| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HASLER |


 

 

 

Nils Jacobsen f. 1741 sin familie. (Gift 1. gang med Maren Rasmusdatter f. 1744 og gift 2. gang med Marte Madsdatter f. 1749)

 

 

 

Nils Jacobsen, f. 1741 på Kvestad i Eidanger,[1] døpt 13.08.1741 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,[3] d. 05.10.1814 på Hasler i Eidanger.[4]

Nils Jacobsen var sønn av Jacob Olsen Kvestad.

 

Jacob Qvædstad og Oste Olsdatter - Niels

Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone Maren Andersdatter, Karen Jensdatter, mandfaddere: Ole Flotten, Ole Larsen Qvædstad.

 

Konfirmert i 1759 som "Niels Jacobsen Qvæstad 16 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1768.

 

Trol. 21/7-1768 i Eid. Copul. 24/8-1768.

Soldat, Nils Jacobs. Qvæstad og P. Maren Rasmusd. Hasler.

Caut: Ole Lars. Flochstad og Amun Lillegaard.

 

De bodde i 1771 hos Nils sin bror Ole på Rørarød og døpte et barn der.

 

Nils ble bruker på plassen Hasler Gnr.1 Bnr 8. Han overtok plassen etter sin svigerfar. De var bosatt der fra 1775.

 

Han ble nevnt på Bjerkevold i 1782:

Bierchevold, Hasler, Niels, 1 kone, 3 barn, 1 tjenestefolk, samt Fader, moder

 

Etter at konen Maren døde i 1784 forlovet Nils seg igjen 21. juni 1785 med Ingebor Evensdatter. Ingebor døde allerede 2. september samme år, så de ble aldri gift.

 

Trol. 21/6-1785 i Eid. Copul. Død.

Enkemand Nils Jacobs. Hasler og P. Ingebor Ewensd.

Caut: Hans Høysæt og Nils Mortens. Qvæstad.

 

Han giftet seg igjen for 3. gang med enken Marte Madsdatter og bodde i 1801 under Lillegården som husmann.

 

Trol. 17/12-1787 i Eid. Copul. samme dag?

Enkem. Nils Hasler og Enke Marte Madsd. i Døwig.

Caut: Povel Gulbrands. Traaholt og Nils Helges. Gusfred.

 

Lillegården 1801:

Nils                Jacobsen           Mand                       60        Begge i 2det ægteskab            Husmand med jord

Marthe           Madsdtr           Kone                        52        Begge i 2det ægteskab           

Rasmus          Nilsen               Hans søn                  17       Ugift   Enroull. matros

Jacob             Andersen         Hendes sønner          22                   Enroull. matros

Povel             Andersen         Hendes sønner          20                   Enroull. matros

Ole                Andersen          Hendes sønner          18                   Enroull. matros

Lars               Nilsen              Begges børn               8                    

Maren            Nilsdtr             Begges børn             12                  

Berthe            Nilsdtr              Begges børn              8                    

 

En finner den 5. oktober 1814 en Niels Isachsen Hasler gravlagt i Eidanger. Det er nok en feilskriving for Nils Jacobsen Hasler. Han var 74 år da han døde.

 

 

(1) Gift 24.08.1768 i Eidanger kirke,[5] med[6] Maren Rasmussdatter, f. 1744 på Hasler i Eidanger,[7] (datter av Rasmus Olsen og Kirsten Torkildsdatter), døpt 26.12.1744 i Eidanger kirke,[8] d. 1784 på Hasler i Eidanger,[9] gravlagt 09.06.1784 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Maren:

Rasmus Olsen Hasler og Kirsten Torkildsdatters datter Maren                                            

Faddere: baaren af Giert Olsen Skougens kone Oste Pedersdatter fra Bamble, Karen Torkildsdatter Hasler, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Daniel Tveten i Bamble, Mons. Olsen Lina i Bamble.

 

Hun var 28 år under skifte etter moren i 1773.

 

Gravlagt som "Maren Rasmusdatter Hasler 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 41b         

25.10.1784, 18.6.1785 - Lillegården i Eidanger pl. Hasler

       Mari Rasmusdtr. død g. Niels Jacobsen.

       Barn:

       1.   Jacob Nilsen 13 år.

       2.   Rasmus Nilsen 1. år.

       3.   Kirsti Nilsdatter 8 år.

       4.   Aaste Nilsdatter 4 år.

Inntekt: 60-3-17.

