| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT

 


 

 

 

Asle Bjørnsen f. ca 1706 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Kirstine Kittilsdatter f. 1719 og 2. gang med Karen Arnesdatter f. ca 1732.

 

 

 

Asle Bjørnsen, født ca 1706,[1] død 1773 på Sortedal i Siljan,[2] gravlagt 31.01.1773 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Bjørn Jonsen og Gunbjørg Aslesdatter på Skilbred.

 

Asle giftet seg 1. gang i Siljan i 1744.

 

Trol. 1/3-1744 i Slemdal. Copul. 11/3-1744.

Uk. Asle Biørnsøn og pigen Kirsten Kittilsd.

Caut: Gunder Tormosrød og Anders Nielsøn Solverød.

 

Han ble bruker på en del av Gurholt.

 

Hans 1. kone døde der i 1761 og Asle giftet seg 2. gang i Lardal i 1762.

 

Viet 2. gang i Lardal 10.07.1762:

Aslef Biørnsen Gurholth fra Slemdal

pige Kari Arnesdatter Bergan

forl: Paul Bergan og Johannes Christensen Gurholt.

 

Han nevnes som en av tre brukere på Gurholt i 1762.

 

Bosatt på Gurholt i 1762:

Gaardsnavn: Guurholt

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Asle Guurholt og kone, Jaen Guurholt og kone,

Hans Guurholts kone

Børn over 12 aar: Knud Aslesen, Mari og Ingebor Berthelsdatter

Drenger over 12 aar: Jørgen Johansen, Tommes Andersen,

Johan Rollougsen, Ole Andersen

Piiger over 12 aar: Ragnild Thorsdatter, Sønnov Erichsdatter

Andre husboende: Colbiørn Knudsen og kone

 

De døpte barn bosatt på Gurholt til 1769. De hadde bygselen der, men kom senere til Sortedal. 

 

Asle Bjørnsen fikk i 1769 bygselen (6 skinn) på Sortedal som Ole Gundersen sist brukte. (Bygselseddel datert 07.04.1769)

 

Ole Gundersen overtok bygselen som Asle Bjørnsen hadde på Sortedal i 1769 så de byttet bygsel. (Bygselseddel datert 07.04.1769)

 

Asle døde der i 1773.

 

Gravlagt som "Asle Biørnsen Surdal 64 aar".

 

Surtedalen i Slemdal 1.7.1780 Sk.pr. 10a, Fol. 174 i.m.

Hasle Biørnsen Suurdahl død g.2. Kari Arnesdtr.

Barn:

1. Knud Haslesen 32 år, boende paa gaarden Tveten i Slemdal.

2. Kari.

3. Marthe.

4. Gunild. alle tre jentene umyndige

Den "igjenlevende enken"er mor til de fire siste barnene:

5. Jon 17 år.

6. Arne 14 år.

7. Kirsti 14 år.

8. Mari 11 år.

Intet til deling.

 

 

(1) Gift 11.03.1744 i Siljan kirke,[4] med Kirstine Kittelsdatter, også kjent som Kirsten, født 1719 i Siljan,[5] (datter av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter), døpt 29.01.1719 i Siljan kirke,[6] død 1761 på Gurholt i Siljan,[7] gravlagt 31.05.1761 på Siljan kirkegård.7

 

Kirstine:

Kirstine kom fra Solverød.

 

Hun døde på Gurholt i 1761.

 

Hun gravlegges i Siljan i 1761 som "Asle Gurholts kone Kirsti Kittelsdatter 42 aar gl".

 

Gurholt i Slemdal 14.7.1761 Sk.pr. 6a, Fol. 231

Kirsti Kittelsdtr. død, g. Asle Biørnsen.

Barn: 1. Knudt 13 år. 2. Karen 10 år. 3. Marthe 7 år. 4. Gunild 3 år.

Brt: 92-3-22. Net: 28-3-14.

