| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STAMLAND I


 

 

 

Knut Bentsen f. 1735 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kirsten Nilsdatter f. 1727 og 2. gang med Elisabeth Iversdatter f. 1735)

 

 

 

Knud Bentsen, f. 1735 på Nordre Ås i Eidanger,[1] døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[3] d. 1811 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[4] gravlagt 16.04.1811 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Bent Knudsen Nordre Ås.

 

Bent Aas og Ingeborrig Skayisdatter - Knud

Faddere: baaren af Maria Schaverager, Lisbet Schajesdatter, mandfaddere: Abraham Grava, David Nielsen og Hans Aas.

 

Konfirmert i 1755 som "Knud Bentsen Berg 20 aar".

 

Knut Bentsen kom fra Ås i Eidanger. Han var i 1762 nevnt som husmann under Nordre Ås.

 

Han nevnes under Ås nordre i 1762:

Plassens navn: Skjelbukten

Huusmend/inderster: Knud Bentsen og Hans Bentsen Schelsbugten

 

Han giftet seg 1. gang i 1763. (Bare trolovelser er notert på den tiden)

 

Trol. 25/5-1763 i Eid.

Soldat, Knud Bentsen Stamland og Kisten Nielsd. Berg

Caut: Hans Berg og Hans Røra.

 

Han giftet seg 2. gang i 1765.

 

Trol. 9/9-1765 i Eid. Copul. 22/10-1765.

Soldat, Knud Bentssøn Stameland med Pigen Elisabeth Iversd. Grave.

Caut: Hans Hanssøn Berg og Ole Jacobssøn Rørerøe.

 

Han forpaktet gården Stamland i Eidanger fra 1765, og kjøpte i 1775 en halvpart av Hans Hanssøn Berg og en halvpart av Gunhild Bolette Berg og ble dermed selveier av Stamland.

Anno 17.05.1765 – Hans Hansen Berghs fæstebrev til Knud Bentsen paa 1 hud i gaarden Stamland. (dat. 12.05.1763)

Anno 26.01.1775 – Hans Hansen Bergs skiøde paa 1 huuds skyld udj grd. Stamland til Knud Bentsen for betalte 200 rd. efter skiødets videre formeld. (dat. 16.01.1775)

 

Matrikulen 1774

Stamland m/ en bakkeqvern

Eiere: Nils Larsens Stærboe

Brukere: Knud

 

Han er nevnt på Stamland i 1782:

Stamland, Knud, 1 kone, 5 barn

 

Anno 28.08.1789 – Knud Stamlands panteobl. til Hans Holst stor 550 rd. 1 prior pant udj 1 ½ hud i Stammeland. (dat. 08.04.1789)

 

Anno 21.05.1791 – Niels Knudsen Stammeland som gift med Gunborg Nielsdatter hans afkald for hustrue ens arv efter fader og morfader paa grd. Nøchlegaard, i alt 120 rd. (dat. 21.05.1791)

 

Han solgte i 1798 den østre delen av Stamland (6 skinn) til sin eldste sønn Iver:

Anno 15.01.1798 – Knud Bentzens skiøde til Iver Knudsen paa 6 skind i Stammeland mod bet. 280 rd. (dat. 15.01.1798)

 

Anno 29.05.1800 – Knud Bentsen Stammelands pantobl. til Mad. Anne Sal. Holstes, 99 rd imod 3’den prior i gred. Stamland eller den del deraf som debitor er eiende neml. 1 ½ hud. (dat. 03.03.d.a.)

 

I 1801 bodde det tre familier på Stamland. Knud bodde på hovedbølet og i samme hus bodde sønnen Bent sammen med sin familie. Sønnen Iver var da også bosatt på Stamland.

