| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KVESTAD |


 

 

Christen Olsen f. ca 1704 og Maren Andersdatter f. ca 1711 sin familie

 

 

 

Christen Olsen, f. ca 1704 på Kvestad i Eidanger,[1] d. 1763 på Kvestad i Eidanger,[2] gravlagt 02.12.1763 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av Ole Gudmundsen Kvestad.

 

Han bodde hos sin mor på Kvestad i 1725, 21 år gammel. Han tjente da som soldat.

      

De forlovet seg i Gjerpen:

      

Trolovet 13. sep. 1727:  

Christen Olssøn og Maren Andersdatter Riis.

Caut: Rejer Lu?nde og Anders Snelt(vet).

      

De giftet seg i Gjerpen 18 okt 1727:   

Christen Olssøn og Maren Andersdatter fra Riis.

    

Kvestad 1762:

Gaardsnavn: Qvæstad

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Qvæstad og kone, Søren Qvæstad og kone,

Nils Qvæstad og kone, Christen Qvæstad og kone

Barn 12 aar: Ingeborg Larsdatter, børn Nils og Jacob, Gundmund Christensen,

Tolli Christensen, Marthe og Ingebor Christensdatter.

Drenger over 12 aar: Lars Hansen, Lars Jacobsen

Andre husboende: Ole Jacobsen paa Qvæstad og kone

 

Gravlagt som "Christen Olsøn Qvædstad 64 ½ aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 362b

       4.2.1764 - Qwestad (Kvestad) i Eidanger          

             Christen Olsen død g. Maren Andersdtr.

             Barn:

                               1. Gunmun Christensen 29 år.

                               2.  Tollef Christensen 26 år.

                               3.  Kirstine Christensdatter 33 år (gift).

                               4.  Sedsel Christensdatter 24 år.

                               5.  Ingeborg Christensdatter 15 år.

       Formyndere: Blant annet Niels Larsen Traaholt, Lars Olsen Nordre Lunde

       Brutto 89-2-10.

       Netto 3-1-2

 

 

Gift 18.10.1727 i Gjerpen kirke,[4] med[5] Maren Andersdatter, f. ca 1711 på Søndre Nordal i Eidanger,[6] (datter av Anders Madsen og Ingeborg Tollevfdatter), d. 1770 på Kvestad i Eidanger,[7] gravlagt 26.05.1770 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

Maren:

Hun kom fra Ris i Gjerpen da hun giftet seg. 

 

Hun var nok datter av Anders Madsen på Søndre Nordal og Ingeborg Tollevsdatter. De giftet seg i 1710 og i 1714 giftet Ingeborg se på nytt med Søren Nilsen Riis i Gjerpen og flyttet dit. Hun tok nok da med seg denne datteren. Ingeborg døde som enke på Kvestad i 1748- Hun hadde nok da flyttet til sin datter.

      

Gravlagt i Eidanger i 1770 som " Maren Andersdatter Qvestad 59 aar".

 

 

I.    Anders Christensen, f. 1728 på Kvestad i Eidanger,[9] døpt 05.09.1728 i Eidanger kirke,[10] d. 1729 på Kvestad i Eidanger,[11] gravlagt 05.05.1729 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

       Christen Olsen Qvæstad og Marj Andersdatters første ægte barn Anders

       Faddere: baaren af Maren Nielsdatter Høyset, Gunnill Søfrensdatter Riis, mandfaddere: Søfren Nielsen Riis, Olle Søfrensen Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

      

       Gravlegges som "Christen Olsøn Qvæestads lille søn Anders 9 maaneder 15 dager".

 

 

II.   Ole Christensen, f. 1730 på Kvestad i Eidanger,[13] døpt 08.02.1730 i Eidanger kirke.[14] d. før 1733

 

       Christen Olsen Qvæstad og Maren Andersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Marj Olsdatter Lunde, Karen Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Niels Olsen Viersdallen, Laers Søfrensen Qvæstad, Jacob Olsen Qvæstad.

      

       Han er ikke nevnt under skifte etter faren i 1764. De døpte et nytt barn som de døpte Ole i 1733 så han døde trolig før dette.

 

 

III. Kirsten Christensdatter, f. 1731 på Kvestad i Eidanger,[15] døpt 17.06.1731 i Eidanger kirke,[16] d. 1809 på Kjendalen i Eidanger,[17] gravlagt 17.12.1809 på Siljan kirkegård.[18] 

 

       Christen Olsen Qvæstad og Marj Andersdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Karj Thorchelsdatter Qvæstad, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Niels Olsen Viersdallen, Jacob Olsen Qvæstad.

