| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

 

 

Nils Knudsen f. 1767 og Gunbiør Nilsdatter f. 1773 sin familie

 

 

 

Nils Knudsen, f. 22.11.1767 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[1] døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[3] d. 03.06.1852 på Bassebo i Eidanger,[4] gravlagt 10.06.1852 på Eidanger kirkegård.[5]

Nils var sønn av Knud Bentsen Stamland.

 

Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr. Nils

Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Anne Giertsdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Jacob Bentsen Skielsbugten og 5. Hans Hansen Berg.

 

Konfirmert i 1783 som "Nils Knudsen Stamland 16".

 

Han giftet seg i 1790.

 

Trol. 28/5-1790 i Eid. Copul. 16/7-1790.

Uk. Nils Knuds. Barseboe og P. Gunbiør Nilsd. Flochstad.

Caut: Anders Lønnebakke og Anders Jons. Solum.

 

Niels Knudsen fikk kongebrev på gården Bassebo i 1801. Før den tid var han leilending. Skjøtet fra 1801 ble først tinglyst i 1804. 

 

Samtidig ble gården delt. Sannsynligvis kjøpte han og svogeren, Ole Pytten, gården Bassebo sammen, men kongeskjøte stod bare på Nils. Ole Pytten bodde aldri på Bassebo, han bodde på Neset. Ole leide bort nordre Bassebo til han solgte gården til svigersønn Hans Nielsen (Frostvedt) i 1836 sammen med Aasetre og Rognlien.

 

Bassebo 1801:

Nils                   Knudsen            Husbonde          34        1ste ægteskab  Gaardbruger

Gunbiør            Nilsdtr               Hans kone        27        1ste ægteskab 

Ole                   Nilsen                Deres børn          9                    

Nils                   Nilsen               Deres børn          1                    

Cathrine          Nilsdtr               Deres børn          5                    

Maren              Nilsdtr               Deres børn         3                    

Lisbeth             Henrichsdtr                                75              Ugift           Fledføring

Ole                   Jonsen               Tjenestefolk      23                                 Soldat

Sara                 Nilsdtr               Tjenestefolk     56                  

Anne                Andersdtr          Tjenestefolk     21                  

 

Jordavgiften 1802 på Bassebo

Brukere: Niels Knudsen 1 hud 6 skind

 

Da faren Bent døde på Stamland i 1811, skjøtet arvingene hovedbruket over på den nest eldste i søskenflokken som var Nils Knudsen Bassebo, for 2000 riksdaler. I skjøtet ble Niels forpliktet til å gi sin mor, Elisabeth Iversdatter, fritt opphold på gården etter en kontrakt. Senere samme år solgte han et jordstykke av Stamland til sin yngre bror Bent for 500 riksdaler. Denne delen ble kalt "Bjørnekloven" senere Bnr.3. En bygning med stue og kjøkken fulgte med. Nils overtok som nevnt gården Stamland i 1811, men han var hele tiden bosatt på gården Bassebo.

 

Anno 23.08.1811 – Knud Bentsens arvingens skiøde til Niels Knudsen paa 1 ½ hud i Stammeland for 2000 rd. (dat. 08.08.1811)

 

Anno 23.08.1811 – Niels Knudsens skiøde til Bent Knudsen paa en ejendom i Stamland, skyldsatt for 3 skind for 500 rd. (dat. 08.06.1811)

   

Niels var i 1819 med i nemda som skulle skyldsette eiendommene i herredet. I 1826 solgte han hovedbruket på Stamland til sin nest eldste sønn, Niels Nielsen, for 600 spesidaler. Skjøtet ble datert 4. oktober og tinglyst 1. november samme år.

 

Niels døde på Bassebo i 1852.

 

Se boken ”Niels Knudsen Bassebo - Hans gård og slekt”. Den omhandler gården Bassebo og Nils Knudsen sine etterkommere.

 

 

Gift 16.07.1790 i Eidanger kirke,[6] med[7] Gunbiør Nilsdatter, f. 22.11.1773 på Nøklegård i Eidanger,[8] (datter av Nils Olsen og Cathrine Jonsdatter), døpt 28.11.1773 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[10] d. 03.03.1855 på Bassebo i Eidanger,[11] gravlagt 12.03.1855 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Gunbiør:

Nils Olsen Nøchlegaard og k. Chatrine Jonsdtr. - Gunbiør

Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Margrete Larsdtr. Nøchlegaard 3. Peder Nilsen Sundsaas 4. Hans Christensen Nøchlegaard 5. Anun Olsen Lønnebacche.

 

Konfirmert i 1788 som "Gunbiør Nilsdatter Nøchlegaard 16".

 

Hun var foreldreløs og ikke fylt 17 år da hun giftet seg.

 

 

 

 

I.    Ole Nilsen, f. 1791 på Bassebo i Eidanger,[13] døpt 19.06.1791 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[15] d. 09.05.1870 på Håøya i Eidanger,[16] gravlagt 16.05.1870 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Nils Knudsen Barseboe og k. Gunbiør Nilsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Lisbeth Hendricdtr. ibid 2. Ambor Anunsdtr. Berg 3. Nils Nøchlegaard 4. Iwer Stamland 5. Hans Andersen Lønnebakke.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1805 bosatt på Bassebo som "Ole Nilsen Basseboe 15".

 

       Ole overtok den 20. oktober 1827 halve Håøya gård på Håøya. Han kjøpte den av Christien Sørensen for 400 spd. Han var da ugift, og giftet seg først to år senere med Maren Johanne Olsdatter fra Solum. Forlovere var Knud Nielsen Solum og Hans Nielsen Bassebo. (Hans kona var døpt Maren. Hun brukte også navnet Maren da hun giftet seg og ellers i livet, men på gravplaten hennes står det Maren Johanne.

Ole og Maren Johanne bodde på Håøya. Ole kjøpte senere mer eiendom på øya. Han drev mye med fiske og var en av de første garnfiskere en kjenner i fjorden. 

Ole og Maren Johanne fikk 4 barn sammen, to gutter og to jenter.

 

      

       Gift 10.09.1830 i Tanum kirke i Brunlanes,[18] med[19] Maren Johanne Olsdatter, f. 02.03.1806 på Solum i Brunlanes,[20] (datter av Ole Jacobsen og Sara Andersdatter), døpt 09.03.1806 i Berg kirke Brunlanes,[21] d. 02.06.1863 på Håøya i Eidanger,[22] gravlagt 08.06.1863 på Eidanger kirkegård.[23]

 

 

       Barn:

 

        A.    Nils Olsen, født 27.02.1832 på Håøya i Eidanger,[i] døpt 25.03.1832 i Eidanger kirke,16 død 01.12.1910 på Roheim i Solum,[ii] gravlagt 08.12.1910 på Tørmo kirkegård.17

              

               Han faddere var "Maren Oxum, Maria Solum, Nils Stammeland, Hans Jacob Oxum og Hans Basseboe".

 

               Nils kjøpte gården Vesta i 1863. Han var da ungkar. I 1870 fikk han skilt ut en del av farsgården (Håøya), og fikk skjøte på den av sine medarvinger i 1871. Dette ble da en utvidelse av gården Vesta. Han drev i yngre dager med skomaker arbeid, men ved gifte gav han opp dette. Nils giftet seg med Karen Gurine som kom fra Bjønnes, men var født på Sandøya. Hun døde i barselseng og er gravlagt på Håøyafamiliens gravsted på Eidanger kirkegård.

              

               I 1873 kjøper Nils Karis-holmen på auksjon. Han bruker eiendommen til utslått. Han ble også eier av Myren og Valbergstrand på Bjønnes. Hans svigerfar hadde hatt disse plassene tidligere. Nils bodde på Vesta i 1900 som enkemann sammen med tre ugifte barn, Hans, Sara og Nanna. Han solgte i 1908 hovedbruket på Vesta.

              

               Han bodde de siste årene av sitt liv hos sine døtre i Porsgrunn og han er gravlagt på Tørmo kirkegård.Han står notert død og gravlagt i Solum kirkebok som "Hans Olsen Haaøen gårdbruker død på Roheim".

 

              

               Gift 11.03.1870 i Eidanger kirke,[iii] med[iv] Karen Gurine Hansdatter, født 12.01.1844 på Sandøya i Eidanger,19 (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter), døpt 25.02.1844 i Brevik kirke,[v] død 25.12.1884 på Vesta på Håøya i Eidanger,19 gravlagt 01.01.1885 på Eidanger kirkegård.[vi]

 

              Karen:

              Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Bjønnes.

 

              

        B.    Ole Andreas Olsen, født 16.03.1836 på Håøya i Eidanger,[vii] døpt 04.04.1836 i Eidanger kirke,22 død 15.02.1923 på Håøya i Eidanger,[viii] gravlagt 23.02.1923 på Eidanger kirkegård.23

              

               Hans faddere var Katrine Oxum, Marie Basseboe, Nils Stameland, Hans Basseboe og Jon Basseboe.

 

               Oles kone hadde også vokst opp på Håøya. Ole og familien ble bosatt der. De bodde der på gården Håøya Bnr.7. Folketellingen i 1875 viser at Ole Andreas bodde der med konen og sønnen Oluf. Det var også en tjenestejente der som het Anne Berthea Kristiansdatter Bokvika. Hun var søster til han kone Maren Lovise. Familien bodde der fortsatt i 1900. Han solgte gården til sin nest yngste sønn Arnt Ludvik i 1910.

 

              

               Gift 14.08.1873 i Eidanger kirke,[ix] med Maren Lovise Christiansdatter, født 26.04.1849 i Bokvika på Håøya i Eidanger,[x] (datter av Christian Andersen og Marthine Henrikke Mortensdatter), døpt 21.09.1849 i Eidanger kirke,25 død 24.06.1902 på Håøya i Eidanger,19 gravlagt 29.06.1902 på Eidanger kirkegård.[xi]

 

               Maren:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Håøya.

 

              

        C.    Gunhild Sofie Olsdatter, født 27.12.1842 på Håøya i Eidanger,[xii] døpt 08.01.1843 i Brevik kirke,27 død 06.06.1939 i Eidanger,[xiii] gravlagt 10.06.1939 på Eidanger kirkegård.28

              

               Hennes faddere var Marie Nielsdatter, Anne Marie Nielsdatter Bassebu, Hans Nielsen, Hans Jacob Jacobsen, Halvor Andersen, Hans Johnsen og Ole Olsen Solum.

 

               Hun ble til daglig kalt "Soffia". De bodde på Auen Nedistua Bnr.1.

 

               Ektemannen Amund var fra Auen i Eidanger. Han overtok hovedbruket Bnr.1 på Auen etter sin far. Han var bare 17 år gammel da han overtok gården. I 1865 bodde hans to søsken, Anders og Johanne Marie på bruket. De hjalp han med gårdsdriften. De hadde også ei tjenestejente. Amund og Gunhild Sofie gifte seg året etter i 1866 og forlovere var Ole Nilsen og Nils Olsen Håøya. Han eide også Bnr.6 "Auen" og Bnr.10 "Sundet" på Auen. Han hadde kjøpt eiendommen Bnr.6 i 1879. I 1892 fikk ingeniør Erik A. Gude rett til å drive steinhoggeri på denne eiendommen langs Langangfjorden. Den årlige avgiften ble satt til 100 kroner. Kontrakten var uoppsigelig fra grunneierens side i 25 år og kunne sies opp fra leierens side med 1 års varsel. Amund døde etter en arbeidsulykke i skogen ved Svarttjern. Han fikk et tre over seg og døde av skadene. Gunhild Sofie drev gården noen år sammen med barna, etter at mannen døde. Hun solgte gården i 1904 til sønnen Jon.

 

              

               Gift 16.11.1866 i Eidanger kirke,[xiv] med Amund Johnsen, født 24.08.1831 på Auen i Eidanger,19 (sønn av John Hansen og Maren Kristine Amundsdatter), døpt 11.09.1831 i Eidanger kirke,[xv] død 08.03.1895 på Auen i Eidanger,19 gravlagt 16.03.1895 på Eidanger kirkegård.28

              

               Amund:

               Amund - Foreldre: Jon Hansen og Maren Kirstine Amundsdatter Auen, gaardmand.

