| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | SØLLAND |

 


 

 

 

Hellie Olsdatters f. ca 1688 sin familie (Gift 1. gang med Nils Jonsen f. ca 1690 og 2. gang med Ole Kittilsen f. ca 1707)

 

 

Hellie Olsdatter, f. ca 1688,[1] d. 1751 på Sølland i Siljan,[2] gravlagt 01.06.1751 på Siljan kirkegård.[3] 

Hun var datter av Ole Biugsen og Ingeborg.

 

Hun var fra Skilbred i Gjerpen og datter av Ole Biugsen f. ca 1640 d. 1754 på Skilbred i Gjerpen. 

 

Se gamlegjerpen.no

 

Hun var 1. gang gift med Nils Jonsen Sølland.

 

Trol. i Gjerpen krk. 20/9-1711.

Nils Jonsson fra Slemdal og Hellie Olsdatter fra Skilbred.

Caut: Anders Sem. P. Doxrø.

      

Hun giftet seg 2. gang med Ole Kittilsen:

      

Trol. 6/2-1736 i Slemdal. Copul. 3/4-1736.

Ole Kittilsøn og Helje Olsd. Søland.

Caut: Michel Søland, Niels Olsøn Solverød.

 

Ved skifte etter hennes andre mann, Ole Kittilsen, i 1743 ser vi at boet eide 3 huder i Sølland. (Det vises i skifte til et skjøte datert 10.10.1740)

 

Enken Helge Olsdatter solgte i 1751, 3 huder i gården Sølland til Løvenskiold:

Helge Olsdatters skjøte til Løvenskiold på 3 huder i Sølland Matnr.155 for 568 rd. Tingl. 03.04.1751  

 

Hun gravlegges som "Avg. Ole Kittelsen Sølands Enke Helje Olsd., 63 aar gl.".

 

 

(1) Gift 1711,[4] med Nils Jonsen, f. ca 1690 på Sølland i Siljan,[5] (sønn av Jon Madsen og Jon sin første hustru), d. 1734 på Sølland i Siljan,[6] gravlagt 24.10.1734 på Siljan kirkegård.[7] 

 

Nils:

Han overtok den Søndre delen av gården Sølland da den ble delt. Nils nevnes der i 1711 som oppsitter sammen med sin far. Han nevnes med ei tjenestejente og en tjenestegutt. Dette var da rett før han giftet seg.

      

Matrikkelen 1723

Søeland – Oppsittere: Michel, Niels - Skyld 6 huder

 

Nils druknet og gravlegges i 1734 som "Niels Joensøn Søeland som forulychedis i Solverøed Elfv og druchnede 44 aar 16 uger".

      

       Søland i Slemdal 29.3.1735 Sk.pr. 3b, Fol. 195a

       Niels Jonsen død e. Hellie Olsd.

       Barn:

       1. Abraham Nielsen 19 år.

       2. Envold Nielsen 5 år.

       3. Peder Nielsen 2 år.

       4. Ingebor Nielsd. 16 år.

       5. Inger Nielsd. 14 år.

       6. Anna Nielsd. 11 år.

       7. Daarthe Nielsd. 9 år.

       8. Helvig Nielsd. 7 år.

       Formyndere: Peder Tveten og Michel Søland.

       Laugverge for enken: Nils Olsen Solverød.

       Brt: 141-2-4. Nt: 20-1-8.

 

 

(2) Gift 03.04.1736 i Siljan kirke,[8] med Ole Kittelsen, f. ca 1707,[9] (sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter),  d. 07.06.1742 på Sølland i Siljan,[10] gravlagt 07.07.1742 på Siljan kirkegård.[11] 

 

Ole:

Han gravlegges i 1742 som "Ole Kittilsen 35 aar gl. Søland". Ved skifte etter han opplyses at han ble borte ved en ulykkelig hendelese i "Rafns Elven" torsdag 07.juni. 

      

       Søland i Slemdal 11.6.1742, 4.4.1743 Sk.pr. 4, Fol. 182a

       Ole Kittelsen død e. Helge Olsd. g.1. ....., død, sk. 29.3.1735.

       Avdødes slekt:

       Far, Kittel Olsen Tormoesrød.

       Enkens barn av første ekteskap:

       1. Abraham Nielsen, myndig.

       2. Envold Nielsen.

       3. Peder Nielsen,

       4. Ingeborg Nielsen.

       5. Inger Nielsen.

       6. Dorthe Nielsen.

       7. Helvig Nielsen.

       Laugverge for enken: Niels Solverød.

       Brt: 543-1-20. Gjeld: 726-3-14. Hvori medregnet jordegods: 1. Søland. Skyld 3 hud. Takst 390 rd. Skjøte 10.10.1740 tgl. 17.11.1746 (!?). 2. Romdalsskogen. Kjøpesum 77 rd.

