| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BERG |

 


 

 

 

 

 

Anders Anundsen f. 1768 og Margrethe Gundersdatter f. 1770 sin familie

 

 

 

Anders Anundsen, f. 1768 på Berg i Eidanger,[1] døpt 20.11.1768 i Brevik kirke,[2] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[3] d. 26.04.1819 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[4] gravlagt 02.05.1819 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Anund Evensen Skareåker/Berg.

 

Anun Ewensen Berg og k. Margrete Andersdtr. - Anders

Faddere: 1. Jens Graves k. Sara Jacobsdtr. 2. Anne Lisbeth Johannesdtr. 3. Hans Jensen Aas 4. Anders Ewensen 5. Lars Leerstang.

Merknad: Eid., døbt i Brevig

 

Konfirmert i 1786 som "Anders Anunsen ibid. (Lerstang) 17".

 

Han ble utlagt til barnefar til et uekte barn i 1790.

 

Han giftet seg i 1793.

 

Trol. 28/6-1793 i Eid. Copul. 1/10-1793.
Uk. Anders Anuns. Berg og P. Margrete Gautesd. Barseboe.
Caut: Christian Aas og Hans Barseboe.

 

I 1801 satt Anders som husmann på Rydningen under Berg. Plassen hørte inn under løpenummer 91 (senere Bnr.2).

 

Berg i 1801:

Anders                   Anundsen         Mand              33        1ste ægteskab                        Husmand

Margrethe             Gautesdtr         Kone              31        1ste ægteskab 

Anun                      Andersen         Deres børn       1                    

Ingebor                  Andersdtr        Deres børn       7                    

Anne Margrethe    Andersdtr        Deres børn       4                    

Margrethe             Andersdtr        Hans moder    64        Enke efter 1ste ægteskab         Inderste

 

I 1822 fikk en svigersønn av Anders; Abraham Nilsen, skjøte på Rydninen fra Ole Jacobsen for 100 spesidaler. Den tidligere husmannsplassen ble skilt ut fra løpenummer 91 (senere Bnr.2) med en skyld på 1 skinn.

 

Anund døde på Berg 59 år gammel.

 

 

Han fikk et uekte barn med Malene Olsdatter, f. 1767 på Auen i Eidanger,[6] (datter av Ole Iversen og Marte Tengelsdatter), døpt 01.01.1768 i Brevik kirke,[7] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[8] d. 19.06.1853 på Elven u/Røra i Eidanger,[9] gravlagt 23.06.1853 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Malene:

Ole Iwersen Ouen og Marta Tengelsdtr. pigetvillinger, Malene

Faddere: 1. Daniel Sunders k. Maria Nilsdtr. 2. Marte Olsdtr. 3. Jacob Ouen 4. Nils Sørensen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

Konfirmert i 1784 som "Malene Olsdatter Elven 17".

 

Hun nevnes på Røra i 1782 som:

Røra, Plads, Marthe Elven, 1 datter

 

Hun giftet seg i 1794. Se Røra

 

Trol. 20/3-1794 i Eid. Copul. 26/6-1794.

Uk. Gustaw Adolph Jonæs. og P. Malene Olsd. Røra.

Caut: Nils Røra og Ole Rørerød.

 

Hun gravlegges som "Legdslem Mallene, enke efter Adolph Elsen 86 aar".

 

 

(2) Gift 01.10.1793 i Eidanger kirke,[11] med[12] Margrethe Gautesdatter, f. 1770 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[13],[14] (datter av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter), døpt 06.01.1770 i Rollag kirke i Buskerud,[15] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[16] d. 15.07.1830 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[17] gravlagt 21.07.1830 på Eidanger kirkegård.[18]

 

Margrethe:

Gaute Olsen Nørsterud dtr. Margit

Faddere var Tosten Halvorsen Wallerhuus, hustru Liv Stenersdatter Kravig, Knut Jestsen Scharpåsen og Gunul Jermundsen Schage.

 

Margrethe stod som konfirmert i Eidanger 30.09.1787. Hun stod da som 17 år, og som "Margrete Gundersdatter paa Barsebo". Det står også Barseboe etter navnet hennes ved gifte.

 

Hun stod i folketellingen for 1801 på Berg med familien i sitt 1. ekteskap og 31 år.

 

Det var i starten uklart for meg hvem som var hennes foreldre. Da jeg fant henne's barn nevnt i skifte etter broren Iver Gautesen i Hedrum i 1732, var det bekreftelsen på at hun var søster til denne Iver, søster til Knud Gautesen som man finner konfirmert på Saga i Eidanger i 1783, søster til Ole Gautesen som ble konfirmert på Kløverød i Slemdal i 1798 og søster til Margrete Gautesdatter den yngre som under skifte etter broren Iver i Hedrum i 1832 bodde som gift på Løvøya i Eidanger. Dette var en del av en søskenflokk som var født på Nørsterud i Rollag i Buskerud. Deres mor døde i 1784, og dette var nok grunnen til at barna måtte reise til forskjelige gårder og ble konfirmert der de da bodde. Hvorfor Margethe, eller Marthe som hun ble notert som døpt, kom til Eidanger er ukjent. Hun ble også nevnt i skifte etter faren i 1826, og stod der som Marthe og oppgitt å være enke. Dette stemmer, da hun ble enke i 1819.