 

 

              

        D.    Marthe Elise Olsdatter, født 02.11.1847 på Håøya i Eidanger,[xvi] døpt 21.11.1847 i Brevik kirke,31 død 1933.[xvii]

              

               Hennes faddere var Mari Nielsdtr. Auen, Nilia Hansdtr., Halvor Andersen, Niels Andersen og John Olsen, alle fra Eidanger.

 

               Hennes ektemann Christen var fra Solum i Brunlanes. De bodde på Tveidalen i Brunlanes og flyttet så til Krosgården i Brunlanes. De var eiere og bruker der fra 1876. I bygdeboken står det at ektemannen Christen Andersen er sønn av Anders Olsen Solum og hans andre kone Maren Jørgensdatter. I kirkeboken står det at faren var Anders Olsen Solum og moren hans hustru Gunild Christophersdatter fra Vestmunn. Det står også at han var tvilling med Anne Jørgine med foreldrene Anders Olsen Solum og moren hans hustru Gunild Christophersdatter fra Vestmunn.

              

               En finner han så konfirmert 20 oktober 1856 i Brunlanes. Han er da bosatt på Bassebo og med foreldrene er Anders Olsen og Gunild Christophersdatter. Anne Jørgine konfirmeres samme dagen med foreldrene Anders Olsen og Maren Jørgensdatter. Begge født i Solum 20 november 1841.

              

               Ut fra dette velger jeg å tro at dette var to tvillinger av foreldrene Anders Olsen og Maren Jørgensdatter på Solum.

 

              

               Gift 16.04.1873 i Eidanger kirke,24 med Christen Andersen, født 10.11.1841 på Solum i Brunlanes,[xviii] (sønn av Anders Olsen og Maren Jørgensdatter), døpt 19.12.1841 i Tanum kirke,33 død 1929 på Krosgården i Brunlanes.32

 

 

      

II.   Nils Nilsen, f. 1793 på Bassebo i Eidanger,[24] d. 1793 på Bassebo i Eidanger.[25]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1793 "Nils Barseboes kone efter dødfødt D. barn Nils introduseret".

 

 

 

III. Catrine Nilsdatter, f. 1795 på Bassebo i Eidanger,[26] døpt 25.01.1795 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[28] d. 02.07.1872 på Oksum i Eidanger,[29] gravlagt 08.07.1872 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Nils Knudsen Barseboe og k. Ambiør Nilsdtr. - Catrine

       Faddere: 1. Anne Maria Andersdtr. Ouen 2. Maren Andersdtr. Solum 3. Hans Holte 4. Nils Nøchlegaard 5. Iwer Stamland.

      

       Konfirmert som "Catrine Nielsdatter Barseboe 14".


Hennes mann, Hans Jacob, bodde på Oksum da de giftet seg og Catrine bodde på Bassebo. De bosatte seg på Oksum og var eiere og bruker av gården fra 1839. De fikk 5 barn sammen og de var alle jenter.

Det var skifte etter Hans Jacob Oxum i 1861. (De brukte Oxum med x på hans tid)

Catrine døde under et besøk hos datteren Karen på Mørjerød i 1872. Hun "falt om på marken av slag" står det i kirkeboken. 

 

      

       Gift 23.09.1825 i Eidanger kirke,[31] med Hans Jacob Jacobsen, f. 1800 på Oksum i Eidanger,[32] (sønn av Jacob Halvorsen og Helge Maria Jonsdatter), døpt 24.08.1800 i Eidanger kirke,[33] d. 11.10.1858 på Oksum i Eidanger,[34] gravlagt 18.10.1858 på Eidanger kirkegård.[35]

      

 

       Barn:

 

      

        A.    Helene Marie Hansdatter, født 23.06.1826 på Oksum i Eidanger,38 døpt 16.07.1826 i Eidanger kirke,38 død 06.03.1900 på Oksum i Eidanger,[xix] gravlagt 10.03.1900 på Eidanger kirkegård.41

              

               Helene Marie - Foreldre: Hans Jakob Jakobsen og Katrine Nilsdatter Oxom, gaardbruger

               Hennes faddere var Hans Lunde, Halv. Ørevig, Lars Heistad, Marie Ouen, og Anna Solum.

 

              

               Gift 11.11.1853 i Eidanger kirke,[xx] med Nils Andersen, født 21.03.1825 på Auen i Eidanger,[xxi] (sønn av Anders Andersen og Maren Nilsdatter), døpt 04.04.1825 i Brevik kirke,43 død 28.02.1915 på Auen i Eidanger,19 gravlagt 06.03.1915 på Eidanger kirkegård.[xxii]

              

               Nils:

               Nils giftet seg med sitt søskenbarn Helene Marie Hansdater fra Oksum. Hans foreldre nevnes lenger ned.

 

               Nils var fra 1853 eier og bruker av Oksum Bnr.1. I 1865 bodde de der sammen med ei tjenestejente. De fikk ingen barn.

              

               De testamenterte det de eide til pleiedatteren Katrine Pedersen.

 

               I 1913 solgte Nils gården til Anders Mørjerød, Jacob Oksum og Peder Rød og hun fikk pengene. (Katrine giftet seg med Johannes Tangen som senere reiste fra henne med pengene hennes.) Kjøperne drev gården en tid sammen, og gården ble siden solgt til en Riseng fra Gjerpen.

              

              

              

        B.    Gunborg Sofie Hansdatter, født 08.09.1828 på Oksum i Eidanger,38 døpt 12.10.1828 i Eidanger kirke,38 død 02.03.1900 på Oksum i Eidanger,[xxiii] gravlagt 10.03.1900 på Eidanger kirkegård.45

              

               Gundborg Sophie - Foreldre: Hans Jakob Jakobsen og Katrine Nilsdatter Oxom, gaardmand.

 

              

               Gift 19.11.1858 i Eidanger kirke,[xxiv] med Isak Andersen, født 30.03.1833 på Auen i Eidanger,[xxv] (sønn av Anders Andersen og Maren Nilsdatter), døpt 21.04.1833 i Brevik kirke,47 død 18.02.1898 på Oksum i Eidanger,[xxvi] gravlagt 26.02.1898 på Eidanger kirkegård.[xxvii]

              

               Isak:

               Isak ble gift med sitt søskenbarn Gundborg Sofie Hansdatter fra Oksum. Hans foreldre nevnes lenger ned.

 

               Isak var eier og bruker av Oksum Bnr.5 fra 1861. De bodde der til de døde. Han døde av hjerneslag.

              

 

 

        C.    Maren Kirstine Hansdatter, født 14.02.1832 på Oksum i Eidanger,16 døpt 11.03.1832 i Eidanger kirke,16 død 27.01.1917 på Lepperød i Brunlanes.[xxviii]

              

               Maren Kirstines faddere var Aleth Røra, Marie Bassebo, Søren Røra og Anders Auen.

 

               Anders var fra Håøya i Eidanger. De var bruker på gården Lepperød i Brunlanes fra 1867 til 1875 og de var eiere og bruker der fra 1875 til 1909. Hun og Anders ingen barn.

 

              

                Gift 13.12.1867 i Eidanger kirke,[xxix] med Anders Jonsen, født 27.01.1836 på Auen i Eidanger,[xxx] (sønn av John Hansen og Maren Kristine Amundsdatter), døpt 21.02.1836 i Brevik kirke,52 død 24.07.1911 på Lepperød i Brunlanes,19 gravlagt 01.08.1911 på Tanum kirkegård.[xxxi]

              

 

 

        D.    Jomine Nikoline Hansdatter, født 17.12.1835 på Oksum i Eidanger,[xxxii] døpt 14.02.1836 i Eidanger kirke,54 død 17.05.1925 på Oksum i Eidanger,[xxxiii] gravlagt 23.05.1925 på Eidanger kirkegård.55

              

               Hennes faddere var "Inger Marie Solum, Maria Basseboe, Søren Røra, Nils Stammeland og Hans Jacob Oxum".

 

               De var eiere og brukere av gården Saga i Eidanger fra 1855. På gården hadde han ei sirkelsag. Det var satt opp en demning i elven som går fra Langevann.

 

               Ole døde av tæring ifølge kirkeboken.

 

               Hun bodde på Saga i Eidanger. Hun satt med gården etter hennes mann døde frem til hun solgte den i 1909. De fikk to døtre som døde tidlig og hun ble også enke tidlig.

 

              

               Gift 26.06.1863 i Eidanger kirke,[xxxiv] med Ole Olsen, født 26.11.1833 på Saga i Eidanger,[xxxv] (sønn av Ole Hansen og Catrine Olsdatter), døpt 26.12.1833 i Eidanger kirke,57 død 27.04.1865 på Saga i Eidanger,19 gravlagt 04.05.1865 på Eidanger kirkegård.[xxxvi]

              

               Ole:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Saga.

 

 

 

        E.    Karen Elise Hansdatter, født 19.08.1838 på Oksum i Eidanger,[xxxvii] døpt 30.09.1838 i Eidanger kirke,59 død 02.07.1910 på Mørjerød i Brunlanes,[xxxviii] gravlagt 06.07.1910 på Eidanger kirkegård.60 .

              

               Hennes faddere var "Maren Auen, Maria Elisabeth Basseboe, Søren Røra, Hans Barseboe og Anders Stammeland".

 

               Karen Elise døde på Mørjerød.

 

 

               Gift 20.11.1863 i Eidanger kirke,[xxxix] med Ole Andreas Andersen, født 01.06.1838 på Auen i Eidanger,[xl] (sønn av Anders Andersen og Maren Nilsdatter), døpt 08.07.1838 i Eidanger kirke,62 død 16.03.1902 på Mørjerød i Brunlanes,19 gravlagt 22.03.1902 på Eidanger kirkegård.[xli]

              

               Ole:

               Hans faddere var "Sophie Stammeland, Birthe Maria Røra, Jon Auen, Peder Røra og Hans Basseboe".

 

               Ole Andreas giftet seg med Karen Elise som var hans søskenbarn. Hans foreldre nevnes lenger ned.

              

               De bodde på en festetomt u/Auen i Eidanger og flyttet senere til Mørjerød i Brunlanes. Sønnen Anders står det er født på Saga og sønnen Karl Martin i Kristiania. De må dermed ha bodd i Kristiania en tid. De var eier og bruker på Mørjerød fra 1869. Han fikk skjøte i 1869 for 2100 spd. og jordavgift. Han var skipper og bestyrer av is-forretning. Det stod et stort ishus på Mørjestranda. Han var også formann for en Bagger som drev sagbruk i Barkvika. De tok navnet Mørjerød. Ole Andreas døde av kreft.

 

 

 

IV. Maren Nilsdatter, f. 13.08.1797 på Bassebo i Eidanger, døpt 20.08.1797 i Eidanger kirke,[36] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[37] d. 11.03.1876 på Auen i Eidanger,[38] gravlagt 20.03.1876 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Niels Knudsen Barseboe og Gundbiør Nielsdatter - Maren

       Faddere: Inger Christensdatter Nøchlegrd., Maren Andersdatter ibid, Knud Bentsen Stammeland, Anders Jacobsen Ouen, Ole Andersen Lønnebache.

      

       Konfirmert som "Maren Nielsdatter Basseboe 15".

 

       Anders var eier og bruker på Auen (Oppistua) Bnr.2 fra 1819 da han som 18 åring gjorde krav på sin arv. Denne delen ble da utskilt fra hovedbruket. Denne delen har vært utskilt og eget bruk etter dette. Maren og Anders bosatte seg der da de giftet seg

  

 

       Gift 08.11.1821 i Eidanger kirke,[40] med Anders Andersen, f. 1801 på Auen i Eidanger (sønn av Anders Jacobsen og Berte Maria Andersdatter), døpt 09.07.1801 i Brevik kirke,[41] d. 09.04.1879 på Auen i Eidanger,[42] gravlagt 19.04.1879 på Eidanger kirkegård.[43]

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Anders Andersen, født 08.09.1822 på Auen i Eidanger,19 døpt 22.09.1822 i Eidanger kirke,38 død 17.04.1905 på Auen i Eidanger,19 gravlagt 25.04.1905 på Eidanger kirkegård.[xlii] .

