| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | SØLLAND |

 


 

 

Jon Madsen f. omkring 1660 gift to ganger. (2. Gang med Anne Torsdatter f. ca 1678)

 

 

Jon Madsen, født omkring 1660,[1] død 1723 på Sølland i Siljan.[2]

 

Fra 1699 nevnes Jon som oppsitter i matriklene på gården Sølland i Siljan. I 1711 nevnes han som en av to oppsittere. Han nevnes da som Jon Madsen med kvinne og 3 barn. Hans sønn Nils Jonsen var oppsitter på den andre delen. 

 

Man vet at han har vært gift to ganger, og 2. gang med Anne Torsdatter.

      

Jon ga fra seg gården i 1718 til sønnen Nils. Gården skal ha blitt delt i 1719.

      

Jon var ifølge Bakken fra Engelstad i Siljan? Hans far kan ha vært Mads Paulsen, da han hadde gården Engelstad fra 1640 ifølge Bakken.

 

Det som taler mot dette er dette utdraget fra et skifte i 1719 fra tingstua i Gjerpen.

      

[Fra N. Mæla tingstue i Gjerpen 31/3-1719. Arvinger etter Trine, sal. Vincent Røe i Brevik: af LaugRetten Sagde Erich Toersholt det Hand Er Widende at Jacob Madsen, Sal. Torbene Madsdaatter, Sal. Karen Madsdaatter og Sal. Anne Madsdaatter ere Sal. Mads Engelstads børn, og dise efterledt Sig eftershrefne børn Nemlig: Jacob Jacobsen, Anne Jacobsdaatter, Kirsten Jacobsdaatter, Inger Jacobsdaatter, Jacob Torbiørnsen, Anne Olsdaatter, Hans Jacob Toersholt, Isaach Sneltvedt, Lucas Luxefield, Michel Qvisle, Lispet Erich Toersholt, Børte Laurs Islands, Kirstj Mathis Syndtweds, Margrete Torgiersdaatter, Thomes Torgiersen, Anne Torgiersdaatter, Inger Torgiersdaatter, Hans Torgiersen, Jngebret Torgiersen.]

      

Han ble ikke nevnt i dette arveoppgjøret etter Trine og Vincent Røe i Brevik. Der oppgir Erich Torsholt barna til Mads Engelstad uten å nevne en Jon Madsen. Og hans barn igjen er ikke nevnt som barnebarn. Det er dermed lite trolig at han er sønn av Mads Paulsen på Engelstad.

 

Han kan ha vært gift med ei datter fra gården Sølland den første gangen han var gift.

      

Trol. 11/9-1712. Cop.: 2/10-1712.

Joen Madzsen Søeland og Anne Thorsdaatter.

Caut. (Cautionister): Lars Qvislen og Nils Olsen Solverød.

      

Han døde ifølge Bakken i 1723. De døpte sitt siste barn i 1720 og hans 2. kone Anne Torsdatter giftet seg 2. gang i 1726 så dette er mye mulig er rett. Har ikke funnet han gravlagt.

 

 

(1) Han giftet seg med Jon sin første hustru, født omkring 1660,1 død før 1712.

 

 

(2) Gift 02.10.1712 i Siljan kirke,[3],[4] med2 Anne Torsdatter, født ca 1678 i Siljan,[5],1 (datter av Tor Olsen), død 1737 på Sølverød i Siljan,[6],[7] gravlagt 10.02.1737 på Siljan kirkegård.7

 

Anne:

Hennes far var bruker på Søntvedt Nordre i Siljan.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1726 med Ledvor Christensen.

 

Anne bodde med sin nye mann Ledvor på Svenskerønningen u/Solverød i 1736.

 

Se Solverød

 

 

 

I.    Maren Jonsdatter, (datter av Jon Madsen og Jon sin første hustru) født ca 1682,5 død 1759 i Siljan,[8] gravlagt 03.06.1759 på Siljan kirkegård.8

 

      Nils Jonsen på Sølland og hans kone Hellie Olsdatter er brukt som faddere til flere av barna til Kittel og Maren. Nils kan være bror til Maren. Han var sønn av Jon Madsen og det er da trolig Maren sin far.

      

      

       Hun giftet seg med Kittel Olsen, født ca 1680,5  død 1760 på Gurholt i Siljan,[9] gravlagt 24.08.1760 på Siljan kirkegård.9

      

       Se Solverød

 

 

 

II.   Ingebor Jonsdatter, (datter av Jon Madsen og Jon sin første hustru) født ca 1689 på Sølland i Siljan,5 død 1748 på Sølland i Siljan,[10] gravlagt 07.07.1748 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Hun er trolig datteren til Jon Madsen og hans første kone.