 

Skifte etter hennes bror Iver:

Larvik Sorenskriveri - Skifteprotololl nr.20 (1831-1834) side 409-412, nr 91.

Skifte etter Iver Gautesen begynt 22. oktober 1832,

Sluttet 15. desember 1832.

Brt: 32-99. Nt: 11-60

Arvinger: Broder Knud Goutesen, broder Ole Goutesen Damen, søster Marjet Goutesdatter gift med Torsten Johannesen Løvøen i Eidanger, søstersøn Hans Andersen Berg i Eidanger, søsterdatter Ingeborg Andersdatter gift med Abraham Nielsen Berg i Eidanger, søsterdatter Anne Andersdatter gift med Ole Adolpsen Rambergrødningen i Eidanger, søsterdatter Gunniel Marie Andersdatter.

Som verge for umyndige Gunniel Marie Andersdatter ble oppnevnt morbroderen Ole Goutesen Dammen.

 

Jeg skrev i 2006 en artikkel om arbeidet med denne familie. Se ”Mysteriet med de tre Gautesbarna som ble konfirmert i Eidanger på slutten av 1700 tallet. Hvor kom de fra?

 

Søsken i Eidanger:

Hennes bror var Ole Gautesen f. 1777. Han ble konfirmert på Kløverød i Siljan i 1798 og kom til Kleppene i Kjose i Brunlanes.

Hennes bror var Knud Gautesen f. 1773. Han nevnes under sin svigerfar Lars Larsen på Buer.

Hennes søster var Margrethe Gautesdatter d.y. f. 1784 var bosatt i Brevik.

 

Margrethe døde på Berg 62 år gammel. 

 

 

 

I.    Ole Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Malene Olsdatter) f. 1790 på Elven u/Røra i Eidanger,[19] døpt 1790 i Eidanger kirke,[20] d. 1790 på Elven u/Røra i Eidanger,[21] gravlagt 09.05.1790 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       (Udatert) Malene Olsdtr. Elvens uægte D. B. - Ole uægte

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Anne Hansdtr. ibid 3. Knud Stamland 4. Isac Jacobsen Elven.

       Barne-faderen Anders Anunsen Leerstang.

       Merknad: anmældt d. 2.mar.

      

       Gravlagt som "Ole Anders. /: Malene Olsd. Elvens uægte B. 16 uger".

 

 

 

II.   Ingeborg Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Margrethe Gautesdatter) f. 1793 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[23] døpt 06.10.1793 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke,[25] d. 26.05.1871 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[26],[27] gravlagt 02.06.1871 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Anders Anunsen Berg og k. Margrete Gautesdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Malene Olsdtr. Elven 3. Anun Berg 4. Iwer Stamland 5. Bent Knudsen ibid.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Andersdatter Berg 16".

      

       Hun er nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832 som gift med Abraham Nilsen Berg i Eidanger.

      

       Hun gravlegges som "selveierenke Ingeborg Andersdatter 77 aar, oppholdsted Bergs Rønningen".

 

      

       Gift 30.09.1819 i Eidanger kirke,[29] med[30] Abraham Nilsen, f. 1790 i Vrangsund i Brunlanes,[31] (sønn av Nils Abrahamsen og Ane Maria Andersdatter), døpt 19.12.1790 i Berg kirke,[32] d. 21.11.1869 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[33],[34] gravlagt 27.11.1869 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Abraham:

       Faddere: Inger Larsdatter Bua, Kirsti Jacobsdatter Heller, Niels Sørensen Mørgie, Lars Anunsen Haaøen, Anders Jacobsen Ouen.

      

       Han kom fra Vrangsund i Brunlanes. Hans bror, Lars Nilsen, giftet seg med Karen Nilsdatter, datter av Nils Andersen i Østre Porsgrunn. Hans søster, Karen Marie Nilsdatter, ble gift med Ouen Bentsen, sønn av Bent Knudsen Stamland.

      

       Abraham kjøpte skjøte på "Rydningen" u/Berg i Eidanger i 1822 av Ole Jacobsen. Han bosatte seg der med sin familie. Han og kona Ingeborg bodde der til sin død.

      

       Han gravlegges som "Selveier Mand Abraham Nielsen Bergsrønningen, 78 aar oppholdsted Stamland".