              

               Anders - Foreldre: Anders Andersen Ouen og Maren Nielsdatter, gaardmand

              

               Anders var eier og bruker på gården Auen (Oppistua) i Eidanger fra 1881. Anders ble 04.10.1889 valgt som medlem av det første skolestyre. Han er nevnt som snekker. Anne Helene kom fra Sandøya. Hun døde i barselseng, samme dag som sønnen Arnt Hermann ble født.

 

               Anne Helenes søster, Thrine Bergitte Tronsdatter, kom etter dette til Auen og tok seg av barneflokken. Thrine Bergitte ble etter dette på Auen største parten av sitt liv, og døde 28. oktober 1935 som ugift.

 

              

               Gift 19.01.1877 i Eidanger kirke,[xliii] med Anne Helene Tronsdatter, født 12.03.1847 på Gonvik u/Sandøya i Eidanger,19 (datter av Tron Halvorsen og Anne Kirstine Nilsdatter), døpt 09.05.1847 i Brevik kirke,20 død 05.12.1885 på Auen i Eidanger,19 gravlagt 12.12.1885 på Eidanger kirkegård.[xliv]

              

 

 

        B.    Nils Andersen, født 21.03.1825 på Auen i Eidanger,43 døpt 04.04.1825 i Brevik kirke,43 død 28.02.1915 på Auen i Eidanger,19 gravlagt 06.03.1915 på Eidanger kirkegård.44

              

               Nils giftet seg med sitt søskenbarn Helene Marie Hansdater fra Oksum. De fikk ingen barn.

 

               Nils var fra 1853 eier og bruker av Oksum Bnr.1. I 1865 bodde de der sammen med ei tjenestejente.

              

               Nils ble i 1880 valgt inn i Herredstyre og i 1882 i Formannskapet. Fra 1900 bodde han på Oksum som enkemann. I 1901 oppstod det brann i skogen til Nils Oksum.

              

               De testamenterte det de eide til pleiedatteren Katrine Pedersen.

 

               I 1913 solgte Nils gården til Anders Mørjerød, Jacob Oksum og Peder Rød og hun fikk pengene. (Katrine giftet seg med Johannes Tangen som senere reiste fra henne med pengene hennes.) Kjøperne drev gården en tid sammen, og gården ble siden solgt til en Riseng fra Gjerpen.

       

              

               Gift 11.11.1853 i Eidanger kirke,42 med Helene Marie Hansdatter, født 23.06.1826 på Oksum i Eidanger,38 (datter av Hans Jacob Jacobsen og Catrine Nilsdatter), døpt 16.07.1826 i Eidanger kirke,38 død 06.03.1900 på Oksum i Eidanger,41 gravlagt 10.03.1900 på Eidanger kirkegård.41

              

               Helene:

               Helene Marie - Foreldre: Hans Jakob Jakobsen og Katrine Nilsdatter Oxom, gaardbruger

               Hennes faddere var Hans Lunde, Halv. Ørevig, Lars Heistad, Marie Ouen, og Anna Solum.

 

               Hun og Nils var søskenbarn. Hennes foreldre nevnes lenger opp.

              

 

 

        C.    Søren Andersen, født 21.04.1827 på Auen i Eidanger,[xlv] døpt 13.05.1827 i Brevik kirke,72 død 12.05.1827 på Auen i Eidanger,[xlvi] gravlagt 17.05.1827 på Eidanger kirkegård.73

              

               Gravlagt som "Søren Andersen, gaardmand Andres Auens barn ¼ aar".

              

               Her er noe skrevet feil av presten. Han står døpt i Brevik 13. mai 1827, og død på Auen 12. mai 1827. Han står som "Anders Auens barn 1/4 år", og han var jo ikke 1/4 år gammel.

       

       

 

        D.    Birthe Marie Andersdatter, født 05.04.1828 på Auen i Eidanger,38 døpt 04.05.1828 i Eidanger kirke,38 død 26.03.1829 på Auen i Eidanger,38 gravlagt 02.04.1829 på Eidanger kirkegård.[xlvii]

              

               Birthe Marie - Foreldre: Anders Andersen og Maren Nilsdatter Auen, gaardmand

              

               Gravlegges som " Birthe Marie, gaardmand Anders Auens barn ¾ aar".

              

 

 

        E.    Maren Serine Andersdatter, født 22.01.1830 på Auen i Eidanger,20 døpt 07.03.1830 i Brevik kirke,20 død 20.07.1869 på Auen i Eidanger,[xlviii] gravlagt 27.07.1869 på Eidanger kirkegård.75

              

               Maren var forlovet, men døde før bryllupet.

              

 

 

        F.    Isak Andersen, født 30.03.1833 på Auen i Eidanger,47 døpt 21.04.1833 i Brevik kirke,47 død 18.02.1898 på Oksum i Eidanger,48 gravlagt 26.02.1898 på Eidanger kirkegård.49

              

               Isak ble gift med sitt søskenbarn Gundborg Sofie Hansdatter fra Oksum. Isak var eier og bruker av Oksum Bnr.5 fra 1861. De bodde der til de døde. Han døde av hjerneslag.

 

              

               Gift 19.11.1858 i Eidanger kirke,46 med Gunborg Sofie Hansdatter, født 08.09.1828 på Oksum i Eidanger,38 (datter av Hans Jacob Jacobsen og Catrine Nilsdatter), døpt 12.10.1828 i Eidanger kirke,38 død 02.03.1900 på Oksum i Eidanger,45 gravlagt 10.03.1900 på Eidanger kirkegård.45

              

               Gunborg:

               Gundborg Sophie - Foreldre: Hans Jakob Jakobsen og Katrine Nilsdatter Oxom, gaardmand.

 

               Hun og Isak var søskenbarn. Hennes foreldre nevnes lenger opp.

              

 

 

        G.   Gunhild Marie Andersdatter, født 15.12.1835 på Auen i Eidanger,54 døpt 17.01.1836 i Eidanger kirke,54 død 30.10.1836 på Auen i Eidanger,[xlix] gravlagt 06.11.1836 på Eidanger kirkegård.76

              

               Hennes faddere var "Inger Marie Solum, Marie Barseboe, Jon Auen, Peder Røra og Hans Barseboe".

              

 

 

        H.    Ole Andreas Andersen, født 01.06.1838 på Auen i Eidanger,62 døpt 08.07.1838 i Eidanger kirke,62 død 16.03.1902 på Mørjerød i Brunlanes,19 gravlagt 22.03.1902 på Eidanger kirkegård.63

              

               Hans faddere var "Sophie Stammeland, Birthe Maria Røra, Jon Auen, Peder Røra og Hans Basseboe".

 

               Ole Andreas giftet seg med Karen Elise som var hans søskenbarn.

              

               De bodde på en festetomt u/Auen i Eidanger og flyttet senere til Mørjerød i Brunlanes. Sønnen Anders står det er født på Saga og sønnen Karl Martin i Kristiania. De må dermed ha bodd i Kristiania en tid. De var eier og bruker på Mørjerød fra 1869. Han fikk skjøte i 1869 for 2100 spd. og jordavgift. Han var skipper og bestyrer av is-forretning. Det stod et stort ishus på Mørjestranda. Han var også formann for en Bagger som drev sagbruk i Barkvika. De tok navnet Mørjerød. Ole Andreas døde av kreft.

 

              

               Gift 20.11.1863 i Eidanger kirke,61 med Karen Elise Hansdatter, født 19.08.1838 på Oksum i Eidanger,59 (datter av Hans Jacob Jacobsen og Catrine Nilsdatter), døpt 30.09.1838 i Eidanger kirke,59 død 02.07.1910 på Mørjerød i Brunlanes,60 gravlagt 06.07.1910 på Eidanger kirkegård.60

              

               Karen:

               Hennes faddere var "Maren Auen, Maria Elisabeth Basseboe, Søren Røra, Hans Barseboe og Anders Stammeland".

 

               Hun og Ole Andreas var søskenbarn. Hennes foreldre nevnes lenger opp.

 

               Karen Elise døde på Mørjerød.

              

 

 

        I.     Johan Andersen, født 01.12.1842 på Auen i Eidanger,19 døpt 26.12.1842 i Brevik kirke,20 død 11.04.1926 på Lindhjem i Brunlanes.19

              

               Han bodde først på Kroken i Eidanger og flyttet i 1884 til Brunlanes der han kjøpte en av Lindhjemsgårdene (Bnr.6). Han var eier og bruker der fra 1889 til 1926. Johan var skredder. Han giftet seg i 1899. Hans kone kom fra Linhjem i Tanum i Brunlanes. Hun var husholderske. De fikk ingen barn.

              

               Gift 08.01.1899 i Tanum kirke,[l] med[li] Inger Marie Pedersen, født 24.12.1863 på Røsjordet i Brunlanes,20 (datter av Peder Andersen og Elen Marie Jakobsdatter), døpt 24.01.1864 i Brunlanes,20 død 1928.[lii]

              

 

 

 

V.   Nils Nilsen, f. 19.01.1800 på Bassebo i Eidanger,[44] døpt 26.01.1800 i Eidanger kirke,[45] d. 30.06.1891 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[46] gravlagt 06.07.1891 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Niels Knudsen Barseboe og Gundbjør Nielsdatter - Niels

       Faddere: Margrete Stenersdtr. Grinnen, Berthe Knudsdtr. Stameland, Iver Knudsen ibid, Ole Jonsen Barseboe, Abraham Nielsen Nøchlegaard.

 

      Nils giftet seg med Anne Sophie, som kom fra Solum i Brunlanes. Forloverne var Knud Nielsen Solum og Anders Andersen Auen.

Niels Knudsen Bassebo hadde overtatt gården Stamland i 1811 etter sin far Knut Bentsen for 2000 rdl. Han løste da ut sine medarvinger. Sønnen Nils Nielsen overtok så hovedbruket, Bnr.1, på Stamland etter sin far i 1826 for 600 spdl. Skjøte ble datert 4. oktober og tinglyst 1. november samme år. Ifølge bibelen til Nils flyttet han og Anne Sophie til Stamland 26. oktober 1827.

Under folketellingen i 1865 bodde Nils på Stamland sammen med sin kone, Anne Sophie, og to ugifte døtre, Karen Margrethe og Maren. Nils drev bruket på Stamland fram til 1885. Han solgte det da videre til sin yngste sønn Nikolai for 5000 kr. Nils døde på Stamland i 1891 som enkemann og kårmann. 

 

      

       Gift 12.10.1827 i Tanum kirke i Brunlanes,[48] med Anne Sophie Andersdatter, f. 15.10.1804 på Melau i Brunlanes,[49] (datter av Anders Andersen og Margrethe Jahnsdatter), døpt 26.10.1804 i Tanum i Brunlanes,[50] d. 13.05.1882 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[51] gravlagt 20.05.1882 på Eidanger kirkegård.[52]

 

      

 

       Barn:

 

        A.    Anders Nielsen, født 26.04.1828 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,38 døpt 08.06.1828 i Eidanger kirke,38 død 13.04.1901 på Kalstadkilen på Skåtøy,[liii] gravlagt 19.04.1901 på Skåtøy kirkegård.86

              

               Anders - Foreldre: Nils Nilsen og Anne Sophie Andersdatter Stammeland, gaardmand

              

               De var bosatt på Stamland, senere i Brevik, på Stathelle i Brevik, i Kragerø og på Skåtøy. De bodde begge i Brevik da de gifter seg i 1851. Anders er nevnt som tømmermester og «stemper». Han var også farver i Kragerø ifølge Olaf Mørjerøds arkiv. De bodde i 1865 på Gnr.94 i Kragerø. Anders står som "Resturatør" og han bodde der med kona, ei husjomfru, Lava Mathea Pedersdatter, 32 år gammel fra Eidanger og ei tjenestejente fra Sannidal. Det er ikke noen barn i familien. Det kan se ut som de ikke fikk noen barn. Hans kone levde i 1900 da hun bodde sammen med sin ektemann på Kalstad Nordre på Skåtøy i Kragerø. Hun står da nevnt som Petrea Andrea. Han står da som sadelmaker.

