| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |

 


 

 

Kittil Olsen f. ca 1680 og Maren Jonsdatter f. ca 1682 sin familie

 

 

 

Kittel Olsen, født ca 1680,[1] død 1760 på Gurholt i Siljan,[2] gravlagt 24.08.1760 på Siljan kirkegård.2

 

Han nevnes i et skjøte på Solverød og Tormodsrød på avdøde Ole Torsen sitt jordgods til Nils Olsen i 1718 " Kittel Olsen i Wallebøe, Jens Jacobsen Sunsaas, Daniel Jensen udi Skien paa egne og Medarvingers Vegne efter sal. Anne Thorsdatter" . Det er uvisst hvilke relasjon de hadde. Det eneste vi vet er at Anne Torsdatter var søster til den nevnte Ole Torsen. Vi ser her at Kittel bodde i Valebø i Telemark i 1718. Nils Olsen, som kjøpte dette jordgodset, nevnes også som arving.

 

Kittel døpte barn bosatt på Solverød eje fra 1723 til 1732. De kan ha bodd der lenger, for før det har vi ikke noe fødested på hans barn.

 

Han stod som Kittil Tormodsrød da hans datter Karen gravlegges i 1740.

 

Da det skiftes etter sønnen Ole Kittilsen på Søland i 1742,43 blir faren nevnt som Kittil Olsen Tormodsrød.

 

Kan Christoffer Kittelsen f. ca 1716 på Bjørndalen u/Island ha vært en sønn?

 

Han gravlegges i 1760 som "Kittel Olsen fra Guurholt 80 aar og 1 maaned". Han var da trolig bosatt hos sin datter Kirsti Kittelsdatter som bodde på Gurholt gift med Asle Bjørnsen.

 

 

Han giftet seg med Maren Jonsdatter, født ca 1682,1 (datter av Jon Madsen og Jon sin første hustru), død 1759 i Siljan,[3] gravlagt 03.06.1759 på Siljan kirkegård.3

 

Maren:

Nils Jonsen på Sølland og hans kone Hellie Olsdatter er brukt som faddere til flere av barna til Kittel og Maren. Nils var trolig bror til Maren. Han var sønn av Jon Madsen og det var da trolig Maren sin far.

 

Gravlagt som "Kittil Olsens kone Mari Joensdatter 77 aar".

 

 

 

I.    Ole Kittelsen, født ca 1707,1 død 1742 på Sølland i Siljan,[4] gravlagt 07.07.1742 på Siljan kirkegård.4

      

      

       Gift 03.04.1736 i Siljan kirke,[5] med Hellie Olsdatter, født ca 1688,1 (datter av Ole Biugsen og Ingeborg), død 1751 på Sølland i Siljan,[6] gravlagt 01.06.1751 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Sølland

 

 

      

II.   Rasmus Kittelsen, født ca 1709,[7],1 død 1761 på Tudal i Siljan,[8] gravlagt 21.06.1761 på Siljan kirkegård.8

      

 

       Gift 15.04.1738 i Gjerpen kirke,[9] med[10] Kirsten Pedersdatter, født 1718 på Tveiten i Seljord,7,1 (datter av Peder Jensen og Marte Svendsdatter), døpt 15.05.1718 i Seljord kirke,[11] død 1774 på Tudal i Siljan,7 gravlagt 20.02.1774 på Siljan kirkegård.[12]

 

       Se Torsholt

 

 

      

III.  Jon Kittelsen, født ca 1713,1 død 1783 på Torsholt i Siljan,[13] gravlagt 23.02.1783 på Siljan kirkegård.12

      

       Han tjente først på nedre Hogstad og senere i tre år på Vanebua. Han bygslet bruk nr.1 på gården Torsdal i Siljan i 1750. 

      

      

       (1) Gift 19.04.1740 i Siljan kirke,5 med[14] Inger Nilsdatter, født 1721 på Sølland i Siljan,13 (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter), døpt 09.03.1721 i Siljan kirke,[15] død 1770 på Torsholt i Siljan,[16] gravlagt 21.10.1770 på Siljan kirkegård.15

      

 

       (2) Gift 08.09.1771 i Siljan kirke,5 med[17] Karen Jonsdatter, født 1738 på Grorud i Siljan,[18] (datter av Jon Olsen og Anna Caterina Reiersdatter), døpt 29.06.1738 i Siljan kirke,17 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[19] død 1803 på Berberg i Gjerpen, gravlagt 24.02.1803 i Gjerpen.

 

       Se Torsholt

 

 

      

IV. Anne Kittelsdatter, født ca 1716,1 død 1779 på Tudal i Siljan,[20] gravlagt 21.02.1779 på Siljan kirkegård.19

      

      

       Gift 24.06.1748 i Siljan kirke,5 med Jens Pedersen, født ca 1726,1 (sønn av Peder Jensen og Marte Svendsdatter), død 1779 på Tudal i Siljan,19 gravlagt 21.02.1779 på Siljan kirkegård.19

      

       Se Tudal

 

 

V. Kirstine Kittelsdatter, også kjent som Kirsten, født 1719 i Siljan,7 døpt 29.01.1719 i Siljan kirke,[22] død 1761 på Gurholt i Siljan,[23] gravlagt 31.05.1761 på Siljan kirkegård.22

      

       Kittil Olsen og Mari Joensdatter - Kirsten

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverød, assist: Margrethe Jacobsdatter Tormoedsrød, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormodsrød, Anders Nielsen Sølferød.

      

      

       Gift 11.03.1744 i Siljan kirke,5 med Asle Bjørnsen, født ca 1706,[24] (sønn av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter), død 1773 på Sortedal i Siljan,[25] gravlagt 31.01.1773 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Gurholt

 

 

      

VI. Ingeborg Kittilsdatter, født 1721 i Siljan,14 døpt 18.05.1721 i Siljan kirke,14 død 1783 på Hogstad i Siljan,12 gravlagt 18.05.1783 på Siljan kirkegård.12

      

       Kittill Olsen og Maren Joensdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverøe, Anna Hansdatter og Hellie Olsdatter Søeland, Povell Bendtsen Kløferøe, Anders Nielsen Sølfverøe.

      

      

       Gift 26.06.1740 i Siljan kirke,5 med Rollef Mathiasen, født 1713 på Søntvedt i Siljan,[26],[27] (sønn av Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter), døpt 30.07.1713 i Siljan kirke,26 død 1783 på Hogstad i Siljan,12 gravlagt 04.05.1783 på Siljan kirkegård.12

      

       Se Hogstad nedre

 

 

      

VII. Daniel Kittelsen, født 1723 på Solverød eje i Siljan,7 døpt 05.09.1723 i Siljan kirke,14 død 1801 på Torsholt i Siljan,[28] gravlagt 14.05.1801 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Kittill Olsen Solfverød eje og Maren Joensdatter - Daniel

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Karen Erriksdatter Thormodsrøe, Anna Nielsdatter, mandfaddere: Peder Joensen Hochstad, Johannes Rasmusen Kløfverøe.

      

      

       (1) Gift 26.03.1747 i Siljan kirke,5 med Dorthe Nilsdatter, født 1725 på Sølland i Siljan,27 (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter), døpt 23.09.1725 i Siljan kirke,14 død 1760 på Torsholt i Siljan,27 gravlagt 27.12.1760 på Siljan kirkegård.2

      

 

       (2) Forlovet 16.08.1761 i Siljan,5 gift 1761,5 med27 Anne Larsdatter, født 1734 på Søntvedt i Siljan,[30] (datter av Lars Pedersen og Åste Olsdatter), døpt 11.07.1734 i Siljan kirke,29 konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke,[31] død 1779 på Torsholt i Siljan,27 gravlagt 19.12.1779 på Siljan kirkegård.19

      

       Se Torsholt

 

 

      

VIII. Karen Kittelsdatter, født 1726 på Solverød eje i Siljan,7 døpt 10.03.1726 i Siljan kirke,14 død 1740 på Tormodsrød i Siljan,[32] gravlagt 10.07.1740 på Siljan kirkegård.31

      

       Kittil Olsen Solfverød ejet og Maren Joensdatter - Karen

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverød, Hellie Olsdatter Søeland, Anna Hansdatter, mandfaddere: Niels Olsen Sølfverøe, Jens Michelsen Søeland.

      

       Hun gravlegges i Siljan som "Kittil Tormosrøeds datter Karen 14 aar 4 maaneder gamel".

 

 

 

IX.  Maren Kittelsdatter, født 1729 på Solverød eje i Siljan,7 døpt 20.03.1729 i Siljan kirke,14 død 1766 på Gurholt i Siljan,[33] gravlagt 23.02.1766 på Siljan kirkegård.32

      

       Kittill Olsen Solfverøe Ejet og Maren Joensdatter - Maren

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Sølfverøe, Hellie Olsdatter Søeland, Marj Nielsdatter Sølfverøe, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Gunder Nielsen Solfverøe.

      

 

       Gift 12.06.1753 i Siljan kirke,5 med[34] Jan Christensen, født 1727 på Island i Siljan,[35] (sønn av Christen Eriksen og Maren Larsdatter), døpt 03.08.1727 i Siljan kirke,14 død 1769 på Gurholt i Siljan,33 gravlagt 23.07.1769 på Siljan kirkegård.32

      

       Se Gurholt

 

 

 

X. Anne Kittelsdatter, født 1732 på Solverød eje i Siljan,[36] død 1732 på Solverød eje i Siljan,35 gravlagt 23.12.1732 på Siljan kirkegård.35

      

       Hun gravlegges som "Kittil Solfverøøe ejets datter Anne 8 dager".

      

 

      

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 281.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 365.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 311.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[8]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 319.

[11]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 3 (1714-1725), skannet av digitalarkivet, side 13.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 318.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[17]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 318.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 46.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 596.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 282.

[24]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[28]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 319.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 16.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 303.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[34]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 243.

[35]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 555.

[36]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.