| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Nils Pedersen f. 1761 og Anne Marie Andersdatter f. 1764 sin familie

 

 

 

Nils Pedersen, f. 1761 på Sundsåsen i Eidanger,[1],[2] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[3] død 18.06.1837 på Sundsåsen i Eidanger,[i] gravlagt 23.06.1837 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Peder Nilsen Sundsåsen.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 29. mars 1761 finnes blant introduserte kvinner "Per Sundsaasens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Nils.

 

Konfirmert i 1777 som "Nils Pedersen Sundsaas 16".

 

Han giftet seg i 1786.

 

Trol. 5/9-1786 i Eid. Copul. 12/10-1786.

Uk. Nils Peders. Sundsaas og P. Anne Maria Andersd. Nordal.

Caut: Amun Ødegaarden og Isac Solie.

 

Han overtok en del av Sundsåsen etter sin far i 1791:

Anno 21.05.1791 – arvingene efter Peder Nielsen Sundsaasen deres skiøde til sønnen Niels Pedersen med 1 hud i Sundsaasen, nod betalt 800 rd. (dat. 09.05.1791)

 

Han kjøpte i 1797 en del av Kokkersvold sammen med sin bror:

Anno 15.01.1798 - Amund Olsens skiøde til Niels og Amund Pedersensønner Sundsaasen paa 3/4 skind i Grd. Koggersvold, Langedal kaldet med bet. 190 rd. (dat. 01.11.1797)

 

Bosatt på Sundsåsen i 1801:

Nils                Pedersen          Husbonde        40        1ste ægteskab  Gaardbruger 

Anne Marie   Andersdtr         Hans kone       37        1ste ægteskab 

Peder            Nilsen               Deres børn      13                   

Anders          Nilsen               Deres børn       1                     

Karen           Nilsdtr              Deres børn      12                   

Margrethe   Nilsdtr               Deres børn      10                   

Margrethe   Andersdtr         Tjenestepige    19        Ugift   

 

Jordskatten 1802

Sundsåsen

Brukere: Nils Pedersen 1 hud, Amund Pedersen 6 skind

 

I 1807 skjøtet Amund Pederssøn sin halve hud i Sundsåsen til Nils Pederssøn for 2090 rdl:

Anno 16.01.1807 – Thinghl. Amund Pedersens skiøde til Niels Pedersen paa ½ hud i Sundsaasen for 2090 rd. (dat. 16.01.1807)

 

I 1811 gjorde Erik Sørensen Langangen og Nils Pedersen Sundsåsen kontrakt med Børre Gether i Larvik angående å bortleie østersbanker på deres grunn:

Anno 06.02.1811 – Erik Sørensen Landgangen og Niels Pedersen Sundsaasens contraer Børre Gehter hvorved bortleien til denne de værende Østersbanker paa deres Grund. (dat. 15.01.1811)

 

Gravlagt som "Nils Pedersen Sundsaasen 76 ¼ år - Gaardmand - Sundsaasen".

 

 

Gift 12.10.1786 i Eidanger kirke,[4] med[5] Anne Marie Andersdatter, f. 1764 på Nordal i Eidanger,[6],[7] (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter), konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[8] død 26.04.1845 på Sundsåsen i Eidanger,4 gravlagt 05.05.1845 på Eidanger kirkegård.5

 

Anne:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1764 finnes blant introduserte kvinner "Anders Nordals kone" etter å ha fått et barn. Dette var Anne Marie.

 

Konfirmert i 1779 som "Anne Maria Andersdatter Nordal 15".

 

Gravlagt som "Anne Marie Andersdatter 82 år - Føderaadskone - Sundsaasen".

 

 

 

I.    Peder Nilsen, f. 1787 på Sundsåsen i Eidanger,[9] døpt 14.03.1787 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[11] død 16.10.1858 på Sundsåsen i Eidanger,8 gravlagt 23.10.1858 på Eidanger kirkegård.

      

       Nils Pedersen Sundsaas og k. Anne Marie Andersdtr. - Peder

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Sara Olsdtr. Langang. 3. Cornelius Hansen Sunsaas 4. Anun Olsen ibid 5. Ole Pedersen ibid.

      

       Konfirmert som "Peder Nilsen Sundsaasen 17".

      

       Bosatt på Sundsåsen Bnr.1.

 

       Gravlagt som "Peder Nilsen 71 1/2 år - Gaardmd. - Sundsaasen".

 

      

       Gift 1833,[12] med Petronelle Christensdatter, også kjent som Nella, f. 1810 i Bentsrød i Brunlanes,[13] (datter av Christen Sørensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 26.08.1810 i Brunlanes,[14] d. 1876.[15]

 

       

       Barn:

 

        A.    Nils Pedersen, født 1834 i Eidanger,8 død 1916.8

              

               Bosatt på Øvre Sundsåsen.

 

              

               Gift 1859,8 med Birthe Marie Andersdatter, født 1835 på Nordre Nordal i Eidanger,8 (datter av Anders Jacobsen og Elen Karine Sørensdatter).

 

 

              

        B.    Nicolai Christian Pedersen, født 1837 i Eidanger,8 død 1878 på Langangen i Eidanger.8

              

               Bosatt i Porsgrunn og siden på Garveriet i Langangen. " Enkemand Brendevinshandler Nicolai Christian Pedersen af Porsgrunn og pige Kirsten Jacobine Jacobsdatter KJølsrød 33 og 24 år".

 

              

               (1) Gift 1861,8 med Anne Marie Johnsdatter, født 1839 i Eidanger,8 (datter av John Eriksen og Oline Olsdatter), død 1868.8

 

              

               (2) Gift 01.09.1870,[iii] med Kirsten Jacobine Jacobsdatter, født 01.09.1845 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,12 (datter av Jacob Torjusen og Kirsten Pedersdatter), døpt 20.03.1845 i Eidanger kirke.12

 

              

               Kirsten:

               Hun ble enke etter å ha vært gift bare 8 år. Hun bor i 1900 på en hustomt under Sundsaasen. Hun er oppført som slakter, og det var ikke helt typisk på den tiden at en dame reiste rundt og slaktet. Hun må ha bodd i "Dammen" en gang da hun ble kalt Kirsten Dammen. Dammen er Gnr.20 Bnr.22. i Langangen.

 

 

              

        C.    Peder Pedersen, født 1840 i Eidanger.8

              

               Bosatt på Lillegården under Bjørkevold Bnr.1. De Emigrerte til Amerika i 1882.

 

              

(1)   Gift 1863,8 med Maren Katrine Andersdatter, født 1839 på Nordre Nordal i Eidanger,[iv] (datter av Anders Jacobsen og Elen Karine Sørensdatter).

 

              

(2)   Gift 1875,13 med Karen Kristine Andersdatter, født 1842 på Nordre Nordal i Eidanger,13 (datter av Anders Jacobsen og Elen Karine Sørensdatter).

 

               

        D.    Ingeborg Marie Pedersdatter, født 1845 i Eidanger,8 død 1853.8

 

      

 

 

II.   Karen Nilsdatter, f. 1788 på Sundsåsen i Eidanger,[16] døpt 13.04.1788 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[18] død 28.04.1845 på Lerstang i Eidanger,14 gravlagt 28.04.1845 på Eidanger kirkegård.5

      

       Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Marie Andersdtr. - Karen

       Faddere: 1. Elen Anbiørnsdtr. Nordal 2. Ingebor Jonsdtr. Sundsaas 3. Halvor Nilsen Sillien 4. Anders Christophersen Stulen 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Kari Nilsdatter Sundsaasen 15".

      

       Viet 10/7-1818

       Christian Olsen Leerstang, 28, Gaardmand.

       Karen Nielsd. Sundaas, 30.

       Forl: Niels Sundaas, Jakob Sundaas.

 

       Gravlagt som "Karen Nilsdatter 57 år - Gaardmandsenke - Leerstang".

 

      

       Gift 10.07.1818 i Eidanger kirke,[19] med[20] Christian Olsen, f. 1791 på Lerstang i Eidanger,[21] (sønn av Ole Christensen og Gunil Maria Pedersdatter), døpt 25.04.1791 på Eidanger kirkegård,[22] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[23] død 25.07.1844 på Lerstang i Eidanger,[v] gravlagt 31.07.1844 på Eidanger kirkegård.5

 

       Christian:

       Ole Christensen Leerstang og k. Gunil Maria Pedersdtr. - Christian

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Klyve 2. Anne Christine Christensdtr. Leerstang 3. Peder Hansen Røra 5. Thor Leerstang 5. Hans Lillegard.

      

       Konfirmert som "Christian Olsen Lerstang 16".

      

       Han var eier og bruker på Lerstang Bnr.1.

 

       Gravlagt som "Christian Olsen 53 år - Gaardmand - Leerstang".

 

 

       Barn:

 

        A.    Marie Oline Christiansdatter, født 19.12.1818 på Lerstang i Eidanger,[vi] døpt 01.01.1819 i Eidanger kirke,[vii] død 1909.20

              

               Maria Oline - Foreldre: Christian Olsen Leerstang og Karen Nielsdatter, gaardbrugere.

 

              

               Gift 1839,20 med Nils Hansen, født 1809 på Søndre Nordal i Eidanger,[viii] (sønn av Hans Andersen og Anne Larsdatter), døpt 15.01.1809 i Eidanger kirke.[ix]

              

               Nils:

               Hans Andersen Ødegaarden og Anna Larsdatter - Niels

               Faddere: Maria Nordahl, Anne Silien, Halvor Silien, Anders Silien, Jakob Nordahl.

              

               Bosatt i Brevik og senere i Holmestrand.

              

 

              

        B.    Anne Maria Nicoline Christiansdatter, født 24.03.1821 på Lerstang i Eidanger, døpt 08.04.1821 i Eidanger kirke,21 død 24.06.1837 på Lerstang i Eidanger, gravlagt 30.06.1837 på Eidanger kirkegård.5 .

              

               Anne Marie Nicoline - Foreldre: Christian Olsen Leerstang og Karen Nielsdatter, gaardmand

              

               Gravlagt som "Anna Maria Nicoline Christiansdatter 16 år - Leerstang".

              

 

 

        C.    Ole Christiansen, født 22.02.1823 på Lerstang i Eidanger,[x] døpt 23.03.1823 i Eidanger kirke,24 død 28.11.1899 på Lerstang i Eidanger,[xi] gravlagt 16.12.1899 på Eidanger kirkegård.[xii] .

              

               Ole - Foreldre: Kristian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand.

 

              

               Gift 26.10.1847 i Eidanger kirke,[xiii] med[xiv] Gunnild Marie Nilsdatter, født 07.05.1831 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,24 (datter av Nils Nilsen og Anne Sophie Andersdatter), døpt 05.06.1831 i Eidanger kirke,24 død 26.04.1919 på Lerstang i Eidanger.25

              

               Gunnild:

               Gunild Maria - Foreldre: Nils Nilsen og Sophie Andersdatter Stammeland, gaardmand

              

               De var bosatt på Lerstang Bnr.1.

              

               Ola var en av bygdas sentrale skikkelser fra midten av 1800 tallet og frem til sin død i 1899. Han var gårdbruker, skogbruker, forretningsmann og politiker. Han var medeier i isforetning på Nautster og medlem av herredstyre og formannskap i flere perioder. Han var aktiv som kristen i lekmannsvirksomheten. Meldte seg på grunn av uoverstemmelser med prest og kirke ut av statskirken i 1885. Finner han blant døde dissentere. Han er tilknyttet Brunlanes frimenighet ifølge kirkeboken.

              

               Gunnhild Marie giftet seg med Ole bare 16 år gammel. Finner henne ikke gravlagt i Eidanger i klokkerboken for Eidanger. Det kan være hun står blant gravlagt "dissentere" i ministerialboken ettersom de var i en frimenighet?

 

 

              

        D.    Nils Christiansen, født 18.04.1825 på Lerstang i Eidanger, døpt 12.05.1825 i Eidanger kirke,21 død 1912.[xv]

              

               Nils - Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

              

               Bosatt i Brunlanes senere under Sandøya.

 

              

               Gift29 med Karen Sørine Sørensdatter, født 1839,29 (datter av Søren Nilsen og Karen Jacobsdatter), død 1932.29

              

               Karen:

               Hun kom fra Sandøya.

 

 

              

        E.    Maria Anne Christiansdatter, født 11.02.1827 i Lerstang i Eidanger, døpt 11.03.1827 i Eidanger kirke.21

              

               Maria Anne - Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

              

               Bosatt under Sandøya.

 

              

               Gift 1857,29 med Anders Johnsen, født 1813,29 død 1890.29

              

               Anders:

               Han var lærer. Han var enkemann og fra Eiker i Drammen.

 

 

              

        F.    Karen Margrethe Christiansdatter, født 30.05.1829 på Lerstang i Eidanger, døpt 21.06.1829 i Eidanger kirke.21

              

               Karen Margrethe - Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

              

               De ble bosatt på Sandøya (Jordet) Bnr.8.

 

              

               Gift 1865,29 med Johan Hansen, født 1833,29 (sønn av Hans Jonsen og Sara Kristine Nilsdatter), død 1906.29

              

               Johan:

               Han kom fra Jordet på Sandøya.

 

 

              

        G.    Peder Christiansen, født 25.10.1831 på Lerstang i Eidanger, døpt 20.11.1831 i Eidanger kirke.21

              

               Peder - Foreldre: Christian Olsen og Klaren Nilsdatter Leerstang, gaardmand

              

               Bosatt i Brunlanes senere på Sandøya. Emigrerte til USA.

 

              

               Gift29 med Randine Olsen Schartum.

 

 

              

        H.    Sara Kirstine Christiansdatter, født 1834,29 død 1919.29

              

               Bosatt på Røra Bnr.6.

 

              

               Gift29 med Peder Pedersen, født 1834,29 (sønn av Peder Pedersen og Marte Cesilie Andersdatter), død 1916.29

              

               Peder:

               Han kom fra Røra.

 

      

 

III. Margrethe Nilsdatter, f. 1790 på Sundsåsen i Eidanger,[24] døpt 05.12.1790 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[26] død 21.04.1845 på Døvik i Eidanger,30 gravlagt 21.04.1845 på Eidanger kirkegård.5

      

       Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Maria Andersdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. Langang 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Anders Stulen 4. Amun Sunsaas 5. Nils Nordal.

      

       Konfirmert som "Margrethe Nilsdatter Sundsaasen 15".

      

       Viet 17/11-1815

       Uk. Jakob Halvorsen Sillien, 27, Skoleholder.

       Pigen Margrethe Nielsd. Sundsaas, 24.

       Forl: Jakob Sillien, Amund Lillegrd.

 

       Gravlagt som "Margrethe Nilsdatter 54 1/2 år - Kirkesanger Halvorsens kone - Døvig".

 

      

       Gift 17.11.1815 i Eidanger kirke,[27] med Jacob Halvorsen, f. 1788 på Siljan i Eidanger,[28] (sønn av Halvor Nilsen og Karen Andersdatter), døpt 21.09.1788 i Eidanger kirke,[29] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[30] død 03.03.1850 på Døvik i Eidanger,30 gravlagt 09.03.1850 på Eidanger kirkegård.5

      

       Jacob:

       Halvor Nilsen Sillien og k. Kari Andersdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Inger Maria Falentinsdtr. Bommen 2. Mari Andersdtr. Nordal 3. Mathies Andersen Fløtterud 4. Hans Abrahamsen Gusfred 5. Nils Pedersen Sunsaas.

      

       Konfirmert som "Jacob Halvorsen Sillien 15".

      

       Han var gårdbruker på Døvik Bnr.1. Han nevnes som kirkesanger og klokker. Han var skoleholder da han giftet seg med Margrethe. Jacob var ifølge bygdeboken en begavet mann. Han var også en dyktig hagedyrker. Det står mye om han i Eidanger bygdebok bind 1 side 784 og 785.

 

       Gravlagt som "Jacob Halvorsen 61 år - Klokker - gaarden Døvig - har forkoret selv sine dage ved at henge sig, som aff synes, i et anfald af sindsforvirring".

 

       Barna deres nevnes under Jacob Halvorsen sine foreldre.

 

              

 

IV. Anders Nilsen, f. 1793 på Sundsåsen i Eidanger,[31] døpt 05.07.1793 i Eidanger kirke,[32] d. 1794 på Sundsåsen i Eidanger,[33] gravlagt 24.07.1794 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Maria Andersdtr. - Anders

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Maren Andersdtr. Nordal 3. Anders Nordal 4. Eric Langang 5. Amun Pedersen Sunsaas.

      

       Gravlagt som "Anders Nils. Sundsaas 1 aar".

 

 

 

V.   Ingeborg Christine Nilsdatter, f. 1795 på Sundsåsen i Eidanger,[35] døpt 02.08.1795 i Eidanger kirke,[36] d. 1796 på Sundsåsen i Eidanger,[37] gravlagt 25.03.1796 på Eidanger kirke.[38]

      

       Nils Pedersen Sunsaas og k. Anne Marie Andersdtr. - Ingebor Christine

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Anne Larsdtr. Sillien 3. Nils Solie 4. Ole Skavrager 5. Hans Andersen Nordal.

      

       Gravlagt som "Ingebor Christine Nilsd. Sundsaas 28 uger".

 

 

 

VI. Anders Nilsen, f. 1797 på Sundsåsen i Eidanger,[39] døpt 07.05.1797 i Eidanger kirke,[40] d. 1799 på Sundsåsen i Eidanger,[41] gravlagt 28.07.1799 på Eidanger kirkegård.[42]

      

       Niels Pedersen Sundsaasen og Anna Maria Andersdatter - Anders

       Faddere: Maren Erichsdatter Sundsaasen, Karen Halvorsdatter Sillien, Eriik Sørensen Landgangen, Laers Laersen Grinnen, Søren Andersen Nordall.

      

       Gravlagt som "Anders Nielsøn Sundsaas 1 aar 10 uger".

      

      

 

VII. Anders Nilsen, f. 1799 på Sundsåsen i Eidanger,[43] døpt 01.01.1800 i Eidanger kirke,[44] d. 1802 på Sundsåsen i Eidanger,[45] gravlagt 07.03.1802 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Niels Pedersen Sundsaasen og Anne Maria Andersdatter - Anders

       Faddere: Kirstine Erichsdtr. Sundsaasen, Elen Amundsdtr. Flochstad, Lars Larsen Grinnen, Niels Halvorsen Sillien, Niels Andersen Nordahl, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Gravlagt som "Anders Nilsen Sundsaasen 2 aar".

 

 

 

VIII. Anders Nilsen, f. 1802 på Sundsåsen i Eidanger,[47] døpt 22.08.1802 i Eidanger kirke,[48] død 01.01.1844 på Raskenlund u/Kleven i Eidanger,[xx] gravlagt 07.01.1844 på Eidanger kirkegård.5

      

       Nils Pedersen Sundsaasen og Anne Marie Andersdatter - Anders

       Faddere: Maren Erichsdtr. Sundsaasen, Karen Andersdtr. Nordahl, Anders Olsen Lønnebakke, Ole Pedersen Skaverager, Erich Nilsen Aas, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Anders overtok en del av Sundåsen i 1831 etter sin far. Han var bosatt på Nedre Sundsåsen.

 

       Han ble valgt inn i herredstyre i 1840 og satt der sammenhengende frem til sin død i 1844. I 1841 kjøpte Anders gården Raskenlund under Kleven. Etter handelen flyttet familien til den nykjøpte gården. Etter at han døde satt enken med begge brukene. Det ble først skiftet etter han i 1860. Bruket under Sundsåsen gikk da til hans sønn Lars som var ugift.

      

       Copul. 26.06.1829 i Eid.

       Ungkarl Anders Nilsen Sundsaasen 27 år

       Pigen Karen Maria Vetlesdatter Slevolden 19 1/2 år.

 

       Gravlagt som "Anders Nilsen 41 1/2 år - Gaardmand - Raskenlund".

 

      

       Gift 26.06.1829 i Eidanger kirke,[49] med Karen Marie Vetlesdatter, f. 10.01.1810 på Lillegården i Eidanger,[50],[51] (datter av Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter), døpt 19.01.1810 i Eidanger kirke,[52] d. 1900.[53]

      

       Karen:

       Wetle Nielsen Lillegaarden og Anne Maria Andersdatter - Karen Maria

       Faddere: Maria Nordal, Netthen Grønsholt, Amund Lillegaarden, Søren Nordal, Anders Nordal.

 

 

       Barn:

 

        A.    Marie Anne Andersdatter, født 22.01.1830 på Sundsåsen i Eidanger,46 døpt 21.02.1830 i Eidanger kirke,21 død 02.08.1840 på Nedre Sundsåsen i Eidanger,46 gravlagt 07.08.1840 på Eidanger kirkegård.5

              

               Marie Anne - Foreldre: Anders Nilsen og Karen Marie Vetlesdatter Sundsaasen

              

               Gravlagt som "Marie Anne Andersdatter 11 år - Gaardmandsdatter - Sundsaasen".

              

 

 

        B.    Nils Andersen, født 14.04.1831 på Nedre Sundsåsen i Eidanger,46 døpt 08.05.1831 i Eidanger kirke,21 død 1904.46

              

               Nils - Foreldre: Anders Nilsen og Karen Marie Vetlesdatter Sundsaasen, gaardmand

              

               Bosatt i Larvik.

 

              

               Han giftet seg med46 Else Margrethe Skelsvik, død 1916.46

 

 

              

        C.   Karen Elise Andersdatter, født 1832 på Nedre Sundsåsen i Eidanger,46 død 1913.46

              

               Bosatt i Porsgrunn.

 

              

               Gift 1852,46 med Jon Olsen, født 15.05.1814 på Skjelsvik i Eidanger,46 (sønn av Ole Isachsen og Guri Knudsdatter), døpt 29.05.1814 i Eidanger kirke,[xxi] død 1902.46

              

               Jon:

               Ole Isaksen Skielsvig og Guri Knudsdatter - Jon

               Faddere: Gunild Hvalen, Gunild Rødningen, Knud Øen, Iver Skielsvig, Søren Solie.

              

              

              

        D.    Anne Kirstine Andersdatter, født 1833 på Nedre Sundsåsen i Eidanger.46

              

               Hun var ugift og drev en liten butikk i Porsgrunn.

              

 

 

        E.    Vetle Andersen, født 1834 på Nedre Sundsåsen i Eidanger,46 død 1926.46

              

               Han var ugift, handelsmann og bosatt i Porsgrunn senere på Hovet.

              

 

 

        F.    Maren Magdalene Andersdatter, født 1836 på Nedre Sundsåsen i Eidanger.46

              

               Hun var ugift.

              

 

 

        G.    Karen Andersdatter, født 1837 på Nedre Sundsåsen i Eidanger.46

 

 

 

        H.    Lars Andersen, født 1840 på Nedre Sundsåsen i Eidanger.46

              

               Han emigrerte i 1865 til Amerika.

              

 

 

I.           Marie Anne Andersdatter, født 1841 på Nedre Sundsåsen i Eidanger,46 død 1842.46

 

 

 

        J.     Martin Andersen, født 1843 på Raskenlund u/Kleven i Eidanger.46

              

               Han emigrerte i 1869 til Amerika.

 

              

               Han giftet seg med46 Marianne Gevelt.

 

      

      

 

IX. Maren Kristine Nilsdatter, f. 06.05.1812 på Sundsåsen i Eidanger,[54] døpt 18.05.1812 i Eidanger kirke.[55]

      

       Niels Pedersen Sundsaasen og Anne Marie Andersdatter - Maren Kirstine

       Faddere: Birthe Sillien, Margrethe Sundsaasen, Hr. Fram, Jakob Sillien, Anund Aas.

      

       De var bosatt på Tråholt. I skifte etter mannen Lars som døde i 1852 gikk hjemmelen på løpenummer 8b/9b til hans mor, Sara Larsdatter, mens hjemmelen på løpenummer 8c/9c (senere bruksnummer 27) til enken Maren Kirstine Nilsdatter. Hun solgte året ette eiendommen til en onkel av hennes avdøde mann, Iver Larsen.

      

 

       Gift 1850,[56] med Lars Christensen, f. 1827 på Tråholt i Eidanger,[57] (sønn av Christen Torjusen og Sara Larsdatter), død 24.03.1852 på Tråholt i Eidanger,14 gravlagt 01.04.1852 på Eidanger kirkegård.5

      

       Lars:

       Lars fikk hjemmelen på gården Tråholt i 1851. Han døde året etter at han hadde overtatt eiendommen.

             

       Gravlagt som "Lars Christensen 25 år - Gaardmand - Traaholt".

 

 

       Barn:

      

        A.    Karen Marie Larsdatter, født 1851 på Tråholt i Eidanger,[xxii] død 1851 på Tråholt i Eidanger.50

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[2]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[7]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[14]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 339.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 635.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 635.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 784.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 89.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 346.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.[i]  Tore Vamraak's database Internett.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 196.

[v]  Informasjon gitt av Enid Ørnholt.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 202.

[vii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[xi]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 214.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 230.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 637.

[xv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 635.

[xvi]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 395.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 395.

[xix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[xx]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 346.

[xxi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 67.