            

 

       Gift 1761,[19] med Jon Sørensen, f. ca 1715 på Strand i Kjose i Brunlanes,[20],[21] (sønn av Søren Jonsen og Live Kaspersdatter),  d. 1800 på Kjendalen i Eidanger,[22] gravlagt 02.06.1800 på Eidanger kirkegård.[23] 

 

       Se Ødegården i Eidanger

 

    

 

IV. Ole Christensen, f. 1733 på Kvestad i Eidanger,[24] døpt 02.02.1733 i Eidanger kirke,[25] d. 1748 på Kvestad i Eidanger,[26] gravlagt 10.07.1748 på Eidanger kirkegård.[27] 

 

       Christen Olsen Qvæstad og Maren Søfrensdatters ægte barn Ole. (Hun het vel Andersdatter. JO)     

       Faddere: baaren af Anna Povelsdatter Traaholt, Karen Torchildsdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Olsen Viersdal, Søfren Nielsen Riis i Gjerpen sogn, Jacob Olsen Qvæstad.

      

       Gravlagt som "Christen Qvæstads ældste søn Ole 14 aar".

 

 

V.   Gudmund Christensen, f. 1735 på Kvestad i Eidanger,[28] døpt 02.02.1735 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[30] d. 1771 på Kvestad i Eidanger,[31],[32] gravlagt 09.02.1771 på Eidanger kirkegård.[33]

 

       Christen Olsen Qvæstad og Maren Andersdatter - Gudmund

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Syndre Lunde, Ingeborg Nielsdatter Qvæstad, mandfaddere: Niels Olsen Viersdalen, Lars Olsen Nordre Lunde, Jacob Olsen Qvæstad.

      

       Han konfirmeres i Eidanger 18. april 1751 som "Gudmund Christensen Qvæstad".

 

       Han fikk et uekte barn i 1752.

 

       Han kjøpte en del av Søndre Nordal i 1760 sammen med Christen Nilsen Wiersdalen.

       Anno 04.09.1760 – Thinglys Hans Christian Arveschougs skiøde til Gudmund Christensen Qvæstad og Christen Nielsen Wiersdalen 

       paa Søndre Nordahl for 90 rd. af dags dato

 

       Han er 29 år under skifte etter faren i 1764.

 

       Gravlagt som "Gudmun Christenson Qvæstad 48 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 8b      

       28.12.1771  Qvæstad (Kvestad) i Eidanger          

             Ungkarl Gundmund Christensen død.

             Avdødes søskende:

              1. Tollev Christensen 33 år.

              2. Kirstine Christensdatter gift med Jon Sørensen Ødegaarden.

              3. Sidsel Christensdatter gift med Peder Hansen Grønholt.

              4. Marthe Christensdatter gift med Engebret Hansen Lunde.

              5. Ingeborg Christensdatter (ugift).

       Formynder: Nils Hansen Grønsholt 

       Brutto 191-2-12.

       Netto 98-1-14.

      

 

       Fikk et barn med Kirsten Nilsdatter, f. 1725 på Ødegården i Eidanger,[34] (datter av Nils Tollefsen og Marthe Madsdatter),  døpt 01.11.1725 i Eidanger kirke,[35] d. 1806 i Østre Porsgrunn, gravlagt 23.10.1806 Østre Porsgrunn.

 

       Kirsten:

       (Publice absoluti. 15. mars 1752 i Eidanger kirke, side 351: Kisten Nielsdatter fra Qvæstad, udlagt til barnefader  Guedmund Christensen Qvæstad, samme pige bli..dte? sig at være besvangret i søvne."

      

       Hun giftet seg med Ole Erichsen i Eidanger i 1760 med Anders Andersen og ble bosatt i Østre Porsgrunn. Se Østre Porsgrunn 1761

 

       Gravlagt som "Anders Andersens enke Kirsten Nielsdatter 83 aar".

 

 

       A.   Nils Gudmundsen, f. 1752 i Eidanger,[38] døpt 30.04.1752 på Eidanger kirke,[39] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[40] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.07.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[41] 

 

             Gudmund Christensen og Kisten Nielsdatters uægte barn navnl. Niels                                                      

             Faddere: baaren af Christen Nielsen Ødegaardens kone, mandfaddere: Anders Nilsen Valler, Lars Nilsen Viersdalen.

            

             Konfirmert i 1772 som "Nils Gudmunsen p. Wiersdal 18".

 

             Han giftet seg i Gjerpen i 1788.

 

             Gjerpen 25. mars 1788:

             uk. Niels Gudmundsen og p. Karen Rasmusdtr. fra Osebachen

 

             Gravlagt som "Niels Gudmundsen 43 aar".

            

             Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 328a

             Skifte 6. februar 1798 udi Østre Porsgrund

             Nils Gudmunsen, død - Enken Karen Rasmusdatter

             Barn:

             1. Anders Nilsen 9 i 10 aar gammel

             Laugværge for enken Thor Brønilsen

             Formynder for sønnen enken broder Ole Rasmusen Meen i Gierpen Sogn.

