| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL

 


 

 

 

Peder Jensen f. ca 1683 og Marthe Svendsdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

 

Peder Jensen, født ca 1683,[1] død 1765 på Tudal i Siljan,1 gravlagt 03.03.1765 på Siljan kirkegård.[2]

Han var sønn av Jens Pedersen og Magdalene Zachariasdatter Skanche på Rui i Seljord.

 

Jens Pedersen var oppsitter på Rui i Flatdal. (Flatin kaller han i bygdeboka for Jens Pedersen Skandrup.) Magdalene var datter av presten Zacharias Jonsen Schanke f. 1601 d. 1689. (Flatin - Seljord bind II side 490)

 

Jens Pedersen døde i 1692, og Magdalene ble gift på nytt med Gunleik Nikulsen. Det var skifte etter Gunleik på Rui i 1729.

 

Skanke-foreningen i Norge skriver følgende om Skanke-ætten:

Skanke-ætten er en gammel norsk uradelsslekt, som med stor grad av sikkerhet kan føre sine aner tilbake til Jemtland på 1300-tallet og med noe mindre grad av sikkerhet tilbake til Isle of Man også i flere århundrer før dette.

 

Peder Jensson Skanderup (Sommer) hadde hatt et forhold til Helge/Hæge Åsmundsdatter Groven som i 1705 resulterte i sønnen Tomas. Tomas kom senere til Kjeldal i Lunde. Hæge giftet seg i 1709 med Sondre Sveinsson Åse fra Kviteseid. (Seljord-soga bind 4 side 557)

 

Peder giftet seg i Seljord i 1711.

 

Trol. 24/5-1711. Viede 4/8-1711.

Peder Jensøn oc Margit Svendsdaatter.

 

Hun ble skrevet som Margit ved vielsen og ved en dåp i Seljord, men da hun døde ble hun skrevet som Marthe i Siljan da hun døde. Flere av barna bruker også Marthe ved oppkallinger i barneflokkene. Jeg velger da Marte.

 

Peder og Marte bodde en tid i Seljord og døpte barn bosatt på Eiulvsås i 1712 og 1715. De døpte så barn bosatt på Tveiten i Seljord fra 1718 til 1724. De fikk trolig også et barn ca 1726, sønnen Jens. Han kan jo også ha blitt født i Seljord. Så har de nok en sønn Zacharias. Ut fra hans alder, da han døde, var han født før de giftet seg, men her er det store muligheter for at alderen kan være feil angitt da han døde.

 

Ps. Ifølge Karlsberg i Seljord V hadde Peder Jensen Skanderup og en sønn Tomas f. 1705 med Helge/Hæge Åsmundsdatter Groven før han giftet seg med Margit.

 

Tov Flatin skriver at det var 5 barn fra Magdalene Skanches 1. ekteskap.

Flatin skriver: 1. Jacob, sjå under Eisand og Kosi, 2. Sakarias, 3. Peder, 4. Kristi, 5. Dorte g.m. Gunnar Jonson (sjå under Piper-Rui).

 

Hun hadde 2 barn fra sitt 2. ekteskap.

Flatin skriver: 6. Anne g.m. Mikkel Sakariasson, 7. Sigrid g.m. Tor Arneson Tvingelid.

 

Flatin har nok dette fra skifter.

 

Peder og Marte døpte blant annet tvillinger bosatt på Tveiten i 1721 med følgende faddere:

Evin Aarhuus, Arne Tvinglie, Anders Piperui, Anne Aarhu., Dorthe Lie, Jacob Kaasi, Ole Ejsand, Anne Overland, Ashier og Joran Biørge.

 

Jacob Kaasi var da hans bror på Kosi, Dorthe Lie var nok søsteren Dorte, vi ser fadder fra Piperui, Arne Tvinglie hadde nok noe med halvsøsteren Sigrid som giftet seg med Tor Arneson og kom til Tvinglid og gjøre.

 

Magdalene Skanche sin datter fra 2. ekteskap, Anne Gunleksdatter, ble gift i Siljan med Mikkel Zachariasen. De kom til Gravli i Gjerpen.

 

På Gravli var to av Peder Jensen sina barn faddere til Anne Gunleksdatter sine barn, Zacharias Pedersen Mustvedt og Lisbeth Pedersdatter. Peder Jonsen var da er halvbror til Anne Gunlesdatter. Anne var datter av Magdalene Skanke og hennes 2. mann Gunleik Nikulsen.

 

1736: Micel Graflis Zacharias: ----- Højmyr, Isak Kiær, Zacharias Mustved, ---tveds qde og datter Kirsten.

1753: Michel Gravelies pb. Gunnil: Rollef Trolsaases kone, Lisbeth Pedersdtr., Biøn Fieldalen, Gregorius Lund, Hans Michelsen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Peder og familien kom til Mustvedt i Gjerpen der han nevnes som leilending. (Han nevnes der ca 1727 ifølge gamlegjerpen.no) Hans mor, Magdalene Schanke, døde ikke i Seljord, men kom til (eller med) sin sønn på/til Mustvedt i Gjerpen og døde der i 1741. Hun ble gravlagt 08.03.1741 som "Per Mustveds moder Malene, 85 aar".

 

Se gamlegjerpen.no

 

Peder hadde en bror Jacob Jensen som ble gift med Gunhild Jørgensdatter og som bodde på Kosi i Seljord. Vi finner han som fadder til Peder sine barn. En sønn av denne Jacob Jensen, Zacharias Jacobsen, kom til Kleven i Gjerpen. Se gamlergjerpen.no

 

Jens Zachariasen f. 1760 var sønn av denne Zacharias Jacobsen Kleven og Jens giftet seg med Helvig Pedersdatter f. 1760 fra Rød u/Sølland i Siljan. En annen sønn av Zacharias Jacobsen Kleven, Knud Zachariasen f. 1762 giftet seg med Helvig Knudsdatter f. 1751 fra Søntvedt i Siljan.

 

To av barna, Zacharias og Lisbeth, ble bosatt på Mustvedt.

 

Sønnen Jens ble leilending på Tudal. Han kom fra Tudal da han giftet seg i Siljan i 1748. Det er noe usikkert når Peder og Marte kom til Tudal, men ifølge Bakken fikk Peder bygselen på Tudal i 1744. De nevnes der som gamle og fattige i 1762.

 

Tudal 1762:

Uformuende Per Tufdal og kone, 2de gammle og fattige mennesker

 

Peder døde på Tudal i 1765 og ble gravlagt som "Peder Jensen Tufdahl 82 aar". Som vi ser i 1762 var de da gamle og fattige så det var nok grunnen til at vi ikke finner skifte etter dem.

 

 

Gift 04.08.1711 i Seljord kirke,[3] med1 Marte (Margit) Svendsdatter, født ca 1676,[4] død 1763 på Tudal i Siljan,[5] gravlagt 27.02.1763 på Siljan kirkegård.5

 

Marte:

Hun ble, som nevnt, skrevet som Magit i Seljord og Marte i Siljan. Flere av barna bruker også Marthe ved oppkallinger i barneflokkene, så jeg velger Marte.

 

Marte døde på Tudal i 1763 og ble gravlagt som "Per Tudals k. Marthe Svendsd. 87 aar gl".

 

 

 

 

I.    Zacharias Pedersen, født ca 1712, død 1775 på Bugodt u/Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 16.11.1775 på Gjerpen kirkegård.[6]

      

       Han var ut fra alle indiser sønn av Peder Jensen. Ut fra alder ved død var han født ca 1709, men ut fra at foreldrene giftet seg i 1711, var han nok da født etter det. Stipulerer han til f. ca 1712. Det kan jo ha vært skrevet feil alder da han døde. Jeg har ikke finnet han døpt i Seljord. 

 

       Han giftet seg i Gjerpen i 1734.

      

       Gjerpen - viet 26.12.1734

       Zacharias Perssøn og Olou Sørensdatter Mustved.

       Caut: Anders og Ole Mustvedt.

 

       Han var fadder for Anne Gunleksdatter på Gravli i Gjerpen i 1736. Denne Anne var halvsøster til hans far.

      

       Han var en tid leilending på Mustvedt i Gjerpen, men familien flyttet en del rundt. Da han var trolover for sin bror Jens i 1748 bodde han på Mustvedt. Han var fadder for sin søster Anne sitt barn i 1742 som bosatt på Sørbø og for hennes barn i 1752 og 1755 som bosatt på Mustvedt. Han var fadder for sin søster Kirsten sitt barn i 1742 som bosatt på Mustvedt.

      

       Gravlagt som "Zacharias Bugodth 66 aar".

 

      

       Gift 26.12.1734 i Gjerpen,6 med Olaug Sørensdatter, født ca 1703, død 1778 i Bugodt u/Sneltvedt i Gjerpen, gravlagt 20.09.1778 i Gjerpen kirkegård.6

      

       Olaug:

       Ifølge gamlegjerpen kom hun fra Karlshus i Hjartdal og var søster til Hans Sørensen som kom til Røsaker i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Zacharias Bugodths enke 75 ar".

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

II.   Asgier Pedersdatter, født 30.07.1712 på Eiulvsås i Seljord, døpt 07.08.1712 i Seljord.[7]

      

       Asgier - Peder Jensen oc Margit Svensdatter fød paa Edugsaas

       Faddere: Gunild Jacob Kaasens, Asgier Svensdatter, Even Minnisjord, Nerj ? F...gaarden, Halvor Svendsen.

      

 

 

III. Lisbeth Pedersdatter, født 1715 på Eiulvsås i Seljord, døpt 29.09.1715 i Fladal kirke.[8]

      

       Peder Ejusaasis og hustr. datter Lisbeth

       Faddere: Daniel Wolf, Biørn Sversting?, Aslou Myrhstuen, Christina Danielsdatter, Maren Sversting?

      

       Ei Lisbeth Pedersdatter giftet seg i Seljord i 1744 med Halvor Kjetillsoon Lie. Bygdesoga til Flatin mener at dette var Lisbeth f. 1724. Det kan ha vært denne Lisbeth og at begge vokste opp?

 

 

      

IV. Kirsten Pedersdatter, født 1718 på Tveiten i Seljord,1,4 døpt 15.05.1718 i Seljord kirke,[9] død 1774 på Tudal i Siljan,1 gravlagt 20.02.1774 på Siljan kirkegård.[10]

      

       Peder Tvedtens og qv. dr. Kirsten

       Faddere: Jacob Kaase, Tron? Biørge, Daniel Holti, Anne Aarhuus, Joran Flotten.

      

      

       Gift 15.04.1738 i Gjerpen kirke,[11] med[12] Rasmus Kittelsen, født ca 1709,1,4 (sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter), død 1761 på Tudal i Siljan,[13] gravlagt 21.06.1761 på Siljan kirkegård.11

      

       Se Torsholt

 

 

      

V.   Anne Pedersdatter, født 1721 på Tveiten i Seljord, døpt 14.04.1721 i Seljord,[14] død 1775 på Høymyr i Gjerpen, gravlagt 18.11.1775 i Gjerpen.[15]

      

       Peder Tvedtens og qvindes tvillinger Svend og Anne.

       Com: Evin Aarhuus, Arne Tvinglie, Anders Piperui, Anne Aarhu., Dorthe Lie, Jacob Kaasi, Ole Ejsand, Anne Overland, Ashier og Joran Biørge.

      

       Før de giftet seg bodde Anne på Kjær. Hun var trolig i tjeneste der.

 

       Hun giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1740.

 

       Trolovet i Gjerpen 3. Aug 1740:

       Rolf Torstenssøn og Anne Pedersdatter Kiær (se Copl. 6.oct)

       Caut: Zacharias og Per Berg.

      

       Hun døpte barn bosatt på Tudal gift med Rollef Tudal i 1747. Da er det, Rasmus Tosholts kone, som bar barnet til dåpen. Rasmus var hennes bror.

 

       Hun giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1764 men enkemannen Jens Nilsen på Høymyr.

      

       Hun døde på Høymyr i Gjerpen i 1775.

      

       Gravlagt som "Jens Højmyrs enke 59 ½ aar".

      

       29/11-1775     ANNE PEDERSDATTER     Bamble skifteprot. nr. 9, side 328a.

       Høymyhr        Arvinger: Barna:

                      1. Thor Rolfssen, myndig.

                      2. Peder Rolfssen 20 år.

                      3. Kirsten Rolfsdtr. g.m. Halvor Saamundssen.

                      4. Marthe Rolfsdtr. 22 år.

       Formynder for Peder ble morbroren Jens Tudahl.

       ----”---- -”- Marthe ble Niels Jenssen Berreberg.

       Brt: 20 - 0 - 4

       Net:  3 - 1 - 4

 

      

       (1) Forlovet 03.10.1740 i Gjerpen,[16] gift 06.10.1740 i Gjerpen,4 med Rollef Thorsen, født ca 1700,4 død 1759 på Trollåsen u/Søndre Grini i Gjerpen,13 gravlagt 21.01.1759 i Gjerpen.4

      

       Rollef:

       Kan han ha vært denne Rollaug Torsen som nevnes i dette skifte på Gurholt i 1732?

 

       Gurholt i Slemdal 28.8.1732 Sk.pr. 3B, Fol. 20a

       Ole Toersen død, g.1. , e. Mette Poulsd.

       Barn: 1. Toer Olsen død, barn: a) Røllaug Toersen 25 år. 2. Halvor Olsen 40 år. (understr. = neste ektesk., min anm.). 3. Toer Olsen 23 år. 4. Maren Olsd. g.m. Peder Findsen. 5. Ingebor Olsd. 26 år. 6. Jøran Olsd. 20 år.

       Brt: 92-"-2. Nt: 25-2-12.

      

       Han døde på Trollåsen u/Søndre Grini i 1759.

 

       Gravlagt som "Rollef Trolsaas 59 aar".

      

       13/9/1764      ROLLEF THORSSEN TROLLSAAS        Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 449b.

       Trollsåsen     Arvinger:

       u/S.Grini      Enka Anne Pedersdatter og barna:

                      1. Jens Rollefssen  20 år. Formynder Jens Tudahl.

                      2. Thor Rollefssen  14 "    ----"---- -"-  --"--

                      3. Peder Rollefssen 10 "   ----"---- Aslak Grini.

                      4. Kirsti Rollefsdtr. ...        ----"---- Jens Tudahl.

                      5. Marthe Rollefsdtr. ...   ----"---- Aslak Grini.

       Brt: 19 - 1 - 16

       Net:  4 - 1 - 16

 

      

       (2) Gift 03.11.1764 i Gjerpen,6 med Jens Nilsen, født 1713 på Venstøp i Gjerpen (sønn av Nils Torjersen og Anne Arvesdatter), døpt 30.04.1713 i Gjerpen,6 død 1772 på Høymyr i Gjerpen, gravlagt 25.04.1772 i Gjerpen.6

 

       Jens:

       Nils Venstøbs Søn Jens

       Faddere: Tor Torierssøn i Scheen, Hans Venstøb, Nils Vendelboes qde Dorte Marie, Birte Mouritsdatter.

 

       Han var enkemann etter Anne Nilsdatter f. ca 1701 d. 1763 på Høymyr i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

      

       Gravlagt som "Jens Høymyr 65 aar".

 

 

      

VI. Svend Pedersen, født 1721 på Tveiten i Seljord, døpt 14.04.1721 i Seljord.14

      

       Peder Tvedtens og qvindes tvillinger Svend og Anne.

       Com: Evin Aarhuus, Arne Tvinglie, Anders Piperui, Anne Aarhu., Dorthe Lie, Jacob Kaasi, Ole Ejsand, Anne Overland, Ashier og Joran Biørge.

      

 

 

VII. Lisbeth Pedersdatter, født 1724 på Tveiten i Seljord, døpt 16.01.1724 i Seljord kirke,[17] død 1790 på Sørbø i Gjerpen, gravlagt 06.03.1790 i Gjerpen.6

      

       Peder Tvedts og qv. dtr. Lisbeth

       Faddere: Biørn garv., Jacob Kaas., Raamund Aars, Ashier Biørg., Ingeborg Aars.

 

       Hun var fadder for Anne Gunleksdatter på Gravli i Gjerpen i 1753. Denne Anne var halvsøster til hennes far.

 

       Lisbeth giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1753.

      

       Gjerpen - viet 27.09.1753

       Niels Olsen og Lisbeth Pedersdtr. fra Sneltvet.

 

       Lisbeth giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1759.

      

       Gjerpen - viet 28.12.1759

       Lars Olsen og Lisbeth Pedersdtr. fra Muustvet.

      

       Hun var bosatt på Mustvedt i Gjerpen.

 

 

       (1) Gift 27.09.1753 i Gjerpen kirke,6 med Nils Olsen, født 1727 på Skilbred i Gjerpen (sønn av Ole Olsen og Marie Pedersdatter), døpt 23.03.1727 i Gjerpen,6 død 1759 på Mustvedt i Gjerpen, gravlagt 06.05.1759 på Gjerpen kirkegård.6

      

 

       (2) Gift 28.12.1759 i Gjerpen,6 med Lars Olsen, født 1732 på Sneltvedt i Gjerpen (sønn av Ole Lucasen og Marthe Rolfsdatter), døpt 07.12.1732 i Gjerpen.6

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

VII. Jens Pedersen, født ca 1726,4 død 1779 på Tudal i Siljan,[18] gravlagt 21.02.1779 på Siljan kirkegård.16

      

      

       Gift 24.06.1748 i Siljan kirke,[19] med Anne Kittelsdatter, født ca 1716,4 (datter av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter), død 1779 på Tudal i Siljan,16 gravlagt 21.02.1779 på Siljan kirkegård.16

      

       Se Tudal denne gården

 

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[3]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok 1688-1733, avskrift gjort av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 283.

[6]  gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 2 (1689-1713), skannet av digitalarkivet, side 228-229.

[8]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 3 (1714-1725), skannet av digitalarkivet, side 3.

[9]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 3 (1714-1725), skannet av digitalarkivet, side 13.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[11]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 319.

[13]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 3 (1714-1725), skannet av digitalarkivet, side 19.

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 3 (1714-1725), skannet av digitalarkivet, side 24.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[19]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".