 

 

(2) Gift 10.07.1762 i Lardal i Vestfold,[8],[9] med Karen Arnesdatter, født ca 1732 på Bergan i Lardal,8 (datter av Arne Gulliksen og Maren Arnesdatter), død 1808 på Sortedal i Siljan,[10] død 18.12.1808 på Siljan kirkegård.10

 

Karen:

Karen kom fra Bergan i Lardal.

 

Hun nevnes i skifte etter moren i 1748.

 

Bergan i Styrvold Lardal ”Bergian” 6.3.1748 Sk.pr. 8, Fol. 134B

Maren Arensdtr. død, g. Arne Gullichsøn.

Barn: 1. Gullich Arnesøn 20 år. 2. Anne Arnesdtr. 18 år. 3. Karen Arnesdtr. 16 år. 4. Thore Arnesdtr. 12 år. 5. Karen Arensdtr. 10 år. 6. Berthe Arnesdtr. 4 år.

Gods: 1. 2 skind m.b. 10-1-18. 2. I Rambo i Varnes 6/7 skind m.b. 4-0-0.

Brutto: 103-2-2. Gjeld: 118-3-18. Netto: 0.

 

Hun giftet seg 2. gang 1780 med Thor Asbjørnsen f. ca 1743 og bodde videre på Sortedal.

 

 

 

I.    Lars Aslesen, (sønn av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter) født 1746 på Gurholt i Siljan,2 døpt 12.04.1746 i Siljan kirke.[11]

      

       Asle Gurholt og Kirsten Kittildsdatters søn Lars                                               

       Faddere: baaren af Michel Øverbøes kone Anne Erichsdatter, Guri Pedersdatter ibid, mandfaddere: Kittild Tormosrød, Daniel Kittildsen.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1761.

      

 

 

II.   Knut Aslesen, (sønn av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter) født 1748 på Gurholt i Siljan,2 døpt 29.09.1748 i Siljan kirke,[12] konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[13] død 1809 på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum.[14]

      

       Asle Gurholt og Inger Kittildsdatters søn Knud. (Konen til Asle Bjørnsen Gurholt het Kirstine Kittildsdatter. JO)

       Faddere: baaren af Ole Røes kone Giøran Pedersdatter, Giøran Knudsdatter Gonsholt, mandfaddere: Bertel Gurholt, Ole Laersen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Knud Aslessøn Gurholt 16".

      

      

       Gift 29.09.1777 i Siljan kirke,4 med Gunbjørg Isachsdatter, født ca 1753,[15] død 1813 på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum.14

      

       Se Ragnildrød i Hedrum

 

 

      

III. Karen Aslesdatter, (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter) født 1751 på Gurholt i Siljan,2 døpt 04.04.1751 i Siljan kirke,[16] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke.[17]

      

       Asle Gurholt og Kirsten Kittilsdatters datter Karen                                                       

       Faddere: baaren af Bertel Gurholtes kone Anne Knudsdatter, Maren Pedersdatter, mandfaddere: Gulich Gurholt, Find Pedersen ibid.

      

       Konfirmert som "Kari Aslesdatter Gurholt 17".

      

      

       Gift 13.08.1780 i Siljan kirke, med Jacob Gulbrandsen, født 1757 på Kiste i Siljan,[18] (sønn av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter), døpt 27.11.1757 i Hvarnes kirke i Hedrum,18,[19] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[20] død 28.05.1827 på Kilemyr i Siljan, gravlagt 10.06.1827 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Se Killemyr u/Søndre Kiste

 

 

      

IV. Marte Aslesdatter, (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter) født 1754 på Gurholt i Siljan,2 døpt 03.03.1754 i Siljan kirke,[22] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.17

      

       Asle Guurholts barn navnl. Marthe                                             

       Faddere: baaren af Jaen Guurholts kone, Anne Persdatter, mandfaddere: Jaen Guurholt, Find Persen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Marte Aslesdatter p. Schielbred 17".

      

 

 

V.   Gunhild Aslesdatter, (datter av Asle Bjørnsen og Kirstine Kittelsdatter) født 1758 på Gurholt i Siljan,2 døpt 21.05.1758 i Siljan kirke,[23] konfirmert 27.10.1766 i Siljan kirke,20 død 1802 på Kiste i Siljan,[24] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.24

      

       Asle Guurholts barn navnl. Gunild                                             

       Faddere: baaren af Jaen Guurholts kone, Mari Erichsdatter, mandfaddere: Jaen Guurholt, Ole Engelstad.

      

       Konfirmert i 1776 som "Gunil Aslesdatter Gurholt 16".

      

      

       Gift 08.07.1792 i Siljan kirke,4 med Lars Gulbrandsen, født 1755 på Kiste i Siljan,[25] (sønn av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter), døpt 07.09.1755 i Siljan kirke,25 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[26] død 19.12.1834 i Siljan,[27] gravlagt 01.01.1835 i Siljan.27

      

       Se Teie u/Kiste Søndre

 

 

      

VI. Jon Aslesen, (sønn av Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter) født 1763 på Gurholt i Siljan,[28],[29] konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[30] død 19.11.1840 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 20.12.1840 på Siljan kirkegård.

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 12. juni 1763 finnes blant introduserte kvinner "Asle Gurholts kone" etter å ha fått et barn.

 

       Dette var sønnen Jon.

      

       Konfirrmert i Siljan i 1783 bosatt på Rød som "Jon Aslesen p. Røe 19".

      

      

       (1) Gift 20.09.1789 i Siljan kirke,4 med Anne Jensdatter, født 1755 på Hvarnes vestre i Hedrum,[31] (datter av Jens Henriksen og Berte Larsdatter), død 1809 på Kiste i Siljan,[32] gravlagt 26.03.1809 på Siljan kirkegård.32

      

      

       (2) Gift 1810 i Sandsvær, med Kirsti Evensdatter, født ca 1760 på Ollebakken i Sandsvær,[33],[34] (datter av Even Olsen og Ingeborg Olsdatter), død 1810 på Løkka u/Gåserud i Sandsvær.33

      

      

       (3) Gift 20.10.1811 i Siljan kirke,[35] med Maren Olsdatter, født 1773 på Tveitan i Siljan,[36] (datter av Ole Larsen og Anne Olsdatter), døpt 04.04.1773 i Siljan kirke,36 død 11.04.1834 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 25.04.1834 på Siljan kirkegård.

 

       Se Søndre Kiste

 

 

      

VII. Arne Aslesen, (sønn av Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter) født 1765 på Gurholt i Siljan,[37] døpt 30.06.1765 i Siljan kirke,37 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,30 død 25.12.1830 på Kiste i Siljan, gravlagt 01.01.1831 på Siljan kirkegård.[38]

      

       Asle Biørnsen Gurholt og Karen Arnesdtr. Arne

       Faddere: 1. Maren Knudsdtr. Gurholt 2. Chirsten Jonsdtr. Schielbred 3. Nils Larsen Gonsholt 4. Bent Jonsen Schielbred 5. Lars Jonsen Røe.

      

       Konfirmert som "Arne Aslesen p. Serkland 17".

      

      

       Gift 25.10.1800 i Siljan kirke,4 med Inger Olsdatter, født 1780 på Kiste i Siljan,[39] (datter av Ole Jonsen og Anne Jensdatter), døpt 10.12.1780 i Siljan kirke,39 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[40] død 07.08.1836 på Kiste i Siljan, gravlagt 21.08.1836 på Siljan kirkegård.[41]

      

       Se Søndre Kiste 

 

 

 

VIII. Kirsti Aslesdatter, (datter av Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter) født 1767 på Gurholt i Siljan,[42] døpt 29.03.1767 i Siljan kirke,42 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,30 død 1798 på Kiste i Siljan,[43] gravlagt 09.12.1798 på Siljan kirkegård.43

      

       Asle Gurholt og k. Karen Arnesdtr. Kirstie

       Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. Gurholt 2. Maren Bertelsdtr. ibid 3. Daniel Tosholt 4. Bent Jonsen Schielbred.

      

       Konfirmert i 1784 som "Kisti Aslesdatter p. Præstegaarden 16".

      

      

       Gift 03.09.1797 i Siljan kirke,4 med Ole Isachsen, født 1766 på Kiste i Siljan,[44] (sønn av Isach Andersen og Else Olsdatter), døpt 13.04.1766 i Siljan kirke,44 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,30 død 27.04.1836 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger,[45] gravlagt 06.05.1836 i Eidanger.[46]

      

       Se Kiste Nordre 

 

 

      

IX. Maren Aslesdatter, (datter av Asle Bjørnsen og Karen Arnesdatter) født 1769 på Gurholt i Siljan,[47] døpt 18.03.1769 i Siljan kirke,47 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[48] død 14.06.1857 på Plassen u/Dyrkoll i Gjerpen.[49]

      

       Asle Biørnsen Gurholt og k. Karen Arnesdtr. - Maren

       Faddere: 1. Pernille Pedersdtr. ibid 2. Kirstie Arnesdtr. ibid 3. Nils Larsen Hagen 4 Jacob Jonsen Tufdal 5. Johannes Jonsen Schielbred.

      

       Konfirmert i 1786 som "Mari Aslesdatter Surdal 17".

 

       Hun giftet seg i 1791.

      

       Trol. 29/8-1790 i Sillien. Copul. 1/1-1791.

       Uk. Ole Sørensen Otterholt og p. Maren Aslesd. Tormosrød.

       Caut.: Ole Nabhoug og Jon Aslesen Kiste.

 

       Hun kom til Gjerpen og døde der i 1857.

 

      

       (1) Gift 01.01.1791 i Siljan kirke,49,4 med Ole Sørensen, født 1755 på Dybedal u/Oterholt i Gjerpen,49 (sønn av Søren Halvorsen og Inger Olsdatter), døpt 21.12.1755 i Gjerpen,49 død 1800 på Dybedal u/Oterholt i Gjerpen,49 gravlagt 07.09.1800 i Gjerpen.49

      

       Ole:

       Søren Otterholts db. Ole

       Faddere: Christen Jønnevals kone, Johanne Andersdtr., Christen Jønneval, Jens Stephensen, Isak Halvorsen.

      

       De bodde på en plass under Oterholt. Plassen ble kaldt Dybendal, Norrig eller Norge.

 

       Han døde på Dybendal u/Oterholt i Gjerpen i 1800.

      

       Gravlagt som "Ole Sørenssøn Norig u/Otterholt 44 3/4 aar".

      

       6/11/1801      OLE SØRENSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 533b.

       Norge              Arvinger:

       u/Otterholt    Enka Mari Aaslesdatter og barna:

                                      1. Ingeborg Olsdtr. 10 år.

                                      2. Kari Olsdtr.      8 "

                                Enka fikk Ole K. Dybedal til verge.

                                Farbroren Nils Otterholt formynder for barna.

       Brt:   19 - 1 - 0

       Gjeld: 37 - 2 - 6 (insolvent)

      

      

       (2) Gift 28.11.1801 i Gjerpen,49 med Abraham Isaksen, født 1775 på Børønningen i Gjerpen,49 (sønn av Isak Abrahamsen og Johanne Olsdatter), døpt 05.06.1755 i Gjerpen,49 død 29.06.1855 på Plassen u/Dyrkoll i Gjerpen.49

      

       Abraham:

       Isak Abrahamsens db. Abraham fra Bøe Rønningen

       Peder Engebretsens kone, Maren Abrahamsdtr., Jacob Jonsen, Nils og Ole Abrahamsønner.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 282.

[8]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 913.

[9]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 38.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 116.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 134.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[14]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 880.

[15]  Alder ved død.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[17]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[19]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[27]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 1 (1827-1847), skannet av digitalarkiver, side 127.

[28]  Alder ved konfirmasjonen.

[29]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[31]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1049.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[33]  Sandsværs historie bind 3, side 673.

[34]  Sandsværs historie bind 6, side 107.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 36.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[41]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[46]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 264.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[49]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".