| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT 

 


 

 

 

Mathias Jacobsen f. ca 1671 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Kirsten Ingebretsdatter f. ca 1675 og 2. gang med Marta Pedersdatter f. ca 1692.

 

 

Mathias Jacobsen, født ca 1671,[1] død 1751 på Rønningen u/Island i Siljan,[2] gravlagt 15.08.1751 på Siljan kirkegård.2

Han var en mulig sønn av Jacob Tønnesen og Jacob Tønnesen sin 1. hustru.

Ut fra fadderbruken kan Anne Jacobsdatter Tveitan, Tønnes Jacobsen Tveitan og Margrethe Jacobsdatter Tormodsrød ha vært hans søsken og han kan da ha vært sønn av Jacob Tønnesen på Friborg?

 

Han nevnes som bruker på en del av Søntvedt i 1711 med kvinne og 2 barn. Michel nevnes som bruker sammen med Amund under matrikkelen i 1723. (Michel er nok da feilskrevet og skulle vært Mathias.) Mathias giftet seg nok med enken etter Rollef (Rolf Hansen) som var bruker på Søntvedt før han.

 

Han giftet seg 2. gang i 1724.

 

Trol. 6/8-1724 i Slemdahl. Copul 28/8-1724.

Matthias Jacobssøn Søndtvedt med Martha Pedersd.

Caut: Niels Joenssøn Søeland og Isaach Olssøn Houkstad (Hogstad).

 

Mathias Jacobsen ble siden den første en hører om på gården Rønningen u/Island.

 

Gravlegges som "Mathis Rønningen 80 aar".

 

 

(1) Gift ca 1713,[3] med Kirsten Ingebretsdatter, født ca 1675,3,1 (datter av Ingebret Pedersen og Anne Madsdatter), død 1724 på Søntvedt i Siljan,3 gravlagt 21.05.1724 på Siljan kirkegård.[4]

 

Kirsten:

Hun var enke etter Rolf Hansen som nevnes på Søntvedt til 1707. Deres sønn ble gravlagt i 1715 som "Mathias Søndtvedis Stifsøn Michel Rollufsen 11 aar".

 

Hun gravlegges som "Kirsten Ingebredtsdatter Sundtvet 49 aar".

 

 

(2) Gift 28.08.1724 i Siljan kirke,3,[5] med Marta Pedersdatter, født ca 1692 på Høgset i Siljan,[6] (datter av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter).

 

Marta:

Hun kom fra Høgset.

 

Hun ble enke i 1751 og giftet seg 2. gang i 1754 med Johannes Nilsen som ble bruker på Rønningen u/Island etter hennes første mann.

 

 

 

 

I.    Karen Mathiasdatter, (datter av Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter) født omkring 1710.

      

       Trolig datter av Mathis Jacobsen Søntvedt. Hun var nok den Karen Mathisdatter Søntvedt som var fadder for Maren Rolfsdatter Pøllen sitt barn i 1727. De kan da ha vært halvsøsken.

 

      

       Forlovet 27.05.1738 i Siljan,5 gift 1738,5 med Jens Pedersen, (sønn av Peder Jacobsen og ? Helvig) født ca 1699,1 død 1764 på Øverbøhagen i Siljan,[7] gravlagt 19.02.1764 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Hagen u/Øverbø

 

 

      

II.   Rollef Mathiasen, (sønn av Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter) født 1713 på Søntvedt i Siljan,3,[8] døpt 30.07.1713 i Siljan kirke,8 død 1783 på Hogstad Nedre i Siljan,[9] gravlagt 04.05.1783 på Siljan kirkegård.9

      

       Mathias Jacobsen Sundtvedt og Kirsten Ingebretsdatter - Rollef

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormodsrød, Anne Jacobsdatter Tveten, mandfaddere: Knud Knudsen Hogstad, Tønnis Jacobsen Tveten, Olle Rasmussen Kløverød.

      

      

       Gift 26.06.1740 i Siljan kirke,5 med Ingeborg Kittilsdatter, født 1721 i Siljan,[10] (datter av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter), døpt 18.05.1721 i Siljan kirke,10 død 1783 på Hogstad Nedre i Siljan,9 gravlagt 18.05.1783 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

 

III. Michel Mathiasen, (sønn av Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter) født 1716 på Søntvedt i Siljan,[11] dåp 06.01.1716 i Siljan kirke,11 død 1760 på Hogstad Nedre i Siljan,[12] gravlagt 15.06.1760 på Siljan kirkegård.12

      

