| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

Jacob Halvorsen f. 1753 og Helge Maria Jonsdatter f. 1759 sin familie

 

 

Jacob Halvorsen, f. 1753 på Feset i Bamble,[1] døpt 30.12.1753 i Bamble kirke,[2] død 03.05.1823 på Oksum i Eidanger,[i],[ii] gravlagt 11.05.1823 på Eidanger kirkegård.3

Han var sønn av Halvor Eriksen og Aleth Jacobsdatter Feset/Nordre Grava.

 

Halvor Erichsen Fæseth og Aleth Jacobsdatters søn Jacob.

Faddere: Hans Gromestads kone Anne Jacobsdatter, Mari Andersdatter Fæset, Ole Erichsen Rønholt, Christen Erichsen Esse, Arnold Nielsen Fæseth.

 

Han kom fra Feset i Bamble, der hans far eide en part i gården, til Oxum i Eidanger.

 

Jacob fikk i 1776 skjøte på halvparten (2 huder) av Oksum fra Lars Nilsen. Det som i 1781 ble hans svigerfar, Jon Jacobsen, kjøpte den andre delen (2 huder). Gården ble nå delt i to. De pantsatte gården samme dagen til Postmester Hans Knudsen for et lån på 500 rdl. (datert 25.08.1776). De betalte dette tilbake i 1780. (datert 15.09.1779)

 

Anno 06.09.1776 – Lars Nielsens skiøde til Jacob Halvorsen paa ½ Oxum 2 huder med bøxel. (dat. 25.08.1776)

 

Hans bror, Elias Halvorsen f. 1759 på Feset i Bamle, døde på Oksum i 1777. Han var da 18 år gammel og bosatt hos sin bror Jacob.

 

Han giftet seg i 1781.

 

Trol. 8/1-1781 i Eid. Copul. 8/2-1781.

Uk. og Soldat, Jacob Halvors. Oxum og Sødskende Barn, P. Helje Jonsd.

Caut: Knud Bents. og Anders Christophers. Stulen.

 

I boken "Brevik historie" finner vi at Jacob som bodde på Oksum har vært en bondeurmaker. I 1783 fikk han utbetalt 2 riksdaler for reparasjon av seierverket (urverket) i Brevik kirke.

 

Han er nevnt på Oksum i 1782:

Oxum, Jakob, 1 kone, 1 kone, 1 pige

 

Bosatt på Oksum i 1801:

Jacob                          Halvorsen        Husbonde        47        1ste ægteskab  Gaardbruger

Helge Marie               Jonsdtr             Hans kone       42        1ste ægteskab 

Elias                           Jacobsen          Deres børn      19        Ugift   

Erich                          Jacobsen          Deres børn      17                  

John                           Jacobsen          Deres børn      14                  

Halvor                       Jacobsen          Deres børn       8                    

Hans Jacob                Jacobsen         Deres børn       1                    

Anne Marine              Jacobsdtr        Deres børn      10                  

Aleth Kirstine            Jacobsdtr        Deres børn       3         

 

Jordavgiften 1802:
Oxum
Jon Krabberød 2 huder 1 skind, Jacob Halvorsen 2 huder 1 skind

 

Gravlagt som "Jakob Halvorsen, gaardmand paa Oxom 70 aar".     

 

 

Gift 08.02.1781 i Eidanger kirke,[3] med Helge Maria Jonsdatter, f. 1759 på Krabberød i Bamble (datter av Jon Jacobsen og Anne Sørensdatter), døpt 01.08.1759 i Bamble kirke,[4] død 07.08.1820 på Oksum i Eidanger,[iii] gravlagt 14.08.1820 på Eidanger kirkegård.3

 

Helge:

Jon Jacobsen Krabberød og Anne Sørensdatter datter Helge Maria

Faddere: Søren Søtholts kone Kirsti Sørensdatter, Anne Torbiørnsdatter Garstad, Halvor Jacobsen Blegelien, Niles Pedersen Svinland, Jacob Sørensen Søtholt.

 

Hun kom fra Krabberød i Bamble og var søskenbarn til sin mann Jacob.

 

Gravlagt som "Helge Marie Jonsdatter, gaardmandskone paa Oxum 66 aar".