 

       De får sønnen Christen i Gjerpen i 1718, men i 1720 får de sønnen Svend bosatt på Sølland i Siljan.

 

      

       Gift 13.11.1717 i Gjerpen kirke,[12] med10 Mikkel Syversen, født ca 1683,10,5 (sønn av Syver Åshuseiet og Dorthe), død 1754 på Rød i Siljan,7 gravlagt 04.06.1754 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Sølland

 

 

 

III. Gjertrud Jonsdatter, (datter av Jon Madsen og Jon sin første hustru) født omkring 1690 på Sølland i Siljan.2,1

      

       Hun giftet seg i Eidanger i 1715

 

       Trol. 2/7-1714. Copul. 10/4-1715.

       Eidanger: Corporal Lauridz Olsen |: hfde Obirste Gasmans skiftelig tilladelse :| og Giertrud Joensd. Søeland.

       Caut: (mangler).

 

       Da hadde fått et uekte barn i 1713.

      

 

       Gift 10.04.1715 i Eidanger kirke,[13] med Lauritz Olsen, født omkring 1690.1

 

 

         Barn:

 

 

       A.   Ole Lauritzen, f. 1713 i Siljan,[1][30] døpt 20.08.1713 i Siljan kirke.[2][31]

 

             Lauridz Olsen, Corporal under Hr. Captein Mads Povelsens Compagnie og Giertrud Joensdatter Søeland, deris u-egte barn N. Olle,

             At formedelst forsichring og faderens egit bref om Egteskabs prest?, Christnet som it ægte barn Olle

             Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tveten, assist: Helge Olsdatter Søeland, mandfaddere: Isach Olsen Hogstad, Paul Jonsen, Anders Rasmussen.

 

 

 

       B.   Ole Lauritzen, f. 1715 i Eidanger,[3][32] døpt 24.11.1715 i Eidanger kirke.[4][33]

 

             Corporal Lauridts Olsen og Giertrud Joensdatter - Olle

             Faddere: baaren af Rebecca Hedrichsdatter, assist: Martha Lauritzdatter, Niels Nielsen, Niels Christensen.

 

 

      

IV. Nils Jonsen, (sønn av Jon Madsen og Jon sin første hustru) født ca 1690 på Sølland i Siljan,5 død 1734 på Sølland i Siljan,[14] gravlagt 24.10.1734 på Siljan kirkegård.14

      

       Overtok den Søndre delen av gården Sølland da den ble delt. Nils nevnes der i 1711 som oppsitter sammen med sin far. Han nevnes med ei tjenestejente og en tjenestegutt. Dette var da før han giftet seg.

      

      

       Forlovet 20.09.1711 i Gjerpen,3 gift 1711,2 med Hellie Olsdatter, født ca 1688,5 (datter av Ole Biugsen og Ingeborg), død 1751 på Sølland i Siljan,7 gravlagt 01.06.1751 på Siljan kirkegård.7

      

       Hellie:

       Hun var fra Skilbred i Gjerpen. Hun var 1. gang gift med Nils Jonsen.

      

       Se Sølland

 

      

 

V.   Ingerid Jonsdatter, (datter av Jon Madsen og Anne Torsdatter) født 1714 på Sølland i Siljan,[15] døpt 04.03.1714 i Siljan kirke,15 død 1773 på Tveitan i Siljan,[16] gravlagt 10.01.1773 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Joen Madsen Søeland og Anne Thordsdatter - Ingerie

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solverød, assist: Karen Hansdatter Twetten, Ingborg Joensdatter Søeland, mandfaddere: Olle Asbiørnsen Tormosrød, Laers Pauelsen Iisland.

      

      

       Gift 22.07.1736 i Siljan kirke,3 med[18] Nils Mikkelsen, født 1708 i Gjerpen,5,[19] (sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter), døpt 18.03.1708 i Gjerpen kirke,19 død 1766 på Tveitan i Siljan,16 gravlagt 02.02.1766 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Se Tveitan

 

      

 

VI. Karen Jonsdatter, (datter av Jon Madsen og Anne Torsdatter) født 1717 på Sølland i Siljan,[21] døpt 30.05.1717 i Siljan kirke.21

      

       Joens Madsen Søeland og Anne Thorsdatter - Karen

       Faddere: baaren af Helle Olsdatter Søeland, assist: Margrethe Jacobsdatter Tormodsrød, Birthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Peder Halfvorsen Serchland, Ingebrecht Larsen Island.

      

       Hun levde under skifte etter moren i 1737.

 

 

 

VII. Ingeborg Jonsdatter, (datter av Jon Madsen og Anne Torsdatter) født 1720 på Sølland i Siljan,2 døpt 21.07.1720 i Siljan kirke,[22] død 1804 på Tufte eje i Gjerpen,[23] gravlagt 18.03.1804 i Gjerpen.23

      

       Joen Madsen Søeland og Anne Torsdatter - Ingeborg

       Faddere: baaren af Hellie Joensdatter Søeland, Anne Nilsdatter og Bertha Pedersdatter Tormosrøe, Povell Joensen og Sammuel Pedersen.

      

       Hun levde under skifte etter moren i 1737.

      

       Hun giftet seg i 1746,

      

       Trol. 23/1-1746 i Slemdal. Copul. 27/2-1746.

       Anders Rejersøn Høyset og Pigen Ingeborg Jonsd.

       Caut: Michel Sivertsøn og Peder Tveten.

 

      

       Gift 27.02.1746 i Siljan kirke,3 med Anders Rejersen, født ca 1725,23 (sønn av Rejer Aslesen), død 1808 på Tufte eje i Gjerpen,23 gravlagt 27.03.1808 i Gjerpen.23

      

       Anders:

       Han kom fra Høyset i Siljan da han giftet seg.

      

       Han ble husmann på Åsen u. Tufte i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

      

       Anders hadde ei søster på Jonsholet u. øvre Sem (siden på Lundsåsen) som het Ellen Reiersdatter og brødrene Hasle/Asle og Neri Reiersen på Vattenberg under Prestegården.

 

       Gard Strøm skriver på gamlegjerpen under det som skal være hennes bror Neri Reiersen under Vattenberg u/Prestegården:

       Det var en Reier Andersen f. ca. 1695 i Li i Sigdal som ble g. i Flesberg krk. i Buskerud den 1/11-1723 med Gjertrud Hansdatter dpt. 2/1-1698 i Flesberg krk. Hun var født på Hjerpton i Lyngdal, Flesberg. Deres sønn Niri Reiersen (ovenfor) ble dpt. 14/4-1727 i Flesberg krk. Han ble født på Finnebråten i Flesberg.

 

       Niri hadde flere søsken i Gjerpen: Erik Reiersen på en plass u. Gulset, Anders Reiersen på Åsen(B) u. Tufte, Eli Reiersdatter på Jonshola u. Sem, Asle Reiersen på Sems-eje og på Falkum 1762.

      

       Gravlagt som "Anders Rejerssøn und. Tofte, meldt at være ved 84 aar".

 

 

       Barn:

 

      A.  Anne Andersdatter, f. 1746 på Mo eje i Gjerpen,[5][62] døpt 03.04.1746 i Gjerpen,[6][63] d. 1746 på Mo eje i Gjerpen,[7][64] gravlagt 17.04.1746 i Gjerpen.[8][65]

 

             Anders Rejersens p.barn fra Moe ejet Anne

             Faddere: Ledvor Christensens kone fra Succen, Ellen Rejersdatter, Ledvor Christensen, Hans Pedersen.

            

             Gravlagt som "Anders Rejersens barn fra Moe Ejet, 3 uger".

 

            

 

       B.   Anne Andersdatter, f. 1747 i Gjerpen,[9][66] døpt 30.04.1747 i Gjerpen,[10][67] d. 1748 i Gjerpen,[11][68] gravlagt 15.12.1748 i Gjerpen.[12][69]

 

             Anders Rejersens pb. Anne

             Faddere: Hans Pedersens kone, Elen Rejersdatter, Knud Olsen, Hans Pedersen.

            

             Gravlagt som "Anders Rejersens dtr. Anne 1 ½ aar".

 

 

 

       C.   Engebreth Andersen, f. 1750 på Tufte eje i Gjerpen,[13][70] døpt 30.08.1750 i Gjerpen.[14][71]

 

             Anders Rejersens db. Engebret fra Tofte Ejet

             Faddere: Christen Jønnevals kone, Anne Larsdtr., Gunder Halvorsen, Engel Halvorsen.

 

 

 

       D.   Karen Andersdatter, f. ca 1751,[15][72] d. 1764 i Gjerpen,[16][73] gravlagt 02.09.1764 i Gjerpen.[17][74]

 

             Gravlagt som "Anders Rejersens d. Karen 14 aar".

 

 

 

       E.   Ingeborg Andersdatter, f. 1753 på Tufte eje i Gjerpen,[18][75] døpt 07.10.1753 i Gjerpen.[19][76]

 

             Anders Rejersens pb. Ingebor fra Tofte Ejet

             Faddere: Engel Jønnevals kone, Marthe Nilsdtr., Gunder Halvorsen, Aslee Rejersen.

            

 

             Gift 24.01.1799 i Gjerpen,[20][77] med Østen Tovsen, f. ca 1757,[21][78] (sønn av Tov Olsen og Tov Olsen 1. hustru).

 

             Østen:

             Fra gamlegjerpen.no:

             Østen Tovsen ble første gang nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder den 23/1-1791, for Reier Andersens barn på Gåsehølen u. Foss. De bodde u. S. Foss i 1801. Ingen barn døpt i Gjerpen. Østen er heller ikke registrert død i Gjerpen. Enka døde på en plass under nabogården Tufte i 1822. Gåshølen u. Tufte? Østen er ikke funnet død i Gjerpen, Skien, Holla, Rollag, Eidanger eller Siljan.

            

 

            

       F.   Rejer Andersen, f. 1756 på Tufte eje i Gjerpen,[22][79] døpt 20.06.1756 i Gjerpen.[23][80]

 

             Anders Rejersens db. Rejer

             Faddere: Engel Jønnevals kone, Johanne Andersdatter, Niri og Asle Rejersønner.

 

 

 

       G.   Jon Andersen, f. 1758 på Tufte eje i Gjerpen,[24][81] døpt 12.02.1758 i Gjerpen.[25][82]

 

             Anders Rejersens tvillingbørn fra Tofte Ejet, Jon og Anne

             Faddere: Einer Andersens kone, Hans Pedersens kone, Johanne Andersdtr., Maren Olsdtr., Einer Andersen, Gunder Halvorsen, Niri Rejersen, Nils Jensen.

 

 

 

       H.   Anne Andersdatter, f. 1758 på Tufte eje i Gjerpen,[26][83] døpt 12.02.1758 i Gjerpen,[27][84] d. 1841 på Søndre Brekkejordet i Gjerpen,[28][85] gravlagt 08.08.1741 i Gjerpen.[29][86]

 

             Anders Rejersens tvillingbørn fra Tofte Ejet, Jon og Anne

             Faddere: Einer Andersens kone, Hans Pedersens kone, Johanne Andersdtr., Maren Olsdtr., Einer Andersen, Gunder Halvorsen, Niri Rejersen, Nils Jensen.

            

             Anne døde som "enke efter Anders Tovsen", under søndre Brekke, 84 år gammel.

            

 

             Gift 29.12.1795 i Gjerpen,[30][87] med Anders Tovsen, f. ca 1767,[31][88] (sønn av Tov Olsen og Tov Olsen 1. hustru), d. 1831 på Åsen u/Tufte i Gjerpen,[32][89] gravlagt 14.05.1831 i Gjerpen.[33][90]

 

             Anders:

             Anders døde som "huusmand under Tufte", 74 år gammel.

            

            

 

       I.    Gunhild Andersdatter, f. 1761 på Tufte eje i Gjerpen,[34][91] døpt 22.02.1761 i Gjerpen,[35][92] d. 1761 på Tufte eje i Gjerpen,[36][93] gravlagt 11.05.1761 i Gjerpen.[37][94]

 

             Anders Rejersens pb. Gunnil fra Tofte Ejet

             Faddere: Jacob Friderichsens kone, Anne Olsdatter, Niri og Asle Rejersønner.

            

             Gravlagt som "Anders Rejersens d. Gunnil 11 uger".

 

 

 

       J.    Rejer Andersen, f. 1762 på Tufte eje i Gjerpen,[38][95] døpt 10.10.1762 i Gjerpen,[39][96] d. 1810 i Gjerpen,[40][97] gravlagt 25.03.1810 i Gjerpen.[41][98]

 

             Anders Rejersens db. Rejer fra Tofte Ejet

             Faddere: Engel Jønnevalds kone, Karen Clausdatter, Engel Jønneval, Asle Rejersen.

            

             Bosatt på Gåshølen under Foss i Gjerpen.

            

             Gravlagt som "Rejer Anderssøn und. Ersrøe 47 1/2 aar."

 

            

             Gift 28.10.1786 i Gjerpen,[42][99] med Anne Olsdatter, f. ca 1768,[43][100] (datter av Ole Halvorsen og Bergot Tollefsdatter), d. 1838 på Gåshølen i Gjerpen,[44][101] gravlagt 21.10.1838 i Gjerpen.[45][102]

 

             Anne:

             Hun kom fra Skreva under Foss i Gjerpen.

 

      

 

 

 

 
[1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 530.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 530-550.

[5]  Alder ved død.

[6]  Skifte etter henne selv.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 365.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 281.

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 533.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, uten sidetall.

[12]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 292.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 6.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 550.

[19]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 14.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[23]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".