Gjeld: 64-0-27.

 

 

Forhold til Ingeborg Evensdatter, f. ca 1747,[11] d. 1785 på Hasler i Eidanger,[12] gravlagt 02.09.1785 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Ingeborg:

Gravlagt som "Ingebor Evensdatter Hasler 38 aar".

 

 

(3) Gift 17.12.1787 i Eidanger kirke,[14] med Marte Madsdatter, f. 1749 på Ødegården i Eidanger,[15] (datter av Mads Nilsen og Birthe Olsdatter), døpt 12.10.1749 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[17] d. 1813 på Hasler i Eidanger,[18] gravlagt 01.09.1813 på Eidanger kirkegård.[19]

 

Marte:

Mas Nielsen Ødegaarden og Birthe Olsdatters datter Marthe                                              

Faddere: baaren af Christen Ødegaardens kone Oste Nielsdatter Viersdal, Ragnild Nielsdatter, mandfaddere: Ole Valler, Anders Nielsen Ødegaarden.

 

Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Marte Madsdatter Becchen 17".

 

Marte Madsdatter var enke Anders Paulsen Lille Døvig f. 1742. d. 1784.

 

Trol. 27/9-1775 i Eid. Copul. 5/11-1775.

Uk. Anders Povels. paa Døvig og P. Marte Madsd. Becchen.

Caut: Rasmus Ols. Hasler og Nils Jacobs. Hasler.

 

Gravlagt som "Marte Madsd. Hasler 64 aar".

 

 

 

I.    Jacob Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Maren Rasmussdatter) f. 1771 på Rørarød i Eidanger,[20] døpt 24.11.1771 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[22] død 16.05.1821 på Herøya i Eidanger, [16] gravlagt 24.05.1821 på Eidanger kirkegård. [17]

       Nils Jacobsen Rørerød og k. Maren Rasmusdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Ole Haslers k. Anna Larsdtr. 2. Karen Rasmusdtr. Hasler 3. Rasmus Olsen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Isac Jacobsen Qvæstad.

      

 

       Gift 17.09.1795 i Eidanger kirke,[24] med Ingeborg Anundsdatter, f. 1766 på Kleven i Eidanger,[25] (datter av Anund Knudsen og Maria Bentsdatter), døpt 27.04.1766 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[27] død 05.04.1828 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 13.03.1828 på Eidanger kirkegård.

 

       Se Herøya

 

      

II.   Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Maren Rasmussdatter) f. 1775 på Hasler i Eidanger,[28] døpt 12.02.1775 i hjemme,[29] d. 1775 på Hasler i Eidanger,[30] gravlagt 19.02.1775 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Kirsten Larsdtr. Rørerø 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Rasmus Olsen Hasler 5. Peder Rasmussen ibid.

       Merknad: af Lars Bøe hiemmedøbt.

      

       Gravlagt som "Kirsten Nilsd. Hasler 9 dager".

 

 

III. Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Maren Rasmussdatter) f. 1776 på Hasler i Eidanger,[32] døpt 24.11.1776 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 02.10.1791 i Brevik kirke.[34]

      

       Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Karen Rasmusdtr. Rørerød 2. Sara Nilsdtr. Qvæstad 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Peder Rasmussen Hasler.

      

       Hun var 8 år under skifte etter moren i 1773.

      

       Trolig konfirmert i Brevik som "Kisti Nilsdatter 15 aar".

 

 

IV. Åste Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Maren Rasmussdatter) f. 1780 på Hasler i Eidanger,[35] døpt 10.09.1780 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[37] død 20.03.1835 på Døvik i Eidanger, gravlagt 27.03.1835 på Eidanger kirkegård.

 

       Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr. - Aaste

       Faddere: 1. Karen Rasmusdtr. Rørerød 2. Kisten Larsdtr. Wiersdal 3. Rasmus Olsen Hasler 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Peder Rasmusen Hasler.

      

 

       Gift 30.01.1806 i Eidanger kirke,[39] med[40] Jacob Hansen, f. 1751 på Grønsholt i Eidanger,[41] (sønn av Hans Nilsen og Maren Henriksdatter), døpt 08.08.1751 i Eidanger kirke,[42] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[43] d. 1830 på Lille Døvik i Eidanger,[44] gravlagt 14.01.1830 på Eidanger kirkegård.[45]

 

       Se Rørarød

      

 

      

V.   Rasmus Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Maren Rasmussdatter) f. 1783 på Hasler i Eidanger,[46] døpt 14.09.1783 i hjemme,[47] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[48] død 31.10.1849 på Herøya i Eidanger, [55] gravlagt 25.11.1849 på Eidanger kirkegård.