 

 

 

I.    Elias Jacobsen, f. 1781 på Oksum i Eidanger,[5] døpt 20.05.1781 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[7] død 20.04.1831 på Stulen i Eidanger,[iv] gravlagt 27.04.1831 på Eidanger kirkegård.3

      

       Jacob Halvorsen Oxum og k. Helie Maria Jonsdtr. - Elias

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Sara Christensdtr. Leerstang 3. Knud Bentsen Stamland 4. Ole Christensen Leerstang 5. Eric Halvorsen Tweten.

      

       Konfirmert som "Elias Jacobsen Oxum 16".

 

      

       (1) Gift 24.01.1805 i Eidanger kirke,[8] med Maren Pedersdatter, f. 1751 på Sundsåsen i Eidanger,[9] (datter av Peder Nilsen og Margrethe Olsdatter), døpt 22.08.1751 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[11] d. 1809 på Stulen i Eidanger,[12] gravlagt 15.03.1809 på Eidanger kirkegård.[13]

      

 

       (2) Gift 19.01.1810 i Eidanger kirke,[14] med[15] Amborg Maria Hansdatter, f. 1790 på Lillegården i Eidanger,[16] (datter av Hans Isaksen og Berthe Jacobsdatter), døpt 22.07.1790 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[18] d. 1862,[19] gravlagt 18.09.1862.[20]

      

       Se Stulen

 

      

 

II.   Erik Jacobsen, f. 1783 på Oksum i Eidanger,[21] døpt 28.09.1783 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[23] død 11.12.1857 på Holtemarken Bnr.3 under Oksum i Eidanger, gravlagt 17.12.1857 på Eidanger kirkegård.[v]

      

       Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Maria Jonsdtr. - Eric

       Faddere: 1. Kisten Gundersdtr. ibid 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Halvor Ericsen Grava 4. Anders Christophersen Stulen 5. Iwer Knudsen Stamland.

      

       Konfirmert som "Erich Jacobsen Oxum 15".

      

       Bosatt på Holtsmarken (Bnr.3) under Oksum.

 

       Gravlagt som "Erik Jacobsen 73 år - Gaardmand - Oxum".

 

      

       Gift 06.12.1839 i Eidanger kirke,9,[vi] med16 Ingeborg Aslachsdatter, født 1797 på Århusmoen i Seljord,[vii] (datter av Aslach Raamundsen og Margit Halvorsen), døpt 25.05.1797 i Seljord,[viii] død 26.04.1874,9 på Holtemarken Bnr. 3 under Oksum.

      

       Ingeborg:

       Hun var født i Saude prestegield, men bodde på Oksum stod det da de giftet seg i 1839. Hennes far nevnes ved hennes vielsen som Aslak Nymoen.

      

       Ifølge Eidanger bind 2 kom hun til Erik Oksum for å tjene, men de ble senere gift. Så hun bodde der en tid før de giftet seg.

      

       I kirkeboken er hun innført som innflyttet til Eidanger i 1825 fra Sillejord Prestegjeld som "Ingeborg Aslaksdatter 22 aar, tjenstepige". Hun står utflyttet til Eidanger fra Seljord i kirkeboken der i 1825 som «tjenestepige Ingeborg Aslaksdatter Aarhusmoen 24 aar».

      

       På Århusmoen i Seljord bind 2 - side 485 nevnes hennes foreldre. Hennes far var Aslak Råmundsen fra Århus og hennes mor var Margit Halvorsen fra Åse i Brunkeberg. De hadde barna: Olav gift med Gunhild Halvorsdatter Bakkane, Guro, Anne gift med Råmund Råmundsen Soterud, Råmund og Ingebjørg. De hadde giftet seg i 1781. Aslak hadde trolig fått Århusmoen av sin far og ryddet og bygd der. Det står "Nymoen" etter farens navn ved vielsen til Ingeborg i Eidanger. Det var nok et navn hun hadde nevnt på denne plassen til presten.

      

       Ingeborg og Erik hadde ingen barn. De hadde en tjenestegutt, Anders Olsen f. 1830, som var sønn av Ole Adolphsen Rambergrønningen. Han arvet dem og drev plassen etter Erik sin død. Ingeborg bodde der på føderåd til hun døde der i 1874.

 

 

       Ingeborg sin søster, Anne Aslaksdatter f. 1792, var gift med Råmund Råmundsen f. ca 1787 fra Soterød i Seljord og bosatt på Sandøya.