 

Nils Hansen i Larvik eide Sølland i 1723. I overnevnte skifte etter Ole Kittilsen opplyses det at boet eide 3 huder i Sølland. Dette ifølge et skjøte datert 10.10.1740. Det skulle være tinglyst 17.11.1746 stod det men det må være feil. Der skulle det nok stått 1740. Skjøte var utstedt av Nils Hansens enke Inger, Johan Bøchman, Jan Larsen Bachen, Catharine Elisabeth Sal. Hans Friderichsen fra Laurvig for 390 rd. Disse pange var nok lånt av Løvenskiold som hadde en panteobligasjon tilvarende dette beløpet til gode i boet. Enken etter Ole Kittilsen solgte disse tre hudene i 1751 og har derfor løst ut Løvenskiold eller fått en ny panteobligasjon fra han og dermed lånt beløpet på nytt.

 

 

 

I.    Inger Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1712 på Sølland i Siljan,[12] døpt 06.11.1712 i Siljan kirke,[13] d. 1713 på Sølland i Siljan, gravlagt 08.01.1713 på Siljan kirkegård.[15] 

 

       Niels Joensen Søeland og Helle Olsdatter - Inger

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Suntved, assist: Anne Thorsdatter Søeland og Giertrud Joensdatter Søeland, mandfaddere: Peder Olsen Tveten (Tveitan JO), Ole Olsen Skilbred, barnets morbroder.

      

       Hun gravlegges som "et lidet Pigebarn N. Inger, faderen Niels Jonseøn Søeland, moderen Helle Olsdatter, 7 uger 2 dager”.

 

 

 

II.   Abraham Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1714 på Sølland i Siljan,[16] døpt 11.02.1714 i Siljan kirke,[17] d. 1715 på Sølland i Siljan,[18] gravlagt 19.05.1715 på Siljan kirkegård.[19] 

 

       Niels Joensen Søeland og Helje Olsdatter - Abraham

       Faddere: baaren af Birthe Pedersdatter Tormosrød, assist: Kirsten Ingebretsdatter Søndtvedt, mandfaddere: Joen Madsen Søeland, Niels Olsen Solverød, Christen Joensen Søeland.

      

       Han gravlegges som "Niels Joensen Søelands barn Abraham 1 aar 14 uger".

      

      

 

III. Abraham Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1716 på Sølland i Siljan,[20] døpt 01.04.1716 i Siljan kirke,[21] d. 1784 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen,[22] gravlagt 12.08.1784 på Gjerpen kirkegård.[23] 

 

       Niels Joensen Søland og Helje Olsdatter - Abraham

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter ...?, assist: Ingeborg Jonsdatter, mandfaddere: Ole Asbiørnsen Tormodsrød, Olle Solvesen Øfrebøe, Olle Andersen.

      

 

       Gift 08.09.1753 i Gjerpen kirke,[24] med Margrethe Eriksdatter, f. 1730 på Oterholt i Gjerpen,[25] (datter av Erik Jensen og Ragnhild Christensdatter),  døpt 22.01.1730 i Gjerpen kirke,[26] d. 1789 på Fjeldet i Luksefjeld i Gjerpen,[27] gravlagt 25.04.1789 på Gjerpen kirkegård.[28] 

 

       Se Sølland denne gården

 

 

      

IV. Ingeborg Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1718 på Sølland i Siljan,[29] døpt 28.08.1718 i Gjerpen kirke,[30] d. 1800 på Hogstad i Siljan,[31] gravlagt 06.04.1800 på Siljan kirkegård.[32] 

 

       Dåpen er ført i Eidanger kirkebok under Slemdal, men det står at hun er døpt i Gjerpen kirke.

       28. august blef døbt ved Gierpen kirche Niels Joensen Serchlands (skal nok være Søeland slik det står i Gjerpen kirkebok JO) fra Slemdal og Hellie Olsdatter dersis ægte barn Ingeborg

      

       Faddere: Ingeborg Gundersdatter Sølferøe, assist: Birthe Pedersdatter Tveeten, mandfaddere: Peder Pedersen Bergeberg, Anders Svendske paa Guelsett.

      

       (Faddere skrevet i Gjerpen kirkebok: Niels Sølands datter Ingeborg fra Slemdal. Test: Peder Lensmand. Anders Gulsæt. Niels Solverøs qde. Jon Sølands qde Birte.)

      

       De døper barn på Sølland frem til 1751. De kom etter det til Hogstad Øvre.

      

 

       Gift 04.04.1741 i Siljan kirke,[33] med Jacob Jensen, f. ca 1711, d. 1783 på Hogstad i Siljan,[35] gravlagt 06.04.1783 på Siljan kirkegård.[36] 

      

       Jacob:

       Han kom fra Hogstad da han giftet seg.

 

       Se Hogstad øvre

 

 

      

V.   Inger Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1721 på Sølland i Siljan,[37] døpt 09.03.1721 i Siljan kirke,[38] d. 1770 på Torsholt i Siljan,[39] gravlagt 21.10.1770 på Siljan kirkegård.[40] 

 

       Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter - Inger

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverød, Kirsten Nielsdatter Issland, Birthe Joensdatter Søeland, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Kolbiørn Olsen.

      

 

       Gift 19.04.1740 i Siljan kirke,[41] med[42] Jon Kittelsen, f. ca 1713,[43] (sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter),  d. 1783 på Torsholt i Siljan,[44] gravlagt 23.02.1783 på Siljan kirkegård.[45] 

 

       Se Torsholt

 

      

 

VI. Anne Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1723 på Sølland i Siljan,[46] døpt 14.01.1723 i Siljan kirke,[47] d. 1788 på Søntvedt i Siljan,[48] gravlagt 13.04.1788 på Siljan kirkegård.[49] 

 

       Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Karen Erriksdatter Tormodsrøe, Birthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Michel Sifvertsen Søeland, Laers Pedersen Tvetten.

      

       Hun fikk et uekte barn bosatt på Sølland i 1744.

 

      

       Finn et barn med Fredrik Hansen, f. ca 1714,[50] d. 1760 på Flittig u/Mo i Gjerpen,[51] gravlagt 11.05.1760 på Gjerpen kirkegård.[52] 

 

       Fredrik:

       Det var nok han som var soldat og fikk et uekte barn med Anne Nilsdatter Sølland i 1744. Han står også som soldat da han gift seg i 1748.

       Han bruker en Isak Hansen som fadder til sin førstefødt i Siljan i 1759. Kan dette være en bror?

      

       Han gravlegges som "Friderich Hansen 46 aar".

 

 

       (2) Gift 04.06.1748 i Siljan kirke,[53] med Knud Knudsen, f. ca 1724,[54] d. 1784 på Søntvedt i Siljan,[55] gravlagt 29.08.1784 på Siljan kirkegård.[56] 

 

       Se Søntvedt

 

 

 

       Anne Nilsdatter og Fredrik Hansens uekte barn:

 

 

       A.   Inger Fredriksdatter, (datter av Fredrik Hansen og Anne Nilsdatter) f. 1744 på Sølland i Siljan,[57] døpt 30.02.1744 i Siljan kirke,[58] d. 1808 på Søntvedt i Siljan,[59] gravlagt 22.05.1808 på Siljan kirkegård.[60] 

 

             Anne Nielsdatter Søland u-ægte datter Nom. Inger

             Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Søland, Knud Knudsen.

            

             (Publice absoluti.16. feb 1744, side 348: "Anne Nielsdatter Søland fra Slemdahl for begangen leyermaal med en gevorben Soldat ved Naufn Friderich Hansen, hvilken hun udlagde til sin barnefader". JO)

            

             Det er nok hun som gravlegger et uekte barn i 1779 som "Inger Fridrichsdtr. Søntved". Hennes mor var jo gift og bodde på Søntvedt.

            

             ”Inger Fridrichsdtr. Søntved havde til Jorden et dødfød uægte barn, til Barne-fader angivet samme Eric Olsen Solverød som forhen er anført under 2. Febr. 1777. Anmeldt 19. May.               

 

             Dette barnet ble gravlagt som "Inger Fredrichsd. Søntved, Hendes dødfødte uækte D.B.". 

            

             Inger var bosatt hos Jacob Knudsen på Søntvedt i 1801 som "Inger Fredrichsdtr., 60 år, Ugift, Inderste, nyder fattig-penge".

            

             Gravlagt som "Inger Fredrichsd. Sondtvedt 60 aar".

 

            

             Fikk et barn med Erik Olsen, f. 1752 på Follaug i Gjerpen,[61] (sønn av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter),  døpt 02.02.1752 i Gjerpen kirke,[62] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke.[63] 

      

             Erik:

             Ole Follougs db. Erich.

             Test: Niels Langerøes kone, Anne Hansdtr., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

            

             Konfirmert i Siljan i 1773 som "Eric Olsen Solverød 18".

            

             Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1777 og et til i 1779.

 

 

              Deres uekte barn:

 

             1.    NN Eriksen, født 1779 på Søntvedt i Siljan,[i] død 1779 på Søntvedt i Siljan,169 gravlagt 16.05.1779 på Siljan kirkegård.57

                   

                    Inger Fridrichsdtr. Søntved havde til Jorden et dødfød uægte barn, til Barne-fader angivet samme Eric Olsen Solverød som forhen er anført under 2. Febr. 1777. Anmeldt 19. May.

                   

                    Gravlagt som "Inger Fredrichsd. Søntved, Hendes dødfødte uækte D.B.".

 

 

 

      

VII. Dorthe Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1725 på Sølland i Siljan,[64] døpt 23.09.1725 i Siljan kirke,[65] d. 1760 på Torsholt i Siljan,[66] gravlagt 27.12.1760 på Siljan kirkegård.[67] 

 

       Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter - Daarthe

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundesdatter Solfverøe, Gunnelle Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten, Peder Joensen Hochstad, Jens Michelsen Søeland.

      

       Hennes søster Inger var gift med mannen Daniels sin bror Jon.

 

 

       Gift 26.03.1747 i Siljan kirke,[68] med Daniel Kittelsen, f. 1723 på Sølverød eje i Siljan,[69] (sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter),  døpt 05.09.1723 i Siljan kirke,[70] d. 1801 på Torsholt i Siljan,[71] gravlagt 14.05.1801 på Siljan kirkegård.[72] 

 

       Se Torsholt

      

 

      

VIII. Helvig Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1728 på Sølland i Siljan,[73] døpt 30.03.1728 i Siljan kirke,[74] d. 1740 på Sølland i Siljan,[75] gravlagt 10.07.1740 på Siljan kirkegård.[76] 

 

       Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter - Helvig

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solverøe, Karen Errichsdatter Tormosrøe, Kirsten Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Niels Olsen Solfverøe, Michel Søeland.

      

       Hun gravlegges som "Ole Sølands Stifdatter Helvig Nielsdatter 12 aar 8 dager".

 

 

 

IX. Engvold Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1730 på Sølland i Siljan,[77] døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,[78] d. 1792 på Sølland i Siljan,[79] gravlagt 20.05.1792 på Siljan kirkegård.[80] 

 

       Niels Joensen Søeland og Hellie Olsdatter - Engvold

       Faddere: baaren af Anne Jacobsdatter Tvetten, Inger Laersdatter Tormodsrøe, Aaste Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Michel Sigursen Søeland, Ingebredt Laersen Iisseland, Niels Michelsen Søeland.

      

       Han overtok gården på Sølland i 1751 da moren døde.

      

 

       Gift 07.06.1750 i Siljan kirke,[81] med Anna Caterina Reiersdatter, f. 1718 på Lunde i Eidanger,[82] (datter av Reier Tollefsen og Anne Nilsdatter),  døpt 06.02.1718 i Eidanger kirke,[83] d. 1799 på Sølland i Siljan,[84] gravlagt 25.08.1799 på Siljan kirkegård.[85] 

 

       Se Sølland denne gården

 

      

 

X.   Peder Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter) f. 1733 på Sølland i Siljan,[86] døpt 03.04.1733 i Siljan kirke,[87] konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[88] d. 1790 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[89] gravlagt 30.05.1790 på Siljan kirkegård.[90] 

 

       Niels Joensen Søeland og Helge Olsdatter - Peder

       Faddere: baaren af Ingeborg Joensdatter Søeland, Mari Nielsdatter Solverøed, mandfaddere: Niels Jacobsen Solfverøed, Ingebret Island, Niels Michelsen Søeland.

      

       Han konfirmeres 4. juli 1751 i Siljan kirke som "Peder Nielsen Søland 19 aar".

      

 

       (1) Gift 04.02.1753 i Siljan kirke,[91] med Inger Gudmundsdatter, f. 1729 på Mo i Gjerpen,[92] (datter av Gudmund Jensen og Karen Isachsdatter),  døpt 14.04.1729 i Gjerpen kirke,[93] d. 1774 på Rød i Siljan,[94] gravlagt 01.05.1774 på Siljan kirkegård.[95]

 

 

       (2) Gift 10.10.1774 i Siljan kirke,[96],[97] med Gunhild Ådnesdatter, f. 1740 på Rød i Siljan,[98] (datter av Ådne Olsen og Ingeborg Olsdatter),  døpt 07.06.1740 i Siljan kirke,[99] konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[100] d. 1813 på Kåsene u/Sølland i Siljan,[101] gravlagt 28.02.1813 på Siljan kirkegård.[102] 

 

       Se Rød u/Sølland

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 530.

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 292.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 292.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 311.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 311.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 3.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 3.

[15]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 5.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 5.

[18]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[19]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[22]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[23]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[26]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[27]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[28]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[33]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[35]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 587.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[37]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 318.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[41]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 318.

[43]  Alder ved død.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[48]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 526.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[50]  Alder ved død.

[51]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[52]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[53]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[54]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 526.

[55]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 526.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 89.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 89.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[61]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[62]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[63]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[64]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 319.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[66]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 319.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 281.

[68]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[69]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[71]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 319.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[75]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[76]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[77]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[81]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 17.

[84]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[85]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 3.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 3.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[89]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 537.

[90]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[91]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[92]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[93]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[94]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[96]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[97]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[98]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 231.

[99]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[100]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[101]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[102]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.