| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDAL-NORDRE |


 

 

 

Søren Andersen f. 1777 og Maria Nilsdatter f. 1786 sin familie

 

 

 

Søren Andersen, f. 17.02.1777 på Nordal i Eidanger, døpt 02.03.1777 i Eidanger kirke,[1],[2] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[3] d. 21.03.1855 på Nordre Nordal i Eidanger, gravlagt 30.03.1855 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Anders Jacobsen Nordal.

 

Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Anbiørnsdtr. - Søren 

Faddere: 1. Inger Christensdtr. Lunde Søndre 2. Marta Hansdtr. Holte 3. Christen Jonsen fra Porsgrund 4. Torchil Nilsen Slewold 5. Jon Nilsen Sillien.

 

Konfirmert som "Søren Andersen Nordal 16 aar".

 

Bosatt hjemme på Nordal i 1801 som skoleholder.

 

Han fikk i 1802 bygselsbrev på gården Nordre Nordal fra sogneprest Rein for deres levetid. Av Søren og Marias barn var det bare Elen Karine og Karen Marie som levde opp. Han var skoleholder.

 

Han giftet seg i 1804.

 

Copul. 11.10.1804 i Eid.

Skoleholder og ungkarl Søren Andersen Nordahl og pigen Maria Nilsdatter Nøchlegaard.

Caut: Halvor Nilsen Siljen og Jacob Simonsen Silljen.

 

Gravlagt som "Søren Andersen 78 år - Follaugsmand - Nordal".

 

 

Gift 11.10.1804 i Eidanger kirke,[5] med Maria Nielsdatter, f. 1786 på Nøklegård i Eidanger,[6] (datter av Nils Sørensen og Cathrine Jonsdatter), døpt 25.02.1786 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[8] d. 30.12.1870 på Nordre Nordal i Eidanger.

 

Maria:

Nils Sørensen Nøchlegaard og k. Catrine Jonsdtr. - Maria

Faddere: 1. Sara Jonsdtr. Harewarp 2. Sara Olsdtr. Langangen 3. Eric Sørensen ibid 4. Anders Olsen Lønnebakke 5. Jacob Stenersen Kiøndal.

 

Konfirmert som "Maria Nielsdatter Nøchlegaard 14".

 

Hun kom fra Nøklegård.

 

 

 

I.    Anders Sørensen, f. 1808 på Nordre Nordal i Eidanger,[9] døpt 16.10.1808 på Eidanger kirkegård,[10] død 27.06.1825 på Nordre Nordal i Eidanger,[i] gravlagt 30.07.1825 på Eidanger kirkegård.

      

       Søren Andersen Nordahl og Maria Nielsdatter - Anders

       Faddere: Berthe Halvorsdtr. Sillien, Anne Maria Andersdtr. Nordahl, Hans Andersen Ødegaarden, Nils Halvorsen Sillien, Lars Andersen Nordahl,

       Abraham Nilsen Nøchlegaard.

      

       Døde etter en ulykke i skogen bare 17 år gammel.

 

       Gravlagt som "Anders Sørensen, gaardmand Søren Nordahls søn 17 aar".

 

 

 

II.   Elen Karine Sørensdatter, f. 30.05.1812 på Nordre Nordal i Eidanger,[11] døpt 07.06.1812 i Eidanger kirke,[12] d. 19.01.1877 på Nordre Nordal i Eidanger,[13] gravlagt 27.01.1877 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Søren Andersen Nordal og Marie Nielsdatter - Elen Karine

       Faddere: Anne Slevolden, Anne Sillien, Niels Nøglegaard, Hans Ødegaarden, Lars Nordal.

      

       Bosatt på Nordre Nordal i Eidanger. Deres barn nevnes under Anders Jacobsens foreldre.

 

      

       Gift 30.05.1834 i Eidanger kirke,[15] med[16] Anders Jacobsen, f. 25.07.1811 på Søndre Siljan i Bjørkedalen,[17] (sønn av Jacob Simonsen og Birthe Halvorsdatter), døpt 11.08.1811 i Eidanger kirke,[18] d. 07.02.1877 på Nordre Nordal i Eidanger,[19] gravlagt 14.02.1877 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Anders:

       Jakob Simonsen Sillien og Birthe Halvorsdatter - Anders

       Faddere: Karen Lillegaarden, Margrethe Sundsaas, Ole Lunde, Søren Nordal, Niels Sillien.

      

       Han var ved siden av å være gårdbruker, lagrettemann og takstmann. Bosatt på N. Nordal (Bnr.1). Han fikk i 1847 kongelig skjøte på gården.

      

       Det sies at han døde av sorg etter at konen døde.

 

 

 

III. Maren Kathrine Sørensdatter, født 22.02.1815 på Nordre Nordal i Eidanger,9 døpt 05.03.1815 i Eidanger kirke,9 død 16.02.1816 på Nordre Nordal i Eidanger,9 gravlagt 25.02.1816 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Maren Kathrine - Foreldre: Gaardbruger Søren Andersen Nordal og Maria Nilsdatter

      

       Gravlagt som "Maren Catarine, Søren Nordals barn 1 aar".

      

 

 

IV. Nils Sørensen, født 23.04.1817 på Nordre Nordal i Eidanger,9 døpt 04.05.1817 i Eidanger kirke,9 død 15.06.1818 på Nordre Nordal i Eidanger,9 gravlagt 21.06.1818 på Eidanger kirkegård.15

      

       Niels - Foreldre: Gaardmand Søren Andersen Nordal og Maria Nielsdatter

      

       Gravlagt som "Niels Sørensen, Søren Nordals barn 1 aar".

      

 

 

V.   Maren Kathrine Sørensdatter, født 06.05.1819 på Nordre Nordal i Eidanger,9 døpt 20.05.1819 i Eidanger kirke,9 død 22.12.1822 på Nordre Nordal i Eidanger,9 gravlagt 01.01.1823 på Eidanger kirkegård.15

      

       Maren Katrine - Foreldre: Søren Andersen og Maria Nilsdatter Nordal, gaardmand

      

       Gravlagt som "Maren Catrine, Søren Nordals barn 3 ½ aar".

      

 

 

VI. Karen Marie Sørensdatter, født 13.12.1821 på Nordre Nordal i Eidanger,[iii] døpt 25.12.1821 i Eidanger kirke,9 død 22.01.1888 på Bassebo i Eidanger,[iv] gravlagt 28.01.1888 på Eidanger kirkegård.17

      

       Karen Marie - Foreldre: Søren Andersen Nordal og Marie Nielsdatter, gaardmand.

 

      

       Gift 18.10.1844 i Eidanger kirke,[v] med[vi] John Nilsen, født 18.10.1812 på Bassebo i Eidanger,[vii] (sønn av Nils Knudsen og Gunbiør Nilsdatter), døpt 08.11.1812 i Eidanger kirke,[viii] død 09.01.1900 på Bassebo i Eidanger,[ix] gravlagt 16.01.1900 på Eidanger kirkegård.22

      

       John:

       Niels Knudsen Barseboe og Gundbiør Nielsdatter - Jon

       Faddere: Oline og Kathrine Barseboe, Iver og Bent Stammeland, Niels Nøglegaard.

      

       Når det gjelder Johns fødsel så stod det 18. oktober på korset som stod ved hans gravsted, i hans vaksineattest, i gamle bibler og så langt vi ser alle andre plasser enn i kirkeboken. Der det står 26. oktober. Det tyder dermed på at presten har skrevet feil.

      

       I kirkeboken ser det ut til å stå at Karen Marie er født 19. desember 1821. I farens huspostill står det følgende "1821 den 13. des. kl. 10 slett. kom hun til denne syndige verden.", i bibelen til mannen John og på hennes gravplass står det 13. desember 1821, så det er nok det rette. Det virker jo som om presten i denne perioden var noe unøyaktig i sine nedtegnelser.

      

       John og Karen Maries forlovere var Nils Nielsen Bassebo (Stammeland) og Hans Nielsen Bassebo (Frostvedt). John og Karen Marie bodde på Søndre Bassebo i Eidanger. De var i utgangspunktet søskenbarn da de hadde felles mormor i Cathrine Jonsdatter på Nøklegård, men ikke felles morfar.

      

       John kjøpte i 1860 Nordre Bassebo av sin bror Hans Nielsen da Hans flyttet til Frostvedt i Hedrum. John satt med begge gårdene samlet i 12 år. Da solgte han, den 19. september 1873, den nordre delen til sin sønn Anders Johnsen Bassebo for 2200 Spdl. Med "påstående husbygninger og tilliggende herligheter og rettigheter, intet undtaget", som det stod i skjøtet. Siden 1873 har Bassebo vært delt i to gårder. John solgte Søndre Bassebo til sin sønn Isak i 1889 for 14 000 kroner. John, som nå var enkemann, tok føderåd på gården. John Nielsen Bassebo døde av lungebetennelse i 1900. Han fikk dette etter at han hadde falt og brakk lårhalsen da han fulgte noen ut på trammen på Bassebo ble det fortalt.

      

       John og Karen Marie fikk 10 barn, seks sønner og fire døtre. En datter døde liten. En sønn, Isak, emigrerte til Amerika. Denne Isak fikk en sønn, Peder, som døde barnløs. Fire andre av barna har etterslekt.

 

          

      

VII. Anne Katrine Sørensdatter, født 22.05.1827 på Nordre Nordal i Eidanger,9 døpt 04.06.1827 i Eidanger kirke,9 død 03.03.1828 på Nordre Nordal i Eidanger,9 gravlagt 09.03.1828 på Eidanger kirkegård.15

      

       Anne Katrine - Foreldre: Søren Andersen og Marie Nilsdatter Nordal, gaardmand

      

       Hun døde av "kighoste".

      

       Gravlagt som "Anne Katrine Sørensdatter, gaardmand Søren Nordahls barn ¾ aar, kighoste".

      

 

 

VIII. Anne Katrine Sørensdatter, født 12.05.1830 på Nordre Nordal i Eidanger,9 døpt 31.05.1830 i Eidanger kirke,9 død 23.05.1831 på Nordre Nordal i Eidanger,9 gravlagt 29.05.1831 på Eidanger kirkegård.

      

       Anne Katrine - Foreldre: Søren Andersen og Marie Nilsdatter Nordal, gaardmand

      

       Gravlagt som "Anne Katrine Sørensdatter, gaardmand Søren Nordals barn 1 aar".

 

      

 

 

 

 [2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Avskrift av Lillegunn ( Ingeborg ) Syversen's notater.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 34.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 34.

[15]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 209.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 198.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 34.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 34.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Farens huspostill, Johns bibel og på gravplassen hennes.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Klok. 02 1879-1892 NO 264, side 270.

[v]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 225.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 440.

[vii]  På korset ved hans gravsted.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 210.