              

               Han døde i Kragerø 1.3 april 1901, 73 år gammel ifølge Nils Nilsen Stamland sin bibel. Dette bekreftes av kirkeboken. Han gravlegges i Skåtøy kirke som "sadelmager Anders Nilsen, gift" født på Stamland i Eidanger og bosatt på Kalstadkilen.

              

               De gravlegges ei Andrea Pedersdatter, på Skåtøy i 1905. Hun står som enke bosatt på Helle, født 1828 i Skien. Kan det være enken etter Anders?

 

              

               Gift 07.06.1851 i Eidanger kirke,[liv] med[lv] Peterine Andrea Pedersdatter, født 08.09.1829 på Røra i Eidanger,38 (datter av Peder Pedersen og Marthe Sisilia Andersdatter), døpt 20.09.1829 i Eidanger kirke.38

              

                Peterine:

                Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Røra.

 

 

 

        B.    Gunnild Marie Nilsdatter, født 07.05.1831 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,38 døpt 05.06.1831 i Eidanger kirke,38 død 26.04.1919 på Lerstang i Eidanger.19

              

               Gunild Maria - Foreldre: Nils Nilsen og Sophie Andersdatter Stammeland, gaardmand

              

               De var bosatt på Lerstang Bnr.1.

              

               Ola var en av bygdas sentrale skikkelser fra midten av 1800 tallet og frem til sin død i 1899. Han var gårdbruker, skogbruker, forretningsmann og politiker. Han var medeier i is-forretning på Nautster og medlem av herredstyre og formannskap i flere perioder. Han var aktiv som kristen i lekmannsvirksomheten. Meldte seg på grunn av uoverstemmelser med prest og kirke ut av statskirken i 1885. Finner han blant døde dissentere. Han er tilknyttet Brunlanes frimenighet ifølge kirkeboken.

              

               Gunnhild Marie giftet seg med Ole bare 16 år gammel. Finner henne ikke gravlagt i Eidanger i klokkerboken for Eidanger. Det kan være hun står blant gravlagt "dissentere" i ministerialboken ettersom de var i en frimenighet?

 

              

               Gift 26.10.1847 i Eidanger kirke,[lvi] med[lvii] Ole Christiansen, født 22.02.1823 på Lerstang i Eidanger,38 (sønn av Christian Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 23.03.1823 i Eidanger kirke,38 død 28.11.1899 på Lerstang i Eidanger,19 gravlagt 16.12.1899 på Eidanger kirkegård.[lviii]

              

               Ole:

               Ole - Foreldre: Kristian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Lerstang.

 

 

              

        C.    Karen Magrethe Nilsdatter, født 22.06.1836 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[lix] døpt 31.07.1836 i Eidanger kirke,[lx] død 12.01.1921 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[lxi] gravlagt 19.01.1921 på Eidanger kirkegård.94

              

               Karen Magrethes faddere var "Inger Marie Solum, Aase Skjelbukten, Hans Jacob Oxum, Jon Barseboe og Peder Røra".

              

               Hun kalles også "Greta"

        

               Nils bodde først på Rydningen under Berg (senere Bnr.3). Han kjøpte så Stamland Bnr.2 av Anders Nilsen i 1858 for 1050 spesidaler. Etter at de giftet seg i 1870, flyttet han til Stamland. (Hans far døde i 1869 og hans mor to år senere.)

 

               Nils fikk i 1873 skjøte på eiendommen "Rydningen" av sine medarvinger for 150 spesidaler. De to eiendommene ble drevet som et bruk. Da Nils flyttet til Stamland stod "Rydningen" ubebodd i en periode. Han solgte eiendommen "Rydningen" i 1903 til Amund Bjørnsen for 2500 kr. Skjøtet ble datert 22. august.

              

               Karen Margrethe og Nils bodde resten av sitt liv på Stamland og drev gården der. De fikk en sønn

 

              

               Gift 30.09.1870 i Eidanger kirke,[lxii] med[lxiii] Nils Abrahamsen, født 13.11.1826 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[lxiv] (sønn av Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter), døpt 26.11.1826 i Eidanger kirke,97 død 19.02.1917 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[lxv] gravlagt 27.02.1917 på Eidanger kirkegård.98

              

               Nils:

               Nils - Foreldre: Abraham Nilsen og Ingeborg Andersdatter Rødningen, husmand.

 

               Hans foreldre nevnes under hans morfar på Berg.

 

 

              

        D.    Nikolai Nilsen, født 09.07.1841 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[lxvi] døpt 05.09.1841 i Eidanger kirke,99 død 10.02.1901 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[lxvii] gravlagt 16.02.1901 på Eidanger kirkegård.100

              

               Hans faddere var "Catrine Oxum, Caren Marie Nordal, Hans Barseboe, Jon Saga og Peder Berg".

              

               Det står i bibelen til hans far Nils at Nikolai ble født 28. juli 1841? Når han gifter seg for annen gang i Hedrum i 1884 står det også 9. juli 1841, så dette er vel da trolig rett.

              

               Han hadde i mange år sitt virke utenfor Eidanger. Han flyttet i ung alder til Stathelle hvor han opprettet og drev skysstasjon. Han bodde der når han giftet seg i 1869. Hans første kone, Marthe Mathilde Evensdatter, var fra Bamble. Marthe skal være begravet i Bamble. Olaf Mørjerød skriver i sitt arkiv at han har skrevet til presten i Bamble og at han har undersøkt kirkebøkene fra 1878 til 1888 uten å finne henne. Det står også i kirkeboken i Hedrum i 1884 angående Nikolai's 2. giftemål at de framla presteattester fra Eidanger og Bamble datert 18. februar 1869 og 19. september 1883. Det kan jo være da at hun døde i 1883 og at denne presteattesten sier noe mer om dette? Det viser seg at hun ble gravlagt på Stathelle i 1881.

              

               Nikolai var også ordfører i Stathelle. Denne skysstasjonen hadde han til han overtok farsgården på Stamland i 1885. Han bosatte seg så på Stamland Bnr.1.

 

               Nicolai giftet seg på nytt da hans første kone Marthe Mathilde døde. Han giftet seg da med sitt søskenbarn Kare Elise Hansdatter. Han og Karen Elise hadde ingen barn.

              

               Det står i bibelen til Nils Nilsen Stamland at Nikolai døde etter et langt og smertefullt sykelie.

              

 

               (1) Gift 16.04.1869 i Bamble kirke,[lxviii] med88 Marthe Mathilde Evensdatter, født 17.03.1846 på Vinje i Bamble,19 (datter av Even Olsen og Åvet Isaksdatter), døpt 12.04.1846 i Bamble kirke,[lxix] død 05.05.1881 på Stathelle i Bamble, gravlagt 13.05.1881 i Bamble.[lxx]

              

               Marthe:

               Ved skiftet etter foreldrene (Even Olsen Vinje og Aatvedt Jacobsdatter) 29/9-1884, var Marthe Mathilde død og etterlot seg to barn:

               Sønnen Niels Nicolaisen 12 1/2 år

               Datter Aagot Marie 8 1/2 år

       

               Disse opplysningene er hentet fra originaldokumentet for "Registreringsforretningen på gården Winje i Bamble" Datert 29/9-1884

              

               Gravlagt på Stathelle som "gift kone Marthe Mathilde Evensdatter". Hun døde av tæring.

              

              

               (2) Gift 11.07.1884 i Hedrum kirke,[lxxi] med88 Karen Elise Hansdatter, født 12.12.1838 på Nordre Bassebo i Eidanger,[lxxii] (datter av Hans Nilsen og Pernille Marie Olsdatter), døpt 06.01.1839 i Eidanger kirke,105 død 02.12.1921 på Solheim i Eidanger,[lxxiii] gravlagt 09.12.1921 på Eidanger kirkegård.106

              

               Karen:

               Hennes faddere var "Maren Ouen, Marie Barseboe, Ole Håøen, Nils Stammeland og Jon Saga".

 

               Hun og mannen Nikolai var søskenbarn. Hennes foreldre nevnes lenger ned her.

              

 

 

        E.    Maren Anine Nilsdatter, født 11.07.1846 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,80 døpt 16.08.1846 i Eidanger kirke,[lxxiv] død 30.09.1882 på Gjømle i Bamble,[lxxv] gravlagt 06.10.1882 på Bamble kirkegård.108

              

               Hennes faddere var "Karen Marie Bassebo, Gundborg Sophie Oxum, Anders Andersen og Anders Knudsen fra Solum, Ole Isaksen Ramberg, Ole Christiansen Leerstang og Rasmus Berg". (Det står at hun døpes Maren Anne.)

 

               Maren Anine og Henrik var bosatt på Gjømle i Bamble. Hun døde av tæring.

 

               Hennes ektemann Henrik var gårdsmannsønn fra Bamble. Han fikk skjøte gården Gjømle 10.april 1888 av sin far for 9600 kr.

 

               Henrik gifter seg 2. gang i 1884 med Berthea Andrea Thorsdatter fra Gjømlemyrene, etter at han mistet sin første kone i 1882. Han fikk to barn med henne, Anne Dorthea i 1885 og Tor i 1887. Berthea Andrea døde i 1889 på Gjømle.

              

               Henrik bodde på Gjømle som enkemann i 1900 sammen med sin sønn Claus og datteren fra han andre ekteskap, Dorthea. Det bodde også en tjenestegutt der. Datteren Dorthea var under tellingen midlertidig bosatt i Tjølling.

              

               Henrik giftet seg så for 3. gang på sine eldre dager i Eidanger i 1912, 65 år gammel. Hans siste kone, Inger Marie Knutsen er gravlagt på Langesund kirkegård etter at hun døde 11. mars 1949. Inger Marie var enke etter skipsreder Elias Knudsen og bosatt på Tangen da hun giftet seg med Henrik.

              

               Henrik skal visst være død i Langesund, men jeg finner ikke noen registreringer på dette. Han er heller ikke registrert på Langesund kirkegård ved sin siste kone Inger Marie som er gravlagt der.

 

              

               Gift 07.03.1873 i Eidanger kirke,[lxxvi] med[lxxvii] Henrik Clausen Gjømle, født 15.03.1847 på Gjømle i Bamble,[lxxviii] (sønn av Claus Henriksen og Anne Helene Madsdatter), døpt 28.03.1847 i Bamble kirke.111

 

 

 

 

VI. Knud Nilsen, f. 31.07.1802 på Bassebo i Eidanger,[53] døpt 08.08.1802 i Eidanger kirke,[54] d. 11.03.1879 på Solum i Brunlanes,[55] gravlagt 19.03.1879 på Tanum kirkegård.[56]

      

       Nils Knudsen Basseboe og Gunbiør Nilsdatter - Knud

       Faddere: Marie Tolfsdtr. Putten fra Næsset, Marie Nilsdtr. Nøchlegaard, Knud Bentsen Stammeland, Iver Knudsen ibid, Abraham Nilsen Nøchlegaard.

      

       Inger Marie var bosatt på Solum i Brunlanes da de giftet seg. Hun var søster til Anne Sophie som var gift med Knud sin bror Nils.

      

       Knud overtok en del av sin svigermors part av gården Solum i Brunlanes i 1826. Knud og Inger Marie var brukere der fra 1826 til 1879. (Knud hadde fått bygselbrev av Gether i 1826 på 1/4 del av Solum.) Han var stasjonsholder på skysstasjonen på Solum.

