| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

 

Peder Pedersen f. ca 1745 og Margrethe Larsdatter f. 1751 sin familie

 

 

 

 

Peder Pedersen, f. ca 1745,[1],[2] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[3] d. 1805 på Røra i Eidanger,[4] gravlagt 26.03.1805 på Eidanger kirkegård.[5] 

 

Det kan ha vært han som i 1762 var han tjenestegutt på Ramberg.

 

Ramberg 1762:

Drenger over 12 aar: Per Persen

 

Trolig samme karen som ble konfirmert i Eidanger i 1767 som "Peder Pedersen Ramberg 20" og som fikk et uekte barn i 1768 bosatt på Ramberg.

 

Det er da noe usikkert om det var han som giftet seg i 1777 med Margrethe Larsdatter som også var i tjeneste på Ramberg i 1762, men det kunne jo stemme i og med at de begge trolig hadde en tilknytning til Ramberg. Det uekte barn som ble født i 1768 fikk navnet Anne Marie og den første jenta han døpte i ekteskapet med Margrethe Larsdatter her Anne Marie.

 

Trol. 26/6-1777 i Eid. Copul. 21/8-1777.

Uk. Peder Pedersøn Norlænding og P. Margrete Larsd. Røra.

Caut: Thore Rasmus. Leerstang og Knud Bentsøn Stammeland.

 

De bosatt seg på Røra.

 

Anno 04.09.1780 – Peder Pedersens Røres obl. til kirchevergen Hr. Jacob Nielsen for 95 rd. i Brevigs kirches penge mod 4 % aarlig rente og pant mod 1’ste prior udj 5 skind i grd. Ørestvedt. (dat. 04.09.1780)

 

Han stod Nordlending da han giftet seg. Ramberg nevner han som Peder Benoni og skriver også at han var militær og kommer fra Lurøy på Helgeland. Dette er ikke bekreftet og det er da usikkert når han kom til Eidanger.

 

Peder og Margrethe var bosatt på Røra. De ble selveiere på Røra i 1788. Han ble da skrevet som Peder Pedersen Ørestvedt.

 

Den 30.04.1788 ble de holdt 3 gangs offentlig auksjon over kjøpmann Lars Nilsens oppbudsbo. Boet inneholdt gården Røra i Eidanger med en skyld på 4 huder. Gården svarte årlig 67 rdl til Nils Larsen så lenge han levde. Boet omfattet også kvernen i Bergsbygda og saga i Røthuelven med tilhørende redskaper. Peder Pedersen Ørestvedt og Niels Hansen ble høystbydende med et bud på 1100 rdl (1/2 del hver).

 

Anno 08.09.1788 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Peder Pedersen paa 2 huder i grd. Røra med betalt 555 rd. (dat. 21.07.1788)

 

Han er nevnt på Røra i 1782:

Røra, Plads, Peder, 1 kone, 3 barn

 

Han kjøpte en liten del av Røra i 1795.

Anno 28.08.1795 – Niels Hansens skiøde til Peder Pedersen paa et skind i Røra – 100 rd. (dat. 25.05.1795)

 

Han bodde på Røra i 1801:

Peder           Pedersen             Husbonde        56        1ste ægteskab  Gaardbruger

Margreth      Larsdtr               Hans kone       50       1ste ægteskab 

Ole               Pedersen            Deres børn      25        Ugift    Enroull. matros

Peder           Pedersen            Deres børn      15                  

Marie           Pedersdtr           Deres børn      22                  

Anne            Pedersdtr           Deres børn      20                  

Pernille        Pedersdtr           Deres børn      10                  

Larine          Pedersdtr           Deres børn       7         

 

Jordavgiften 1802:

Røra

Nils Hansen 1 hud 11 skind, Peder Pedersen 1 hud 11 skind, Anders Jensen (Rørastranden) 2 skind.

             

Gravlagt som "Peder Pedersen Røra 61 aar".