 

      

 

III. Anne Margrethe Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Margrethe Gautesdatter) f. 1797 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[36] døpt 22.01.1797 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke.[38]

      

       Anders Anundsen Berg og Margrethe Gautesdatter - Anne Margrethe

       Faddere: Elen Malene Ouensdatter Stammeland, Maren Laersdatter Berg, Iver Knudsen Stammeland, Niels Olsen Rørerød, Knud Gautesen Døvig.

      

       Konfirmert som "Anne Magrethe Andersdatter Røningen 17".

      

       Hun ble nevnt i skifte til sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832, og stod da som Anne Andersdatter gift med Ole Adolphsen.

 

      

       Gift 17.11.1820 i Eidanger kirke,[39] med Ole Jonas Adolphsen, f. 1795 i Eidanger,[40] (sønn av Gustav Adolph Jonasen og Malene Olsdatter), døpt 11.01.1795 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 03.10.1813 i Eidanger kirke,[42] d. 14.02.1857 på Rambergrønningen i Eidanger,[43] gravlagt 21.02.1857 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Ole:

       Gustav Adolf Jonassen og k. Malene Olsdtr. - Ole Jonas

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Elen Sørensdtr. Kiørsrød 3. Rasmus Berg 4. Lars Jørgensen ibid 5. Nils Olsen Rørerød.

      

       Konfirmert som "Ole Adolfsen Berg 18".

      

       Han var ungkar, og 26 år gammel tjenestedreng da han giftet seg i 1820.

      

       Han fikk i 1822 festebrev på Rambergrønningen u/Ramberg fra Rasmus Jacobsen Berg. Festebrevet var for deres levetid på en oppryddet plass som ble kalt "Vestre Ende af Ravenberg Rødningen".

 

      

 

IV. Anund Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Margrethe Gautesdatter) f. 1800 på Berg i Eidanger,[45] døpt 26.10.1800 i Eidanger kirke,[46] d. 19.05.1884 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[47],[48] d. 24.05.1884 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       Anders Amundsen Berg og Margrethe Gautesdatter - Anund

       Faddere: Helge Marie Jonsdatter Oxum, Anne Marie Rasmusdtr. Berg, Thor Rasmussen Leerstang, Iver Knudsen Stammeland, Christen Thorsen Leerstang.

      

       Han ble nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832 som bosatt på Berg. Under folketellingen i 1865 bodde Amund på Rydningen.

      

       Han gravlegges som føderådsmann bosatt på Stamland.

 

 

 

V.   Even Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Margrethe Gautesdatter) f. 1805 på Berg i Eidanger,[50] døpt 19.05.1805 i Eidanger kirke,[51] d. 1805 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[52],[53] gravlagt 26.05.1805 på Eidanger kirkegård.[54]

      

       Anders Anundsen Berg og Margrethe Gautesdatter - Even

       Faddere: Anne Larsdtr. Grinna, Maren Carine Madsdtr. Berg, Iver Knudsen Stammeland, Nils Olsen Rørerød, Lars Olsen ibid.

      

       Han døde bare 10 dager gammel.

 

       Gravlagt som "Even Andersen Bergs-Rønningen 10 dager".

 

 

 

VI. Gunil Marie Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Margrethe Gautesdatter) f. 18.01.1812 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[55] døpt 26.01.1812 i Eidanger kirke.[56]

      

       Anders Anundsen Berg og Margrethe Gautesdatter - Gunild Marie      

       Faddere: Anne Stameland, Cathrin Barseboe, Iver Stameland, Christen Leerstang, Isak Berg.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter sin onkel Iver Gautesen i Hedrum i 1832. Hun var 27 år og bosatt på Rødningen u/Berg da hun giftet seg i 1836.

 

      

       Gift 25.11.1836 i Eidanger kirke,[57] med[58] Gunder Knudsen, f. 1803 på Langangen i Eidanger,[59] (sønn av Knud Gautesen og Anne Larsdatter), døpt 06.11.1803 i Eidanger kirke.[60]

      

       Gunder:

       Knud Gautesen Landgangen og Anne Larsdatter - Gunner

       Faddere: Anne Hansdtr. Landgangen, Anne Susanne Stiansdtr. ibid, Arve Engebrethsen ibid, Ole Larsen, Lars Larsen ibid.

      

       Han var ungkar og matros, 25 år fra Brevik da han giftet seg med Gunild Marie i 1836. Knud fikk trolig bare en sønn som het Gunder og han ble født i 1803. Gunder og kona Gunil Marie var søskenbarn.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 101.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 101.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[9]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 299.

[10]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 299.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 122.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[13]  Konfirmasjonen.

[14]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 3 (1743-1778), skannet av digitalarkivet, side 125.

[15]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 3 (1743-1778), skannet av digitalarkivet, side 125.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 114.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 114.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[27]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 293.

[28]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 293.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 197.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[31]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801 PF 65, side 185.

[32]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801 PF 65, side 185.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[34]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 289.

[35]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 289.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[43]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 306.

[44]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 306.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 182.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 182.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 212.

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.