      

       De eide også Bnr.1 og 2 på Steinsholt Nedre ved Tanum og en part i Eikedalen i Brunlanes. Han og svogeren Anders Andersen Solum fikk i 1842 skjøte på Steinsholt for 1500 spd.

 

      

       Gift 14.10.1825 i Tanum kirke i Brunlanes,[57] med[58] Inger Marie Andersdatter, f. 1802 på Melau i Brunlanes,[59] (datter av Anders Andersen og Margrethe Jahnsdatter), døpt 15.02.1802 i Tanum kirke i Brunlanes,[60] d. 14.05.1871 på Solum i Brunlanes,[61] gravlagt 22.05.1871 på Tanum kirkegård.[62]

 

 

       Barn:

 

        A.    Anders Knudsen, født 12.07.1829 på Solum i Brunlanes,19 døpt 23.08.1829 i Tanum kirke,[lxxix] død 07.06.1922 på Solum i Brunlanes,19 gravlagt 13.06.1922 på Tanum kirkegård.[lxxx] .

              

               Marte Marie bodde på Jordet i Brunlanes da ekteskapet ble inngått. De bodde på Steinsholt Nedre Bnr.1 fra 1867 til 1887. (Han overtok faren part på gården Steinsholt i 1867 for 800 spd.)

 

               De var eiere og bruker på Solum Bnr.3 "Lia" fra 1887 til 1909.

 

              

               Gift 02.01.1857 i Brunlanes,[lxxxi] med[lxxxii] Marte Marie Jensdatter, født 05.08.1831 på Jordet i Brunlanes,19 (datter av Jens Hansen og Margrete Hansdatter), døpt 16.10.1831 i Tanum kirke,[lxxxiii] død 02.12.1898 på Solum i Brunlanes,19 gravlagt 10.12.1898 på Tanum kirkegård.[lxxxiv]

              

 

 

        B.    Gunhild Marie Knudsdatter, født 19.04.1835 på Solum i Brunlanes,19 døpt 07.06.1835 i Tanum kirke,[lxxxv] død 27.01.1895 i Halle i Brunlanes,[lxxxvi] gravlagt 02.02.1895 på Hedrum kirkegård.[lxxxvii] .

              

               Hun giftet seg 1. gang med Lars Larsen. Han bodde på Månejordet i Hedrum. De var eiere og brukere der fra 1860. Han kjøpte eiendommen av faren for 3000 spd. Hans foreldre hadde flyttet til Månejordet i Hedrum i 1839. Det ser ut til å stå i kirkeboken at de flyttet dit fra Gjerpen sogn? Hans far var gårdbruker og børsemaker.

              

               Som enke var Gunhild Marie eier og bruker av Månejordet Bnr.1 fra 1863, før hun giftet seg på nytt med sin første manns bror, Hans Andreas. Han står som styrmann da han giftet seg. De var sammen eiere og brukere på Månejordet i Hedrum fra 1867 til 1885. Han døde av hjerneslag i 1885, bare 43 år gammel.

 

               Da han døde forpaktet hun bort jorden, og var eier til 1896, da sønnen Lars fra andre ekteskap overtok. Finner dødsfallet hennes registrert i Tanum kirkebok, men det står der at hun er gravlagt i Hedrum. Finner dette registrert i kirkeboken i Hedrum. Hun døde av kreft ifølge kirkeboken.

              

 

               (1) Gift 06.01.1860 i Brunlanes,[lxxxviii] med Lars Larsen, født 16.12.1832 i Skien,[lxxxix] (sønn av Halvor Larsen og Maren Andersdatter), døpt 20.12.1831 i hjemmet,128 død 05.04.1863 i Månejordet i Hedrum,19 gravlagt 13.04.1863 i Hedrum.[xc]

              

 

               (2) Gift 18.01.1867 i Hedrum,[xci] med Hans Andreas Larsen, født 09.06.1842 i Månejordet i Hedrum,[xcii] (sønn av Halvor Larsen og Maren Andersdatter), døpt 24.07.1842 i Hedrum kirke,131 død 01.07.1885 i Månejordet i Hedrum,19 gravlagt 06.07.1885 på Hedrum kirkegård.[xciii]

              

 

 

        C.    Nicoline Margrethe Knudsdatter, født 03.10.1841 på Solum i Brunlanes,19 døpt 07.11.1841 i Tanum kirke,[xciv] død 22.05.1922 på Halle Østre i Brunlanes,19 gravlagt 27.05.1922 på Tanum kirkegård.119

              

               De bodde på Halle Østre Bnr.4. De var eiere og brukere der fra 1866 til 1904. Hans overtok gården da faren, Johan, flyttet til Solberg som han hadde kjøpt. De eide Bnr.2 på Eikdalen fra 1879 til 1907.

 

              

               Gift 14.12.1866 i Tanum kirke,[xcv] med115 Hans Johansen, født 07.04.1832 på Halle Østre i Brunlanes,19 (sønn av Johan Larsen og Anna Marie Hansdatter), døpt 31.05.1832 i Tanum kirke,[xcvi] død 23.11.1917 på Halle Østre i Brunlanes.[xcvii]

              

 

 

 

 

VII. Hans Nilsen, f. 14.03.1805 på Søndre Bassebo i Eidanger,[63] døpt 24.03.1805 i Eidanger kirke,[64] d. 20.01.1884 på Frostvedt i Hedrum,[65] gravlagt 26.01.1884 på Hedrum kirkegård.[66]

      

       Nils Knudsen Barseboe og Gunbiør Nilsdatter - Hans

       Faddere: Ellen Ouensdtr. Stammeland, Gunbiør Hansdtr. Lønnebakke, Søren Andersen Nordahl, Ole Nilsen Putten af Næsset, Ole Hansen Basseboe, Abraham Nilsen Nøchlegaard

      

       Han bodde på Bassebo da han giftet seg i Tanum kirke i 1830 med Pernille Marie. Hun kom fra Pytten i Brunlanes, og var hans kusine. Hun bodde på Pytten da de giftet seg. Forloverne var Knud Nielsen Solum og Niels Olsen Amundrød.

      

       De må ha bodd på Pytten hos familien til Pernille Marie etter at de giftet seg. Deres første barn, Nilia Marie, ble født der. Hans kjøpte Nordre Bassebo av sin svigerfar Ole Pytten ifølge skjøte av 6. juli 1836 for 800 spd. Ole var da en syk mann. Hans kjøpte i 1851 en part av Tveidalen for 200 spd, og solgte noen år senere Nordre Bassebo til sin bror John. Hans var eier av Tveidalen Bnr.1 i Brunlanes fra 1851 til 1871, men de bodde trolig aldri der.

      

       Hans ble i 1842 medlem av Eidanger herredstyre. Han var der flere perioder fram til 1859.

      

       De bodde senere på Frostvedt i Hedrum. (Ifølge bygdeboken for Brunlanes flyttet de dit i 1858. Ifølge kirkeboken i Eidanger flyttet de i 1861 til Hedrum.)

      

       Utflyttingsliste i Eidanger kirkebok i 1861:

       Utflyttet fra Eidanger sogn til Hedrum, gårdmann Hans Nielsen Bassebo og hustru Pernille Marie Olsdatter med barn:

       - Marthe Oline,

       - Ole, gift med Sara Gulliksdatter Hummerbakken,

       - Grethe Johanne

      

       De var trolig eiere og brukere på Frostvedt fra 1861 til 1880. Hans og Pernille Marie fikk fire døtre og to sønner.

 

      

       Gift 15.01.1830 i Tanum kirke i Brunlanes,[67] med[68] Pernille Marie Olsdatter, f. 07.01.1802 på Pytten i Brunlanes,[69] (datter av Ole Nilsen og Marie Tolvsdatter), døpt 30.01.1802 i Brunlanes,[70] d. 10.08.1887 på Frostvedt i Hedrum,[71] gravlagt 16.08.1887 på Hedrum kirkegård.[72]

 

 

       Barn:

 

A.              Nilia Marie Hansdatter, født 02.04.1830 på Pytten i Brunlanes,19 døpt 24.04.1830 i Tanum kirke,[xcviii] død 24.06.1895 på Tvedalen i Brunlanes,19 gravlagt 29.06.1895 på Tanum kirkegård.125

 

              

               Gift 22.07.1853 i Eidanger kirke,[xcix] med139 John Olsen, født 29.09.1825 på Solum i Brunlanes,19 (sønn av Ole Jacobsen og Sara Andersdatter), døpt 23.10.1825 i Tanum kirke,[c] død 20.12.1899 på Tveidalen i Brunlanes,19 gravlagt 29.12.1899 på Tanum kirkegård.[ci]

              

               John:

               De bodde på Tveidalen Bnr.1. Han forpaktet der fra 1859 til 1871 og var så eier og bruker der fra 1871 til han døde som enkemann i 1899. Han fikk skjøte i 1871 fra sin svigerfar. De bodde som nygifte på Nordre Bassebo hos Nilias foreldre. De to første barna er født der.

 

 

              

        B.    Marthe Oline Hansdatter, født 12.02.1833 på Nordre Bassebo i Eidanger,[cii] døpt 10.03.1833 i Eidanger kirke,146 død 05.08.1896 på Fredbo i Nauser i Hedrum,19 gravlagt 10.08.1896 i Hedrum.[ciii]

              

               Hennes faddere var "Anne Sophie Stammeland, Sara Rødsetere (presten kan ha skrevet feil, og at det skal ha vært Berthe?), Ole Saga, Anders Ouen og Ole Haaøen".

 

               Hun døde ugift i Hedrum. Bosatt på Fredbo i Nautser ser det ut til å stå i kirkeboken.

              

 

 

        C.    Ole Hansen, født 20.05.1835 på Nordre Bassebo i Eidanger,[civ] døpt 14.06.1835 i Eidanger kirke,148 død 1928 på Hummerbakken i Brunlanes.[cv]

              

               Hans faddere var " Maren Ouen, Maria Elisabeth Barseboe, Knud Solum, Niels Stammeland og Johan Pøtten".

 

               Sara var fra Hummerbakken i Brunlanes og var sin mann, Oles søskenbarn. Hun var tvilling til Olea Gulliksdatter på Anvik Øvre. De var bosatt på Hummerbakken i Brunlanes. De var eiere og brukere på Hummerbakken u/Hvale Store (Bnr.1) fra 1863.

 

              

               Gift 17.01.1862 i Brunlanes,[cvi] med139 Sara Gulliksdatter, født 31.07.1836 på Hummerbakken i Brunlanes,19 (datter av Gullik Larsen og Maren Tonette Olsdatter), døpt 21.08.1836 i Berg kirke,[cvii] død 23.11.1926 på Hummerbakken i Brunlanes,19 gravlagt 30.11.1926 på Berg kirkegård.[cviii]

              

 

 

        D.    Karen Elise Hansdatter, født 12.12.1838 på Nordre Bassebo i Eidanger,105 døpt 06.01.1839 i Eidanger kirke,105 død 02.12.1921 på Solheim i Eidanger,106 gravlagt 09.12.1921 på Eidanger kirkegård.106

              

               Hennes faddere var "Maren Ouen, Marie Barseboe, Ole Håøen, Nils Stammeland og Jon Saga".

 

               Hun og mannen Nikolai var søskenbarn.

 

              

               Gift 11.07.1884 i Hedrum kirke,104 med88 Nikolai Nilsen, født 09.07.1841 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,99 (sønn av Nils Nilsen og Anne Sophie Andersdatter), døpt 05.09.1841 i Eidanger kirke,99 død 10.02.1901 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,100 gravlagt 16.02.1901 på Eidanger kirkegård.100

              

               Nikolai:

               Hans faddere var "Catrine Oxum, Caren Marie Nordal, Hans Barseboe, Jon Saga og Peder Berg".

 

               Hans foreldre nevnes lengere opp her. Han og hans kone var jo søskenbarn.

              

               Det står i bibelen til hans far Nils at Nikolai ble født 28. juli 1841? Når han gifter seg for annen gang i Hedrum i 1884 står det også 9. juli 1841, så dette er vel da trolig rett.