       Matthias Jacobsen Sundtved og Kirsten Engelbrechtsdatter - Michel

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormosrød, assist: Margrethe Jacobsdatter Tormosrød, mandfaddere: Lars Pouelsen Iisland, Tønnis Jacobsen Tvetten, Michel Solvesen Øfrebøe

      

      

       Gift 29.09.1748 i Siljan kirke,5 med Maren Torsdatter, født ca 1723,1 død 1763 på Hogstad Nedre i Siljan,12 gravlagt 11.12.1763 på Siljan kirkegård.12

      

       Se Hogstad Nedre

 

 

 

IV. Isach Mathiasen, (sønn av Mathias Jacobsen og Kirsten Ingebretsdatter) født 1721 på Søntvedt i Siljan,[13] døpt 18.05.1721 i Siljan kirke,13 død 1752 på Slettekollen u/Sølland i Siljan,2 gravlagt 09.04.1752 på Siljan kirkegård.2

      

       Matthias Jacobsen Søentvedt og Kirsten Ingebredtsdatter - Isach

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Karen Thorsdatter Suntvedt, Hans Povelsen Iissland, Peder Olsen Tvetten, Lars Pedersen Tvetten.

      

      

       Gift 06.01.1749 i Siljan kirke,5 med Kirsten Andreasdatter, født ca 1716,1 død 1788 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[14] gravlagt 30.03.1788 på Siljan kirkegård.14

      

       Se Slettekollen u/Sølland

 

 

      

V.   Peder Mathiasen, (sønn av Mathias Jacobsen og Marta Pedersdatter) født 1726 på Søntvedt i Siljan,3 døpt 27.01.1726 i Siljan kirke,13 død 1737 på Rønningen u/Island i Siljan,2 gravlagt 24.02.1737 på Siljan kirkegård.2

      

       Matthias Jacobsen Søndtvedt og Martha Pedersdatters ægte barn, første - Peder

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Karen Thorsdatter Søndtvedt, Isaach Olsen Haachstad, Ingebredt Laersen Iissland, Joen Olsen Grorøe.

      

       Gravlagt som "Mathias Rødningens søn Peder 11 aar 7 uger".

      

 

 

VI. Kirsten Mathiasdatter, (sønn av Mathias Jacobsen og Marta Pedersdatter) født 1729 på Søntvedt i Siljan,3 døpt 31.07.1729 i Siljan kirke.13

      

       Mattis Jacobsen Søntvedt og Martha Pedersdatter - Kirsten                                          

       Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Iisseland, Maren Laersdatter Island, mandfaddere: Christen Errichsen Iisseland, Gunder Nielsen Solfverøe.

      

 

 

VII. Ole Mathiasen, (sønn av Mathias Jacobsen og Marta Pedersdatter) født 1733 på Island ejet i Siljan,[15] døpt 23.08.1733 i Siljan kirke,15 død 1737 på Rønningen u/Island i Siljan,2 gravlagt 10.03.1737 på Siljan kirkegård.2

      

       Mathis Jacobsen Island Eje og Martha Pedersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Kirsti Nielsdatter, Mari Larsdatter Island, mandfaddere: Vetle Tveten, Ole Solverød, Lars Thorsen?

      

       Gravlegges som "Mathis Rødningens søn Ole 2 aar 6 maaneder".

      

 

 

VIII. Kirsten Mathiasdatter, (datter av Mathias Jacobsen og Marta Pedersdatter) født 1738 på Rønningen u/Island i Siljan,[16] døpt 15.06.1738 i Siljan kirke,16 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[17] død 1785 på Baugerød i Gjerpen,[18] gravlagt 30.10.1785 i Gjerpen.[19]

      

       Mathis Rødningen og Marte Pedersdatter ægte datter Nom. Kirsten                                         

       Faddere: baaren af Ingebret Iislands kone Kirsten Nielsdatter, Ingeborg Jensdatter, mandfaddere: Ingebret Iisland, Johannes Olsen Grorøe.

      

       Konfirmert som "Kisti Matthisdatter Iisland 20 aar".

      

       Bosatt på Island i 1762:

       Piiger over 12 aar: Kisti Mathisdatter

      

       Hun giftet seg i 1768 og flyttet til Gjerpen.

 

       Trol. 21/2-1768. Cop. 12/6-1768.

       Uk. Engebreth Nilsen Bauerød af Gierpen Sogn og p. Kistie Mathiasd. Island.

       Caut: Christen Erichsen og Jacob Pedersen Island.

      

       Gravlagt som "Engebret Bouerøs kone 49 aar".

      

       11/1/1786      KIRSTIE MATHISDATTER                  Skifte 591

       Baugerød       Arvinger:                             Pro.k. 11, s. 108b

                      Enkem. Engebreth Nielssen og barna:

                      1. Michel Engebretssen 17 år.

                      2. Jan Engebretssen    13 "

                      3. Isak Engebretssen    7 "

                      Faren er selv verge.