 

Stamland i 1801:

Knud                         Bentsen       Husbonde         66        2det ægteskab Gaardbruger og medhielper

Elisabeth                  Iversdtr       Hans kone        65        1ste ægteskab 

Berthe                      Knudsdtr     Deres datter     25        Ugift   

Ole                           Larsen         Tjenestedreng  18                  

Bent                         Knudsen      Mand                28        1ste ægteskab  Er i faderens hus og skomager

Ellen Malene           Auensdtr     Kone                 26        1ste ægteskab 

Kiellau Elisabeth    Bentsdtr      Deres datter       2                    

Iver                         Knudsen     Mand                34         1ste ægteskab  Husmand

Anbor                    Andersdtr    Kone                 39         1ste ægteskab 

 

Jordavgiften 1802

Stamland

Knud Bentsen 1 hud 6 skind, Iver Knudsen 6 skind

 

Knut døde på Stamland i 1811. Hans etterkommere skjøtet da hovedbølet (1 1/2 hud) på Stamland over på den nest eldste sønnen til Knut, Nils Knutsen. for 2000 rdl.:

Anno 23.08.1811 – Knud Bentsens arvingens skiøde til Niels Knudsen paa 1 ½ hud i Stammeland for 2000 rd. (dat. 08.08.1811)

 

Gravlagt som "Knud Bentsen Stameland 78 aar".

 

 

(1) Gift 1763, med Kirsten Nilsdatter, f. 1727 på Hovholt i Eidanger,[6] (datter av Nils Olsen og Marthe Torkildsdatter), døpt 17.07.1727 i Eidanger kirke,[7] d. 1764 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[8] gravlagt 10.12.1764 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Kirsten:

Niels Olsen Hovgholt og Martha Thorchelsdatters første ægte barn Kirsten

Faddere: baaren af Maren Olsdatter Lunde, Kirsten Nielsdatter Hovgholt, mandfaddere: Niels Andfiindsen Hovgholt, Hans Thorchelsen Hovgholt.

 

Hun levde under skifte etter faren i 1742.

 

Hun kom fra Berg da hun giftet seg i 1763. Hun ble nevnt som tjenestepike der i 1762. Hennes foreldre var døde, og hun hadde ingen søsken som levde opp.

 

Kirsten døde i barsel.

 

Hun gravlegges som "Kirsten Nielsdatter Stammeland 37 aar".

 

 

(2) Gift 22.10.1765 i Eidanger kirke,[10] med[11] Elisabeth Iversdatter, f. 1735 på Høkeli i Slagen i Vesftold,[12] (datter av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter), døpt 23.01.1735 i Slagen kirke,[13] konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[14] d. 1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[15] gravlagt 13.06.1813 på Eidanger kirkegård.[16]

 

Elisabeth:

Hun konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Elisabeth Iversdatter Grave 17 aar".

 

Gravlagt som "Elisabeth Iversdatter Stammeland 64 aar".

 

 

 

I.    Iver Knudsen, (sønn av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter) f. 1766 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[17],[18] døpt 13.07.1766 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[20] d. 19.03.1825 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[21] gravlagt 26.03.1825 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr. Iwer

       Faddere: 1. Maren Iwersdtr. øvre Lunde 2. Maria Iwersdtr. p. Præstegaarden 3. Sergiant Auen Qvist 4. Hans Bentsen Holte og 5. Hans Hansen Berg.

      

       Konfirmert i 1782 som "Iwer Knudsen Stamland 16".

      

 

       (1) Gift 04.10.1792 i Eidanger kirke,[23] med[24] Ambor Anunsdatter, f. 1761 på Skavråker i Eidanger,[25],[26] (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[27] d. 11.10.1820 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[28] gravlagt 18.10.1820 på Eidanger kirkegård.[29]

      

 

       (2) Gift 25.10.1821 i Eidanger kirke,[30] med[31] Anne Marine Jacobsdatter, f. 1790 på Oksum i Eidanger,[32] (datter av Jacob Halvorsen og Helge Maria Jonsdatter), døpt 22.07.1790 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[34] d. 25.02.1855 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[35] gravlagt 05.03.1855 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Se Stamland denne gården

 

 

      

II.   Nils Knudsen, (sønn av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter) f. 22.11.1767 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[37] døpt 29.11.1767 i Eidanger kirke,[38] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[39] d. 03.06.1852 på Bassebo i Eidanger,[40] gravlagt 10.06.1852 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr. Nils

       Faddere: 1. Sara Jacobsdtr. Grave 2. Anne Giertsdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Jacob Bentsen Skielsbugten og 5. Hans Hansen Berg.

      

       Konfirmert i 1783 som "Nils Knudsen Stamland 16".