              

               Han hadde i mange år sitt virke utenfor Eidanger. Han flyttet i ung alder til Stathelle hvor han opprettet og drev skysstasjon. Han bodde der når han giftet seg i 1869.

 

               Hans første kone, Marthe Mathilde Evensdatter, var fra Bamble. Marte skal være begravet i Bamble. Olaf Mørjerød skriver i sitt arkiv at han har skrevet til presten i Bamble og at han har undersøkt kirkebøkene fra 1878 til 1888 uten å finne henne. Det står også i kirkeboken i Hedrum i 1884 angående Nikolai's 2. giftemål at de framla presteattester fra Eidanger og Bamble datert 18. februar 1869 og 19. september 1883. Det kan jo være da at hun døde i 1883 og at denne presteattesten sier noe mer om dette? Det viser seg at hun ble gravlagt på Stathelle i 1881.

              

               Nikolai var også ordfører i Stathelle. Denne skysstasjonen hadde han til han overtok farsgården på Stamland i 1885. Han bosatte seg så på Stamland Bnr.1.

 

               Nicolai giftet seg på nytt da hans første kone Marthe Mathilde døde. Han giftet seg da med sitt søskenbarn Kare Elise Hansdatter. Han og Karen Elise hadde ingen barn.

              

 

 

              

        E.    Nikolai Johan Hansen, født 10.12.1842 på Nordre Bassebo i Eidanger,[cix] døpt 01.01.1843 i Eidanger kirke,153 død 29.06.1844 på Bassebo i Eidanger,19 gravlagt 05.07.1844 på Eidanger kirkegård.3

              

               Hans faddere var "Sophie Stammeland, Oline Saga, Anders Ouen, Jon Saga og Jon Barseboe".

              

 

 

        F.    Grete Johanne Hansdatter, født 24.03.1847 på Nordre Bassebo i Eidanger,[cx] døpt 24.05.1847 i Eidanger kirke,154 død 15.01.1913 på Nauset i Hedrum,19 gravlagt 21.02.1913 på Hedrum kirkegård.[cxi]

              

               Hennes faddere var " Maren Nilsdatter Augen, Anne Olea Olsdatter Saga, John Pedersen Saga, Knud Nilsen Solum, John Nilsen Basseboe og Niels Andersen Augen ".

 

               Hun døde ugift.

 

 

      

 

VIII. Marie Elisabeth Nilsdatter, f. 15.11.1807 på Bassebo i Eidanger,[73] døpt 22.11.1807 i Eidanger kirke,[74] d. 14.05.1891 på Sky i Brunlanes,[75] gravlagt 22.05.1891 på Tanum kirkegård.[76]

      

       Nils Knudsen Basseboe og Gundbiør Nilsdtr. - Maria Elisabeth

       Faddere: Margrethe Andersdtr. Halevarp, Cathrine Nilsdtr. Nøchlegaard, Christen Olsen Grinna, Ole Nilsen Putten af Næset, Abraham Nilsen Nøchlegaard.

      

       Hans var fra Auen i Eidanger. Hans kjøpte Løvikene u/Håøya i Eidanger av sin far i 1828. Løvikene ligger ved Langevann. På den andre siden av vannet ligger Bassebo. Løvikene ble i 1828 skilt ut ifra Auen. Hans solgte Løvikene videre i 1847 og kjøpte gården Sky nær Larvik og flyttet dit. De var brukere på Sky fra 1843 ifølge bygdeboken for Brunlanes. Hans døde av tæring ifølge kirkeboken.

      

       Hun var eier og bruker på Sky i Brunlanes fra hennes mann døde i 1873 og til 1886.

 

            

       Gift 07.04.1843 i Eidanger kirke,[77] med Hans Johnsen, f. 1808 på Auen i Eidanger,[78] (sønn av Jon Hansen og Berte Maria Andersdatter), døpt 17.01.1808 i Brevik kirke,[79] d. 07.01.1873 på Sky i Brunlanes,[80] gravlagt 15.01.1873 på Tanum kirkegård.[81]

      

       Hans:

       John Hansen Ouen og Berthe Marie Andersdatter - Hans                      

       Faddere: Ole Lundets kone Anne Andersd, Gunjor Hansd. Ouen, Gunner Jacobsen Biønnes, og Ole Johnsen Ouen.

 

 

       Barn:

 

        A.    Berthe Marie Hansdatter, født 18.02.1844 på Sky i Brunlanes,19 døpt 24.03.1844 i Tanum kirke,[cxii] død 1929 på Åres i Brunlanes.[cxiii]

              

               Simen var fra Åres i Brunlanes. Når han døpes står det at han var født 28. juli 1837. I "Olaf Mørjerøds arkiv" står det 22. juli 1837 og når han dør står det 22. juli 1837, så jeg regner dette siste som det rette. Han ble eier og bruker på Åres fra 1864 til 1907 etter sin far (Skifteskjøte 1864).

              

               Sammen med broren Ole, som fikk Bnr. 3 på Åres, skulle han gi moren føderåd og bygge føderådstue på et værelse og kjøkken. Hun skulle blant annet ha 3 pund lys og 2 par snørestøvler i året.

              

               Hun skjøtet gården på Åres i Brunlanes til sin sønn Hans Kristian i 1911, og gikk i føderåd hos han.

 

              

               Gift 13.01.1865 i Brunlanes,[cxiv] med19 Simen Fredriksen Ares, født 22.07.1837 på Åres i Brunlanes,19 (sønn av Fredrik Hansen og Anne Marie Simensdatter), døpt 03.09.1837 i Berg kirke,[cxv] død 28.01.1907 på Åres i Brunlanes.[cxvi]

              

 

 

        B.    Johan Nicolai Hansen, født 17.04.1846 på Sky i Brunlanes,19 døpt 31.05.1846 i Tanum kirke,[cxvii] død 10.04.1921 på Fagerholt u/Sky i Brunlanes,19 gravlagt 16.04.1921 på Tanum kirkegård.[cxviii]

              

               Han var eier og bruker på Fagerholt Bnr.5 u/Sky i Brunlanes fra 1889 til 1916.

 

              

               (1) Gift 28.01.1870 i Tanum kirke,[cxix] med19 Barbro Larsdatter, født 18.02.1847 på Ødegården u/Bjørnø i Brunlanes,19 (datter av Lars Sørensen og Anne Severine Hansdatter), døpt 28.03.1847 i Brunlanes,[cxx] død 30.04.1888 på Fagerholt u/Sky i Brunlanes,19 gravlagt 05.05.1888 på Tanum kirkegård.[cxxi]

              

               Barbro:

               Hun var fra Vassbotten i Brunlanes.

 

              

               (2) Gift 30.08.1892 i Tanum kirke,[cxxii] med Regine Marie Hansdatter, født 20.02.1849 på Kjøndal i Tjølling,19 (datter av Hans Andersen og Helene Olsdatter), døpt 01.04.1849 i Tjølling kirke,[cxxiii] død 14.09.1912 på Fagerholt u/Sky i Brunlanes,19 gravlagt 19.09.1912 på Tanum kirkegård.[cxxiv]

              

               Regine:

               Hun kom fra Kjøndal i Tjølling. Hun hadde vært gift før og var enke etter Hans Hansen på Halle Vestre.

              

 

 

B.           Gunbjør Sofie Hansdatter, født 21.03.1851 på Sky i Brunlanes,[cxxv] døpt 29.06.1851 i Brunlanes,175 død 08.12.1920 på Sky i Brunlanes,[cxxvi] gravlagt 14.12.1920 på Tanum kirkegård.176

 

              

               Gift 22.11.1868 i Tanum kirke,[cxxvii] med159 Martin Olsen, født 29.01.1843 på Eidsløkken u/Nes i Brunlanes,19 (sønn av Ole Jonassen og Anne Pernille Johnsdatter), døpt 12.02.1843 i Brunlanes,[cxxviii] død 05.02.1929 på Sky i Brunlanes.[cxxix]

              

               Martin:

               Martin kom fra Eidløkken u/Nes i Brunlanes. Han var eier og bruker på Sky Bnr.2 fra 1886 til 1922. Martin bodde på kår hos sønnen Hans og hans kone Martha på Sky til han døde der 86 år gammel. Noen av barna skrev seg Schye og andre Sky.

              

 

      

IX. Anne Serine Nilsdatter, f. 03.10.1810 på Bassebo i Eidanger,[82] døpt 14.10.1810 i Eidanger kirke.[83]

      

       Niels Knudsen Barseboe og Gundbiør Nielsdatter - Anne Sarina

       Faddere: Oline Landgangen, Chatrine Barseboe, Niels Nøglegaard, Hans Nøglegaard, Niels Mørjerød.

      

       Hun døde trolig som liten. Innførsel i kirkeboken mangler på dette.

 

 

 

X.   John Nilsen, f. 18.10.1812 på Bassebo i Eidanger,[84] døpt 08.11.1812 i Eidanger kirke,[85] d. 09.01.1900 på Bassebo i Eidanger,[86] gravlagt 16.01.1900 på Eidanger kirkegård.[87]

      

       Når det gjelder John sin fødsel så stod det. 18. oktober på korset som stod ved hans gravsted, i hans vaksineattest, i gamle bibler og så langt vi ser alle andre plasser enn i kirkeboken. Der det står 26. oktober. Det tyder dermed på at presten har skrevet feil.

 

       I kirkeboken ser det ut til å stå at Karen Marie er født 19. desember 1821. I farens huspostill stod det følgende "1821 den 13. des. kl. 10 slett kom hun til denne syndige verden", i bibelen til mannen John og på hennes gravplass står det 13. desember 1821, så det er nok det rette. Det virker jo som om presten i denne perioden var noe unøyaktig i sine nedtegnelser.

 

       John og Karen Maries forlovere var Nils Nielsen Bassebo (Stammeland) og Hans Nielsen Bassebo (Frostvedt). John og Karen Marie bodde på Søndre Bassebo i Eidanger. De var i utgangspunktet søskenbarn da de hadde felles mormor i Cathrine Jonsdatter på Nøklegård, men ikke felles morfar.

 

      John kjøpte i 1860 Nordre Bassebo av sin bror Hans Nielsen da Hans flyttet til Frostvedt i Hedrum. John satt med begge gårdene samlet i 12 år. Da solgte han, den 19. september 1873, den nordre delen til sin sønn Anders Johnsen Bassebo for 2200 Spdl. Med "påstående husbygninger og tilliggende herligheter og rettigheter, intet undtaget", som det stod i skjøtet. Siden 1873 har Bassebo vært delt i to gårder. John solgte Søndre Bassebo til sin sønn Isak i 1889 for 14 000 kroner. John, som nå var enkemann, tok føderåd på gården. John Nielsen Bassebo døde av lungebetennelse i 1900.

 

       John og Karen Marie fikk 10 barn, seks sønner og fire døtre. En datter døde liten. En sønn, Isak, emigrerte til Amerika. Denne Isak fikk en sønn, Peder, som døde barnløs. Fire andre av barna har etterslekt.

 

      

       Gift 18.10.1844 i Eidanger kirke,[88] med[89] Karen Marie Sørensdatter, f. 13.12.1821 på Nordre Nordal i Eidanger,[90] (datter av Søren Andersen og Maria Nilsdatter), døpt 25.12.1821 i Eidanger kirke,[91] d. 22.01.1888 på Bassebo i Eidanger,[92] gravlagt 28.01.1888 på Eidanger kirkegård.[93]

 

      

       Barn:

 

 

        A.    Søren Nikolai Johnsen, født 13.07.1845 på Bassebo i Eidanger,19 døpt 07.09.1845 i Eidanger kirke,[cxxx] død 23.03.1878 på Bassebo i Eidanger,[cxxxi] gravlagt 29.03.1878 på Eidanger kirkegård.189

              

               Sørens faddere var "Maren Auen, Nilia Marie Bassebo, Anders Nordal, Nils Stamland og Jon Saga".