 

Fra "Margrethe Johnsens forfedre fra Langangen og Kjose". Samlet av Fredrik J. Skjørten fra Høvik i 2007 (Ikke utgitt):

Iflg. Bygdebok for Eidanger, bd. 2, s. 738, var Peder Pedersen (1744-1805) fra Lurøy, anneks til Rødøy sogn i Nordland (Helgeland), og var født ca. 1745, kfr. Digitalarkivets brukerforum, tema 25151. Jeg finner at Kristi Himmelfartsdag 1745 (torsdag 15 mai) ble Peder Tostensen Dahllens sønn Peder døpt i Meløy kirke (Rødøy sogn). Det er sansynlig at dette er vår Peder. Fra Statsarkivet i Trondheim har jeg fått kopi av "Anteignelse paa alle de som til Friderichs-wærn, af Nordlands Amt 1769 aars første Nafne ere udcommanderet--. fra Rødøe Fierding i Helgelands Fogderie." "Med Skipper Hans Hvidtes Jægt følgaktig til Bergen: Anders Pederssøn Ringen 29 aar gl: tienestdygtig. Peder Pederssøn Lundøen, 22 aar ligesaa. Jon Petterssøn Steensland, 19 aar, liden dog frisk.". Dette er nok vår Peder. Han er oppført med adresse Lundøen, i dag heter stedet Lunderøy som er en øy i Lurøy kommune; se Harry Danielsen: "Solværøyene og folket". Mosjøen 1996. Denne boken gir ikke holdepunkter for å tro at Peders familie har bodd på Lunderøy. Det er da godt mulig at han stammer fra Meløy, som ligger litt lengre nord, men den gang i samme prestegjeld. Jeg har ikke kunnet følge Peder videre til Stavern. Iflg. I. C. Ramberg: "Boken om Eidanger", kom han til Eidanger som soldat, og ble innkvartert på Røra. Iflg. Ramberg ble han kalt Peder Benoni. Han har ikke navnet Benoni i noe offisielt dokument. Benoni er vel da et kallenavn. 26. juni 1777 ble "Peder Pedersen Norlending" trolovet med Margrethe Larsdtr. Røra, datter av oppsitter (leilending) på Røra, Lars Nielsen. 

 

 

Forhold til Gunhild Hansdatter, f. omkring 1750. 

 

Gunhild:

Hun fikk et uekte barn i 1768 bosatt på Ramberg i Eidanger.

 

 

(2) Gift 21.08.1777 i Eidanger kirke,[6] med[7] Margrethe Larsdatter, f. 1751 på Døvik i Eidanger,[8] (datter av Lars Nilsen og Anne Nilsdatter), døpt 01.08.1751 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[10] d. 1810 på Røra i Eidanger,[11] gravlagt 15.10.1810 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

Margrethe:

Lars Døvig og Anne Nielsdatters datter Margrete                                        

Faddere: baaren af Christopher Stulens kone Inger Andersdatter, Maria Ottesdatter Røra, mandfaddere: Cornelius Sundsaasen, Anund Kaagersvold, Hans Nielsen Syndsaasen.

 

Konfirmert i 1766 som "Margrete Larsdatter Røra 15".

 

Ramberg 1762:

Piiger over 12 aar: Margrethe Larsdatter

 

Hun var 50 år gammel i 1801.

 

Gravlagt som "Margarete Larsd. Røra 60 aar".

 

 

 

I.    Anne Maria Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Gunhild Hansdatter) f. 1768 på Ramberg i Eidanger,[13] døpt 02.03.1768 i Brevik kirke.[14] 

 

       Gunil Hansdtr. Ramberg (ej confirmeret) hendes uægte P.B. Anne Maria - Uægte

       Faddere: 1. Maria Amundsdtr. 2. Oline Hansdtr. 3. Anders Gertsen 4. Harald Nusted.

       Barne-fader angivet Peder Pedersen Ramberg. - anmældt Fogeden d. 23. Marty

       Merknad: Uægte barn døbt i Brevik [ført på egne sider i kirkeboka]

      

 

 

II.   Ole Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1777 på Røra i Eidanger,[15] døpt 12.10.1777 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[17] død 03.07.1847 på Lunde i Bjørkedalen i Eidanger, gravlagt 06.07.1847 på Eidanger kirkegård.[i] .

 

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Elisabeth Iwersdtr. Stamland 2. Maren Jacobsdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Jacob Hansen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

       Konfirmert som "Ole Pedersen Røra 15".

      

       Han er 25 år og innrulert matros i 1801.

 

       Gravlagt som "Ole Pedersen 70 år - Lægdslem - Lunde i Birkedalen - født paa Røra".

 

 

 

III. Anne Maria Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1779 på Røra i Eidanger,[18] døpt 12.12.1779 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke.[20] 

 

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Anne Maria

       Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Anne Hansdtr. Røra 3. Jacob Hansen Skredder 3. Isac Jacobsen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

      

       Konfirmert som "Maria Pedersdatter Røra 16".

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1802.

      

       Copul. 28.10.1802 i Eid.

       Ungkarl og matros Jens Christopher Olsen af Brevig og pigen Anne Marie Pedersdatter Røra.

       Caut: Peder Pedersen og Nils Hansen Røra.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1811.

 

       Copul. 29.12.1811 i Eid.

       Lars Olsen Rørarød og Enke Anna Maria Pedersdatter Røra.

       Caut: Nils Rørarød og Anders Visevaagen.

 

       Bosatt i Brevik.

 

      

       (1) Gift 28.10.1802 i Eidanger kirke,[21] med Jens Christopher Olsen, f. ca 1779,[22] (sønn av Ole Christophersen og Anne Stine Jensdatter), konfirmert 12.04.1795 i Brevik kirke,[23] d. ca 1809 i Brevik.[24] 

 

       Jens:

       Konfirmert som "Jens Christopher Olson 16 aar".

 

       Bosatt hos foreldrene i Brevik i 1801 "Jens Olsen, Deres søn, 22 aar, Ugivt, En. matros, i søefarten udenlands".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 291a

       Skifte 26. desember 1809 i Brevig

       Afdøde Ole Christophersen

       Enke Anne Marie Pedersdatter

      

            

       (2) Gift 29.12.1811 i Eidanger kirke,[25],[26] med Lars Olsen, f. 1779 på Rørarød i Eidanger,[27] (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter), døpt 14.02.1779 i Eidanger kirke,[28] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[29] d. 1850.[30] 

 

       Lars:

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Anne Maria Larsdtr. ibid 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Knud Nilsen Qvæstad 5. Jacob Olsen Langangen.

      

       Konfirmert som "Lars Olsen Rørerød 16".

 

 

       Barn:

 

       A.   Anne Margrethe Jensdatter, (datter av Jens Christopher Olsen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1803 i Brevik, døpt 02.10.1803 i Brevik kirke,[31] d. 1804 i Brevik, gravlagt 27.02.1804 på Brevik kirkegård.[32] 

 

             Jens Sand og Marie Pedersdatter - Anne Margrethe            

             Faddere: Peder Røras kone Margrethe Larsd, Anne Pedersd, Ole Sand, Anders Abrahamsen, Ole Pedersen

            

             Gravlagt som "Jens Sans og k. Anne Marie Pedersdatters Pb. Anne Margrethe 23 uger".

 

 

 

       B.   Anne Margrethe Jensdatter, (datter av Jens Christopher Olsen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1806 i Brevik, døpt 02.03.1806 i Brevik kirke,[33] d. 1806 i Brevik, gravlagt 14.10.1806 på Brevik kirkegård.[34] 

 

             Jens Ksoffer (Kristoffer JO) Olsen og Anne Marie Pedersdatter - Anne Margrethe                       

             Faddere: Peder Isachsens kone Kirsten Larsd, Anne Erichsd, John Hansen, Nils Christensen Sand, Knud Stosen

            

             Gravlagt som "Jens Christopher Olsens Pb. Anne Margrethe 39 uger".

 

 

 

       C.   Jensine Christine Jensdatter, (datter av Jens Christopher Olsen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1807 i Brevik,[35] døpt 26.12.1807 i Eidanger kirke,[36] d. 1808 i Brevik, gravlagt 12.05.1808 på Brevik kirkegård.[37] 

 

             Jens Christoffer Olsen Sand af Brevig og Maria Pedersdatter - Jensine Christine

             Faddere: Anne Pedersdtr. Røra, Aaste Isachsdtr. ibid, Nils Hansen ibid, Rasmus Isachsen, Peder Pedersen ibid.

            

             Gravlagt som "Jens Christoffer Olsen og k. Anne Marie Pedersdatters Pb. Jensine Christine 20 uger".

 

 

      

IV. Anne Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1781 på Røra i Eidanger,[38] døpt 11.11.1781 i Eidanger kirke,[39] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[40] død 06.04.1856 i Eidanger,[ii] gravlagt 13.04.1856 på Eidanger kirkegård.11

 

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Anne Marie Larsdtr. Rørerød 2. Elen Hansdtr. Røra 3. Lars Nilsen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Nils Hansen ibid.

      

       Konfirmert som "Anne Pedersdatter Røra 16".

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1805.

 

       Copul. 07.11.1805 i Eid.

       Anders Isachsen Røra og pigen Anne Pedersdatter i.b.

       Caut: Nils Hansen Røra og Isach Jacobsen Røra.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1821.

      

       Copul. 5/4-1821 i Eid.

       Uk. Isak Hansen Wissevogen, 30. Tienestedreng.

       Enken Anne Pedersd. Wissevogen, 35. Huusmandsenke.

       Forl: Niels Røra, Peder Røra.

 

       Bosatt på Vissevåg under Røra.

 

       Gravlagt som "Anne Pedersdatter 75 år - Gift med Isak Hansen".

      

      

       (1) Gift 07.11.1805 i Eidanger kirke,[41] med Anders Isaksen, f. 1778 på Rørarød i Eidanger,[42] (sønn av Isak Jacobsen og Karen Rasmusdatter), døpt 11.10.1778 i Eidanger kirke,[43] konfirmert 05.10.1794 i Eidanger kirke.[44] 

 

       Anders:

       Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr. - Anders

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Traaholt 2. Elen Hansdtr. Røra 3. Ole Jacobsen Rørerød 4. Ole Christensen Leerstang 5. Peder Rasmusen Hasler.

      

       Konfirmert som "Anders Isacsen Elven 16".

      

            

       (2) Gift 02.04.1821 i Eidanger kirke[45] med Isak Hansen, f. ca 1791.[46]

 

       Isak:

       Dette er mye mulig Isak Hansen Halvarpeje f. 1792 sønn av Hans Olsen Halvarp.

 

       Se Røra denne gården

 

 

      

V.   Pernille Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1784 på Røra i Eidanger,[47] døpt 08.02.1784 i Eidanger kirke,[48] d. 1785 på Ørstvedt i Eidanger,[49] gravlagt 09.06.1785 på Eidanger kirkegård.[50] 

 

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Pirnille

       Faddere: 1. Anne Marie Larsdtr. Rørerød 2. Anne Hansdtr. Røra 3. Jon Norlænding 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

      

       Gravlagt som "Pernille Pedersd. Ørestved 1 aar 16 uger".

      

 

 

VI. Peder Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1786 på Ørstvedt i Eidanger,[51] døpt 14.07.1786 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,[53] død 03.04.1851 på Røra i Eidanger,42 gravlagt 11.04.1851 på Eidanger kirkegård.11

 

       Peder Pedersen Ørestved og k. Margrete Larsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Inger Halvorsdtr. Rørerød 2. Anne Hansdtr. Røra 3. Nils Hansen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Anun Olsen Ørestved.

      

       Han var 15 år i 1801.

      

       Konfirmert som "Peder Pedersen Røra 16".

      

       Copul. 3/11-1815 i Eid.

       Peder Pedersen fra Røra, 29, Gaardmand.

       Pigen Marthe Sicilia Andersd. Ouen, 18.

       Forl: Iver Stammeland og Lars Rørerød.

      

       Bosatt på Røra Bnr.6.

 

       Gravlagt som "Peder Pedersen 65 år - Gaardmand - Røra".

 

      

       Gift 03.11.1815 i Eidanger kirke, med[54] Marte Cesilie Andersdatter, f. 1796 på Auen i Eidanger (datter av Anders Jacobsen og Berte Maria Andersdatter), døpt 20.12.1796 i Brevik kirke,[55] d. 1877.[56] 

 

       Marte

       Anders Jacobson Ouen og Birte Maria Andersdatter - Marte Cicilia                 

       Faddere: Mari Andersd. Langangen, Ingebor Nilsd, Gunder Ouen, Jens Olson.

 

       Barn, se under hennes foreldre

 

              

            

VII. Lars Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1789 på Røra i Eidanger,[57] døpt 26.04.1789 i Eidanger kirke.[58] 

 

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Marte Sørensdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Grinnen 3. Jacob Hansen Lille Døwig 4. Nils Larsen Røra 5. Lars Hansen ibid.

      

 

      

VII. Lars Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1789 på Røra i Eidanger,[59] døpt 26.04.1789 i Eidanger kirke.[60] 

 

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Marte Sørensdtr. ibid 2. Anne Jacobsdtr. Grinnen 3. Jacob Hansen Lille Døwig 4. Nils Larsen Røra 5. Lars Hansen ibid.

      

 

 

VIII. Marthe Pernille Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1792 på Røra i Eidanger,[61] døpt 29.01.1792 i Eidanger kirke,[62] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[63] død 11.10.1842 på Plassen u/Nordalseter i Eidanger,[iii] gravlagt 19.10.1842 på Eidanger kirkegård.

 

       Peder Pedersen Røra og Margrete Larsdatter Pb. Marte Pernille

       Faddere: Helvig Halvorsdatter af Brevig, Anne Hansdatter Røra, Nils Hansen ibid, Nils Solie, Lars Hansen.

      

       Hun var 10 år i 1801.

 

       Hun giftet seg i 1815.

 

       Viet 4/7-1815

       Uk. Iver Mikkelsen Sætret, 28. Huusmand.

       Pige Petronelle Pedersd. Røra, 25, af Bondestanden.

       Forl: Niels Soli, Jakob Kiendalen.

      

       Konfirmert som "Marthe Pernille Pedersdatter Røre 17".

 

       Bosatt på Plassen under Kjendalen Bnr.2.

 

       Gravlagt som "Pernille Pedersdatter 54 år - Huusmandskone - Pladsen under Nordahlsætter".

 

      

       Gift 04.07.1815 i Eidanger kirke,[64],[65] med Iver Michelsen, f. 1787 på Nordalseter i Eidanger,[66] (sønn av Michel Iversen og Antonette Olsdatter), døpt 14.03.1787 i Eidanger kirke,[67] død 08.06.1847 på Plassen u/Kjendalen i Eidanger, gravlagt 15.06.1847 på Eidanger kirkegård.11

 

       Iver:

       Michel Iwersen Sættre og k. Nette Olsdtr. - Iwer

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Bakke 2. Karen Larsdtr. Sættre 3. Anders Olsen ibid 4. Eric Larsen ibid 5. Hans Larsen Ragnil Rød.

      

       Han bodde med familien og var 15 år i 1801.

 

       Gravlagt som "Iver Mikkelsen 61 år - Huusmand - Pladsen u (Det står ikke mer. JO)".

 

       Barn, se under hans foreldre på Nordalseter

      

 

 

IX. Larine Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1794 på Røra i Eidanger,[68] døpt 21.09.1794 i Eidanger kirke,[69] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke.[70] død 1875.[iv]

 

       Peder Pedersen Røra og Margrete Larsdatter Pb Larine

       Faddere: Anne Jensdatter af Brevig, Marte Marie Jacobsdatter Døvig, Jon Nordlænding av Brevig, Nils Solie, Nils Røra.

      

       Hun var 7 år i 1801.

      

       Konfirmert som "Larine Pedersdatter Røre 15".

 

       Hun giftet seg i 1820.

 

       Viet 17/11-1820

       Uk. Søren Mikkelsen Sættret, 30. Tienestedreng.

       Tienestepige Laurine Pedersd., 26. (fra Røra. G.S.)

       Forl: Peder Pedersen Røra og Jakob Olsen Kiendalen.

 

       Bosatt på Nordalseter Bnr.1.

 

      

       Gift 17.11.1820 i Eidanger kirke,[71] med Søren Michelsen, f. 1792 på Nordalseter i Eidanger,[72] (sønn av Michel Iversen og Antonette Olsdatter), døpt 22.01.1792 i Eidanger kirke,[73] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[74] død 08.04.1856 på Nordalseter i Eidanger, gravlagt 16.04.1856 på Eidanger kirkegård.11

 

       Søren:

       Michel Iwersen Sættre og k. Nette Olsdatter - Søren

       Faddere: 1. Birte Olsdtr. Solie 2. Kari Olsdtr. Nordal 3. Lars Sættre 4. Nils Aaklungen 5. Arne Jonsen Rødningen.

      

       Han bodde med familien og var 9 år i 1801.

      

       Konfirmert som "Søren Michelsen Sætre 15".

 

       Gravlagt som "Søren Mikkelsen 65 år - Grdmd. - Nordalsætret".

 

 

       Barn, se under hans foreldre på Nordalseter

      

      

      

X.   NN Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter) f. 1798 på Røra i Eidanger,[75] d. 1798 på Røra i Eidanger,[76] gravlagt 14.01.1798 på Eidanger kirkegård.[77] 

 

       Gravlagt som "Peder Pedersen Røras Dødfødte Pb.".

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 135.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[21]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org

[22]  Alder ved konfirmasjonen.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[24]  Skifte etter han.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 135.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 135.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 434.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[41]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[45]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[46]  Alder ved vielsen.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 458.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 458.

[55]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 458.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[65]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 138.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[71]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[72]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[78]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 488.

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 488.

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 488.

[81]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 488.

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 488.

[83]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.

[84]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.

[85]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 683.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 238.