| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDAL-NORDRE |


 

 

 

Anders Jacobsen f. ca 1722 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Berthe Nilsdatter f. ca 1723 og 2. gang med Karen Hansdatter f. 1734, gift 3. gang med Ellen Ambjørnsdatter f. 1758)

 

 

 

Anders Jacobsen, f. ca 1722, d. 1802 på Nordre Nordal i Eidanger,[1] gravlagt 21.10.1802 på Eidanger kirkegård.[2]

 

Han har vært plassert som sønn av Jacob Vetlesen fra Søli i Gjerpen. Ut fra skifter etter Anders Jacobsen i Skien og hans sønn, Lars Jacob Andersen, stemmer dette ikke.

 

Jacob Vetlesen Søli hadde en sønn som het Anders Jacobsen. Han var født i Skien i 1718. Denne Anders Jacobsen døde i Skien i 1768 og skifte etter han i Skien sluttet i 15.12.1770. Han var snekkermester. Han etterlot seg en sønn, Lars Jacob Andersen f. ca 1754. Denne sønnen døde ca 15 år gammel og skifte etter han i Skien sluttet 12.07.1771. Her er mye familie nevnt. Disse skiftene viser at denne Anders Jacobsen som døde i Skien i 1768 var denne sønnen av Jacob Vetlesen Søli, ikke Anders Jacobsen Nordal.

 

Anders Jacobsen har nok giftet seg 1. gang rundt 1750. Ettersom hans vielse ikke er funnet, er det mye som taler for at de giftet seg i Hedrum. Der det ikke er bevart kirkebøker for denne tiden.

 

Anders var bruker på Nordal i Eidanger i 1749. Han var gift tre ganger. Han fikk barn i høy alder.

 

Han giftet seg 2. gang i 1757.

 

Trol. 2/6-1757 i Eid. Copul.15/9-1757.

Enkemand Anders Jacobsen Nordal og Karen (Det står Maren ved trolovelsen) Hansd. Grønsholt.

Caut: Erich Syndre Lunde og Ole Flogstad.

 

Nordre Nordal 1762:

Gaardsnavn: Nordal nordre

Eier: Prestens Mansal gaard

Mand og hustru: Anders Nordal og kone

Barn 12 aar: Kari Andersdatter

Drenger over 12 aar: Knud Olsen

Piiger over 12 aar: Marthe Hansdatter

 

En finner trolig Anders i "Sessions Rolle af Det Andet Smaalehnske National Infanterie Regiment" i 1764. Han står der under Gjerpen sogn under "Lægderne" Aaltvedt, Klep, Lje. Han står som gårdmann i Eidanger 41år, gift med 5 barn

 

Matrikulen 1774:
Nordal Nordre
Eier: Eidanger prestebol
Oppsitter: Anders

 

Han giftet seg 3. gang i 1776.

 

Trol. 20/6-1776 i Eid. Copul. (samme dag).

Efter foregaaende Trolovelse og Tillysning i Qwælle Sogn,

Anders Jacobs. Nordal, Enkemand og Pigen Elen Anbiørnsd. Westbye.

 

Han nevnes på Nordre Nordal i 1782:

Norendahl N, Anders, 1 kone, 8 barn, 1 tjenestefolk

 

Finner familien på Nordal i 1801:

 

Anders                Jacobsen            Husbonde        81        3die ægteskab Bøxelbonde

Eli                      Anbiørnsdtr       Kone                45 1ste ægteskab 

Nils                     Andersen          Hans søn         29        Ugift   

Søren                 Andersen           Begges børn    24     Skoleholder

Lars                   Andersen           Begges børn    18         

Jacob                 Andersen           Begges børn    17       

Anders               Andersen           Begges børn    8         

Kari                   Andersdtr          Begges børn    20         

Anne Marie        Andersdtr         Begges børn    14         

Marthe               Hansdtr           Tjenestepige    17                   

 

Jordavgift 1802:
Brukere: Anders Jacobsen 1 hud

 

 

Gravlagt som "Anders Jacobsen Nordahl 80 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 591a

Skifte 11. November 1802 paa gaarden Norendahl, mat.nr. 66, i Eidanger Sogn.

Avsluttet 22. Marti 1803.

Anders Jacobsen, død - enke Eli Anbiørnsdatter

Barn fra 3. ægteskab

- fra 1. ægteskab med Berthe Nielsdatter:

1. Jacob Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Søeli i Gjerpen Sogn.

2. Kari Andersdatter, g.m. Halvor Nilsen Sillien i Eidanger.

3. Berthe Andersdatter, g.m. John Nilsen bonde paa gaarden Lunde i Herum Sogn udi Jarlsberg Grevskab.

- fra 2. ægteskab med Kari Hansdatter:

1. Hans Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Ødegaarden her i sognet.

2. Nils Andersen, myndig og bosatt paa gaarden Flogstad.

3. Anne Marie Andersdatter, g.m. Nils Pedersen Sundsaasen.

4. Maren Andersdatter, g.m. Lars Knudsen Riis i Gjerpen Sogn.

- fra 3. ægteskab med enken Eli Anbiørnsdatter:

1. Søren Andersen, myndig og opholder sig paa gaarden.

2. Lars Andersen, 20 aar, hiemmeværende.

3. Jacob Andersen, 19 aar, hiemmeværende.

4. Anders Andersen, 11 aar, hiemmeværende.

5. Kari Andersdatter, g.m. Erich Nilsen Aas.

6. Anne Marie Andersdatter, 16 aar, hiemmeværende.

Halvor Nilsen Sillien laugværge for enken Eli Anbiørnsdatter.

Formyndere:

- for sønnene Lars og Jacob Andersønner blev indsadt halvbroderen Hans Andersen Ødegaarden

- for Anders blev indsadt Nils Pedersen Sundsaasen

- for Anne Marie halvbroderen Jacob Andersen Søeli.

Brutto: 628-0-22

Netto: 452-1-6.

 

 

(1) Han giftet seg med[i] Berthe Nilsdatter, født ca 1723,3 (datter av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter), død 1757 på Nordre Nordal i Eidanger,3 gravlagt 05.02.1757 på Eidanger kirkegård.[ii],[iii]

 

Berthe:

Hun var  datter av Nils Klausen Bakke. Vi finner det som er hennes bror, Ole Nilsen Bakke, og hans kone som fadder for hennes barn. Vi finner også Berthe og hennes mann som fadder for Ole sine barn. Vi finner også hennes mann, Anders Nordal, som fadder for det som er hennes søster, Siri Nilsdatter, sitt barn i 1759. De er også faddere for det som da nok er hennes søster, Gjøran Nilsdatters barn. Gjøran ble gift med Halvor Olsen fra Nordal og bosatt på Nordre Nordal.

 

Hun døde på Nordal i 1757, 34 år gammel. Hun døde i barselseng etter tvillingfødsel. Den ene av barna var dødfødt.

 

Gravlagt som "Anders Nordals kone Birthe Nielsdatter 34 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 492b        

22.6.1757    Nordal (Nordre) i Eidanger

       Berthe Nielsdtr. død e.m. Anders Jacobsen.

       Barn:

       1.   Jacob Andersen 3 år.

       2.   Kari Andersdtr. 7 år.

      3.       Berthe Andersdtr. 1/3 år

Brutto 180-0-16.

Netto 166-2-0.

 

 

(2) Gift 15.09.1757 i Eidanger kirke,[3] med[4] Karen Hansdatter, f. 1734 i Gjerpen,[5] (datter av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter), døpt 17.10.1734 i Gjerpen kirke,[6] konfirmert 16.02.1752 i Eidanger kirke,[7] d. 1775 på Nordre Nordal i Eidanger,[8] gravlagt 08.01.1775 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Karen:

Faddere: Henric Tolfssøn, Per Hoven, To(r?)jer Sølis qde. og Maria Catrine.

 

Hun konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Kari Hansdatter Grønsholt 18 aar".

 

Det står Maren ved dåpen til dattern i 1766 ellers Karen/Kari. Hun døde i barselseng i 1775.

 

Gravlagt som "Karen Hansd. Nordal 41 aar". 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9, side 101b         

22.2.1775    Nordal (Nordre) i Eidanger

       Kari Hansdtr. død g. Anders Jacobsen.

       Barn:

       1.   Hans Andersen 6 år.

       2.   Niels Andersen 3 år.

       3.   Anne Marie Andersdatter 11 år.

       4.   Mari Andersdatter 8 år.

Brutto 261-1-16.

Netto 317-0-22(?).

 

 

(3) Gift 20.06.1776 i Eidanger kirke,6 med Ellen Ambjørnsdatter, født 1758 på Vestby i Hedrum,[iv],[v] (datter av Ambjørn Kristensen og Maren Sørensdatter), døpt 29.09.1758 i Hedrum,[vi] død 02.06.1831 på Nordre Nordal i Eidanger,[vii] gravlagt 10.06.1831 på Eidanger kirkegård.13

 

Ellen:

Faddere. Marthe Heum, Gunild Qvelle, Søren ibid, Isaach Wesbye og Peder Jonsen ibid.

 

Kristian Hunskaar skriver om henne:

Hennes dåp mangler tilsynelatende i kirkeboka, men det finnes en dåp for Ambjørn Vestbys datter Anne i 1758, og sannsynligvis er Anne feil for Eli. Eli, som er nevnt som den tredje av døtrene i skiftet etter mora, må av kronologiske årsaker være født på 1750-tallet, men det er ikke plass til flere barn (med mindre Eli var Maris tvilling). Skulle Anne være riktig, mangler i tilfelle hennes begravelse i kirkeboka, så alt i alt holder jeg det for mest sannsynlig at presten har notert feil navn på dåpsbarnet.

 

Hun må ha vært ca 36 år yngre enn Anders.

 

Hun fikk føderåd på gården Nordre Nordal hos sønnen Søren da han overtok gården. Hun fungerte som jordmor i Bjørkedalen. 

 

I 1820 giftet Maria Torgersdatter f. ca 1792 med Christen Larsen f. 1795 fra Søndre Lunde. Maria bodde ved vielsen på Nordal og da ganske sikkert hos sin tante Ellen Ambjørnsdatter.

 

Hun døde på Nordal i 1831 som Anders Nordals enke, 76 år gammel.

 

 

 

I.    Karen Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter) f. 1750 på Nordal i Eidanger,[10] døpt 18.03.1750 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[12] d. 11.05.1831 på Siljan i Eidanger,[13] gravlagt 19.05.1831 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Anders Jacobsen Nordal og Elen Nielsdatters datter Karen. (Anders Jacobsens første kone het Berthe Nilsdatter. JO)

       Faddere: baaren af Erich S. Lundes kone Karen Nielsdatter, Karen Stoesdatter Ødegaarden, mandfaddere: Ole Holtet, Ole Nielsen Bache i Qveld Sougn, Christen Erichsen S. Lunde.

      

       Konfirmert i 1766 som "Kari Andersdatter Nordal 17 aar".

 

      

       Gift 14.11.1771 i Eidanger kirke,[15],[16] med[17] Halvor Nilsen, f. 1744 på Siljan i Eidanger,[18],[19] (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 19.04.1744 i Eidanger kirke,[20] død 15.04.1821 på Siljan i Eidanger,16 gravlagt 20.04.1821 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Siljan i Eidanger

 

      

 

II.   Jacob Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter) f. 1753 på Nordal i Eidanger,[21] døpt 09.09.1753 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[23] d. 09.03.1837 på Søli Øvre i Gjerpen.[24]

      

       Anders Nordals barn navnl. Jacob                                                          

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone, Ingeborg Larsdatter, mandfaddere: Amund Lillegaarden, Anders Nielsen Valler, Jacob Olsen Holte.

      

       Konfirmert som "Jacob Andersen Nordal 16 aar".

 

       Han giftet seg i 1783.      

 

       Trol. 1/7-1783 i Eid. Copul. 22/7-1783.

       Uk., aform. Corporal, Jacob Anders. Nordal og P. Maria Nilsd. Sillien.

       Caut: Simon Bommen og Amun Stos. Ødegaard.

      

       De kom til Søli i Gjerpen. Familien er på Øvre Søli i 1801.