 

               Søren var bosatt på Søndre Bassebo og han var ugift.

              

 

 

        B.    Anders Johnsen Bassebo, født 28.05.1847 på Bassebo i Eidanger,[cxxxii] døpt 25.07.1847 i Eidanger kirke,190 død 30.09.1920 på Bassebo i Eidanger,48 gravlagt 07.10.1920 på Eidanger kirkegård.[cxxxiii]

              

               Anders sine faddere var" Ellen Karine Sørensdatter Nordal, pige Gunbjørg Sophie Hansdatter Oxum, Knud Nilsen Solum, Hans Nilsen Bassebo og Anders Andersen Auen".

 

               De var bosatt på Nordre Bassebo Bnr.2 der Anders var gårdbruker. Han ble gravlagt fra Langangen kirke.

 

              

               Gift 16.07.1880 i Eidanger kirke, med185 Mette Nicoline Tronsdatter, født 05.02.1849 på Sandøya i Eidanger,48 (datter av Tron Halvorsen og Anne Kirstine Nilsdatter), døpt 09.04.1849 i Brevik kirke,20 død 13.01.1925 på Bassebo i Eidanger,48 gravlagt 20.01.1925 på Eidanger kirkegård.

              

 

 

        C.    Gunhild Marie Johnsdatter, født 20.01.1850 på Bassebo i Eidanger,19 døpt 03.03.1850 i Eidanger kirke,48 død 01.02.1926 på Kjendalen i Eidanger.[cxxxiv]

              

               Gunhild Marie sine faddere er Ellen K Sørensen Nordal, Maren S Andersdatter Auen, Hans Nilsen Bassebo, Knud Nilsen Solum og Nils Olsen Haaøen.

              

               Hun brukte navnet Marie i dagligtalen. Bosatt på Kjenndalen Bnr.4. Etter at hennes mann døde i 1895 var gjelden så stor at hun ikke så seg i stand til å sitte med eiendommen. Hun flyttet med sine barn til sin bror Carl Martin på Bassebo Søndre i Eidanger. Da hun flytta til broren Karl hadde hun ungene med seg unntagen en, Karen (Sannes), som kom til Sage til moster Mina og gikk på skole i Tvedalen. Peder, Søren, Jon og Gunhild var på Bassebo til Søren og Jon reiste til Amerika da Jon var ganske ung. Søren var gift før han dro, med Nanna Halvarp. De kom tilbake etter noen år, men Jon ble i Amerika. Hun døde 1 februar 1926 av lungebetennelse.

 

              

               Gift 28.11.1879 i Eidanger kirke,[cxxxv] med185 Jacob Pedersen, født 10.10.1845 på Kjendalen i Eidanger,[cxxxvi] (sønn av Peder Jacobsen og Gunild Marie Iversdatter), døpt 16.11.1845 i Eidanger kirke,194 død 01.01.1895 på Kjendalen i Eidanger,19 gravlagt 08.01.1895 på Eidanger kirkegård.[cxxxvii]

              

               Jacob:

               Hans foreldre nevnes under hans farfars far på Kjendalen.

 

               Jacob og Gunhild Marie odde på Øvre Kjenndalen Bnr.4 i Eidanger. I Olaf Mørjerøds arkiv står han som Jacob Andreas, men han er døpt bare Jacob. Han kjøpte Øvre Kjenndalen av sin far i 1888 for 10 000 kr. Han døde på Øvre Kjenndalen i 1895 av lungebetennelse.

              

 

 

        D.    Nils Johnsen, født 12.04.1852 på Bassebo i Eidanger,[cxxxviii] døpt 30.05.1852 i hjemme på Bassebo,196 død 11.06.1917 på Langangen i Eidanger,[cxxxix] gravlagt 16.06.1917 på Eidanger kirkegård.197

              

               Hans faddere var Inger M. Andersdatter, Knud Nilsen Solum, Marte O. Hansdatter (Bassebo), Hans Nilsen Basseboe og Anders Andersen Auen.

 

               Bosatt på Garveriet i Langangen Bnr.2. Han var gift med Anne Elise som var hans søskenbarn. Nils kjøpte garveriet i Langangen allerede før broren Isak dro til Amerika. En stund drev broren Isak sammen med han.

 

               Nils utvidet og moderniserte garveriet i 1900. Garveriets lær og skinnvarer var kjent for sin gode kvalitet. Nils var også en tid sjømann.

              

               Han gravlegges i 1917 som "garvermester Nils Johnsen Langangen" av lungebetennelse.

 

 

               Gift 06.04.1877 i Eidanger kirke,[cxl] med185 Anne Elise Andersdatter, født 26.10.1848 på Nordre Nordal i Eidanger,[cxli] (datter av Anders Jacobsen og Elen Karine Sørensdatter), døpt 26.12.1848 i Eidanger kirke,199 død 13.01.1903 på Langangen i Eidanger,[cxlii] gravlagt 21.01.1903 på Eidanger kirkegård.200

       

               Anne:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Siljan.

 

 

       

        E.    Johan Christian Johnsen, født 27.10.1854 på Bassebo i Eidanger,[cxliii] døpt 25.12.1854 i Eidanger kirke,201 død 10.08.1932 på Bassebo i Eidanger.3

              

               Han hadde følgende faddere: Nilia M. Hansdatter Bassebo, Berte M. Andersdatter Nordal, Hans Nilsen Barseboe, Anders Andersen Auen, Nils Pedersen Sundsaasen og Ole A. Olsen Haaøen.

 

               Han eide og drev garveriet u/Langangen sammen med sin bror Nils fra 1878. En tid drev han også et Garveri på Gråten sammen med en annen. Han tålte ikke arbeidet i garveriet og solgte sin del til Nils i 1879. Han drev Bjønnes-Lajordet is-forretning sammen med Jacob Oxum og hans bror Julius. Han bodde på Lajordet u/ Bjønnes, senere på Bassebo etter at hans bror Karl som bodde der døde i 1926. Christian var ugift. Han bodde på Søndre Bassebo til han døde. Etter dette ble gården solgt på auksjon til Aksel og Nelly Kokkersvold.

              

 

 

        F.    Isak Johnsen, født 30.01.1857 på Bassebo i Eidanger,[cxliv] døpt 29.03.1857 i Eidanger kirke,202 død 27.12.1916 i Willmar City i Kandiyohi  i Minnesota,[cxlv] gravlagt 03.01.1917 på Calvary Lutheran Church Cemetery.203 .

              

               Han faddere var "Nilia M. Hansdatter Tvedalen, Karen C. Hansdatter Barseboe, Anders Jacobsen Nordal, Isak Andersen Auen og Ole A. Olsen Haaøen".

 

               Isak var bosatt på Søndre Bassebo. Den 12. mai 1887 reiste han til USA. Han reiste med båten "Thingvalla" fra Kristiania. Han oppgir at han skulle til Willmar i Minnesota. Han ankommer New York den 30. mai 1887.

              

               Der borte har han giftet seg med Inger Marie som var hans søskenbarn. (Hun hadde reist til USA med sine foreldre i 1882.) De må ha giftet seg ganske fort, for de kom tilbake til Norge og overtok Bassebo da hans mor døde i 1888. Sønnen Peder ble født på Bassebo i Eidanger 12. oktober 1888. Det virker vel som om dette var planlagt og at han reiste til USA for å gifte seg med Marie.

              

               De drev gården på Bassebo noen år, men Isaks kone Marie savnet familien sin som alle var i USA. De valgte derfor å reise tilbake til USA i 1899.

              

               De reiser fra Kristiania 20. mai 1899 med båten "Montebello". De oppgir at de skulle til Minniapolis i USA. De har nok bare reist til England med denne båten for 14. mai 1899 resier de fra Liverpool med båten SS "Britanic" De oppgir der at de skal til Inger Maries foreldre.

              

               I folketellingen i USA i 1910 finner vi familien igjen i Willmar City i Minnesota. Isak er "Carpenter" (snekker). Peder er 21 år og ugift. I desember 1916 dør Isak i Willmar, 59 år gammel..

              

               I 1930 bodde Peder i Willmar med sin kone og sin mor. Det står at han var "selamann" som vel da må bety at han er en selger av en eller annen slag. Det sår at han hadde giftet seg 35 år gammel. Moren, Inger Marie, dør i 1934, 71 år gammel. Peder dør året etter i 1935, bare 47 år gammel. Peders kone, Dagmar, lever helt til 1974 da hun dør 83 år gammel. De er alle gravlagt på "Calvary Lutheran Church Cemetery" i Willmar.

 

              

               Gift 1887 i USA, med185 Inger Marie Pedersdatter, født 18.06.1863 på Lillegården i Eidanger,[cxlvi] (datter av Peder Pedersen og Maren Katrine Andersdatter), døpt 02.08.1863 i Eidanger kirke,204 død 22.03.1934 i Willmar City i Kandiyohi i Minnesota,203 gravlagt på Calvary Lutheran Church Cemetery.203

 

                    Inger:

                Hennes foreldre nevnes under hennes farfar far på Sundsåsen.

 

              

        G.    Maren Cathrine Johnsdatter, født 13.09.1859 på Bassebo i Eidanger,[cxlvii] døpt 30.10.1859 i Eidanger kirke,205 død 23.06.1861 på Bassebo i Eidanger,[cxlviii] gravlagt 29.06.1861 på Eidanger kirkegård.206

              

               Hennes faddere var Elen K Sørensdatter Nordal, Maren S Andersdatter Auen, Nils Pedersen Sundsaasen, Nils Olsen Haaøen og Ole Hansen Barseboe.

 

               Hun døde som liten.

              

 

 

        H.    Carl Martin Johnsen, født 30.04.1862 på Bassebo i Eidanger,[cxlix] døpt 13.07.1862 i Eidanger kirke,207 død 17.01.1926 på Bassebo i Eidanger,[cl] gravlagt 23.01.1926 på Eidanger kirkegård.208

              

               Hans faddere var Berthe M Andersdatter Sundsaasen, Maren Nilsdatter Stammeland, Anders Jacobsen Nordal, Ole A Andersen Auen og Søren Johnsen Barseboe.

 

               Bosatt på Grini i Gjerpen, senere på Søndre Bassebo i Eidanger. Carl Martin var ugift. Han overtok Bassebo da hans bror Isak reiste til Amerika.

 

               Han bodde på gården sammen med faren John og sin ugifte søster Karen Elisen. Etter at hans søster Marie ble enke bodde også hun på Bassebo en periode sammen med sine barn. Carl bodde på gården til han døde.

              

               Carl Martin døde av kreft i maven i 1926.

              

 

 

        I.     Karen Elise Johnsdatter, født 27.04.1865 på Bassebo i Eidanger,[cli] døpt 25.06.1865 i Eidanger kirke,209 død 06.01.1936 i Eidanger.19

              

               Karen Elise var tvilling. Hennes faddere var Karen E. Hansdatter Saga, Gunhild S. Olsdatter Haaøen, Knud Nilsen Solum, Søren og Anders Johnsøner Basseboe.

 

               Hun var bosatt på Bassebo og i Langangen.

 

               Karen Elise døde ugift.

              

 

 

        J.     Nicoline Cathrine Johnsdatter, født 27.04.1865 på Bassebo i Eidanger,209 døpt 25.06.1865 i Eidanger kirke,209 død 06.05.1940 i Eidanger.3

              

               Hennes faddere var "Berthe Andersdatter Sundsaasen, Inger Andersdatter Nordal, Anders Andersen Auen, Ola Olsen Haaøen og Nicolay Nilsen Stammeland".

 

               Nicoline Cathrine var tvilling.