 

       Raamund og Anne var begge født i Seljord og flyttet i 1820 til Eidanger. De hadde giftet seg og fått en sønn Raamund i Seljord i 1818.

 

       Raamund overtok plassen Sandviken u/Sandøya i Eidanger. De nevnes som husmenn under Skaveraager da de fikk datteren Anne Marie i 1822.

 

       Deres datter Gunhild Marie Raamundsdatter f. 1824 giftet seg i 1856 med Abraham Hansen f. 1823, sønn av Hans Olsen på Trolldalen Bnr.4 under Berg i Eidanger.

 

       Anne døde i 1826 og gravlegges som "Anne Aslaksdatter Sandøen, huusmand Ramund Ramundsens kone paa Sandøen 30 aar".

 

       Råmund giftet seg på nytt i 1827.

 

       Copul. 06.11.1827 i Eid.

       Enkemann Ramund Ramundsen Sandøen 46 år husmann

       Tjenestepige Jørel Stenersdatter Bjerkøen 40 år

 

       Han døde på Sandøya i 1852 og ble gravlagt som "Raamund Raamundsen 66 år - Huusmand - Sandøen".

 

 

      

 

III. Jon Jacobsen, f. 1786 på Oksum i Eidanger,[24] døpt 05.11.1786 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke,[26] død 11.10.1848 på Sandøya i Eidanger, gravlagt 19.10.1848 på Eidanger kirkegård.30

      

       Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Marie Jonsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Anne Jonsdtr. Oxum 3. Jon Jacobsen ibid 4. Johannes Grave af Brevig 5. Anders Halvorsen Grava.

      

       Konfirmert som "Jon Jacobsen Oxum".

      

       Bosatt på Sandøya Bnr.2.

      

       Gravlagt som "John Jacobsen 62 år - Gaardmand - Sandøen".

 

      

       Gift 1838,[27] med[28] Marthe Mathea Sørensdatter, f. 04.12.1814 på Bakke i Eidanger,[29] (datter av Søren Hansen og Anne Jonsdatter), døpt 18.12.1814 i Eidanger kirke,[30] d. 11.09.1888.[31]

      

       Marthe:

       Marthe Mathea - Foreldre: Inderster Søren Hansen Bache og Anne Jonsdatter

      

       Hun kom fra Grobstok i Bamble.

      

       Hun giftet seg 2. gang i 1853 med malermester Torsten Halvorsen f.1820 fra Sauherad og bodde videre på Sandøya.

 

 

 

       Jon Jacobsen og Marthe Mathea Sørensdatter sine barn:

 

      

        A.    Mari Anne Jonsdatter, født 21.09.1838 på Sandøya i Eidanger,9 død 1928 på Sandøya i Eidanger.[ix]

              

               Hun og Søren fikk 7 barn.

 

              

               Gift 12.02.1864 i Eidanger,9 med Søren Michelsen, født 1837 på Lerstang i Eidanger,36 (sønn av Michel Sørensen og Karen Kristine Christensdatter), død 24.08.1917 på Sandøya i Eidanger.9

              

               Søren:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Siktesøya.

 

               Søren overtok gården på Lerstang etter sin mor i 1867. Han hadde før dette vært styrmann og skipper, men gikk nå i land. Han flyttet derimot til Sandøya sammen med sin kone i 1903. Der drev Søren landhandel og poståpneri. Søren bodde på Lerstang under folketellingen i 1900.

              

 

 

        B.    Jacob Jonsen, født 19.09.1839,9 død 17.10.1919.9

              

               Bosatt i Larvik, og senere Oslo. Han var styrmann og ifølge Eidanger bind 2 så døde han av kolera i Castelmara ved Napoli.

 

              

               Han giftet seg med9 Emilie Evensen, født 10.04.1845,9 død 27.01.1927.9

              

               Emilie:

               Hun var fra Larvik.

              

 

 

        C.   Elise Jonsdatter, født 14.12.1840 på Sandøya i Eidanger,9 døpt 01.01.1841 i Brevik kirke, død 11.12.1866 på Sandøya i Eidanger.9

              

               De var bosatt på Sandøya.

 

              

               Gift 30.11.1864 i Eidanger,9 med19 Abraham Olsen, født 08.10.1839 på Ramberg i Eidanger,[x] (sønn av Ole Isachsen og Katherine Abrahamsdatter), døpt 24.11.1839 i Eidanger kirke,37 død 20.12.1868 i sjøen.9

              

               Abraham:

               Han kom fra Ramberg i Eidanger. Hans foreldre nevnes under hans morfars far på Nøklegård.

 

               Han forliste med skonnerten "Hugin".

              

 

 

        D.    Halvor Jonsen, født 29.01.1842,9 død 1903.9

              

               Bosatt på Sandøya.

 

              

               Han giftet seg med19 Britha Christina Bystrøm, født 1843,9 (datter av Nils Bystrøm), død 1901.9

              

               Britha:

               Hun kom fra Sverige.

 

 

              

        E.    Elias Jonsen, født 11 06.1843 på Sandøya i Eidanger.

              

               Han var sjømann.

              

 

 

        F.    Johan Jensen, født 06.06.1845,38 døpt 21.09.1845 i Brevik.38

       

               Han var sjømann og ifølge Eidanger bind 2 så reiste han til Amerika omkr. 1868.

 

 

      

IV. Anne Marine Jacobsdatter, f. 1790 på Oksum i Eidanger,[32] døpt 22.07.1790 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[34] d. 25.02.1855 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[35] gravlagt 05.03.1855 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Maria Jonsdtr. - Anne Marine

       Faddere: 1. Kisten Gundersdtr. ibid 2. Guri Christine Johannesdtr. Ørevig 3. Johannes ibid 4. Jacob Langang 5. Anders Grave.

      

       Konfirmert som "Anne Marine Jacobsdatter Oxum 15".

 

       De fikk to barn som døde små.

 

       Anne Marine giftet seg på nytt i 1831 og bodde videre på Stamland.

 

       Copul. 06.01.1831 i Eid.

        Enkemann Anders Nilsen Tvedalen i Tanum 29 1/2 år

       Enken Anne Marine Jakobsdatter Stammeland 42 år

 

 

       (1) Gift 25.10.1821 i Eidanger kirke,[37] med[38] Iver Knudsen, f. 1766 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[39],[40] (sønn av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter), døpt 13.07.1766 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[42] d. 19.03.1825 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[43] gravlagt 26.03.1825 på Eidanger kirkegård.[44]

 

       Se Stamland

 

 

       (2) Gift 06.01.1831 i Eidanger kirke,[45] med[46] Anders Nilsen, f. 1801 i Tvedalen i Brunlanes,[47] (sønn av Nils Jensen og Elisabeth Olsdatter), døpt 12.04.1801 i Brunlanes.[48]

      

       Anders:

       Han hadde vært gift før da han giftet seg med Anne Marie. Han hadde med seg ei datter inn i ekteskapet Elise Andrea født 1826 i Sandefjord og død i 1876. Han solgte bruket etter at Anne Marine døde i 1856. Han solgte det til Nils Abrahamsen tre år etter hun døde.

 

      

 

V.   Halvor Jacobsen, f. 1792 på Oksum i Eidanger,[49] døpt 23.12.1792 i Eidanger kirke,[50] d. 1804 på Oksum i Eidanger,[51] gravlagt 16.09.1804 på Eidanger kirkegård.[52]

      

       Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Maria Jonsdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Kisten Knudsdtr. Strand 2. Maria Ellewdtr. Ørewiig 3. Jon Oxum 4. Rasmus Berg 5. Anders Halvorsen Grava.

       (Denne er ført blant døpte feb. i 1793 med et NB. foran dato. IK)

      

       Gravlagt som "Halvor Jacobsen Oxum 12 aar".

      

 

      

VI. NN Jacobsen, f. 1796 på Oksum i Eidanger,[53] d. 1796 på Oksum i Eidanger,[54] gravlagt 03.01.1796 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1796 "Jacob Oxums kone efter dødfødt Drengebarn".

       Gravlagt som "Jacob Halvors. Oxums dødfødte D. Barn".

 

 

 

VII. Aleth Christine Jacobsdatter, f. 1797 i Eidanger,[56] døpt 06.08.1797 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[58] d. 04.10.1862.[59]

      

       Jacob Halvorsen Oxum og Helga Maria Jonsdatter - Aleth Kirstine

       Faddere: Anna Jonsdatter Landgangen, Ingeborg Andersdatter Stulen, Jon Jacobsen Oxum, Benth Knudsen Stammeland, Anders Halvorsen Grava, Elias Jacobsen Oxum.

      

       Konfirmert som "Alethe Kirstine Jacobsdatter Oxum 15".

      

 

       Gift 15.01.1822 i Eidanger kirke,[60] med[61] Søren Nilsen, f. 1795 på Røra i Eidanger,[62],[63] (sønn av Nils Hansen og Marthe Sørensdatter), døpt 02.08.1795 i Eidanger kirke,[64] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[65] død 14.02.1858 på Røra i Eidanger, gravlagt 22.02.1858 på Eidanger kirkegård.30

      

       Søren:

       Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr. - Søren

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. ibid 2. Ambor Sørensdtr. Kiørsrød 3. Corporal Torjussen Kiørsrød 4. Jon Halvorsen Sandøe 5. Nils Amunsen Kaasa.

      

       Konfirmert som "Søren Nielsen Røra 16".

 

       Han kom fra Røra. Han overtok Røra Bnr.1 etter faren.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1822.

      

       Copul. 15/1-1822 i Eid.

       Søren Nielsen Røra, uk. og Gaardbruger, 26(?) aar.

       Pigen Alet Christine Jacobsd. Oxum, 24. Gaardmandsd.

       Forl: Peder Pedersen Røra, Anders Jacobsen Hamnen(?).

 

       Gravlagt som "Søren Nilsen - 62 1/4 år - Gaardmand - Røra".

 

       Barn, se under hans foreldre på Røra

      

 

      

VIII. Hans Jacob Jacobsen, f. 1800 på Oksum i Eidanger,[66] døpt 24.08.1800 i Eidanger kirke,[67] død 11.10.1858 på Oksum i Eidanger,[xi] gravlagt 18.10.1858 på Eidanger kirkegård.

      

       Jacob Halvorsen Oxum og Helga Maria Jonsdatter - Hans Jacob

       Faddere: Anne Jonsdatter Landgangen, Karen Olsdatter Oxum, John Jacobsen ibid, Anders Halvorsen Grave, Elias Jacobsen Oxum.

 

       Gravlagt som "Hans Jacob Jacobsen 58 år - Grdmd. - Oxum".

      

      

       Gift 23.09.1825 i Eidanger kirke,[68] med Catrine Nilsdatter, f. 1795 på Bassebo i Eidanger,[69] (datter av Nils Knudsen og Gunbiør Nilsdatter), døpt 25.01.1795 i Eidanger kirke,[70] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[71] d. 02.07.1872 på Oksum i Eidanger,[72] gravlagt 08.07.1872 på Eidanger kirkegård.[73]

      

       Catrine:

       Nils Knudsen Barseboe og k. Ambiør Nilsdtr. - Catrine

       Faddere: 1. Anne Maria Andersdtr. Ouen 2. Maren Andersdtr. Solum 3. Hans Holte 4. Nils Nøchlegaard 5. Iwer Stamland.

      

       Konfirmert som "Catrine Nielsdatter Barseboe 14".

      

       Hennes mann, Hans Jacob, bodde på Oksum da de giftet seg og Catrine bodde på Bassebo. De bosatte seg på Oksum og var eiere og bruker av gården fra 1839.  De fikk 5 barn sammen og de var alle jenter.

      

       Barn, se under hennes foreldre på Bassebo

        

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 265.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 302.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[14]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[15]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[19]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 192.

[20]  Helge Maria Jonsdatter og Jacob Halvorsen Oxum's etterkommere av Andres J. Bleiklia og Eivind Abrahamsen, side 16.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[27]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 192.

[28]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[28][39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[31]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 63a.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[35]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 302.

[36]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 302.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 6a.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 106b.

[45]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 702.

[47]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 172.

[48]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 172.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[56]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[59]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[61]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 100.

[62]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, 193.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 439.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[71]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[72]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 216.

[73]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, HF198, side 216.[i]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003, 100.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[iv]  Jon Jacobsen og Marte Mathea Sørensdatter Sandøya Deres forfedre og deres etterslekt Anders J. Blekelia og Evind Abrahamsen 2003.

[v]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 218.

[vii]  Alder ved vielsen.

[viii]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 7 (1755-1800), skannet av digitalarkivet, side 161.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 655.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 36.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 312.