlagt 21.09.1724 i Skien.1

 

Nils og Karen forlovet seg i Gjerpen og giftet seg i Skien 1703. Domin. 2. Trin:

Niels Hanssøn af Scheen og Karen Hansdatter Sølj. copul Scheen.

 

De bodde på Blekebakken i Skien.

 

Jeg tar med denne familien fra Gjerpen/Skien da den binder denne søskenflokken sammen.


I Sjølegden for Bragernes 1706-07 bodde hans sønn Hans hos Harald Halvorsen Hauen og hans hustru Maren Hansdatter.
Hans Nilsen er nevnt i denne Sjølegden som " Hans kones brodersøn, Hans Nielsen fød i Scheen, 1 1/2 aar".
Hans kone var muligens død under registreringen av denne sjølegden ettersom hans sønn bodde hos hans søsters familie.

 

Nils Hansens søster, Maren Hansdatter f. ca 1699, gravlegges som "Harald Hovens qde Maren 49 aar". Hun kom fra Skien da hun i Gjerpen i 1699 giftet seg med Harald Halvorsen Hauen f. ca 1699.

Gard Strøm skriver følgende om denne familien:
Karen Hansdatter og Nils Hansen ble trolovet i Gjerpen krk. i 1703 og gift i Skien. De bodde på Blekebakken og har stor etterslekt i distriktet. De hadde foruten datteren Marta trolig også sønnen Hans Nilsen som kom til Hauen. Han ble gift med Maren Henriksdatter fra Osebakken f. 1733. Midt på 1700-tallet overtok Hans Nilsen, Grønsholt i Eid. Døde der 59 år gml. i 1762. De fikk 10 barn - 5 på Hauen og 5 på Grønsholt.

 

 

Gift 1703 i Skien,1 med Karen Hansdatter, f. omkring 1670,[2] (datter av Hans Jacobsen og Marte Olsdatter).

 

Karen:

Hun kom fra Søli i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Hans Nilsen, f. ca 1703 i Skien,[3] d. 1762 på Grønsholt i Eidanger,3 gravlagt 23.12.1762 på Eidanger kirkegård.[4]

      

       Han står som "Hans Nielssøn Hoven" når han giftet seg i Gjerpen i 1733.

      

       Gift 11.10.1733 i Gjerpen kirke,[5] med3 Maren Henriksdatter, f. ca 1712,3 (datter av Henrich Tollefsen og Anne Marie Jacobsdatter), d. 1766 på Grønsholt i Eidanger,3 gravlagt 18.09.1766 på Eidanger kirkegård.[6]

 

      

       Se Grønsholt i Eidanger

 

 

      

II.   Marta Nilsdatter, f. ca 1704, d. 1738 på Søli i Gjerpen,[7] gravlagt 28.11.1738 på Gjerpen kirkegård.7

 

       De forlovet seg i Gjerpen 24.05.1732

       Torjius Christenssøn og Marta Nielsdatter Sølj.

       Caut: Søren Riis og Jon Haven.

 

       De giftet seg i Gjerpen i 1732:

       Torgius Christenssøn og Marta Nielsdatter fra Sølj.

 

       Marta var søster til Karen Nilsdatter som var gift med Erik Olsen på Søndre Lunde. De brukte Erik som fadder til datteren Karen i Gjerpen i 1733 og til sønnen Christen i 1735. En finner også Torjus som fadder til Erik og Karens barn Christen i 1732 og Ingeborg i 1735.

 

       Gravlagt som "Torjus Sølis qde Marta, 34 (aar)."

      

      

       Gift 02.07.1732 i Gjerpen kirke,5 med Torjus Christensen, f. ca 1700, (sønn av Christen Søli) d. 1739 på Søli i Gjerpen,7 gravlagt 18.01.1739 på Gjerpen kirkegård.7

      

       Torjus:

       De bodde ifølge Gjerpen bygdebok b.III, side 227 på gården Søli Nedre i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

       Han gravlegges som "Torjus Sølj, 39 aar."

 

      

       A.   Karen Torjusdatter, f. 1733 på Søli i Gjerpen,8 døpt 30.08.1733 i Gjerpen kirke,8 d. 1809 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[8] gravlagt 30.03.1809 på Eidanger kirkegård.[9]

            

             Torgius Sølis Karen.

             Test: Ole Nordal og Eric Lunden, Ejdanger, Hans Nielssøn, Amun Aaltveds qde. Live Jacobsdatter.

            

                                   

             Gift 09.10.1756 i Eidanger kirke,11 med[10] Søren Larsen, f. 1728 på Kvestad i Eidanger,15 (sønn av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 31.10.1728 i Eidanger kirke,[11] d. 1808 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,[12] gravlagt 30.09.1808 på Eidanger kirkegård.63

            

             Se Kvestad i Eidanger

 

 

            

       B.   Christen Torjussen, f. 1735 på Søli i Gjerpen,[13] døpt 18.09.1735 i Gjerpen kirke,8 konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,48 d. 1814 på Lunde i Eidanger,[14] gravlagt 10.11.1814 på Eidanger kirkegård.65

            

             Torjus Sølis Chri----.

             Test: ----- Aaltved, Eric Lunde, ---------, Hans Houens qde. Anne ------.

            

            

             Forlovet 08.09.1763 i Eidanger,[15] gift 1763, med64 Ingeborg Larsdatter, f. 1735 på Kvestad i Eidanger,15 (datter av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,9 d. 1807 på Søndre Lunde i Eidanger,18 gravlagt 06.04.1807 på Eidanger kirkegård.18

            

             Se Søndre Lunde i Eidanger

 

 

            

       C.   Nils Torjusen, f. 1738 på Søli i Gjerpen,8 døpt 07.09.1738 i Gjerpen kirke.8

            

             Torjus Sølies Niels.

             Test: Hans Hoven, Søren Sneltved, Anun Aaltveds qde.. Maren Sølj.

 

              Nils:

              01.01.1822 døde en Nils Torjusen på Ås i Eidanger. Han ble gravlagt 08.01.1822 som "Niels Torgusen, føderaadsmand paa Aas 79 aar". Hans søsken bodde i Eidanger så dette kan være han.

 

 

      

III. Karen Nilsdatter, f. ca 1705,[17] d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,[18] gravlagt 16.12.1763 på Eidanger kirkegård.9

 

      

       Hun gravlegges som "Erich Lundes enke Karen Nilsd. 58 aar gl."

 

      

       Gift 30.06.1724 i Eidanger kirke,[19] med[20] Erik Olsen, f. ca 1695,8 (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter), d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,11 gravlagt 19.06.1763 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Søndre Lunde i Eidanger

 

 

      

IV. Margrethe Nilsdatter, f. 1716 i Skien, døpt 13.09.1716 i Skien,[22] d. før 1800.

 

      

       Gift 17.11.1747 i Eidanger kirke,[23] med[24] Amund Olsen, f. 1719 på Årholt i Eidanger,[25] (sønn av Ole Larsen og Ragnhild Amundsdatter), døpt 25.06.1719 i Eidanger kirke,16 d. 1800 på Lillegården i Eidanger,15 gravlagt 23.07.1800 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Se Lillegården i Eidanger

 

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[4]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[7]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 111.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[10]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 202.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[17]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 284.

[22]  Web debatt Ættehistorielagets Webbforum februar 2011.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 28.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 30.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.