 

              

               Gift 30.12.1887 i Eidanger kirke,[clii] med Jacob Andreas Isaksen, født 13.02.1859 på Oksum i Eidanger,[cliii] (sønn av Isak Andersen og Gunborg Sofie Hansdatter), døpt 20.03.1859 i Brevik kirke,211 død 17.10.1938 på Oksum i Eidanger.[cliv]

              

               Jacob:

               Jacob Andreas var eier og bruker på Oksum i Eidanger fra hans far døde i 1898. Han satt i herredstyre i perioden 1908 til 1910. Han står som forpakter bosatt på Siljan da de døpte datteren Gunhild Marie i 1889. Han giftet seg med Nicoline Cathrine Johnsdatter fra Bassebo. De var i slekt da hun var tremenning til hans mor. Hans foreldre nevnes lenger opp i denne familien, under hans fars foreldre, Maren Nilsdatter og Anders Andersen.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[4]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[5]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 120.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 439.

[8]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[11]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[12]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 213.

[17]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 213.

[18]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 452.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 438.

[20]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 32.

[21]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 32.

[22]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 198.

[23]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 198.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[29]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 216.

[30]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 216.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 439.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 312.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 312.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[38]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 225.

[39]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 225.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 198.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 172.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 172.

[44]  Bibelen til Nils Nilsen Stamland.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 195.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 195.

[48]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 448.

[49]  Bibelen til Nils Nilsen Stamland.

[50]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 25.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 178.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 178.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[55]  Kirkebok for Brunlanes ministralbok Tanum sogn 1878-1899, side 221.

[56]  Kirkebok for Brunlanes ministralbok Tanum sogn 1878-1899, side 221.

[57]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 1 (1814-1834), skannet av digitalarkivet, side 408.

[58]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 535.

[59]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 4.

[60]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 4.

[61]  Kirkebok for Brunlanes nr 5 1862-1877, skannet av digitalarkivet, side 336.

[62]  Kirkebok for Brunlanes nr 5 1862-1877, skannet av digitalarkivet, side 336.

[63]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[65]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 239.

[66]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 239.

[67]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 452.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[69]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 3.

[70]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 3.

[71]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 248.

[72]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 248.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[75]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 243.

[76]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 243.

[77]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 223.

[78]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 513.

[79]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[80]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2  Tanum sogn 1866-1876, side 135.

[81]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2  Tanum sogn 1866-1876, side 135.

[82]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[84]  På korset ved hans gravsted.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 210.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 210.

[88]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 225.

[89]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 440.

[90]  Farens huspostill, Johns bibel og på gravplassen hennes.

[91]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[92]  Kirkebok for Eidanger Klok. 02 1879-1892 NO 264, side 270.

[93]  Kirkebok for Eidanger Klok. 02 1879-1892 NO 264, side 270.

[94]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[95]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 1 (1814-1834), skannet av digitalarkivet, side 584.

[96]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[97]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn (ført av klokkeren) 1918-1941, side 269.

[98]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 257.

[99]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 33.

[100]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[101]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 267.

[102]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[103]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 22.

[104]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[105]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 10.

[106]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 17.

[107]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 260.

[108]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 262.

[109]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 5 (1814-1843), skannet av digitalarkivet, side 53.

[110]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 5 (1814-1843), skannet av digitalarkivet, side 53.

[111]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[112]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 7 (1857-1868), skannet av digitalarkivet, side 296.

[113]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 7 (1857-1868), skannet av digitalarkivet, side 260.

[114]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 5 (1835-1848), skannet av digitalarkivet, side 70.

[115]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 5 (1835-1848), skannet av digitalarkivet, side 70.

[116]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[117]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 242.

[118]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[119]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 3 (1834-1845), skannet av digitalarkivet, side 114.

[120]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[121]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn (ført av klokkeren) 1918-1941, side 269.

[122]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 99.

[123]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 535.

[124]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[125]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 614.

[126]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 282.

[127]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[128]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 252.

[129]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[130]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 17.

[131]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 244.

[132]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[133]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[134]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 200.

[135]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[136]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 25.

[137]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 6.

[138]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 6.

[139]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[140]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 263.

[141]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 18.

[142]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 18.

[143]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 932.

[144]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 264.

[145]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[146]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[147]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 32.

[148]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[149]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok Berg nr. II 3 (1903-1928), skannet av digitalarkivet, side 278.

[150]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 33.

[151]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 33.

[152]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 265.

[153]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 265.

[154]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 188.

[155]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 697.

[156]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 41.

[157]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 41.

[158]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 188.

[159]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 188.

[160]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 46.

[161]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 46.

[162]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[163]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[164]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 60.

[165]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 60.

[166]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[167]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 4 1902-1915, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[168]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[169]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 156.

[170]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[171]  Kirkebok for Brunlanes nr 5 1862-1877, skannet av digitalarkivet, side 253.

[172]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[173]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[174]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 50.

[175]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 264.

[176]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[177]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 5.

[178]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[179]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok Berg nr. II 3 (1903-1928), skannet av digitalarkivet, side 268.

[180]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 106.

[181]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[182]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[183]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 11.

[184]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[185]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 239.

[186]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 209.

[187]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[188]  Kirkebok for Tjølling nr.6 Mini. 1835-1859, side 62.

[189]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[190]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 273.

[191]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 51.

[192]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 51.

[193]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 265.

[194]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 265.

[195]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 103.

[196]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 513.

[197]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[198]  Informasjon gitt av Egil Theie, Horten.

[199]  Informasjon gitt til Gunlaug Åsetre.

 


[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 3.

[ii]  Kirkebok for Solum Klokkerbok nr. I 9 (1909-1922), skannet av digitalarkivet, side 251.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 223.

[iv]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[v]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 184.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 21.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Klok. 04 1912-1927, Nor1-1002, side 269.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 234.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 72.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 191.

[xii]  Kirkebok for Brevik nr 4 1814-1845 HF 199, side 234.

[xiii]  Tore Vamraak's database Internett.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 213.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 93.

[xvi]  Kirkebok for Brevik nr 5 1846-1865 HF 199, side 11.

[xvii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1026.

[xviii]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet.

[xix]  Kirkebok for Eidanger Klok. 03 1893-1911, NO 1-71, side 237.

[xx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 245.

[xxi]  Kirkebok for Brevik 1814-1845 HF 200, folio 42b.

[xxii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 244.

[xxiii]  Kirkebok for Eidanger Klok. 03 1893-1911, NO 1-71, side 236.

[xxiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 372.

[xxv]  Kirkebok for Brevik 1814-1845 HF 200, folio 64b.

[xxvi]  Avskrift av Lillegunn (Ingeborg) Syversen's notater.

[xxvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 207.

[xxviii]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet.

[xxix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 215.

[xxx]  Kirkebok for Brevik 1814-1845 HF 200, folio 74b.

[xxxi]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 271.

[xxxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 20.

[xxxiii]  Kirkebok for Eidanger Klok. 04 1912-1927, Nor1-1002, side 275.

[xxxiv]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 150.

[xxxv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 10.

[xxxvi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 274.

[xxxvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 31.

[xxxviii]  Kirkebok for Eidanger Klok. 03 1893-1911, NO 1-71, side 256.

[xxxix]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 151.

[xl]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 30.

[xli]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 190.

[xlii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 199.

[xliii]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 185.

[xliv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 185.

[xlv]  Informasjon gitt av Kari Aabelvik Sahlin.

[xlvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 108.

[xlvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 113.

[xlviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 288.

[xlix]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[l]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 13.

[li]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 464.

[lii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 144.

[liii]  Kirkebok for Skåtøy Ministerialbok nr. I 5 (1901-1923), skannet av Digitalarkiver, side 2.

[liv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 239.

[lv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 697.

[lvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 230.

[lvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 637.

[lviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 214.

[lix]  Salmeboka til Karen Margrethe Nielsen.

[lx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 22.

[lxi]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 264.

[lxii]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 167.

[lxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 703.

[lxiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 44.

[lxv]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 250.

[lxvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 41.

[lxvii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 188.

[lxviii]  Kirkebok for Bamble ministerialbok nr 5 1854-1869, skannet av digitalarkivet.

[lxix]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 131.

[lxx]  Kirkebok for Stathelle i Bamble, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1899), skannet av digitalarkivet, side 65.

[lxxi]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 188.

[lxxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 33.

[lxxiii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 265.

[lxxiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 56.

[lxxv]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr. I 7 (1878-1888), skannet av digitalarkivet, side 334.

[lxxvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 233.

[lxxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 698.

[lxxviii]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 142.

[lxxix]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 1 (1814-1834), skannet av digitalarkivet, side 584.

[lxxx]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn (ført av klokkeren) 1918-1941, side 269.

[lxxxi]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 257.

[lxxxii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 33.

[lxxxiii]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 267.

[lxxxiv]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 22.

[lxxxv]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 10.

[lxxxvi]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 17.

[lxxxvii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 260.

[lxxxviii]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 262.

[lxxxix]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 5 (1814-1843), skannet av digitalarkivet, side 53.

[xc]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 7 (1857-1868), skannet av digitalarkivet, side 296.

[xci]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 7 (1857-1868), skannet av digitalarkivet, side 260.

[xcii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 5 (1835-1848), skannet av digitalarkivet, side 70.

[xciii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 242.

[xciv]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 3 (1834-1845), skannet av digitalarkivet, side 114.

[xcv]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 99.

[xcvi]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 614.

[xcvii]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 282.

[xcviii]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 252.

[xcix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 244.

[c]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 200.

[ci]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. III 2 (1895-1899), skannet av digitalarkivet, side 25.

[cii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 6.

[ciii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 10 (1881-1903), skannet av digitalarkivet, side 263.

[civ]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 18.

[cv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 932.

[cvi]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 264.

[cvii]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 32.

[cviii]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok Berg nr. II 3 (1903-1928), skannet av digitalarkivet, side 278.

[cix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 46.

[cx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 60.

[cxi]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 4 1902-1915, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[cxii]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 156.

[cxiii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1050.

[cxiv]  Kirkebok for Brunlanes nr 5 1862-1877, skannet av digitalarkivet, side 253.

[cxv]  Kirkebok for Brunlanes nr 7 1834-1845, skannet av digitalarkivet, side 50.

[cxvi]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 264.

[cxvii]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 5.

[cxviii]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok Berg nr. II 3 (1903-1928), skannet av digitalarkivet, side 268.

[cxix]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 106.

[cxx]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 11.

[cxxi]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 239.

[cxxii]  Kirkebok for Brunl. Mini. 1878-1899 Tanum sogn, skannet av digitalarkivet, side 209.

[cxxiii]  Kirkebok for Tjølling nr.6 Mini. 1835-1859, side 62.

[cxxiv]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 273.

[cxxv]  Kirkebok for Brunlanes nr 4 1846-1862, skannet av digitalarkivet, side 51.

[cxxvi]  Kirkebok for Brunlanes Tanum sogn, Klokkerbok nr. I 4 (1898-1921), skannet av digitalarkivet, side 265.

[cxxvii]  Kirkebok for Brunlanes Klokkerbok nr. I 2 Tanum sogn 1866-1876, side 103.

[cxxviii]  Informasjon gitt av Egil Theie, Horten.

[cxxix]  Informasjon gitt til Gunlaug Åsetre.

[cxxx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 53.

[cxxxi]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 233.

[cxxxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 61.

[cxxxiii]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[cxxxiv]  Eidanger Gravplassregistrering, registrert av Grenland Ættehistorielag.

[cxxxv]  Kirkebok for Eidanger Klok. 02 1879-1892 NO 264, side 197.

[cxxxvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 54.

[cxxxvii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 226.

[cxxxviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 90.

[cxxxix]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 251.

[cxl]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 186.

[cxli]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 69.

[cxlii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 13 1900-1913, skannet av digitalarkivet, side 192.

[cxliii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 106.

[cxliv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 122.

[cxlv]  Gravplassregistreringer på: Calvary Lutheran Church Cemetery, Kandiyohi Co., MN.

[cxlvi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 37.

[cxlvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 8.

[cxlviii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 261.

[cxlix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 29.

[cl]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 4 1912-1927, skannet av digitalarkivet, side 276.

[cli]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 57.

[clii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, Nor 1-1141, side 158.

[cliii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 3.

[cliv]  Gravsten Eidanger kirkegård 2002.