 

       Nils Jacobsen Hasler og k. Maren Rasmusdtr. - Rasmus

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Maria Amundsdtr. Præstegaarden 3. Rasmus Hasler 4. Isac Olsen Qvæstad 5. Peder Hasler.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

 

       (1) Gift 16.10.1804 i Eidanger kirke,[50] med Maren Gundersdatter, f. 1777 på Gunneklev i Eidanger,[51] (datter av Gunder Halvorsen og Lisbeth Jensdatter), døpt 21.09.1777 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[53] død 04.07.1833 på Herøya i Eidanger, gravlagt 09.07.1833 på Eidanger kirkegård.

 

 

       (2) Gift 12.12.1839 i Eidanger kirke,[55] med Anne Karine Gundersdatter, f. 1807 på Klevstrand,[56] døpte 01.11.1807 i Eidanger kirke, (datter av Gunder Jacob Larsen og Maren Jacobsdatter).

 

       Se Herøya

 

 

      

VI. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Ingeborg Evensdatter) f. 1785 på Hasler i Eidanger,[57] døpt 19.08.1785 i hjemmet,[58] d. 1785 på Hasler i Eidanger,[59] gravlagt 25.09.1785 på Eidanger kirkegård.[60]

      

       Nils Jacobsen Hasler og hans trolovede Ingebor Ewensdtr., hiemmedøbte Maren

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Inger Halvorsdtr. Lillegaard 3. Isac Olsen Qvæstad 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Lars Nilsen Traaholt.

      

       Gravlagt som "Maren Nilsd. Hasler 4 uger".

      

 

 

VII. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Marte Madsdatter) f. 1788 på Hasler u/Nordre Lunde i Eidanger,[61] døpt 27.04.1788 i Eidanger kirke,[62] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke.[63]

      

       Nils Jacobsen Hasler og k. Marte Madsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Gunil Amunsdtr. Traaholt 2. Elen Nilsdtr. Lillegaard 3. Ole Jacobsen Rørerød 4. Isac Olsen Qvæstad 5. Jacob Nilsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Maren Nilsdatter Hasler 15".

 

       Bosatt på Lid i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

       Gift 07.12.1810 i Eidanger kirke,[64] med Ole Isachsen, f. 1788 på Kvestad i Eidanger,[65] (sønn av Isach Olsen og Sara Nilsdatter), døpt 15.03.1788 i Eidanger kirke,[66] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,[67] d. 1822 på Li i Gjerpen.[68]

      

       Ole: 

       Isac Olsen Qvæstad og k. Sara Jacobsdtr. - Ole (Hun het Sara Nilsdatter.)

       Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Holte 2. Birte Christensdtr. i Prgd. [Præstegaarden.IK] 3. Nils Mortensen Qvæstad 4. Knud Nilsen ibid 5. Søren Christiansen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Ole Isachsen Qvæstad 15".

      

       Copul. 07.12.1810 i Eid.

       Ungkarl og Soldat Ola Isaksen Qvæstad og Pigen Maren Nielsdatter Hasler.

       Caut: Torjus og Knud Qvæstad.

      

       22/9/1822      OLE ISAKSSEN                          Skifte 1080

       Lie            Arvinger:                             Pro.k. 16, s. 1a

                      Enka Mari Nilsdatter og barna:

                      1. Isak Olssen      12 år.

                      2. Nils Olssen       9 "

                      3. Anders Olssen 1 1/2 "

                      4. Sara Olsdtr.  4 1/2 "

                      Enkas laugverge ble Anders Gunnarssen Limie. x)

                      Formynder: Farbroren Niels Olssen Kvæstad i Eidanger.

       Brt: 335 - 3 - 16

       Net: 175 - 1 - 16 NB! Fra nå av er det speciedaler, mark og skilling.

       Jordegods: Boet eier 8 skind i gd. Lie. Vurdert for 320 spd.

                      x) Tror dette skal være Lie. R.Ba.

 

       De fikk en sønn i Eidanger, bosatt på Kvestad, før de flyttet.