 

      

       Gift 22.07.1783 i Eidanger kirke,[25] med[26] Maria Nilsdatter, f. 1763 på Siljan i Eidanger,[27],[28] (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter), konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[29] d. 1829 på Nedre Søli i Gjerpen,[30] gravlagt 04.07.1829 på Gjerpen kirkegård.[31]

      

       Maria:

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Niles Siljens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Maria.

      

       Det var hun som ble konfirmert i 1778 som "Maria Nilsdatter Sillien 16".

      

       En finner hennes bror Halvor Siljan og hans kone som fadder for hennes barn og Hans Valler som fadder til datteren Maren i Gjerpen i 1794. Hans Valler var Hans Abrahamsen som var gift med hennes søster Inger Nilsdatter.

 

       Gravlegges som "Maria Nielsd., Gift, Sølie, 4/7-1829, 66 aar, g. m. Jacob Andersen Sølie".

      

       28/9/1829      MARI NIELSDATTER                      Skifte 1181

       Øvre Sølie     - død 4.7.1829. -                     Pro.k. 16, s. 318b

                      Arvinger:

                      Enkem. Jacob Anderssen og barna:

                      1. Anders Jacobssen 36 år, Begge tilskjøtet 1 hud

                      2. Lars Jacobssen   30 " , 4 skind i gd. øvre Sølie.

                      3. Karen Jacobsdtr. g.m. Amund Nielssen Lillegården.

                      4. Birte Jacobsdtr. vært g.m. Lars Hanssen i Eidanger,

                         hun død, etterlatt seg 2 barn:

                        a. Jacob Larssen 11 år.

                        b. Birte Larsdtr. 8 "

                           Formynder ble Lars Knutssen Riis.

                      5. Kirsten Jacobsdtr. g.m. Jon Olssen Buer.

                      6. Maren Margrethe Jacobsdtr. g.m. Anders Hanssen

                                                                    Kragetoe.

                      7. Inger Jacobsdtr. død, vært g.m. Ole Hanssen, 2 barn:

                        a. Hans Olssen        7 år.

                        b. Anne Marie Olsdtr. 2 "

                           Formynder ble Lars Knutssen Riis.

                      8. Anne Marie Jacobsdtr. 28 år, heime. Form.; Broren Lars

                      9. Elen Jacobsdtr. g.m. Lars Jacobssen Langerød.

       Brt: 179 - 0 - 6

       Net: 144 - 0 - 14.

 

 

       Barn:

 

       A.   Berthe Jacobsdatter, f. 1784 på Søli Øvre i Gjerpen, d. 1784 på Søli Øvre i Gjerpen, gravlagt 23.05.1784 i Gjerpen.[32]

            

             Gravlagt som "Jacob Sølies d. Berthe 14 dage".

 

 

 

       B.   Anders Jacobsen, f. 1785 på Søli i Gjerpen,[33] døpt 17.04.1785 i Gjerpen kirke,[34] d. 10.05.1867.[35]

            

             Jacob Sølies db. Anders

             Faddere: Anders Nordalens kone, Anne Hansdatter, Halvor Siljen, Casper Barth, Rasmus Haralsen.

            

             Eid. Viet 15/10-1817

             Uk. Anders Jakobsen Sølie af Gjerpens Sogn, 33, Gaardmand.

             Pigen Anne Jakobsd., 25, Jacob Silliens Datter.

             Forl: Lars Muhle, Amund Lillegaarden.

            

             Bruker av Øvre Søli Bnr.14 1826-1865.

 

            

             Gift 05.10.1817 i Eidanger kirke,[36],[37] med Anne Jacobsdatter, f. 1792 på Søndre Siljan i Eidanger,[38] (datter av Jacob Simonsen og Birthe Halvorsdatter), døpt 09.04.1792 i Eidanger kirke,[39] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[40] d. 11.10.1866.[41]

            

             Anne:

             Jacob Simonsen Sillien og k. Birte Halvorsdtr. - Anne

             Faddere: 1. Elen Asbiørnsdtr. Nordal 2. Anne Larsdtr. Sillien 3. Hans Gusfred 4. Hans Jacobsen Nerum 5. Nils Halvorsen Sillien.

            

             Konfirmert som "Anne Jacobsdatter Silljen 15".

            

            

 

       C.   Nils Jacobsen, f. 1787 på Søli i Gjerpen,[42] døpt 25.03.1787 i Gjerpen kirke,[43] d. 1803 på Øvre Søli i Gjerpen,[44] gravlagt 12.03.1803 på Gjerpen kirkegård.[45]

            

             Jacob Sølies db. Nils

             Faddere: Halvor Siljens kone, Maren Andersdtr., Ole Haralsen, Casper Barth, Jon Qvæstad.

            

             Gravlegges som " Jacob Anderssøns db. Niels f. Ø.Søelie, henved 16 aar".

 

 

 

       D.   Karen Jacobsdatter, f. 1789 på Søli i Gjerpen,[46] døpt 15.03.1789 i Gjerpen kirke.[47]

            

             Jacob Sølies pb. Karen

 

             Faddere: Anders Jacobsens kone, Berthe Halvorsdtr., Halvor Siljen, Hans Abrahamsen, Hans Andersen.

 

             Gift 25.11.1816 i Eidanger kirke,[48] med Amund Nilsen, f. 1780 på Lillegården i Eidanger,[49] (sønn av Nils Amundsen og Berthe Jacobsdatter), døpt 15.03.1780 i Eidanger kirke,[50] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[51] død 02.06.1835 på Lillegården i Eidanger,16

             gravlagt 09.06.1835 på Eidanger kirkegård.23

            

             Han var enkemann da han giftet seg med Karen.

            

             Se Lillegården

 

 

 

       E.   Berthe Jacobsdatter, f. 1791 på Søli i Gjerpen,[52],[53] døpt 11.09.1791 i Gjerpen,[54] død 29.04.1821 på Mule i Eidanger,[viii] gravlagt 04.05.1821 på Eidanger kirkegård.35

            

             Jacob Søelies pb. Berthe

             Faddere: Halvor Siljens k., Maren Andersdtr., Matthias Fløtterøe, Hans Abrahamssøn, Jacob Simonssøn.

 

             Copul.  31/10-1817 i Eid.

             Enkemand Lars Hansen Muhle, 28, Skoleholder og Gaardmand.

             Pigen Birthe Jakobsd., Muhle, 26.

             Forl: Ole Landgangen, Niels Sillian.

 

            Gravlagt som "Birthe Jakobsdatter, kirkesanger Hansens kone Muhle 31 aar".

 

             I skifte etter faren i 1829 står hun som:

             Birte Jacobsdtr. vært g.m. Lars Hanssen i Eidanger,

             hun død, etterlatt seg 2 barn:

             a. Jacob Larssen 11 år.

             b. Birte Larsdtr. 8 "

             Formynder ble Lars Knutssen Riis.

 

            

               Gift 31.10.1817 i Eidanger kirke,[55] med Lars Hansen, f. 1789 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[56] (sønn av Hans Abrahamsen og Inger Nilsdatter), døpt 20.06.1789 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[58] død 23.06.1825 i Eidangerfjorden,[ix] gravlagt 30.06.1825 på Eidanger kirkegård.35

            

             Lars:

             Hans Abrahamsen Gusfred og k. Inger Nilsdtr. - Lars

             Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegarden 2. Christine Jensdtr. i Brevig 3. Lensmand Amun Engebrictsen 4. Halvor Sillien 5. Hans Isacsen Leerstang.

            

             Oppgitt i F1801-Waller med samme etternavn som faren - dvs. Abrahamsen. Selger av Gudsfed i 1810 sammen med faren.                

             Konfirmert som "Lars Hansen Waller 15".

            

             Kjøpte Mule omkring tiden for ekteskap.

 

             Han var enkemann da han giftet seg med Berthe.

 

             Bosatt på Mule Bnr.1.

 

             Gravlagt som "Lars Hansen constituert kirkesanger og gaardbruger paa Muhle 36 aar, druknet i Ejdangerfjorden".

 

 

            

       F.   Kirsten Jacobsdatter, f. 1793 på Øvre Søli i Gjerpen,[59] døpt 20.10.1793 i Gjerpen kirke.[60]

            

             Jacob Anderssøns pb. Kirsten fra øvre Søelie

             Faddere: Eli Ambiørnsdtr., Maria Jacobsdtr., Halvor Siljen, Ole Sande, Hans Nordal.

 

            

             Gift 17.07.1828 i Gjerpen,[61] med Jon Olsen, f. 1790 på Buer i Gjerpen (sønn av Ole Rasmussen og Maren Hansdatter), døpt 02.05.1790 i Gjerpen.[62]

            

             Jon:

             Ole Rasmussøns db. Jon fra Buer

             Faddere: Halvor Aaltveds k., Anne Maria Rasmusdtr., Lars Meen, Isak Ødesneltvet.

            

            

 

       G.   Maren Margarete Jacobsdatter, f. 1794 på Øvre Søli i Gjerpen,[63] døpt 06.12.1794 i Gjerpen kirke.[64]

            

             Jacob Anderssøn øvre Søelies pb. Maren Margarete

             Faddere: Ole Søelies k., Karen Halvorsdtr., Hans Waller, Ole Sande, Rasmus Søelie.

            

             Kom til Kråketo i Gjerpen.

            

 

             Gift 20.09.1819 i Gjerpen,[65] med Anders Hansen, f. omkring 1790.[66]

 

            

 

       H.   Inger Jacobsdatter, f. 1798 på Øvre Søli i Gjerpen,[67] døpt 11.02.1798 i Gjerpen kirke.[68]

            

             Jacob Anderssøns Inger f. øvre Søelie

             Faddere: Hans Wallers k., Karen Halvorsdtr., Rasmus Søelie, Nils Anderssøn, Christen Larssøn.

            

             Se Søndre Brekke i 1810.

            

 

             Gift 29.04.1827 i Gjerpen,[69] med Ole Hansen, f. 1799 u/Søndre Brekke i Gjerpen,[70] (sønn av Hans Knudsen og Kirsten Olsdatter), døpt 18.08.1799 i Gjerpen.[71]

            

             Ole:

             Hans Knudssøns db. Ole u/S.Breche

             Faddere: Peder Limies k., Aase Maria Andersdatter, Søren Tofte, Lars Knudssøn, Jon Svenchessøn, Erik Olessøn.

      

 

            

       I.    Lars Jacobsen, f. 1800 på Øvre Søli i Gjerpen,[72] døpt 30.04.1800 i Gjerpen kirke.[73]

            

             Jacob Anderssøns Lars f. Øvre Søelie

             Faddere: Lars Riises k., Kirsten Simonsdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Sivert Hanssøn.

            

             Han overtok gården på Øvre Søli.

            

 

             Gift 15.09.1830 i Gjerpen,[74] med Inger Marie Hansdatter, f. 1799 på Sanni i Gjerpen,[75] (datter av Hans Christensen og Live Jonsdatter).

 

            

 

       J.    Anne Maria Jacobsdatter, f. 1802 på Øvre Søli i Gjerpen,[76] døpt 19.04.1802 i Gjerpen kirke.[77]

            

             Jacob Anderssøns Anne Maria f. Ø.Søelie

             Faddere: Lars Buses k., Ellen Sivertsdtr., Matthias Fløtterøe, Sivert og Søren Hanssøn, Anders Jacobssøn.

 

            

             Gift 03.11.1830 i Gjerpen,[78] med Christen Hansen, f. 1803 i Sanni i Gjerpen,[79] (sønn av Hans Christensen og Live Jonsdatter).

 

            

 

       K.   Nils Jacobsen, f. 1805 på Øvre Søli i Gjerpen,[80] døpt 01.05.1805 i Gjerpen kirke.[81]

            

             Jacob Anderssøns Nils f. øvre Søelie

             Faddere: Lars Riises k. Kirsten Simonsdtr., Ole Haraldssøn, Søren Hanssøn, Nils og Lars Halvorssøn.

 

 

       L.   Ellen Jacobsdatter, f. 1807 på N Søli i Gjerpen,[82] døpt 30.03.1807 i Gjerpen kirke.[83]

            

             Jacob Anderssøns Ellen f. Ø. Sølie

             Faddere: Ole Søelies k., Karen Jacobsdtr., Rasmus Søelie, Søren Hanssøn, Amund Larssøn.

            

             Hun kom til Langerød.

            

             Gift[84] med Lars Jacobsen, f. omkring 1800.[85]

 

 

      

III. NN Andersen, (Barn av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter) f. 1753 på Nordal i Eidanger,[86] d. 1753 på Nordal i Eidanger,[87] gravlagt 09.09.1753 på Eidanger kirkegård.[88]

      

       Gravlagt som "Anders Nordals dødfødte barn". Dette var på samme dag som de døpte sønnen Jacob så dette var nok da en tvilling som døde.

 

 

 

IV. Birthe Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter) f. 1757 på Nordal i Eidanger,[89] døpt 30.01.1757 i Eidanger kirke,[90] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[91] død 1841 på Søndre Lunde i Hedrum.

      

       Anders Nordals barn navnl. Birthe                                                         

       Faddere: baaren af Ole Bakkes kone i Kvels sogn, Ingeborg Erichsdatter Lunde, mandfaddere: Halvor Nordal, Amund Ødegaarden, Jacob Erichsen Skolemæster.

      

       Det gravlegges et pikebarn samme dag som hun ble døpt, så Birthe var nok tvilling.

      

       Konfirmert i 1773 som "Birte Andersdatter Nordal 16".

 

      

       Gift 30.09.1783 i Eidanger kirke,[92] med[93] Jon Nilsen, f. 1753 på Siljan i Eidanger,[94] (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 13.05.1753 i Eidanger kirke,[95] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[96] d. 1805 på Søndre Lunde i Hedrum.[97]

      

       Se Kvestad

 

      

 

V.   NN Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter) f. 1757 på Nordal i Eidanger,[98] d. 1757 på Nordal i Eidanger,[99] gravlagt 30.01.1757 på Eidanger kirkegård.[100]

      

       Gravlagt som "Anders Nordals dødfødte piigebarn".

 

 

 

VI. Kirsti Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1759 på Nordal i Eidanger,[101] døpt 01.12.1759 i Eidanger kirke,[102] d. 1761 på Nordal i Eidanger,[103] gravlagt 21.06.1761 på Eidanger kirkegård.[104]

      

       Anders Nordals barn navnl. Kisti                                               

       Faddere: baaren af Søren Qvæstads kone, Ingeborg Erichsdatter Lunde, mandfaddere: Niels Siljen, Knud Uldricsen, Per Grønsholt.

      

       Gravlagt som "Anders Nordals b. Kisti 1 ½ aar".

 

 

 

VII. Kirsti Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1762 på Nordal i Eidanger,[105] d. 1769 på Nordal i Eidanger,[106] gravlagt 24.12.1769 på Eidanger kirkegård.[107]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. mai 1762 finnes blant introduserte kvinner "Anders Nordals kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok hun som ble gravlagt som "Kirsten Andersd. Nordal 8 aar".

 

 

 

VIII. Anne Marie Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1764 på Nordal i Eidanger,[108],[109] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[110] død 26.04.1845 på Sundsåsen i Eidanger,[x] gravlagt 05.05.1845 på Eidanger kirkegård.23

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1764 finnes blant introduserte kvinner "Anders Nordals kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det var nok hun som ble konfirmert i 1779 som "Anne Maria Andersdatter Nordal 15".

 

      

       Gift 12.10.1786 i Eidanger kirke,[111] med[112] Nils Pedersen, f. 1761 på Sundsåsen i Eidanger,[113],[114] (sønn av Peder Nilsen og Margrethe Olsdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[115] død 18.06.1837 på Sundsåsen i Eidanger,82 gravlagt 23.06.1837 på Eidanger kirkegård.23

      

       Se Sundsåsen

 

 

      

IX. Maren Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1766 på Nordal i Eidanger,[116] døpt 07.12.1766 i Eidanger kirke,[117] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[118] d. 27.10.1829 på Nordre Riis i Gjerpen.[119]

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Maren Hansdtr. Maren

       Faddere: 1. Karen Stoesdtr., Christen Erichsen k. paa Lunde Nordre 2. Marta Hansdtr. Grønsholt 3. Nils Jonsen Sillien 4. Halvor Nilsen p. Osebacken 5. Søren Stoesen Ødegaard.

      

       Trol. 28/8-1794 i Eid. Copul. 9/10-1794.

       Uk. Lars Knuds. Riis og P. Mari Andersd. Nordal.

       Caut: Nils Sunsaas og Halvor Riis.

      

       Gravlagt som "Mari Andersdatter Nordal 17".

 

      

       Gift 09.10.1794 i Eidanger kirke,[120] med[121] Lars Knudsen, f. 1771 på Nordre Riis i Gjerpen (sønn av Knut Larsen og Ingeborg Eriksdatter), døpt 14.04.1771 i Gjerpen,[122] d. 20.02.1850 på Hongården.[123],[124]

      

       Lars:

       Knud Riises db. Lars

       Faddere: Jacob Aases kone, Halvor Aases kone, Lars Bachen, Halvor Aas, Ole Eriksen.

      

       Han ble bruker på Nordre Riis. Lars bodde som enkemann på Riis "Hongården" ved Jarseng fra 1850. Han døde der samme år.

 

       Se Nordre Riis på gamlegjerpen.no

 

 

       Barn:

 

        A.    Isach Larsen, født 1795 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 06.09.1795 i Gjerpen,58 død 28.12.1857 i Gjerpen.58

              

               Lars Knudssøns db. fra Riis nordre Isak

              

               Faddere: Halvor Siljens kone, Marthe Christensdatter, Jacob Søelie, Søren Høyset, Erik Knudssøn.

              

               Han ble bruker og selveier på Nordre Riis.

 

              

               Gift 08.10.1824 i Gjerpen,58 med Karen Kirstine Hansdatter, født 1799 på Ødegården i Eidanger,[xi] (datter av Hans Andersen og Anne Larsdatter), døpt 16.06.1799 i Eidanger kirke,105 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[xii] død 01.02.1867 i Gjerpen.58

              

               Karen:

               Hans Andersen Ødegaarden og Karen Larsdatter - Karen Kirstine

               Faddere: Karen Andersdatter Sillien, Karen Andersdatter Nordahl, Jacob Simonsen Sillien, Christen Larsen Nerum af Gierpen Sogn, Niels Andersen Nordahl.

              

               Konfirmert som "Karen Kirstine Hansdatter Ødegaard 16".

              

               Hun bodde i 1865 på Riis Nordre i Gjerpen som enke. Hun bodde hos en sønn, Hans Isaksen og hans kone.

              

 

              

        B.    NN Larsdatter, født 1798 på Nordre Riis i Gjerpen, død 1798 på Nordre Riis i Gjerpen, gravlagt 24.06.1798 i Gjerpen.58

              

               Gravlagt som "Lars Knudsens dødfødte pigebarn fra N. Riis".

              

 

 

        C.    Karen Larsdatter, født 1799 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 04.08.1799 i Gjerpen,58 død etter 1854 i USA.58

              

               Lars Knudssøns pb. Karen f. Riis nordre

               Faddere: Anders Jacobssøns kone, Inger Knudsdatter, Jacob Søelie, Thomas Jonssøn, Erik Knudssøn.

 

              

               Gift 1828,58 med Erik Kittilsen, født 1794 på Riis i Gjerpen (sønn av Kittil Kittilsen og Aasild Eriksdatter), døpt 02.11.1794 i Gjerpen,58 død etter 1854 i USA.58

              

               Erik:

               Kittil Riises db. Erik

               Faddere: Halvor Riises kone, Anne Knudsdatter, Ole Løberg, Tollev Rasmussøn, Ole Torjussøn.

              

               Hans foreldre kom fra Gjerstad.

              

               Erik ble leilending på Riis, men emigrerte til USA i 1854.

 

              

 

        D.    Anders Larsen, født 1804 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 29.07.1804 i Gjerpen,58 død 1858.58

              

               Han bodde på Riis som selveier.

 

              

               Gift 25.08.1829 i Gjerpen,58 med Asgjerd Gjermundsdatter, født 1809 i Kviteseid i Telemark (datter av Gjermund Halvorsson), død 17.05.1879 i Porsgrunn.58

              

 

 

        E.    Ingeborg Kirstine Larsdatter, født 1808 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 31.01.1808 i Gjerpen,58 død 1808 på Nordre Riis i Gjerpen, gravlagt 19.06.1808 i Gjerpen.58

              

               Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine fra N. Riis

               Faddere: Jacob Søelies kone, Inger Knudsdatter, Erik Knudssøn, Johannes Nilssøn, Kittil Kittilssøn.

              

               Gravlagt som "Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine f. N. Riis 5/12 aar".

              

 

      

 

X.   Hans Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1769 på Nordal i Eidanger,[125] døpt 22.02.1769 i Eidanger kirke,[126] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke.[127]

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Karen Hansdtr. - Hans

       Faddere: 1. Marte Amundsdtr. Waller 2. Marte Hansdtr. Grønsholt 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Peder Hansen Grønsholt 5. Halvor Nilsen Sellien.

      

       Konfirmert som "Hans Andersen Nordal 17".

 

      

       Gift 07.10.1796 i Eidanger kirke,[128],[129] med Anne Larsdatter, f. 1772 på Lid i Gjerpen,[130]døpt 06.09.1772 i Gjerpen kirke (datter av Lars Hansen og Kirsten Hansdatter), konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[131] død 04.01.1857 på Ødegården i Eidanger,[xiii] gravlagt 12.01.1857 på Eidanger kirkegård.23

      

       Se Søndre Nordal

 

      

 

 

XI. Nils Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1771 på Nordal i Eidanger,[132] døpt 01.12.1771 i Eidanger kirke,[133] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[134] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[135]

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Karen Hansdtr. - Nils

       Faddere: 1. Ingeborre Larsdtr. Lunde Søndre 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Søren Stosen Labelutten 5. Nils Amunsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Nils Andersen Nordal 16".

      

       Bosatt på Nodal hos faren i 1801.

      

       Under skifte etter faren i 1802 bodde Nils på Flogstad.

 

       Gravlagt som "Niels Andersen Nordal 36 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 1b

       Skifte 11. februar 1807 i Østre Porsgrunn

       Afgangen mand Niels Andersen Nordal

       Arvinger:

       1. Enke Ellen Amundsdatter

       2. Sønnen Anders Nilsen 5 aar

       3. Datteren Karen Nilsdatter 3 aar

       4. Ellen Kirstine Nilsdatter 1 aar

       Nevn som værger nevnes: Broderen Hans Nilsen Ødegaarden og broderen Søren Andersen Nordal, Amun Knudsen Flogstad

       Laugverge for enken Amund Knudsen Flogstad som nevnes som hennes fader.

 

      

       Gift[136] med Ellen Amundsdatter, f. 1781 på Flogstad i Eidanger,[137] (datter av Amund Knudsen og Gunild Olsdatter), døpt 13.05.1781 i Eidanger kirke,[138] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[139] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.11.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[140]

      

       Ellen:

       Amun Knudsen Flochstad og k. Gunil Olsdtr. - Elen

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Ambor Jacobsdtr. Flochstad 3. Christen Torjussen Lunde 4. Lars Nilsen Sillien 5. Lars Nilsen Traaholt.

      

       Konfirmert som "Eli Amunsdatter Flochstad 16".

      

       Gravlagt som "Niels Andersen Nordals enke Eli Amundsdatter 30 aar".

 

       Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

 

      

XII. NN Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter) f. 1775 på Nordal i Eidanger,[141] d. 1775 på Nordal i Eidanger,[142] gravlagt 08.01.1775 på Eidanger kirkegård.[143]

      

       Gravlagt som "Anders Nordals dødfødte D.B.".

 

 

 

XIII. Søren Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter) f. 17.02.1777 på Nordal i Eidanger, døpt 02.03.1777 i Eidanger kirke,[144],[145] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[146] d. 21.03.1855 på Nordre Nordal i Eidanger, gravlagt 30.03.1855 på Eidanger kirkegård.[147]

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Inger Christensdtr. Lunde Søndre 2. Marta Hansdtr. Holte 3. Christen Jonsen fra Porsgrund 4. Torchil Nilsen Slewold 5. Jon Nilsen Sillien.

      

       Konfirmert som "Søren Andersen Nordal 16".

 

      

       Gift 11.10.1804 i Eidanger kirke,[148] med Maria Nielsdatter, f. 1786 på Nøklegård i Eidanger,[149] (datter av Nils Sørensen og Cathrine Jonsdatter), døpt 25.02.1786 i Eidanger kirke,[150] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[151] d. 30.12.1870 på Nordre Nordal i Eidanger.

      

       Se Nordre Nordal denne gården

 

 

 

XIV. Karen Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter) f. 1780 på Nordal i Eidanger,[152] døpt 09.01.1780 i Eidanger kirke,[153] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke,[154] d. 1806 på Ås i Eidanger,[155] gravlagt 10.11.1806 på Eidanger kirkegård.[156]

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Karen Andersdtr. Sillien 2. Maria Nilsdtr. ibid 3. Nils Jonsen ibid 4. Gunder Olsen Ødewald 5. Jacob Andersen Nordal.

      

       Konfirmert som "Kari Andersdatter Nordal 15".

 

      

       Gift 14.10.1802 i Eidanger kirke,[157] med[158] Erik Nilsen, f. 1775 på Ås i Eidanger,[159] (sønn av Nils Eriksen og Anne Torjusdatter), døpt 30.03.1775 i Eidanger kirke,[160] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[161] 22 død 29.07.1849 på Ås i Eidanger,[xiv] gravlagt 03.08.1849 på Eidanger kirkegård.23

      

       Se Nordre Ås

 

      

 

XV. Lars Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter) født 1782 på Nordal i Eidanger,3 døpt 24.11.1782 i Eidanger kirke,[xv][53] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,41 død 29.05.1857 på Flogstad i Eidanger, gravlagt 04.06.1857 på Eidanger kirkegård.30

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Kari Andersdtr. Sillien 2. Maria Nilsdtr. ibid 3. Halvor Nilsen ibid 4. Anun Stosen Ødegaard 5. Jon Nilsen Sillien.

      

       Konfirmert som "Lars Andersen Nordahl 15".

      

       Han overtok en del av Flogstad Bnr.3 etter sin bror Jacob. De fikk 7 barn. (Se Eidanger 2 - side 170)

      

       Gravlagt som "Lars Andersen 74 år - Grdmd. - Flogstad".

 

      

       Gift 21.02.1834 i Eidanger kirke,[xvi][54] med Maren Borgersdatter, født ca 1811,[xvii][55] (datter av Borger Halvorsen), død 1900.55

      

       Maren

       Hun var datter av Borger Koldkind i Gjerpen. Hun var enke etter Ole Olsen f. 1812 da hun giftet seg med Lars. Ole var sønn av Ole Amundsen Flogstad

 

 

 

XVI. Jacob Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter) f. 1784 på Nordal i Eidanger,[162] døpt 15.02.1784 i Eidanger kirke,[163] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[164] død 05.11.1854 på Flogstad i Eidanger,[xviii] gravlagt 13.11.1854 på Eidanger kirkegård.

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Inger Nielsdtr. Gusfred 2. Ingebor Hansdtr. Holte 3. Jon Nilsen Qvæstad 4. Jacob Andersen Solie 5. Nils Gudmunsen Sillien.

      

       Konfirmert som "Jacob Andersen Nordahl 15".

      

       Copul. 30/7-1819 i Eid.

       Jacob Andersen Nordal, 35. Gaardmand.

       Inger Olsdatter Lunde, 25. Gaardmandsdatter.

       Forl: Ole Flogstad, Niels Siljen.

      

       Bosatt på Flogstad Bnr.3. De fikk 9 barn. (Se Eidanger 2 - side 170)

 

       Gravlagt som "Lars Andersen 74 år - Grdmd. - Flogstad".

 

      

       Gift 30.07.1819 i Eidanger kirke,[165] med Inger Olsdatter, f. 1794 på Lien i Solum,[166] (datter av Ole Andersen og Anne Olsdatter), konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke.[167]

      

       Inger:

       Konfirmert som "Inger Olsdatter Lunde 15".

 

      

 

XVII.   Anne Marie Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter) f. 1787 på Nordal i Eidanger,[168] døpt 09.09.1787 i Eidanger kirke,[169],[170] konfirmert 18.10.1801 i Eidanger kirke,[171] død 03.06.1851 på Slevolden i Eidanger,[xix] gravlagt 07.06.1851 på Eidanger kirkegård.23

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Andersdtr. - Anne Marie (Mora het Elen Ambjørnsdtr. JO)

       Faddere: 1. Kari Andersdtr. Sillien 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Jacob Andersen Sølie 4. Jon Nilsen Qvæstad 5. Amun Pedersen Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Anne Marie Andersdatter 15".

 

       Gravlagt som "Anne Marie Andersdatter 65 år - Enke efter gaardm. Vetle Nilsen - Slevolden".

 

            

       Gift 12.10.1809 i Eidanger kirke,[172],[173] med Vetle Nilsen, f. 1785 på Lillegården i Eidanger,[174] (sønn av Nils Amundsen og Berthe Jacobsdatter), døpt 03.10.1785 i Eidanger kirke,[175] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[176] død 31.12.1837 på Slevolden i Eidanger,168 gravlagt 08.01.1838 på Eidanger kirkegård.23

      

       Vetle:

       Lensmand Nils Amunsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr. - Wetle

       Faddere: 1. Mdm. Norss 2. Anne Elisabeth Myhlenphort 3. Sorenskriver Norss 4. Nicolaj Aas 5. Jacob Aal.

      

       Konfirmert som "Wetle Nielsen Lillegaarden 15".

      

       Copul. 12.10.1809 i Eid.

       Ungkarl Vetle Nilsen Lillegaarden og Pigen Anne Maria Andersdatter Nordal.

       Caut: Torjus Christensen Lunde og Amund Nielsen Lillegaarden.

      

       Han overtok en del av Slevolden i Eidanger etter sin far. I 1808 kjøpte han den andre delen av gården og eide etter det hele gården.

 

       Gravlagt som "Vetle Nilsen 52 år - Gaardmand - Slevolden".

 

        Se Slevolden 

 

 

 

XVIII. Anders Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter) f. 1791 på Nordal i Eidanger,[177] døpt 23.10.1791 i Eidanger kirke,[178] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[179] d. 1875.[180]

      

       Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Birte Halvorsdtr. Sillien 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Halvor Sillien 4. Nils Sunsaas 5. Nils Halvorsen Sillien.

      

       Konfirmert som "Anders Andersen Nordahl 16".

      

       Copul. 04.09.1829 i Eid.

       Ungkarl Anders Andersen Nordal 38 år gårdbruker

       Pigen Maren Margrethe Hansdatter Ødegaarden 28 år

      

       Bosatt på Hitterød Bnr.9 under Kjørholt. (Se Eidanger 3 - side 599)

 

      

       Gift 04.09.1829 i Eidanger kirke,[181],[182] med Maren Margrethe Hansdatter, f. 1801 på Søndre Nordal i Eidanger,[183] (datter av Hans Andersen og Anne Larsdatter), døpt 26.07.1801 i Eidanger kirke,[184] d. 1871.[185]

      

       Maren:

       Hans Andersen Ødegaarden og Anne Larsdatter - Maren Margrethe 

       Faddere: Berthe Halvorsdtr. Silljen, Inger Larsdtr. af Gierpen, Gunder Pedersen Ødegaarden, Søren Andersen Nordahl, Syvert Hansen Solj..? af Gierpen.

      

            

       Barn:

 

        A.    Anne Eline Andersdatter, født 22.10.1829 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger, døpt 15.11.1829 i Eidanger kirke,102 død 1881.113

              

               Anne Eline - Foreldre: Anders Andersen og Maren Margrethe Hansdatter Hitterød, gaardmand

              

 

 

        B.    Andrea Andersdatter, født 12.06.1831 på Hitterød u/Kjørholt i Eidanger, døpt 17.07.1831 i Eidanger kirke.102

              

               Andrea - Foreldre: Anders Andersen og Maren Margrethe Hansdatter Hitterød, gaardmand

              

 

 

        C.    Anders Andersen, født 1832,113 død 1915.113

              

               Gjerpen - viet 15/6-1876

               Anders Anderssøn, Hiterød i Eidanger, uk., 1832. F: Anders Anderssøn.

               Kirstine Isaksd., Ris, p., 1836. F: Isak Larssøn.

              

               Han bodde på Hitterød i Eidanger og de hadde bare ei datter.

 

              

               Gift 15.06.1876 i Gjerpen,[xxviii] med Kristine Isachsdatter, født 09.01.1836 på Riis Nordre i Gjerpen,[xxix],178 (datter av Isach Larsen og Karen Kirstine Hansdatter), død 1902.179

              

               Kristine:

               Hun kom fra Gjerpen. Hennes mor, Karen Kirstine Hansdatter f. 1799, var søster til hennes manns mor, så de var søskenbarn.

 

 

              

        D.    Hans Andersen, født 1834,[xxx] død 1836.113

 

 

 

        E.    Hans Andersen, født 1837,113 død 1837.113

 

 

 

        F.    Karen Marie Andersdatter, født 1838.113

 

              

               Gift 1868, med Anders Jensen, født ca 1839 (sønn av Jens Mathiassen).

              

               Anders:

               Han kom fra Øvre Skaugen i Bamble.

 

 

              

        G.    Hans Andersen, født 1840,113 død 1857.113

              

               Han "druknet ved at falde overbord".

 

              

 

        H.    Nikoline Andersdatter, født 1843.113

 

              

               Gift 1882,113 med Jan Karl Bjørk.

              

               Jan:

               Han var murer og kom fra Sverige.

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[16]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 100.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 100.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[23]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[27]  Alder ved død.

[28]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[30]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[31]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[33]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[34]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[35]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[37]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[41]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[42]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[43]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[44]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[45]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[47]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 172, 357.

[53]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[54]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 172 og 357.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[59]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[60]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[61]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[62]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[63]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[64]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[65]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[66]  Stipulert, Stipulert.

[67]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[68]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[69]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[70]  Stipulert, Stipulert.

[71]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[72]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[73]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[74]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[75]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[76]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[77]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[78]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[79]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[80]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[81]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[82]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[83]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[84]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[85]  Stipulert, Stipulert.

[86]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[87]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[88]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[89]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[90]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[91]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[92]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[93]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[94]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[96]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[97]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[98]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[99]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[100]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[101]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[102]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[103]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[104]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[105]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[106]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[107]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[108]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[109]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[110]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[111]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[112]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[113]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[114]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[115]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[116]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[117]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[118]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[119]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[120]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[121]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[122]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[123]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[124]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[125]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[126]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[127]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[128]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[129]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[130]  1801 tellingen - Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[131]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[132]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[133]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[134]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[135]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[136]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[137]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[138]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[139]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[140]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[141]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[142]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[143]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[144]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[145]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[146]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[147]  Avskrift av Lillegunn ( Ingeborg ) Syversen's notater.

[148]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[149]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[150]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[151]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[152]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[153]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[154]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[155]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[156]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[157]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[158]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[159]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[160]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[161]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[162]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[163]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[164]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[165]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[166]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[167]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[168]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[169]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[170]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[171]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[172]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[173]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[174]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[175]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[176]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[177]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[178]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[179]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[180]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 599.

[181]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 202.

[182]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[183]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[184]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[185]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 599.

[186]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[187]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[188]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[189]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[190]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[iv]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 719.

[v]  Alder ved død.

[vi]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 115.

[viii]  Eidanger, døde 1814-1831, registrert på internett av Frank Johannessen.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[x]  Tore Vamraak's database Internett.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 202.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 446.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 126.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[xx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 125.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 423.

[xxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[xxiv]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 708.

[xxv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[xxvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 222.

[xxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 391.

[xxviii]  gamlegjerpen.no.

[xxix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 600.

[xxx]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen.