| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SØNDRE-NORDAL/ØDEGÅRDEN |


 

 

 

Jon Sørensen f. ca 1715 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Haagensdatter f. omkring 1720 og 2. gang med Kirsten Christensdatter f. 1731)

 

 

 

Jon Sørensen, f. ca 1715 på Strand i Kjose i Brunlanes,[1],[2] d. 1800 på Kjendalen i Eidanger,[3] gravlagt 02.06.1800 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Søren Jonsen Strand.

 

Jon var første gang gift med Ingeborg Håkonsdatter, datter ev Håkon Hansen på Omsland Nordre. Han satt på sin svigermors bygsel på Nordre Omsland frem til 1753.

 

Han var enkemann fra Kjose da han giftet seg med Kirsten i 1761. 

 

Trol. 25/2-1761 i Eid.

Enkemanden Joen Sørensen fra Kiose og pigen Kisti Christensd. Qvæstad.

Caut: Hans Erichsen Omsland og Anders Sivertsen Kragen.

 

Fra 1765 døper de barn bosatt på Ødegården i Eidanger. De døper barn der frem til 1772. De har flyttet fra Ødegården, for i 1800 døde Jon på Kjendalen. I 1775 gravlegges en av hans sønner bosatt på Kjendalen. Så de har nok flyttet dit ikke lenge etter 1772.

 

Det konfirmeres ei "Mari Jonsdatter Ødegaard 16". Dette er vel da fra hans første ekteskap. Det samme er nok Håkon Jonsen som døde på Kjendalen i 1775, 32 år gammel.

 

Gravlagt som "Jon Sørensen Kjendalen 85 aar 24 uger".

 

 

(1) Gift[5] med Ingeborg Haagensdatter, f. omkring 1720 på Nordre Omsland i Kjose i Brunlanes,[6] (datter av Haagen Hansen og Rønnaug Poulsdatter), d. før 1761.

 

 

(2) Gift 1761,[7] med Kirsten Christensdatter, f. 1731 på Kvestad i Eidanger,[8] (datter av Christen Olsen og Maren Andersdatter), døpt 17.06.1731 i Eidanger kirke,[9] d. 1809 på Kjendalen i Eidanger,[10] gravlagt 17.12.1809 på Siljan kirkegård.[11]

 

Kirsten:

Christen Olsen Qvæstad og Marj Andersdatter - Kirsten

Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Karj Thorchelsdatter Qvæstad, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Niels Olsen Viersdallen, Jacob Olsen Qvæstad.

 

Hun var 33 år og gift under skifte etter faren i 1764. Står da som Kirstine.

 

Hun er nevnt som gift med Jon Sørensen Ødegården under skifte etter sin bror Gudmund i 1771.

 

Hun var bosatt på en husmannsplass Kiendalen i 1801-tellingen hos sønnen som enke "Kirsten Christensdtr., Hans moder, 70 år, Enke 1ste gang".

 

Gravlagt som "Kirsten Christensd. Kiendalen i Eidanger 72 aar". Det ser ut til at hun ble gravlagt i Siljan?

 

 

 

I.    Søren Jonsen, (sønn av Jon Sørensen og Haagensdatter) f. omkring 1730,[12] d. ca 1786 på Viersdalen i Eidanger.

      

       Sønn fra det 1. ekteskap til Jon Sørensen Ødegaarden som kom fra Kjose.

 

      

       (1) Gift 22.10.1765 i Eidanger kirke,[13] med[14] Anne Nilsdatter, f. 1737 på Hovholt i Eidanger,[15] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 16.06.1737 i Eidanger kirke,[16] d. 1779 på Viersdalen i Eidanger,[17] gravlagt 01.04.1779 på Eidanger kirkegård.[18]

      

 

       (2) Gift 27.09.1780 i Eidanger kirke,[19] med[20] Maren Nilsdatter, f. 1758 på Tråholt i Eidanger,[21] (datter av Nils Larsen og Margrethe Larsdatter), døpt 28.06.1758 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[23] d. 1803 på Viersdalen i Eidanger,[24] gravlagt 09.09.1803 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Maren:

       Niels Traaholts barn navnl. Mari                                    

       Faddere: baaren af Povel Traaholts kone, Ingeborg Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Søren Qvæstad, Ole Flogstad, Iver Larsen nordre Lunde.

      

       Konfirmert i 1773 som "Mari Nilsdatter Traaholt 16".

      

       Se Viersdalen

 

 

 

II.   Ole Jonsen, (sønn av Jon Sørensen og Ingeborg Haagensdatter) f. ca 1741,[26],[27] d. 1809 på Småmyrene u/Kjendalen i Eidanger,[28] gravlagt 14.04.1809 på Eidanger kirkegård.[29]

      

 

       Gift 27.08.1789 i Eidanger kirke,[30],[31] med Åste Pedersdatter, f. 1764 på Grønsholt i Eidanger,[32],[33] (datter av Peder Hansen og Sidsel Christensdatter), konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[34] d. 09.05.1841 på Dalen u/Kjendalen i Eidanger, gravlagt 16.05.1841 på Eidanger prestegård.[35]

      

       Se Kjendalen

 

      

 

III. Håkon Johnsen, (sønn av Jon Sørensen og Ingeborg Haagensdatter) f. ca 1743,[36] d. 1775 på Kjendalen i Eidanger,[37] gravlagt 28.09.1775 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Gravlagt i Eidanger i 1775 bosatt på Kjendalen som "Haachen Jons. Kiøndal 32 aar".

 

 

 

IV. Mari Jonsdatter, (datter av Jon Sørensen og Ingeborg Haagensdatter) f. ca 1754,[39] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[40] d. 18.03.1832 på Stranden u/Saga i Eidanger, gravlagt 25.03.1832 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Konfirmert som "Mari Jonsdatter Ødegaard 16". Søsknene Ingeborg, Marte og Ole faddere ved barnedåp.

 

      

       Gift 01.07.1779 i Eidanger kirke,[42] med Søren Hansen, f. 1756 på Grønsholt i Eidanger,[43] (sønn av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter), døpt 11.01.1756 i Eidanger kirke,[44] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[45]

      

       Se Slevolden

 

 

 

V.   Ingeborg Jonsdatter, (datter av Jon Sørensen og Kirsten Christensdatter) f. ca 1761,[46] d. 1794 på Viersdalen i Eidanger,[47] gravlagt 04.05.1794 på Eidanger kirkegård.[48]

      

       Hun er trolig datter av hans 2. kone ikke den første.

 

      

       Gift 15.07.1790 i Eidanger kirke,[49] med Nils Larsen, f. ca 1755,[50] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[51] d. 1800 på Viersdalen i Eidanger,[52] gravlagt 26.02.1800 på Eidanger kirkegård.[53]

 

       Nils:

       Konfirmert i Eidanger i 1772 bosatt på Viersdalen som "Nils Larsen p. Wiersdal 17".

      

       Se Viersdalen

 

 

 

VI. Marte Jonsdatter, (datter av Jon Sørensen og Kirsten Christensdatter) f. ca 1762,[54] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[55] d. 1795 på plass u/Kjenndalen i Eidanger,[56] gravlagt 28.07.1795 på Eidanger kirkegård.[57]

      

       Konfirmert i 1778 som "Marte Jonsdatter Kiøndal 16".

            

       Hun ble oppgitt som Kiøndal/Kjendalen ved begravelsen. Var fadder ved barnedåp for halvsøsteren Maren g.m. Søren Hansen.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1792.

      

       Gravlagt som "Marte Jonsd. Kiøndal, 31 aar".

 

 

       Hennes uekte barn:

 

       A.   Maria, f. 1792 på Kjendalen i Eidanger,[58] døpt 22.07.1792 i Eidanger kirke.[59]

            

             Marte Jonsdtr. Kiøndal, uægte Maria

             Faddere: 1. Aaste Pederdtr. ibid 2. Christence Hansdtr. Sunsaas 3. Ole Stenersen 4. Peder Andersen Ødegaard. 5. Gudmun Jonsen Kiøndal.

             - Barne-fader var en gevorben af forrige aars vej Commandoe.

 

 

      

VII. Christen Jonsen, (sønn av Jon Sørensen og Kirsten Christensdatter) f. 1765 på Ødegården i Eidanger,[60] døpt 24.03.1765 i Eidanger kirke,[61] d. 1765 på Ødegården i Eidanger,[62] gravlagt 14.04.1765 på Eidanger kirkegård.[63]

      

       Jon Sørensen Ødegaarden og Kirsten Christensdtr. Christen

       Faddere: Sidsel Christensdtr. Grønsholt, Ingeborg Christensdtr. Qvædstad, Niels Mortensen ibid, Gudmund Christensen ibid og Anders Nielsen Siljen.

      

       Gravlagt som "Christen Jonsøn Ødegaard 3 uger".

 

 

 

VIII. NN Jonsen, (sønn av Jon Sørensen og Kirsten Christensdatter) f. 1766 på Ødegården i Eidanger,[64] d. 1766 på Ødegården i Eidanger,[65] gravlagt 21.09.1766 på Eidanger kirkegård.[66]

      

       Nevnt blant døpte i 1766 "Jon Christensen Ødegaards kone efter dødfødte D. barn introduceret".

      

       Gravlagt som "Jon Christens. Ødegaard. dødfødte D.B.".

 

 

 

IX. Marie Jonsdatter, (datter av Jon Sørensen og Kirsten Christensdatter) f. 1770 på Ødegården i Eidanger,[67] døpt 04.02.1770 i Eidanger kirke,[68] d. 1772 på Ødegården i Eidanger,[69] gravlagt 06.09.1772 på Eidanger kirkegård.[70]

      

       Jon Sørensen Ødegaard og k. Kirsten Christensdtr. - Maria

       Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Ingebor Christensdtr. Qvæstad 3. Tollew Christensen fra Brevig 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Nils Hansen ibid.

      

       Gravlagt som "Maria Jonsd. Ødegaard 2 aar 26 uger".

 

 

 

X.   Gudmund Jonsen, (sønn av Jon Sørensen og Kirsten Christensdatter) f. 1772 på Ødegården i Eidanger,[71] døpt 15.03.1772 i Eidanger kirke,[72] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[73] død 13.04.1837 på Rønningen u/Kjenndalen i i Eidanger,[i] gravlagt 20.04.1837 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Jon Christensen Ødegaard og k. Kirsten Christensdtr. - Gudmund    (Her har presten misforstått/feilskrevet farsnavnet som skal være Jon Sørensen.)

       Faddere. 1. Kari Olsdtr. ibid 2. Maren Jonsdtr. ibid 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Søren Jonsen Wiersdal 5. Ole Sørensen Herøe.

      

       Konfirmert som "Gudmun Jonsen Kiøndal 16".

 

      

       Gift 07.10.1801 i Eidanger kirke,[74] med Karen Johannesdatter, f. 1777 på Kiste i Siljan,[75] (datter av Johannes Jonsen og Marthe Gulbrandsdatter), døpt 30.11.1777 i Siljan kirke,[76] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke.[77]

      

       Karen:

       Johannes Jonsen Kiste og k. Marte Gulbransdtr. - Karen

       Faddere: 1. Sidsel Gulbransdtr. ibid 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Jens Hendrichsen Kiste 4. Peder Jonsen ibid 5. Anders Pedersen Daapen.

      

       Konfirmert som "Kari Johannesdatter Kiste 16".

 

       Se Kjendalen

      

 [1]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 585.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[5]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 578.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[12]  Stipulert, Stipulert.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[16]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[23]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 314.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[27]  1801 tellingen.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 297.

[33]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[35]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 274.

[36]  Alder ved død.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[39]  Alder ved konfirmasjonen.

[40]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[41]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 256.

[42]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[45]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[46]  Alder ved død.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[49]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[50]  Alder ved konfirmasjonen.

[51]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[54]  Alder ved konfirmasjonen.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 3a.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 3a.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[74]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 281.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858,  Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.