| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED 

 


 

 

Bjørn Jonsen f. omkring 1670 og Gunbjørg Aslesdatter f. ca 1669 sin familie

 

 

 

Bjørn Jonsen, født omkring 1670,[1] død ca 1731 på Skilbred i Siljan.[2]

 

Han kjøpte gården Holte i 1712 fra Rasmus Halvorsen. (Bamble tingbok 6 - folio 159) Bjørn makeskiftet Holte i 1719 med Even Amundsen mot Skilbred og flyttet til Skilbred.

 

Han var en av brukerne av Brattås i 1723. Blant eierne på Brattås i 1723 var "Biørn Schilbred med Peder Tvetten for 3 settinger". Han var også bruker og eier av hele Skilbred i 1723. Bjørn eide både denne delen (3 settinger eller 1/4 tønne) i Brattås og Skilbred ved skifte i 1732. (Vi ser ut fra hva sønnen overtar at Bjørn eide 1 hud i Skilbred og dette var hele gården)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 314a
Skifte 16. Jan. 1732 paa gaarden Schielbred i Slemdal
Afgangne sal. mand Biøn Jonsen Schielbred – enke Gunbor Aslevsdatter
Felles 5 børn – 4 drenger og 1 pige:
1. Søn Joen Biønsen, 28 aar.
2. Aslev Biønsen, 26 ½ aar.
3. Gullech Biønsen, 25 ½ aar.
Alle myndige.
4. Søn Knud Biønsen, 20 aar.
5. Datteren Ragnil Biønsdatter, 31 aar, gift med Cornelius Halvorsen 
og bor i Loerdahl (Lårdal).
Enkens laugverge hendis elste søn Joen Biørnsen.
For den umyndige Knud Biønsen anordnes af skifteretten til formynder 
elste broder Joen Biønsen.
Brutto: 205-1-17
Herav jordegods:
- Udi Schielbred gaard, (skyld ikke oppgitt), takst 90 rdr.
«ifølge Even Amundsens udgifter mageskiftebref til nu sal. Biøn 
Jonsen Schilbred dat. Scheen 31. Marti 1719 som blef tinglyst … 1. Apr. 1719».
- Udi Brataas gaard, 1 qtr., takst 20 rdr.
«ifølge Sing. Jens E. Kiers udgifter Skiøde af dato 7. Nov. 1720 
til bemelte Biøn Schielbred og Peder Olsen Tvetten paa 2 qvarter
  jordegods ..».
Netto: 143-3-10.

 

 

Han giftet seg med[3] Gunbjørg Aslesdatter, født ca 1669,3,[4] død 1754 på Skilbred i Siljan,[5] gravlagt 07.04.1754 på Siljan kirkegård.5

 

Gunbjørg:

Gravlagt som "avgang. Biørn Schilbreds Enke, Gudbiør Aslesdatter 85 aar".

 

 

 

I.    Ragnhild Bjørnsdatter, født ca 1700,3 død 1764 i Skien, gravlagt 15.01.1764 i Skien.[6]

      

       Hun nevnes i skifte etter moren i 1732 som: 5. Datteren Ragnil Biønsdatter, 31 aar, gift med Cornelius Halvorsen og bor i Loerdahl (Lårdal).

            

 

       Gift 26.05.1726 i Siljan kirke,[7] med Cornelius Halvorsen, født ca 1697,4 død 1763 i Skien, gravlagt 28.05.1763 i Skien.6

 

       Se Engelstad

 

 

      

II.   Jon Bjørnsen, født ca 1705,3 død 1759 på Skilbred i Siljan,3 gravlagt 16.12.1759 på Siljan kirkegård.5

 

       Han nevnes i skifte etter moren i 1732 som: 1. Søn Joen Biønsen, 28 aar.

      

       Gift 04.10.1733 i Siljan kirke,6 med3 Karen Johannsdatter, født ca 1707,4 (datter av Johannes Olsen og Kirsten Olsdatter), død 1761 på Skilbred i Siljan,[8] gravlagt 26.07.1761 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Skilbred denne gården

 

 

      

III. Asle Bjørnsen, født ca 1706,3 død 1773 på Sortedal i Siljan,[9] gravlagt 31.01.1773 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1732 som: Aslev Biønsen, 26 ½ aar.

 

      

       (1) Gift 11.03.1744 i Siljan kirke,6 med Kirstine Kittelsdatter, også kjent som Kirsten, født 1719 i Siljan,[11] (datter av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter), døpt 29.01.1719 i Siljan kirke,[12] død 1761 på Gurholt i Siljan,[13] gravlagt 31.05.1761 på Siljan kirkegård.12

      

      

       (2) Gift 10.07.1762 i Lardal i Vestfold,[14],[15] med Karen Arnesdatter, født 1738 på Bergan i Lardal,13 (datter av Arne Gulliksen og Maren Arnesdatter), død 1808 på Sortedal i Siljan,[16] død 18.12.1808 på Siljan kirkegård.15

      

       Se Gurholt

 

 

      

IV. Gullik Bjørnsen, født ca 1711 på Skilbred i Siljan,3,4 død 1764 på Gurholt i Siljan,[17] gravlagt 15.01.1764 på Siljan kirkegård.16

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1732 som: 3. Gullech Biønsen, 25 ½ aar.

 

      

       (1) Gift 02.03.1731 i Siljan kirke,6 med Maren Olsdatter, født ca 1707 på Gurholt i Siljan,4 (datter av Ole Olsen og Maren Torbjørnsdatter), død 1761 på Gurholt i Siljan,7 gravlagt 26.07.1761 på Siljan kirkegård.7

      

      

       (2) Forlovet 10.10.1762 i Siljan,6 gift 1762,8 med Asgjerd Svendsdatter, født omkring 1730,1 død 1764 på Gurholt i Siljan,16 gravlagt 02.02.1764 på Siljan kirkegård.16

      

       Se Gurholt

 

 

      

V.   Knud Bjørnsen, født 1714 på Holte i Siljan,[18] dåp 24.03.1714 i Siljan kirke,17 død 1740 på Skilbred i Siljan,5 gravlagt 11.09.1740 på Siljan kirkegård.5

      

       Biørn Joensen Holte og Gundborg Aslesdatter - Knud

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, assist: Anna Pedersdatter Høysætt, mandfaddere: Even Amundsen Skiælbred, Lars Pedersen Høysett, Wetlef Pedersen Høysætt.

 

       Han nevnes i skifte etter moren i 1732 som: Søn Knud Biønsen, 20 aar.

      

       Gift 22.05.1740 i Siljan kirke,6 med Gunild Nilsdatter, født ca 1701 i Rollag i Buskerud ,4 (datter av Nils Narvesen og Gonne Helliksdatter), død 1777 på Friborg u/Skilbred i Siljan,[19] gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Friborg u/Skilbred

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[4]  Alder ved død.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Skiensavskrifter på Gamlegjerpen.no.

[7]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[8]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 21.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 282.

[14]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 913.

[15]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 38.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.