 

 

       I.    Isach Olsen, f. 06.01.1811 på Kvestad i Eidanger,[69] døpt 13.01.1811 i Eidanger kirke.[70]

      

            Ole Isaksen Qvæstad og Maren Nielsdatter - Isak

            Faddere: Margrete Qvæstad, Birte Lillegaarden, Knud og Stoe og Niels Qvæstad.

      

 

      

VIII. Lars Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Marte Madsdatter) f. 1789 på Hasler u/Nordre Lunde i Eidanger,[71] døpt 27.09.1789 i Eidanger kirke,[72] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[73] død 23.02.1849 på Hasler i Eidanger, gravlagt 03.03.1849 på Eidanger kirkegård.

 

       Nils Jacobsen Hasler og k. Marte Madsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Lille Døwiig 2. Elen Nilsdtr. Lillegarden 3. Hans Abrahamsen Gusfred 4. Ole Povelsen Traaholt 5. Jacob Nilsen Lillegaarden.

      

       Konfirmert som "Lars Nilsen Hasler 16".

      

       Copul. 20/10-1815 i Eid.

       Uk. Lars Nilsen Hasle, 25, Huusm.

       Pigen Marthe Jonsd. Traaholt, 21.

       Forl: Amund Lillegaard, Vetle Slevolden.

      

       Bosatt på Haslermoen under Lillegården.

      

 

       Gift 22.10.1815 i Eidanger kirke,[75],[76] med Marta Jonsdatter, f. 1792 på Tråholt i Eidanger,[77] (datter av Jon Jacobsen og Gunhild Amundsdatter), døpt 17.06.1792 i Eidanger kirke,[78] død 19.06.1854 på Tråholt i Eidanger, gravlagt 24.06.1854 på Eidanger kirkegård.

 

       Marta:

       Jon Jacobsen Traaholt og k. Gunil Amunsdtr. - Marta

       Faddere: 1. Inger Lille Døwig 2. Maria Engebrictsdtr. Døwiig 3. Hans Gusfred 4. Knud Qvæstad 5. Søren Engebrictsen Døwiig.

      

       Konfirmert som "Marthe Jonsdatter Traaholt 15".

      

       Bosatt på Haslermoen under Lillegården.

 

 

        Barn:

      

       A.    Nils Larsen , født 19.06.1816 på Hasler i Eidanger, døpt 07.07.1816 i Eidanger kirke.

              

               Niels - Foreldre: Inderst Lars Nielsen Hasler og Marthe Jonsdatter

              

 

 

        B.    Jon Larsen, født 23.12.1817 på Hasler i Eidanger, døpt 25.01.1818 på Eidanger kirke.

              

               Jon - Foreldre: Inderst Lars Nielsen Hasler og Marthe Jonsdatter (hjemmedøpt 04.01)

                

 

        C.    Jacob Larsen , født 27.05.1820 på Hasler i Eidanger, døpt 25.06.1820 i Eidanger kirke.

              

               Jakob - Foreldre: Lars Nielsen Hasler og Marthe Jonsdatter, husmand

                

 

        D.    Gunild Marie Larsdatter , født 29.09.1822 på Hasler i Eidanger, døpt 13.10.1822 i Eidanger kirke.

              

               Gunnild Marie - Foreldre: Lars Nielsen Hasler og Marthe Joensdatter, inderster.

 

 

               Gift 1844, med Børre Eriksen   født 03.01.1817 u/ Numme i Hedrum, (sønn av Erik Bendtsen og Ingeborg Maria Andersdatter ), døpt 12.01.1817 i Hedrum.

              

               Børre

               Faddere: Nils Larsen og hustru Oline Andersdatter Nomme, Nils Halvorsen Fiære, David Olsen ibid.  

 

               Børre sin far kom fra Farmen da han giftet seg med Bærre sin mor, Ingeborg Maria, i Hedrum 02.07.1767. Trolverne deres var Ole Andersen og Hans Bergene. Faren var husmann på Furulund i Hedrum, bodde på Moen og tidligere på Farmen og Huset u/Fjære. Han tjente på Farmen i Hedrum i 1801. Det samme gjorde Ingeborg Marie som han giftet seg med. Han oppgis da og være 26 år. Han er trolig den sønn av Bent Smed som ble døpt i Hedrum 16. juli 1780. Det er en sjelden navnkombinasjon, og dette er den eneste som passer i Hedrum. Ifølge kirkeboken var han 58 år gammel da han døde på Furulundmoen. Dette passer ganske bra. Et helt vanlig avik på denne tiden.

 

 

 

        E.    Anders Larsen, født 25.09.1825 på Hasler i Eidanger, døpt 30.10.1825 i Eidanger kirke.

              

               Anders - Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

 

 

 

        F.    Oline Larsdatter, født 08.07.1828 på Hasler i Eidanger, døpt 31.08.1828 i Eidanger kirke.

 

               Oline - Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

 

              Bosatt på Oksum.

               

 

               Gift 1850, med Thor Christian Olsen, født 17.11.1826 på Grønli u/Hovholt i Eidanger (sønn av Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter), døpt 26.11.1826 i Eidanger kirke.

              

               Thor

               Thor Christian - Foreldre: Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter Grønlie, husmand (hjemmedøbt 17.11).

 

 

 

         G.    Juliane Larsdatter, født 25.12.1830 på Hasler i Eidanger, døpt 27.02.1831 i Eidanger kirke,død 26.02.1832 på Hasler i Eidanger, gravlagt 11.02.1832 på Eidanger kirkegård.

              

               Juliane - Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

              

               Gravlagt som "Juliane Larsdatter 1 år Huusmand Lars Haslers pigebarn".

               

 

 

        H.    Juliane Larsdatter, født 1832 på Hasler i Eidanger.

 

 

 

       I.     Amborg Marie Larsdatter, født 1836 på Hasler i Eidanger, død 20.01.1836 på Hasler i Eidanger, gravlagt 24.01.1836 på Eidanger kirkegård.

              

               Gravlagt som "Amborg Maria Larsdatter 3 uker - Huusmand Lars Haslers hjemmedøbte pigebarn - Hasler".

              

 

 

        J.     Lars Larsen, født 1837 på Hasler i Eidanger.

 

 

      

IX. Birthe Nilsdatter, (datter av Nils Jacobsen og Marte Madsdatter) f. 1791 på Hasler i Eidanger,[80] døpt 06.03.1791 i Eidanger kirke,[81] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke.[82]

      

       Nils Jacobsen Hasler og k. Marte Madsdtr. - Birte

       Faddere: 1. Kisti Larsdtr. Heinen 2. Anne Josephsdtr. Lillegaard 3. Jacob Skrædder 4. Anders Nilsen Prgd. [Præstegaarden. IK] 5. Jacob Nilsen Stridsklew.

      

       Konfirmert som "Berthe Nilsdatter Hasler 15".

      

       Copul. 13/3-1818 i Eid.

       Uk. Jakob Abrahamsen Fieldboe (Brunlanes), 20, Huusmand.

       Pigen Birthe Nielsd. Hasle, 25, Tienestepige.

       Forl: Povel Ouen, Lars Hasle.

      

 

       Gift 13.03.1818 i Eidanger kirke,[83],[84] med Jacob Abrahamsen, f. 1799,[85] (sønn av Abraham Olsen og Sara Danielsdatter).

      

       Jacob:

       Han var husmann på Vestmunn fra 1840 til 1844. Flyttet så til Holjum Mellom Bnr. 5 hvor han ble selveier.

      

       De reiste til Amerika i 1853 ifølge bygdeboken for Brunlanes.

 

 

      

X.   Anders Nilsen, (sønn av Nils Jacobsen og Marte Madsdatter) f. 1793 på Hasler i Eidanger,[86] døpt 29.09.1793 i Eidanger kirke,[87] d. 1793 på Hasler i Eidanger,[88] gravlagt 20.10.1793 på Eidanger kirkegård.[89]

      

       Nils Jacobsen Hasler og k. Marte Madsdtr. - Anders

       Faddere: 1. Maren Sørensdtr. Slewold 2. Maren Pedersdtr. Lillegd. 3. Amun Lillegd. 4. Jacob Nilsen i Prgd. 5. Ole Povelsen Døwig.

      

       Gravlagt som "Anders Nils. Hasler 4 uger".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 69.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 104.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[17]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 285.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 198.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 21.

[39]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 154.

[43]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 36.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[50]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[55]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 218.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 315.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[64]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[68]  Skifte etter han.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 78.

[75]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 78.

[76]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 78.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[83]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 84.

[84]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[85]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 547.

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.