 

            

             Han giftet seg med Karen Rasmusdatter, f. ca 1749,[42] (datter av Rasmus Nirisen og Anne Andersdatter).  

 

             Karen:

             Hun var datter av Rasmus Nirisen Fløtterød i Gjerpen. Hennes bror Ole Rasmusen Meen er nevnt i skifte etter hennes mann Nils Gudmundsen.

            

             Konfirmert 17. mars 1765 på Vestsida, Porsgrunn.

 

            

             1.    Anders Nilsen, f. 1788 på Siljan i Eidanger,[43] døpt 27.04.1788 i Eidanger kirke.[44] 

 

                    Nils Gudmunsen p. Sillien og k. Karen Isacsdtr. - Anders (Her er morens navn skrevet galt. JO)

                    Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Holte 2. Aase Christensdtr. Wiersdal 3. Hans Aaltved 4. Caspar Barth 5. Tolf Amunsen Sillien.

 

 

      

 

VI. Tollef Christensen, f. 1738 på Kvestad i Eidanger,[45] døpt 19.01.1738 i Eidanger kirke,[46] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[47] d. 1774 på Ødegården i Eidanger,[48] gravlagt 27.11.1774 på Eidanger kirkegård.[49] 

 

       Christen Qvæstad og Maren Hansdatter (Det skulle nok ha vært Maren Andersdatter. JO) ægte søn Nom.Tolluf      

       Faddere: baaren af Jacob Qvæstads kone Oste Olsdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Niels Viersdalen, Lars Qvæstad, Christen Nielsen Ødegaarden.

      

       Konfirmert som "Tolli Christensen Qvæstad 18 aar".

 

      

       (1) Gift 1761,[50] med Åste Nilsdatter, f. 1727 på Slevolden i Eidanger,[51] (datter av Nils Torkildsen og Anne Rejersdatter),  døpt 07.09.1727 i Eidanger kirke,[52] d. 1762 på Kvestad i Eidanger,[53] gravlagt 09.09.1762 på Eidanger kirkegård.[54] 

 

 

       (2) Gift 07.06.1764 i Brevik kirke,[55] med Karen Olsdatter, f. 1734 på Lunde i Eidanger,[56] (datter av Ole Christensen og Anne Anundsdatter),  dåp 24.01.1734 i Brevik kirke,[57] konfirmert 09.04.1752 i Brevik kirke,[58] d. 1780 på Ødegården i Eidanger,[59] gravlagt 07.05.1780 på Eidanger kirkegård.[60] 

 

       Se Søndre Nordal

 

 

      

VII. Sidsel Christensdatter, f. 1740 på Kvestad i Eidanger,[61] døpt 01.02.1740 på Eidanger kirkegård,[62] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[63] d. 1807 på Grønsholt i Eidanger,[64] gravlagt 28.07.1807 på Eidanger kirkegård.[65] 

 

       Christen Qvædstad og Maren Andersdatter - Sidsel

       Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdal, Christen Nielsen Ødegaarden.

      

       Konfirmert som "Zidsel Christensdatter Qvæstad 19 aar".

 

      

       Gift 1762,[66] med Peder Hansen, f. 1737 på Hauen i Gjerpen,[67] (sønn av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter),  døpt 1737 i Gjerpen kirke,[68] d. 1795 på Grønsholt i Eidanger,[69] gravlagt 15.02.1795 på Eidanger kirkegård.[70] 

 

       Se Grønsholt i Eidanger

 

 

VIII. Søren Christensen, f. 1742 på Kvestad i Eidanger,[71] døpt 08.04.1742 i Eidanger kirke,[72] d. 1742 på Kvestad i Eidanger,[73] gravlagt 20.10.1742 på Eidanger kirkegård.[74] 

 

       Christen Qvædstads og (Det ser ut til å stå Kari Søfrensdatters, men det er veldig klussete. Konen til Christen Olsen Kvestad som var på Kvestad på denne tiden het Maren Andersdatter. JO) ægte søn Nom. Søfren                        

       Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Niels Viersdal, Povel Olsen Qvædstad.

      

       Gravlegges som "Christen Qvædstads liden søn Søfren 1 aar".

 

 

IX. Martha Christensdatter, f. 1743 på Kvestad i Eidanger,[75] døpt 24.11.1743 i Eidanger kirke,[76] død 01.06.1815 i Eidanger, gravlagt 08.06.1815 på Eidanger kirkegård.

       Christen Qvædstads ægte datter Nom. - Martha

       Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Oste Olsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars nordre Lunde, Christen Nielsen Ødegaarden.

      

 

       Gift 04.02.1768 i Eidanger kirke,[77] med[78] Ingebret Hansen, f. 1722 på Nedre Lunde i Eidanger,[79] (sønn av Hans Nilsen og Anne Ingebretsdatter),  døpt 23.08.1722 i Brevik kirke,[80],[81] d. 1789 på Nedre Lunde i Eidanger,[82] gravlagt 09.04.1789 på Eidanger kirkegård.[83] 

      

       Se Nedre Lunde

 

      

X.   Hans Christensen, f. 1746 på Kvestad i Eidanger,[84] døpt 04.01.1746 i Eidanger kirke,[85] d. 1746 på Kvestad i Eidanger,[86] gravlagt 02.02.1746 på Eidanger kirkegård.[87] 

 

       Christen Qvædstad og Mari Andersdatters søn Hans                                                    

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Kari Nielsdatter, Kirsten Nielsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Lars Nordre Lunde, Jacob Qvædstad, Amund Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Christen Qvædstads liden søn Hans 1 maaned".

 

 

XI. Hans Christensen, f. 1747 på Kvestad i Eidanger,[88] døpt 12.03.1747 i Eidanger kirke,[89] d. 1747 på Kvestad i Eidanger,[90] gravlagt 30.04.1747 på Eidanger kirkegård.[91] 

 

       Christen Qvædstad og Maren Andersdatters søn Hans                                                 

       Faddere: baaren af Jacob Qvædstads kone Aaste Olsdatter, Anne Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars Syndre Lunde, Lars Nordre Lunde, Ole Larsen ibid.

      

       Han gravlegges som "Christen Qvæstads liden søn Hans 6 uger".

 

 

XII. Ingeborg Christensdatter, f. 1748 på Kvestad i Eidanger,[92] døpt 01.09.1748 i Eidanger kirke.[93] død 03.02.1834 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 10.02.1834 på Eidanger prestegård.

       Christen Qvædstad og Maren Andersdatters datter Ingeborg                                       

       Faddere: baaren af Hans Grønsholtes kone Maren Henrichsdatter, Kirsten Nielsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Laers Syndre Lunde, Niels Viersdalen, Ole Laersen Lunde.  

    

      

       (1) Gift 17.09.1771 i Eidanger kirke,[94] med[95] Nils Hansen, f. 1747 på Grønsholt i Eidanger,[96] (sønn av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter),  døpt 23.07.1747 i Eidanger kirke,[97] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[98] d. 1775 på Kvestad i Eidanger,[99] gravlagt 05.10.1775 på Eidanger kirkegård.[100] 

 

       (2) Gift 16.06.1776 i Eidanger kirke,[101] med Nils Amundsen, f. 1726 på Langangrønningen i Eidanger,[102] (sønn av Amund Anundsen og Eli Nilsdatter),  døpt 26.01.1726 i Eidanger kirke,[103] d. 1788 på Skjelsvik i Eidanger,[104] gravlagt 12.03.1788 på Eidanger kirkegård.[105]  Nils: Amund Amundsen Landgangen og Ellj Nielsdatter - Niels

      

 

       (3) Gift 27.12.1798 i Eidanger kirke,[106],[107] med Nils Helgesen, f. 1733 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[108] (sønn av Helge Nilsen og Malene Nilsdatter),  døpt 04.03.1733 i Eidanger kirke,[109] konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[110] d. 1808 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[111] gravlagt 24.04.1808 på Eidanger kirke.[112]  Nils: Helge Nielsen og Mallene Nielsdatters søn Niels   

      

       Se Kvestad denne gården

 

      

 

 

XIII. Marthe Maria Christensdatter, f. 1751 på Kvestad i Eidanger,[113] døpt 17.10.1751 i Eidanger kirke,[114] d. 1758 på Kvestad i Eidanger,[115] gravlagt 24.09.1758 på Eidanger kirkegård.[116] 

 

       Christen Qvæstads barn Marthe Maria                           

       Faddere: baaren af Christen Ødegaardens kone, Kisti Nielsdatter, mandfaddere: Niels Viersdalen, Lars N. Lunde, Søren Larsen Qvæstad.

      

       Gravlagt som "Christen Qvæstads barn Marthe Maria 7 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 585.

[21]  Alder ved død.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 22.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[31]  Skifte etter han.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 104.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[40]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[41]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[42]  Solumslekt, Solumslekt.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[50]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[53]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[54]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[55]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[57]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[58]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[59]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[66]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[67]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[68]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 74.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 74.

[73]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[74]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 86.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 86.

[77]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[78]  Skifte etter hennes bror Gudmund i 1771.

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[81]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 113.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 113.

[86]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[87]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 122.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 122.

[90]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[91]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[92]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 133.

[94]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[95]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[96]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 37.

[97]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 125.

[98]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[99]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[100]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[101]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[102]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 85.

[103]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[104]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[105]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[106]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[107]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 46.

[108]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 46.

[109]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 2.

[110]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[111]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[112]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[113]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[114]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[115]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[116]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen