| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BJØNNES |

 


 

 

 

 

 

Gunder Jacobsen f. 1761 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Boel Lisbeth Abrahamsdatter f. 1766 og 2. gang med Mette Marie Hansdatter f. 1780)

 

 

 

Gunder Jacobsen, f. 1761 på Sundsåsdalen i Eidanger,[1],[2],[3] konfirmert 03.05.1778 i Brevik kirke,[4] død 07.05.1843 på Bjønnes i Eidanger,1 gravlagt 13.05.1843 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Jacob Gundersen Sundsåsen.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 6. desember 1761 finnes blant introduserte kvinner "Jacob Dalens kone" etter å ha fått et barn. Dette var Gunder.

 

Konfirmert som "Gunder Jacobson 16 aar".

 

Hans far Jacob solgte  i 1791 halvparten av gården Auen til sønnen Gunder for 350 rdl. Den andre delen til sønnen Anders Jacobsen:

Anno 27.08.1792 – Jacob Gundersens skiøde til sønnen Gunder Jacobsen paa 9 skind i grd. Ouen mod betalt 350 rd. (dat. 12.12.1791)

 

Gunder solgte sin part av gården Auen i 1799 til Jacob Johannesen Ørvik for 1125 rdl.:

Anno 30.08.1799 – Skiøde fra Gunder Jacobsen til Jacob Johannesen i 9 skind i grd. Ougen for 1125 rd. (dato i dag)

 

Gunder hadde i 1790 flyttet til Bjønnes som han i 1788 hadde fått auskjonsskjøte på 1 hud og 6 1/4 skinn av for 981 rdl. Ni år senere kjøpte han skjøte på ytterligere 1 hud og 5 3/4 skinn av gården for 804 rdl.:

Anno 09.09.1788 – Sorenskr. Norsses auctionsskiøde til Gunder Jacobsen Ougen paa 1 hud 6 ¼ skind i BIønnes gaard mod betalt 981 rd. foruden omkostninger (dat. 17.06.1788)

 

Han giftet seg 1. gang i 1787.

 

Trol. 18/9-1787 i Eid. Copul. 26/10-1787.

Uk. Gunder Jacobs. Ouen og P. Boel Abrahamsd. Biønnæs.

Caut: Lars Anders. Nøchlegaard og Søren Jørgens. Krabberød.

 

Anno 01.09.1797 – Gunder Jacobsens follougsbrev til sin svigerfar Abraham Olsen. (dat. 31.08.1797)

 

Bosatt på Bjønnes i 1801:

Gunner        Jacobsen              Husbonde        40        1ste ægteskab  Gaardbruger

Boel             Abrahamsdtr       Hans kone       36        1ste ægteskab 

Jacob           Gunnersen           Deres børn      10                  

Ole              Gunnersen            Deres børn       5                    

Even            Gunnersen           Deres børn       3                    

Amund         Andersen            Tjenestefolk    16        Ugift  

Anne            Andersdtr           Tjenestefolk    22                  

Abraham     Olsen                  Konens fader   66        Enkemand fra 1ste ægt.         

 

Jordavgiften 1802 - Bjønnes

Brukere: Gunder Jacobsen 2 huder 10 3/4 skind, Peder Jacobsen (Solvik) 9 skind, Hans Pedersen (Kjelkevik) 3 1/4 skind, Enken Birthe Pedersdatter

 

Anno 28.08.1807 – Efter forlang. af Gunder Jacobsen Biønnes No. 27 skal skyldsætte et jordstyk. Som han har solgt til Jens Johnsen Eeg. Jordstyk. fikk 1 skinds skyld som fragaar hans eiendom Bjlnnes hvis skyld nu er 2 huder 9 ¾ skind.

Anno 29.08.1807 – Gunder Jacobsens skiøde til Jens Johnsen Eeg paa et stk. jord under Biønnes, skyld 1 skind for 150 rd. (dat. 28.08.1807)

 

Han giftet seg 2. gang i 1811.

 

Copul. 15.08.1811 i Eid.

Enkemand Gunder Jacobsen Biønnes og Pigen Mette Maria Hansdatter Sortedalen af Bamble.

Caut: Hans Sortedalen og Lars Sortedalen.

 

Gravlagt som "Gunder Jakobsen 82 1/2 år - Gaardmand - Bjønnes".

 

 

(1) Gift 26.10.1787 i Eidanger kirke,[5] med[6] Boel Lisbeth Abrahamsdatter, f. 1766 på Bjønnes i Eidanger,[7] (datter av Abraham Olsen og Elen Sørensdatter), døpt 20.04.1766 i Brevik kirke,[8] konfirmert 27.04.1783 i Brevik kirke,[9] d. 1810 på Bjønnes i Eidanger,[10] gravlagt 05.03.1810 på Eidanger kirkegård.[11] 

 

Boel:

Abraham Olsen Biønnæs og k. Elen Sørensdtr. Boel Lisbeth

Faddere: 1. Ingebor Auensdtr. Sigtesøen 2. Marte Olsdtr. 3. Christen Kielsen Leerstang 4. Jacob Sørensen og 5. Ole Christensen.

Merknad: Eid., døbt i Brevig.

 

Konfirmert som "Boel Elisabeth Abrahamsdatter 17 aar".

 

 

(2) Gift 15.08.1811 i Eidanger kirke,[12],[13] med Mette Marie Hansdatter, f. 1780 på Sortedal i Bamble,[14],[15] (datter av Hans Larsen og Lene Christensdatter), døpt 23.07.1780 i Bamble,[16] d. 1862.[17]

 

Mette:

Methe Maria, foreldre Hans Larsen Sorthedhal og Lene Chriestensdatter.

Faddere: Rasmus Sorthedhal, Anders Sorthedhal, Hans Bamble, Ane Marria Christensdatter, Aase Isachsdatter Klep.

 

Hun kom fra Sortedal i Bamble.

 

 

 

I.    NN Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1788 på Auen i Eidanger,[18] d. 1788 på Auen i Eidanger, gravlagt 01.06.1788 på Eidanger kirkegård.[19] 

 

       Brevik: introdusert 10.07.1788 Gunder Jacobsons kone fra Auen

      

       Gravlagt som "Gunder Jacobs. Ouens dødfødte Drenge-barn".

 

 

 

II.   Søren Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1789 på Auen i Eidanger,[20] døpt 26.04.1789 i Brevik kirke,[21] d. 1789 på Auen i Eidanger,[22] gravlagt 10.05.1789 på Eidanger kirkegård.[23] 

 

       Gunder Jacobsen Ouen og k. Boel Abrahamsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Elen Sørensdtr. Biønnæs 2. Anne Margrete Anunsdtr. 3. Abraham Biønnæs 4. Jacob Ouen 5. Anders Jacobsen.

       Merknad: Eidanger, døbt i Brevig.

      

       Gravlagt som "Søren Gunders. Ouen 1 uge".

      

 

 

III. Jacob Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1790 på Bjønnes i Eidanger, døpt 02.06.1790 i Brevik kirke,[24] konfirmert 21.04.1805 i Brevik kirke.[25] 

 

       Gunder Jacobson p. Biønnæs og Bodil Abrahamsdatter - Jacob

       Faddere: Boel Jacobsd, Gunil Maria Pedersd, Abraham Biønæs, Søren Jørgenson, Anun Jacobson Ouen

      

       Konfirmert som "Jacob Gunnersen 15 aar".

 

 

 

IV. Ole Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1792 på Bjønnes i Eidanger, døpt 01.07.1792 i Brevik kirke,[26] d. 1793 på Bjønnes i Eidanger,[27] gravlagt 22.07.1793 på Eidanger kirkegård.[28] 

 

       Gunder Jacobson og Boel Abrahamsdatter - Ole           

       Faddere: Anders Jacobsons kone Birte Maria Andersd, Inger Abrahamsd, Søren Jørgenson, Hans Christian Jørgenson, Nils Olson Ouen

      

       Gravlagt som "Ole Gunders. Biønnæs 1 aar".

 

 

 

V. Elen Johanne Gundersdatter, (datter av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1794 på Auen i Eidanger, døpt 25.05.1794 i Brevik kirke.[29] 

 

       Gunder Jacobson Ouen og Boel Abrahamsdatter - Elen Johanne                      

       Faddere: Elen Sørensd. Biønnæs, Inger Abrahamsd. ibid, Anders Ouen, Jens Olson Twedal, Christen Hanson Bleg

      

       Hun er ikke nevnt hos foreldrene i 1801.

 

 

 

VI. Ole Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1795 på Auen i Eidanger,[30] døpt 15.11.1795 i Brevik kirke,[31] d. 1865.[32] 

 

       Gunder Jacobson Ouen og Boel Abrahamsdatter - Ole              

       Faddere: Anders Jacobsons kone Birte Maria Andersd, Inger Abrahamsd, Jens Olson Twedal, Abraham Biønæs

 

       Han giftet seg i 1818.

 

       Viet 25/7-1818 i Eidanger:

       Ole Gundersen Biønnes, 22, Tienestedreng.

       Inger Mikkelsd., 26, Tienestepige.

       Forl: Gunder Biønnes og Mikkel Sadelmager.

      

       Bosatt på Plassen Bnr.6 under Bjønnes. De døpte barn i Brevik.

 

      

       Gift 25.07.1818 i Eidanger kirke, med[33] Inger Kirstine Michelsdatter, f. 1788 på Dalen i Brevik,[34] (datter av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter), døpt 09.03.1788 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[36] d. 1868.[37] 

 

       Inger:

       Michel Larsen Dalen og k. Anne Ericsdtr. - Inger Kirstine

       Faddere: 1. Marte Marie Pedersdtr. Kiørholt 2. Anne Marie Andersdtr. Bakke 3. Johannes Jacobsen Ørewig 4. Torger Andersen Bakke 5. Lars Nilsen af Brevig.

      

       Konfirmert som "Inger Kirstine Michelsdatter Ørestved 17".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Boel Olsdatter, født 13.08.1818 på Solvik u/Bjønnes i Eidanger,[ii] døpt 13.09.1818 i Brevik kirke,[iii] død 03.03.1838 på Bjønnes i Eidanger, gravlagt 11.03.1838 i Eidanger kirkegård.5

              

               Gravlagt som "Boel Olsdatter 20 aar, Tjenestepige - Bjønnes".

 

              

 

        B.    Abraham Olsen, født 1820.27

              

               Ifølge Eidanger bind 2 var han bosatt i Nevlunghavn i Brunlanes.

 

              

 

        C.    Anne Marie Olsdatter, født 1822,1 død 1872.1

 

               Bosatt på Bjønnes Bnr.5 (Orestubben). Hennes mann var halvbror til hennes far, Ole Gundersen. Hun giftet seg dermed med sin onkel.

 

              

               Gift 16.06.1842 i Eidanger kirke,1,[iv] med Christen Gundersen, født 1821,1 (sønn av Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter), død 1899.1

               

               Christen:

               Han nevnes lenger ned her som sønn.

 

              

        D.    Jacob Olsen, født 1825,[v] død 1875.30

              

               Bosatt på Sandøya.

 

              

               Gift 1858,30 med Maren Kirstine Ouensdatter, født 18.03.1831 på Ramberg i Eidanger,30 (datter av Ouen Bentsen og Karen Marie Nilsdatter Berg), døpt 23.05.1831 i Eidanger kirke,[vi] død 1888.30

              

               Maren:

               Maren Kirstine - Foreldre: Auen Bentsen og Karen Marie Nilsdatter Ravenberg, husmand

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Stamland.

              

              

              

        E.    Gunder Olsen, født 1827, død 22.03.1839 på Bjønnes i Eidanger, gravlagt 28.03.1839 på Eidanger kirkegård.5

              

               Gravlagt som "Gunder Olsen 12 aar, Huusmand Ole Gundersen Bjønnes's søn".

              

 

 

        F.    Erik Olsen, født 1829,27 død 1903.27

              

               Bosatt på Bjønnes (Plassen) Bnr.6.

 

              

               Gift 1873,27 med Anne Elise Hansdatter, født 1849,27 (datter av Hans Halvorsen og Maren Jacobsdatter), død 1934.27

 

               Anne:

               Hun kom fra en festomt 2 på Sandøya. (Eidanger bind 2)

 

      

VII. Even Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1798 på Bjønnes i Eidanger,[38] døpt 14.10.1798 i Brevik kirke,[39] død 01.02.1850 på Bjørkøya i Eidanger,22 gravlagt 08.02.1850 på Eidanger kirkegård.5

 

       Gunder Jacobsen og Boel Abrahamsdatter - Even                     

       Faddere: Peder Jacobsens kone Maren Christophersd, Gjørel Abrahamsd, Anders Jacobsen, Hans Pedersen, Peder Corneliusen

 

       Han giftet seg i 1822.

 

       Viet 25/10-1822 i Eidanger:

       Uk. Even Gundersen Biønnæs, 28. Huusmand.

       Tienestepige Karen Mikkelsd., 23.

       Forl: Gunder Biønnæs, Christen Kielkevigen.

      

       Bosatt på Krøsstangen Bnr.4 under Bjønnes. De bodde ikke så lenge på Krøstangen. Han solgte i 1832 bruket til sin bror Anders og familien flyttet til Bjørkøya.

      

       De døpte barn i Brevik.

      

       Gravlagt som "Even Gundersen 51 år - Huusmand - Birkøen".

 

 

       Gift 25.10.1822 i Eidanger kirke, med[40] Karen Michelsdatter, f. 1797 i Eidanger,[41] (datter av Michel Larsen og Anne Margrethe Eriksdatter), døpt 30.07.1797 i Eidanger kirke,[42] d. 1878.[43] 

 

       Karen:

       Michel Larsen Saddelmager og Anna Erichsdatter - Karen

       Faddere: Kirsten Torjusdatter Grave, Karen Olsdatter Saltboden, Anund Olsen Wiersdalen, Christian Sørensen Aas, Thor Laersen Wiersdalen.

      

 

       Barn:

 

 

        A.    Bodil Maria Evensdatter, født 27.06.1823 på Bjønnes i Eidanger,34 døpt 10.08.1823 i Brevik kirke,[vii] død 07.08.1849 på Røra i Eidanger, gravlagt 11.08.1849 på Eidanger kirkegård.5

              

               Gravlagt som "Boel Marie Evensdatter 26 aar, Tjenestepige - gaarden Røra".

              

 

 

        B.    Elen Johanne Evensdatter, født 1825,34 død 1868.[viii] .

              

                Hun og hennes andre mann bodde under Heistad i 1865. De nevnes som festere under Bnr. 3 i Eidanger bind.2 (side 548).

 

              

               (1) Gift 28.12.1854 i Eidanger kirke,[ix] med Lars Larsen, født 04.12.1826 på Åsen u/Prestegården i Eidanger (sønn av Lars Larsen og Aleth Christine Jacobsdatter), døpt 26.12.1826 i Eidanger kirke,31 død 25.02.1857 på Heistad i Eidanger, gravlagt 04.03.1857 på Eidanger kirkegård.5

              

               Lars:

               Lars - Foreldre: Lars Larsen og Alet Jakobsdatter Aasen, husmand

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfars far på Åsen u/Prestegården.

              

               Gravlagt som "Lars Larsen 31 aar, Arbeidsmand – Heiestad».

 

              

               (2) Gift 20.07.1860 i Eidanger kirke,[x] med Jens Nilsen, født 1833,[xi] (sønn av Nils Larsen og Boel Maria Jensdatter).

              

               Jens:

               Han kom fra Heistad og bodde der da de giftet seg. Hans foreldre nevnes under hans farfar på TRåholt.

              

               Jens var sjømann og ifølge Eidanger bind.2 forsvant han omkring 1865 fra skipet som da var i Amerika. Han vendte aldri tilbake.

 

 

              

        C.    Gunder Evensen, født 1827.34

               

               De nevnes med to barn på Frednes i 1865. Gunder står da som huseier og sjøfarende.

 

              

               Gift 10.09.1853 i Eidanger kirke,[xii] med Jørgine Andrea Gjertsdatter, født 29.02.1828 i Østre Porsgrunn,34 (datter av Gjert Gjertsen og Marthe Maria Hansdatter), døpt 26.05.1828 i Østre Porsgrunn.[xiii]

              

               Jørgine

               Født 29.02.1828 – hjemmedøpt 04.03.1828 – bekreftet i kirken 26.05.1828: Jørgine Andrea – Tjenestkarl Giert Giertsen og Hustrue Martha Hansd. fra østre Porsgr., faddere: Huustømmermand Christ. Giertsens Kone Anne Torstensd., fra Solum, P. Ingeborg Sørensdatt. Valen fra Eidanger, Bonde Jacob Sørensen Valen, Do Søren Røe, Do Ole Hansen Versvigen, Alle fra Eidanger, Roeskarl Ped. Andersen, Tjenestkarl Anund Hansen, Begge fra østre Porsgrund.

               Hennes mor var datter av Hans Anundsen som nevnes på Versvik under Ørstvedt. Jørgine Andrea kom fra Skrabeklev da hun giftet seg.

 

              

              

        D.    Anne Kirstine Evensdatter, født 1830.34

 

              

               Gift 21.12.1856 i Brevik kirke,[xiv] med Torsten Torjusen, født 20.05.1829 på Sortebogen i Bamble (sønn av Torjus Torstensen og Maren Aadnesdatter), døpt 14.06.1829 i Bamble i Telemark.[xv]

              

               Torsten:

               Han var født i Bamble ifølge vielsen. Hans far var husmann på Sortebogen.

 

 

              

        E.    Jacob Evensen, født 1834.34

              

               Bosatt på Tangene under Bjørkøya.

 

              

               Gift 26.07.1861 i Bamble,[xvi] med Inger Marie Pedersdatter, født 09.01.1829 på Brevik Østre i Bamble,34 (datter av Peder Larsen og Kirstine Marie Jensdatter), døpt 18.01.1829 i Bamble.[xvii]

 

 

              

        F.    Abraham Evensen, født 1837.34

              

               Han nevnes som sjømann da han giftet seg.

              

               De døpte trolig barn i Bamble og etter det trolig i Drangedal.

 

              

               Gift 31.10.1859 i Bamble,34,[xviii] med Karen Kirstine Nilsdatter, født 26.06.1835 på Brønstad i Bamble,34 (datter av Nils Hansen og Birgithe Christensdatter), døpt 26.07.1835 i Bamble.[xix]

              

               Karen:

               Hun kom fra Brevik vestre i Bamble.

 

 

              

        G.    Erik Evensen, født 1842,34 død 1861.34

 

      

      

VIII. Abraham Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1801 på Bjønnes i Eidanger, døpt 12.08.1801 i Brevik kirke,[44] d. 1801 på Bjønnes i Eidanger,[45] gravlagt 07.10.1801 på Eidanger kirkegård.[46] 

 

       Gunner Jacobsen Biønnæs og Boel Abrahamsdatter - Abraham            

       Faddere: Hans Rasmussens kone Inger Abrahamsd, Gøril Abrahamsd, Abraham Olsen, Anders Jacobsen Ouen, Peder Jacobsen

      

       Gravlagt som "Abraham Gunnersen Biønnæs 8 uger".

 

 

 

IX. Ellen Kirstine Gundersdatter, (datter av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1803 på Bjønnes i Eidanger,[47] døpt 09.03.1803 i Eidanger kirke,[48] død 14.06.1826 på Bjønnes i Eidanger,1 gravlagt 09.06.1826 på Eidanger kirkegård.[xx]

 

       Gunner Jacobsen Biønnæs og Boel Abrahamsdatter - Ellen Kirstine

       Faddere: Berthe Marie Andersdtr. Ouen, Boel Andersdtr. fra Næsset, hans Rasmussen fra Fredrichsværn, Jens Olsen Ouen, Christen Hansen Biønnæs.

      

       Gravlagt som "Anne Kirstine Gundersdatter, gaardmand Gunder Bjønnes datter 23 aar, druknet".

 

 

 

X. Anders Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter) f. 1806 på Bjønnes i Eidanger,[49] døpt 30.04.1806 i Brevik kirke.[50] 

 

       Gunner Jacobsen Biønnes og Boel Abrahamsdatter - Anders                

       Faddere: Berthe Marie Andersd. Ouen, Giøril Abrahamsd, Abraham Olsen Biønnes, Hans Pedersen Kielkevig, Jacob Gundersen Biønnes

      

       Copul. 23.06.1826 i Eid.

       Ungkarl Anders Gundersen Bjønnes 22 år Gårdmann

       Maren Hansdatter Bjønnes 22 år tjenestepige

       Forlovere: Ole Berg og Ole Gunulsvig

      

       Bosatt på Krøsstangen (Bnr.4) under Bjønnes. Han kjøpte denne plassen av sin bror Even i 1832.

 

      

       (1) Gift 23.06.1826 i Eidanger kirke,1,[xxi] med Maren Hansdatter, født 1800 på Halvarp i Eidanger,1,[xxii] (datter av Hans Olsen og Antonette Jacobsdatter), døpt 01.01.1801 i Eidanger kirke,55 død 09.02.1847 på Bjønnes i Eidanger,1 gravlagt 19.02.1847 på Eidanger kirkegård.5

      

       Maren:

       Hans Olsen Harevarp og Anthonette Jacobsdatter - Maren

       Faddere: Christense Hansdatter Harevarp, Anders Olsen Lønnebakke, John Hansen Harevarp, Søren Hansen ibid.

      

       Dette er trolig datteren til Hans Olsen på Myrgård under Halvarp i Eidanger, som giftet seg med Anders Gundersen. Det var trolig hennes bror halvbror, Ole Hansen, og hans kone, Maren Olsdatter, vi finner som faddere for hennes barn.

      

       Gravlagt som "Maren Hansdatter 41 år - Gift kone - Anders Gundersens kone - Bjønnes- af Meslinger".

 

      

       (2) Gift 24.11.1848 i Eidanger kirke,1,[xxiii] med Berthe Jensdatter, født ca 1809,1 (datter av Jens Jensen), død 1890.1

      

       Berthe:

       Hun var ifølge vielsen, 39 år, født i Gjerpen og datter av Jens Jensen. Hun bodde på Bjønnes da de giftet seg.

      

       Det kan være hun som ble døpt i Gjerpen 30.07.1809?

       Jens Jenssøns pigebarn Birthe fra Ouestad, født 22de Juni.

       Faddere: Arne Ouestads kone, Inger Thomædatter, Iver Anderssøn, Hans Rasmussøn, Jacob Olessøn

      

       Ifølge innflyttingslistene i kirkeboken for Eidanger kom hun til Eidanger fra Porsgrunn i 1848 for å tjene på Bjønnes. Hun kom fra Porsgrunn, men var født i Gjerpen.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Gunder Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 08.07.1826 på Bjønnes i Eidanger,[xxiv] døpt 23.07.1826 i Brevik kirke,[xxv] død 1910.57

              

               Faddere: Karen Michelsdatter, Larine Jensdatter, Ole Gundersen, Jacob Jensen, Christen Hansen, Hans Olsen, alle fra Eidanger.

              

               Han var enkemann da han giftet seg med Berthe. Han var fra Bjønnes og han bodde på Seivall under Lerstang.

 

              

               (1) Gift 24.11.1854 i Eidanger,[xxvi] med Oline Olsdatter, født 16.02.1827 på Hjertvika u/Hallvarp i Eidanger (datter av Ole Olsen og Gunnild Larsdatter), døpt 18.03.1827 i Eidanger kirke,31 død 1859.34

               

               Oline:

               Oline - Foreldre: Ole Olsen og Gunild Larsdatter Hjertevigen, husmand.

 

              

               (2) Gift 1865,57 med Berthe Marie Andersdatter, født 18.09.1825 på Hasler i Eidanger,57 (datter av Anders Pedersen og Anne Carine Hansdatter), døpt 30.10.1825 i Eidanger kirke,31 død 1878.34

              

               Berthe:

               Berthe Marie - Foreldre: Anders Pedersen og Anne Karine Hansdatter Hasler, husmand.

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Hasler.

 

 

              

        B.    Hans Jacob Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 1828 på Bjønnes i Eidanger,30 døpt 12.10.1828 i Brevik kirke,[xxvii] død 1887.30

              

               Faddere: Inger Michelsdatter, Bodil Gundersdatter, Anders Halvorsen, Even Gundersen, Jacob Jensen, alle fra Eidanger.

 

               Bosatt på Sandøya.

 

              

               Gift 1852,30 med Anne Marie Ouensdatter, født 20.04.1826 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,30 (datter av Ouen Bentsen og Karen Marie Nilsdatter Berg), døpt 14.05.1826 i Eidanger kirke,31 død 1894.30

              

               Anne:

               Anne Marie - Foreldre: Auen Bentsen og Marie Nilsdatter Stammeland, inderster

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Stamland.

              

              

              

        C.    Søren Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 31.03.1833 på Bjønnes i Eidanger,[xxviii] døpt 07.04.1833 i Brevik kirke,[xxix] død 1913.61

              

               Faddere: Else Hansdatter, Lena Gundersdatter, Ole Gundersen, Hans Gundersen, Ole Andersen, Halvor ...sen. alle fra Eidanger.

 

               Bosatt på Sandøya senere Kjelkevik Bnr.13 u/Bjønnes.

 

              

               Gift 1864,61 med Else Barthea Hansdatter, født 1841,61 (datter av Hans Christensen og Berthe Maria Larsdatter), død 1904.61

               

               Else:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på BJønnes.

 

              

        D.    Lars Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 03.10.1835 på Bjønnes i Eidanger, døpt 16.10.1835 i Brevik kirke,[xxx] død 28.01.1911 i Gunnulsvik i Eidanger.

 

               Bosatt på Gunnuldsvik under Bjønnes.

 

              

               Gift 11.05.1866 i Eidanger kirke, med Karen Kristine Olsdatter, født 18.11.1842 på Rønningen i Eidanger (datter av Ole Jonas Adolphsen og Anne Margrethe Andersdatter), døpt 26.12.1842 i Eidanger kirke, død 1922 i Gunnulsvik i Eidanger.[xxxi]

               

               Karen:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Røra.

              

 

        E.    Abraham Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 24.05.1838 på Bjønnes i Eidanger, døpt 10.06.1838 i Brevik,[xxxii] død 1919.64

              

               Faddere: Karen Jacobsdatter, Kirsten Kristensdatter, Hans Olsen, Ole Olsen, Kittil Nielsen.

 

               Bosatt på Auen under Håøya.

 

              

               Gift 17.11.1871 i Eidanger kirke, med Maria Margrethe Olsdatter, født 24.03.1836 i Eidanger (datter av Ole Jonas Adolphsen og Anne Margrethe Andersdatter), døpt 10.04.1836 i Eidanger kirke, død 1911.64

               

               Maren:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Røra.

 

               

        F.    Bodil Marie Andersdatter, (datter av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 24.10.1841,34 døpt 28.11.1841 i Brevik kirke,[xxxiii] død 1847.34

              

               Faddere: Sara Nielsdatter, Maren Olsdatter, Hans Olsen, Ole Olsen, Christen Gundersen

 

              

 

        G.    Isach Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter) født 08.05.1846 på Bjønnes i Eidanger,34 døpt 31.05.1846 i Brevik kirke,[xxxiv] død 1940.34

              

               Faddere: Maren Olsdatter, Birthe Halvorsdatter, Christen Gundersen, Erich Olsen, Gunner Andersen

              

               Bosatt på Tangene u/Bjønnes. Hans kone var datter av hans fars bror, Christen Gundersen. De var dermed søskenbarn.

 

              

               Gift 27.12.1874 i Eidanger kirke,[xxxv] med Inger Marie Christensdatter, født 22.05.1846 på Bjønnes i Eidanger,34,[xxxvi] (datter av Christen Gundersen og Anne Marie Olsdatter), død 1906.34

 

               Inger:

               Hun giftet seg med sitt søskenbarn. Hennes far var halvbror med hennes manns far. Hennes foreldre nevnes lenger ned her under Christen Gundersen.

 

 

              

        H.    Jens Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Berthe Jensdatter) født 1849,[xxxvii] død 1849.70

              

               Han døde før hjemmedåpen ble bekreftet i kirken.

              

              

 

        I.     Ingebret Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Berthe Jensdatter) født 24.03.1851 på Bjønnes i Eidanger, døpt 20.04.1851 i Eidanger kirke.[xxxviii]

              

               Han var fisker og fraktmann ifølge Eidanger bind 2.

 

              

               Gift 07.12.1877 i Eidanger kirke,[xxxix] med Boel Kirstine Christensdatter, født 14.10.1849 på Bjønnes i Eidanger,70,69 (datter av Christen Gundersen og Anne Marie Olsdatter), død 1932.70

               

               Boel:

               Hun giftet seg med sitt søskenbarn. Hennes far var halvbror med hennes manns far. Hennes foreldre nevnes lenger ned her under Christen Gundersen.

 

 

        J.     Anton Martinius Andersen, (sønn av Anders Gundersen og Berthe Jensdatter) født 04.08.1855 på Bjønnes i Eidanger,70 døpt 26.08.1855 i Eidanger kirke.[xl] .

              

               Han bodde med foreldrene på Tangane u/Bjønnes i 1865. Han ble konfirmert i Eidanger 09.10.1870. Jeg har ikke funnet han i 1875 tellingen.

              

               Ifølge Eidanger bind 2 ble han gift med Gunild Marie Olsdatter og de skulle ha døpt barn bosatt på Tangene. Det stemmer ikke da hun var gift med en Andreas Martin Andreasen som begge kom fra Brunlanes ifølge 1875 tellingen. Jeg sjekket også deres barn i 1875 og da står dette farsnavnet, Andreas Martin Andreasen.

 

 

 

      

XI. Boel Kirstine Gundersdatter, (datter av Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter) f. 11.12.1811 på Bjønnes i Eidanger, døpt 19.12.1811 i Brevik kirke.[51] 

 

       Gunder Jacobsen Biønnes og Mette Marie Hansdatter - Boel Christine            

       Faddere: Anne Andersd, Marthe Andersd, Anders Hansen, Jon Ouen, Søren Sigtesøen

      

       Copul. 05.11.1830 i Eid.

       Enkemann Christen Christensen Brevig 31 år rorskarl

       Pigen Boel Kirstine Gundersdatter Bjønnes 19 år.

      

       Colul 26.12.1838 i Brevik

       Styrmand Jacob Nielsen, 28 år, Brevik

       Enke Bodil Kirstine Gundersdatter, 28 år, Brevik

       Niels Jacobsen og Hans Halvorsen.

 

      

       (1) Gift 05.11.1830 i Eidanger kirke,1,53 med Christen Christensen, født 31.12.1798 på Stathelle i Bamble,[xli],[xlii] (sønn av Christen Christensen og Sara Catherine Larsdatter), døpt 04.01.1799 i Bamble,99 død 18.09.1836 i Brevik, gravlagt 22.09.1836 i Brevik.[xliii]

      

       Christen:

       Christen fød 31te Dec, foreldre Christen Christensen i Stathellet og kone Sara Cathrine Larsdatter.

       Faddere: Conrad Dahls kone fra Brevig Marthe Larsdatter, pigen Anne Stine Larsdatter Stathellet, Sergeant Erech Fiellestad, Stoe Larsen fra Brevig, Mads Olsen Linna i Stathellet

      

       Han var ungkar og matros fra Brevik på 30 år da han giftet seg 1. gang i 1829. Christen Christensen og Conrad Dahl var en av forlovere.

      

       Han var enkemann fra Brevik da han giftet seg 2. gang.

      

       Gravlagt som "Christen Christensen junior 38 aar".

 

      

       (2) Gift 26.12.1838 i Brevik,[xliv] med Jacob Nilsen, født 05.05.1811 i Brevik (sønn av Nils Jacobsen og Karen Jensdatter), døpt 14.05.1811 i Brevik kirke.97

      

       Jacob:

       Niels Jacobsen og Karen Jensdatter - Jacob                   

       Faddere: Madame Blehr, Jomfru Hichmann, Christian Reiersen, Lars Erichsen, Erik Blehr

      

       Nils Jacobsen, som var trolover for dem, var hans far.

 

 

 

XII. Else Marie Gundersdatter, (datter av Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter) f. 1812,[52] d. 1899.[53]

 

 

 

XIII. Hans Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter) f. 1814,[54] d. 1905.[55] 

 

       Han var enkemann etter Sara Kristine Nilsdatter da han giftet seg med Maren Christine.

 

       De nevnes på Bjønnes.

 

 

       (1) Gift 1840,[56] med[57] Sara Kristine Nielsdatter, f. 29.08.1812 på Kjørholt i Eidanger,[58] (datter av Nils Jonsen og Karen Maria Olsdatter), døpt 06.09.1812 i Eidanger kirke,[59] d. 1879.[60] 

 

       Sara:

       Niels Jonsen Kiørholt og Karen Olsdatter - Sara Christine

       Faddere: Maren Berg, Margrethe Skavrager, Ole Skavrager, Jon og Peder Kiørholt.

 

       Se under hennes mor, Karen Marie Olsdatter, sin far

 

      

       (2) Gift 1886,[61] med Maren Christine Hansdatter, f. 1844,[62] (datter av Hans Christensen og Berthe Maria Larsdatter), d. 1929.[63] 

 

       Maren:

       Hun kom fra Kjelkevik. Hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Bjønnes.

 

 

       Barn:

 

A.       Karen Gurine Hansdatter, (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter) født 12.01.1844 på Sandøya i Eidanger,[xlv] døpt 25.02.1844 i Brevik kirke,54 død 25.12.1884 på Vesta på Håøya i Eidanger,77 gravlagt 01.01.1885 på Eidanger kirkegård.[xlvi]

 

              

               Gift 11.03.1870 i Eidanger kirke,[xlvii] med77 Nils Olsen, født 27.02.1832 på Håøya i Eidanger,[xlviii] (sønn av Ole Nilsen og Maren Johanne Olsdatter), døpt 25.03.1832 i Eidanger kirke,80 død 01.12.1910 på Roheim i Solum,[xlix] gravlagt 08.12.1910 på Tørmo kirkegård.81

              

               Nils:

               Hans faddere var "Maren Oxum, Maria Solum, Nils Stammeland, Hans Jacob Oxum og Hans Basseboe".

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Bassebo.

 

               Nils kjøpte gården Vesta i 1863. Han var da ungkar. I 1870 fikk han skilt ut en del av farsgården (Håøya), og fikk skjøte på den av sine medarvinger i 1871. Dette ble da en utvidelse av gården Vesta. Han drev i yngre dager med skomakerarbeid, men ved gifte gav han opp dette. Nils giftet seg med Karen Gurine som kom fra Bjønnes, men som var født på Sandøya. Hun døde i barselseng og er gravlagt på Håøyafamiliens gravsted på Eidanger kirkegård.

              

               I 1873 kjøper Nils Karis-holmen på auksjon. Han bruker eiendommen til utslått. Han ble også eier av Myren og Valbergstrand på Bjønnes. Hans svigerfar hadde hatt disse plassene tidligere. Nils bodde på Vesta i 1900 som enkemann sammen med tre ugifte barn, Hans, Sara og Nanna. Han solgte i 1908 hovedbruket på Vesta.

              

               Han bodde de siste årene av sitt liv hos sine døtre i Porsgrunn og han er gravlagt på Tørmo kirkegård.Han står notert død og gravlagt i Solum kirkebok som "Hans Olsen Haaøen gårdbruker død på Roheim".

 

 

              

        B.    Mette Nicoline Hansdatter, (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter) født 1846,[l] død 1924.[li]

              

               De bodde på Halvarp Bnr.3.

 

              

               Gift 1874,82 med Nicolai Nilsen, født 1849,82 (sønn av Nils Olsen og Inger Marie Nilsdatter), død 1922.83

               

               Nicolai:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Halvarp.

              

              

        C.    Anne Kirstine Hansdatter, (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter) født 1849.[lii]

              

               Bosatt på Rødseter senere på Stathelle i Bamble og på Flakvarp i Solum.

 

              

               Gift 1871,84 med Ole Knudsen, født 1841,84 (sønn av Knud Nilsen og Anne Maria Olsdatter), død 1901.84

               

               Ole:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Rørarød.

       

              

        D.    Maren Sørine Hansdatter, (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter) født 1854,61 død 1929.61

              

               Bosatt på Bjønnes og Ørviktangen.

 

              

               Gift 1876,61 med Christian Hansen, født 1849,61 (sønn av Hans Christensen og Berthe Maria Larsdatter), død 1927.61

               

               Christian:

               Hans foreldre nevnes under hans morfar på Tråholt.

 

      

 

XIV. Lene Gundersdatter, (datter av Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter) f. 1817,[64] d. 1899.[65] 

 

       Bosatt i Nepedalen (Bnr.3) under Bjønnes senere bosatt i Brevik.

 

      

       Gift 1837,[66] med Søren Nilsen, f. 27.10.1812 i Brevik (sønn av Nils Sørensen og Karen Kittilsdatter), døpt 08.11.1812 i Brevik kirke.[67] 

 

       Søren:

       Niels Sørensen og Karen Kittelsdatter - Søren               

       Faddere: Ingeborg Sørensd, Maren Olsd, Halvor Halvorsen, Hans Sørensen, Ole Nielsen.

 

       Søren nevnes som matros. De var bosatt i Brevik før de kom til Nepedalen (Bnr.3) under Bjønnes i Eidanger. Søren kjøpte plassen i 1844. I 1865 bodde Lene der som enke med de to yngste barna.

 

      

       Barn:

 

A.       Mette Gurine Sørensdatter, født 12.10.1837 i Brevik,[liii] døpt 12.11.1837 i Brevik,[liv] død 1854.

 

 

        B.    Nils Karenius Sørensen, født 22.02.1841 i Brevik, døpt 14.02.1841 i Brevik.[lv]

              

               Han emigrerte til Amerika.

              

 

        C.    Hans Jacob Sørensen, født 16.11.1843 i Brevik,86 døpt 26.12.1843 i Brevik.[lvi]

              

               Han emigrerte til Amerika i 1873.

              

 

        D.    Karen Sørensdatter, født 1851.86

 

 

        E.    Mette Gurine Sørensdatter, født 1854.86

 

 

 

 

XV. Christen Gundersen, (sønn av Gunder Jacobsen og Mette Marie Hansdatter) f. 1821,[68] d. 1899.[69] 

 

       Bosatt på Bjønnes Bnr.5 (Orestubben). Han var halvbror til sin kones far, Ole Gundersen, og var da hennes onkel.

 

      

       Gift 16.06.1842 i Eidanger kirke,1,29 med Anne Marie Olsdatter, født 1822,1 (datter av Ole Gundersen og Inger Kirstine Michelsdatter), død 1872.1

 

       Anne:

       Hennes far nevnes lenger opp her som sønn Ole Gundersen.

 

 

          Barn:

 

A.       Marthe Gurine Christensdatter, født 1842,[lvii] død 1842.

 

 

 

        B.    Christen Gustav Christensen, født 1843,90 død 1928.90

              

               Bosatt på Lufjell Bnr.19 under Bjønnes.

 

              

               Gift 25.01.1880 i Eidanger kirke,[lviii] med Karen Elise Halvorsdatter, født 19.02.1857 på Grøtvik i Solum,69,[lix] (datter av Halvor Christensen og Marte Marie Klausdatter), døpt 15.03.1857 i Solum,[lx] død 1872.

              

               Karen:

               Hun var født i Grøtvig i Solum og konfirmert i Bamble 06.10.1872 ifølge vielsen. Jeg finner henne konfirmert i Langesund kirke i Bamble 06.10.1872 . Det står det at hun var født 19.02.1857 i Solum. Videre står foreldrene som fisker Halvor Christensen og Marte Marie Klausdatter.

 

 

              

B.        Inger Marie Christensdatter, født 22.05.1846 på Bjønnes i Eidanger,34,69 død 1906.34

 

Bosatt på Tangene under Bjønnes. Hennes manns far, Anders Gundersen, var halvbror til hennes far, Christen Gundersen. De var dermed søskenbarn.

 

              

               Gift 27.12.1874 i Eidanger kirke,68 med Isach Andersen, født 08.05.1846 på Bjønnes i Eidanger,34 (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter), døpt 31.05.1846 i Brevik kirke,67 død 1940.34

              

               Isach:

               Faddere: Maren Olsdatter, Birthe Halvorsdatter, Christen Gundersen, Erich Olsen, Gunner Andersen

 

               Hans foreldre nevnes lenger opp her som sønn Anders Gundersen.

              

              

              

        D.    Mette Christensdatter, født 1847.90

              

               Hun var ugift.

              

 

 

        E.    Boel Kirstine Christensdatter, født 14.10.1849 på Bjønnes i Eidanger,70,69 død 1932.70

 

               Hennes manns far, Anders Gundersen, var bror til hennes far, Christen Gundersen. De var dermed søskenbarn.

 

              

               Gift 07.12.1877 i Eidanger kirke,72 med Ingebret Andersen, født 24.03.1851 på Bjønnes i Eidanger (sønn av Anders Gundersen og Berthe Jensdatter), døpt 20.04.1851 i Eidanger kirke.71

              

               Ingebret

               Hans foreldre nevnes lenger opp her som sønn Anders Gundersen.

               Han var fisker og fraktmann ifølge Eidanger bind 2.

 

 

              

        F.    Oline Christensdatter, født 1852.90

              

               Hun var ugift ifølge Eidanger bind 2.

 

              

 

        G.    Gunder Christensen, født 1854.90

              

               Han døde ved en ulykke på et skip.

              

 

 

        H.   Maren Sørine Christensdatter, født 1856.90

              

               Bosatt på Pasa Bnr.10 under Nordre Tveten.

 

              

               Gift 1883,90 med Edvard Martinius Jacobsen, født 1853,90 (sønn av Jacob Ingbretsen og Marthe Marie Christensdatter), død 1919.90

              

               Edvard:

               Han kom fra Pasa Bnr.10 under Nordre Tveten. Hans foreldre nevnes under hans morfar på Nordre Tveten.

 

 

              

        I.     Anne Karine Christensdatter, født 1859.90

              

               Hun giftet seg i Larvik i 1885. Ifølge Eidanger bind 2 ble hun gift med Hans Torsaas fra Lardal. Finner henne nevnt i Lardal bind 2 på Torsås, så hun har da giftet seg på nytt. De nevnes med flere barn.

 

              

               (1) Gift 09.11.1885 i Larvik i Vestfold,[lxi] med Edvard Pedersen Kviberg, født 30.05.1859 på Kviberg i Lardal i Vestfold,[lxii] (sønn av Peder Nilsen Kviberg og Elen Andrine Helliksdatter).

              

               Edvard:

               Han nevnes som tømmermann ved vielsen.

 

              

               (2) Gift[lxiii] med Hans Peder Løvås, født 1859.96

              

               Hans:

               Han eide og brukte Torsås Bnr.1 fra 1909.

 

 

              

        J.     Ole Christensen, født 1861,90 død 1861.90

 

 

 

        K.    Marie Christine Christensdatter, født 1865.90

              

               Ifølge Eidanger bind 2 så ble hun gift i Sandefjord og emigrerte til Minnesota i USA.

 

 

      

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[2]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[3]  1801 tellingen.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 104.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[15]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 85.

[16]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 414.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 414.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 414.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 414.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 414.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 511.

[44]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[51]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[57]  Boken "Håøya" av Ragnhild Stamland, 28.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 590.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[62]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[67]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 516.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 15.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 220.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 634.

[vi]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 36.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 248.

[x]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 193.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 69.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 244.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 182.

[xiv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 5 (1847-1865), skannet av digitalarkivet, side 208.

[xv]  Kirkebok for Bamble Klokkerbok nr 5 1814-1855, skannet av digitalarkivet, side 115-116.

[xvi]  Kirkebok for Bamble Klokkerbok nr 6 1860-1876, side 280.

[xvii]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok 1814-1834, side 117-118.

[xviii]  Kirkebok for Bamble ministerialbok nr 5 1854-1869, skannet av digitalarkivet, side 311.

[xix]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 4 1834-1853, skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[xx]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xxi]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[xxii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[xxiii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 233.

[xxiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 28.

[xxv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 47.

[xxvi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 247.

[xxvii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 53.

[xxviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 529.

[xxix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 64.

[xxx]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 72.

[xxxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 633.

[xxxii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 81.

[xxxiii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 89.

[xxxiv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 327.

[xxxv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 239.

[xxxvi]  nevnt ved vielsen.

[xxxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 512.

[xxxviii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 82.

[xxxix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 28.

[xl]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 111.

[xli]  Skifte etter faren.

[xlii]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[xliii]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[xliv]  Kirkebok for Brevik Klokkerbok nr. 1 (1814-1845), skannet av digitalarkivet, side 201.

[xlv]  Olaf Mørjerøds arkiv.

[xlvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 184.

[xlvii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 10 1859-1874, NO71, side 223.

[xlviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 3.

[xlix]  Kirkebok for Solum Klokkerbok nr. I 9 (1909-1922), skannet av digitalarkivet, side 251.

[l]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 419.

[li]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 417.

[lii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 722.

[liii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 509.

[liv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 78.

[lv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 88.

[lvi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 96.

[lvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 514.

[lviii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 146.

[lix]  nevnt ved konfirmasjonen.

[lx]  Kirkebok for Solum nr 7 1856-1864, side 18.

[lxi]  Kirkebok for Larvik Ministerialbok nr. I 8 (1884-1902), skannet av digitalarkivet, side 191.

[lxii]  Terje Blomquists database.

[lxiii]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 227.