 

      

       Gift 16.07.1790 i Eidanger kirke,[42] med[43] Gunbiør Nilsdatter, f. 22.11.1773 på Nøklegård i Eidanger,[44] (datter av Nils Olsen og Cathrine Jonsdatter), døpt 28.11.1773 i Eidanger kirke,[45] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[46] d. 03.03.1855 på Bassebo i Eidanger,[47] gravlagt 12.03.1855 på Eidanger kirkegård.[48]

      

       Se Bassebo

 

      

 

III. Kirsten Knudsdatter, (datter av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter) f. 1770 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[49],[50] døpt 02.12.1770 i Eidanger kirke,[51] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[52] d. ca 1867.[53]

      

       Knud Bentsen Stammland og k. Elisabeth Iwersdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Anne Iwersdtr. Grave i Brevig 2. Margrete Larsdtr. Røra 3. Hans Bentsen Holte 4. Jens Iwersen Grave i Brevig 5. Søren Olsen Holte.

      

       Konfirmert i 1786 som "Kisti Knudsdatter Stamland 16".

      

      

       Gift 21.07.1796 i Eidanger kirke,[54] med[55] Lars Sørensen, f. 1758 på Kvestad i Eidanger,[56] (sønn av Søren Larsen og Karen Torjusdatter), døpt 26.02.1758 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 02.10.1774 i Eidanger kirke,[58] d. 1810 på Hegna i Eidanger,[59] gravlagt 14.10.1810 på Eidanger kirkegård.[60]

      

       Se Nordre Lunde

 

 

 

IV. Ingeborg Knudsdatter, (datter av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter) f. 1772 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[61] d. 1772 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[62] gravlagt 09.02.1772 på Eidanger kirkegård.[63]

      

       Gravlagt som "Knud Bents. Stammelands Hiemmedøbte P.B. Ingebor 1 dag".

 

 

 

V.   Bent Knudsen, (sønn av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter) f. 1773 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[64] døpt 21.02.1773 i Eidanger kirke,[65] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[66] d. 15.11.1839 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[67] gravlagt 22.11.1839 på Eidanger kirkegård.[68]

      

       Knud Bentsen Stamlan og k. Elisabeth Iwersdtr. - Bent

       Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Lunde Øvre 2. Margrete Larsdtr. Røra 3. Anun Knudsen Klewen 4. Jens Iwersen Grava 5. Søren Gundersen Berg.

      

       Konfirmert i 1789 som "Bent Knudsen Stamland 16".

      

      

       Gift 08.12.1796 i Eidanger kirke,[69] med[70] Elen Malene Ouensdatter Qvist, f. 1774 på Åsgården i Borre i Vestfold,[71],[72] (datter av Ouen Iversen Qvist og Kiellau Ellefsdatter), døpt 11.02.1775 i Borre Kirke i Vestfold,[73] d. 03.10.1852 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[74],[75] gravlagt 09.10.1852 på Eidanger kirkegård.[76]

      

       Se Stamland denne gården

 

 

      

VI. Berthe Knudsdatter, også kjent som Birte, (datter av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter) f. 1776 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[77] døpt 21.01.1776 i Eidanger kirke,[78] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[79] d. 08.10.1870 på Rødseter i Eidanger,[80] gravlagt 16.10.1870 på Eidanger kirkegård.[81]

      

       Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr. - Birte

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Jacob Bentsen Skielsbugten 4. Hans Sørensen Røra 5. Iwer Abrahamsen Ørestved.

      

       Konfirmert som "Birte Knudsdatter Stamland 16".

      

      

       Gift 27.10.1803 i Eidanger kirke,[82] med[83] Nils Olsen, f. 1774 på Rørarød i Eidanger,[84] (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter), døpt 08.05.1774 i Eidanger kirke,[85] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[86] d. 31.12.1843 på Rødseter i Eidanger,[87] gravlagt 06.01.1844 på Eidanger kirkegård.[88]

      

       Se Rørarød

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[12]  Kirkebok for Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), skannet av digitalarkivet, folio 52b.

[13]  Kirkebok for Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), skannet av digitalarkivet, folio 52b.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 132.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 6a.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 106b.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[26]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 103a.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 63a.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[35]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 302.

[36]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 302.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[40]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[41]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 120.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 439.

[44]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[47]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[48]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[53]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[54]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 180.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 180.

[58]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[67]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[68]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[69]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[72]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 45a.

[73]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 45a.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[75]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 297.

[76]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 297.

[77]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[80]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 291.

[81]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 291.

[82]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[83]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[84]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[87]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.

[88]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.