| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SAGA |


 

 

Hans Pedersen f. 1757 og Anne Hansdatter f. 1773 sin familie

 

 

 

Hans Pedersen, f. 1757 på Saga i Eidanger,[1],[2],[3] døpt 01.05.1757 i Eidanger kirke,[4] konfirmert 21.04.1776 i Brevik kirke,[5] død 06.04.1822 på Saga i Eidanger,1 gravlagt 14.04.1822 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Peder Nilsen Saga.

 

Per Nielsen Savens barn navnl. Hans                                                

Faddere: baaren af Søren Mørjes kone, Karen Eliasdatter fra Mørje, mandfaddere: Corporal Ole Basseboe, Lars Nøglegaard, Gunder Nøglegaard.

 

Trolig konfirmert i Brevik som "Hans Pederson 17 aar".

 

Han er oppgitt i skiftet 1775 etter mora og i skiftet 1776 etter faren; da henholdsvis 18 og 17 år gammel. Under skiftet i 1776 etter faren ble Saga utloddet til Ole Olsen Bassebo og i 1785 overdro Hans Pedersen sitt odelskjøte på gården til Ole Bassebo for 150 rdl. I 1791 skjøtet enken Lisbet Henrichsdatter samme eiendommen (1/2 hud) til Hans Pedersen for 600 rdlr.

 

Bosatt på Saga i 1801:

Hans                 Pedersen          Husbonde        48        1ste ægteskab  Gaardbruger

Anne                 Hansdtr           Hans kone       26        1ste ægteskab 

Ole                   Hansen            Deres søn           1                    

Kari                 Nilsdtr             Tjenestepige    21        Ugift   

Halvor            Nilsen               Mand              44         1ste ægteskab  Husmand

Kisti                Henrichsdtr     Kone               30         1ste ægteskab 

Nils                 Halvorsen       Deres søn         5                   

 

Han nevnes i «Jordsboken 1802» på Bjerkøen:
Jacob Hansens enke 1 hud 6 skind, Hans Pedersen 6 skind

 

Hans solgte i 1822 gården til sin sønn Ole og tok føderåd sammen med sin kone.

 

 

Gift 09.06.1798 i Brunlanes,[6] med[7] Anne Hansdatter, f. 1773 på Åres i Brunlanes,[8],[9],[10] (datter av Hans Olsen og Maren Magnusdatter), døpt 19.09.1773 i Tanum kirke i Brunlanes.[11]

 

Anne:

Hans Olsen Aarraas og Mari Hansdtr. ægte datter Anne.

Faddere: Susanne Kofoed, Anne Olsdtr. Aarraas, Jørgen Hansen Møller, Per Nielsen Houene, Friderich Jonsen.

 

Hun kom fra Åres da hun giftet seg i 1798.

 

Hun kjøpte eiendommen Langøya i Bamble etter mannen døde.

 

 

 

 

I.    NN Hansen, f. 1798 på Saga i Eidanger, d. 1798 på Saga i Eidanger,[12] gravlagt 05.04.1798 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Hans Pedersen Sagas Dødfødte Drengebarn".

 

 

 

II.   Ole Hansen, f. 1800 på Saga i Eidanger,[14] død 10.07.1833 på Saga i Eidanger,[ii] gravlagt 16.07.1833 på Eidanger kirkegård.[iii]

      

       Han kjøpte Saga Bnr.1 av sin far i 1822. Han druknet i Mørjefjorden i 1833. Ifølge kirkeboken falt han over bord fra en pram.

 

      

       Han giftet seg med[15] Catrine Olsdatter, f. 1797 på Pytten i Brunlanes,[16] (datter av Ole Nilsen og Marie Tolvsdatter), døpt 27.08.1797 i Brunlanes.[17]

      

 

       Barn:

 

A.       Eline Marie Olsdatter, født 11.08.1824 på Saga i Eidanger,12 døpt 19.09.1824 i Brevik kirke.12

 

 

B.        Anne Oline Olsdatter, født 20.04.1826 på Saga i Eidanger,12 døpt 15.05.1826 i Brevik kirke.12

 

 

C.        Marthe Maria Olsdatter, født 19.02.1829 på Saga i Eidanger,12 døpt 08.03.1829 i Brevik kirke.12

 

 

        D.    Ole Olsen, født 26.11.1833 på Saga i Eidanger,[iv] døpt 26.12.1833 i Eidanger kirke,13 død 27.04.1865 på Saga i Eidanger,[v] gravlagt 04.05.1865 på Eidanger kirkegård.[vi] .

              

               De var eiere og brukere av gården Saga i Eidanger fra 1855. På gåren hadde han ei sirkelsag. Det var satt opp en demning i elven som går fra Langevann. Ole døde av tæring ifølge kirkeboken.

              

               Hun satt med gården etter hennes mann døde frem til hun solgte den i 1909. De fikk to døtre som døde tidlig og hun ble også enke tidlig. Mina kom senere til Oksum og der hun etter kort tid. Ifølge kirkeboken døde hun av gulsott.

 

 

               Gift 26.06.1863 i Eidanger kirke,[vii] med Jomine Nikoline Hansdatter, født 17.12.1835 på Oksum i Eidanger,[viii] (datter av Hans Jacob Jacobsen og Catrine Nilsdatter), døpt 14.02.1836 i Eidanger kirke,17 død 17.05.1925 på Oksum i Eidanger,[ix] gravlagt 23.05.1925 på Eidanger kirkegård.18

              

               Jomine:

               Hennes faddere var "Inger Marie Solum, Maria Basseboe, Søren Røra, Nils Stammeland og Hans Jacob Oxum".

 

               Hennes fpreldre nevnes under hennes morfar på Bassebo.

 

      

 

III. Peder Hansen, f. 1800 i Brevik, døpt 26.01.1800 i Brevik kirke.[18]

      

       Hans Pedersen Saga og Anne Hansdatter - Peder                      

       Faddere: Peder Olsens kone Pernille Hansd, Grethe Hendrichsd, Ole Hansen, Niels Sørensen, Peder Andersen.

 

      Han var ugift og drev som fraktmann nevnt på Rønningen under Bjørkøya.

 

 

 

IV. Anne Marie Hansdatter, f. 1803 på Saga i Eidanger,[19] døpt 04.12.1803 i Eidanger kirke.[20]

      

       Hans Pedersen Saga og Anne Hansdatter - Anne Marie

       Faddere: Gunbiør Nilsdtr. Basseboe, Anne Andersdtr. Mørjerød, Ole Hansen Halle, Abraham Olsen Fieldbod, Peder Andersen Mørjerød.

      

 

 

V.   Peder Hansen, f. 1807 i Brevik,[21] døpt 19.07.1807 i Brevik kirke.[22]

      

       Hans Peder Pedersen og Anne Hansdatter - Peder                     

       Faddere: Ole Hansen Haaøens kone Anne Andersd, Maren Pedersd, Abraham Olsen, Ole Hansen, Hans Pedersen

      

       Peder var bosatt på Rønningen under Bjørkøya Bnr. 4. Han var ugift.

 

 

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[6]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 354.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[11]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 444.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 444.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[17]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 449.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.[i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 444.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 10.

[v]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 274.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 150.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 20.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Klok. 04 1912-1927, Nor1-1002, side 275.