       Brt:   27 - 2 - 4

       Gjeld: 36 - 2 - 8 (insolvent).

                      Stiftsbefalingsmann Adeler eide gd. Baugerød.

      

 

       Gift 12.06.1768 i Siljan kirke,5 med Engebreth Nilsen, født 1745 i Gjerpen (sønn av Nils Henriksen og Karen Christensdatter), døpt 02.07.1745 i Gjerpen,[20] død 28.09.1821 på Baugerød i Gjerpen.20

      

       Engebreth:

       Nils Henricssøns Ingebret

       Faddere: Villum Doxerø, Tolf Venstøb, Jost Doxerø, Torcil Omots qde. Marta Doxerø.

      

       De bruker "Nils Gundersen Tormosrød" som fadder. Nils Gundersen Tormodsrød sin kone, Marie Nilsdatter, var hans søster

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

        A.   Michel Engebrethsen, født 1769 på Island eje i Siljan,[21] døpt 29.01.1769 i Siljan kirke,59 død 23.01.1815 i Bratsbergkleiva i Gjerpen.[22] .

              

               Engebret Nilsen Island-Eyet og k. Kirsten Mathiesdtr. - Michel

               Faddere: 1. Marte Wetlesdtr. Island 2. Anne Jacobsdtr. ibid 3. Nils Gundersen Tormosrød 4. Ole Rollougsen Hochstad 5. Peder Rollougsen ibid.

              

               Forpakter på Bratsberg.

              

               Fra gamlegjerpen.no:

               Michel og Anne Marie hadde kongelig bevilgning da de giftet seg. Fra ca. 1835 bodde enka her med sønnen Christen og datteren Inger.

 

              

               Gift 19.04.1796 i Gjerpen,60 med Anne Marie Christensdatter, født 1774 på Kleiva i Gjerpen (datter av Christen Nilsen og Torgerd Amundsdatter), døpt 02.01.1774 i Gjerpen,60 død 27.12.1846 i Gjerpen.60

              

               Anne:

               Christen Nilsens pb. Anne Maria fra Bradsberg

               Faddere: Rasmus Clobergs kone, Aslak Bradsbergs kone, Rasmus Cloberg, Aslak Bradsberg.

 

 

              

        B.    Jan Engebrethsen, født 1772 på Baugerød i Gjerpen, døpt 19.01.1772 i Gjerpen,11 død 1803.43

              

               Engebret Bouerøes drengebarn Jan

               Faddere: Peder Venstøbs kone, Gunnil Gregoriidtr., Peder Kausenrøe, Tosten Doxerøe.

              

               Fra gamlegjerpen.no:

               De bodde fra 1799 - ca. 1802, i et hus under

               N. Ballestad og flyttet deretter til Osebakken. Han druknet på Osebakken i 1803. Deres eneste barn druknet året etter.

              

 

               Han giftet seg med Ingeborg Hansdatter, født ca 1764,1 død 1809 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.05.1809 i Gjerpen.43

              

               Ingeborg:

               Hun var enke da hun giftet seg med Tor.

              

               Gravlagt som "Thor Andreæsøns kone Ingebor Hansdtr. f. Aasebn, sagt at være 45 aar".

              

 

        C.    Maren Engebrethsdatter, født 1775 på Baugerød i Gjerpen, døpt 30.04.1775 i Gjerpen,11 død 1780 på Baugerød i Gjerpen, gravlagt 11.06.1780 i Gjerpen.58

              

               Engebret Bouerøes pigebarn Maren

               Faddere: Anders Jonsens kone, Marthe Rollefsdtr., Christen Nilsen, Lars Nilsen, Halvor Justsen.

              

               Gravlagt som "Engebret Bouerøes d. Maren 5 1/2 aar".

              

 

 

        D.    Isak Engebrethsen, født 1778 på Baugerød i Gjerpen, døpt 09.08.1778 i Gjerpen.11

              

               Engebret Bouerøes db. Isak

               Faddere: Maren Andersdtr., Dorthe Nilsdtr., Tosten Doxerøe, Jens Thomesen, Halvor Justsen.

              

 

 

        E.    Nils Engebrethsen, født 1781 på Baugerød i Gjerpen, død 1781 på Baugerød i Gjerpen, gravlagt 09.12.1781 i Gjerpen.58

              

               Gravlagt som "Engebret Bouerøes hiemmedøbte søn Nils 8 dage".

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 4.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 7.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 46.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[18]  Skifte etter henne selv.

[19]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[22]  gamlegjerpen.no.