| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT

 


 

 

 

 

Jon Kittelsen f. ca 1713 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Inger Nilsdatter f. 1721 og 2. gang med Karen Jonsdatter f. 1738.

 

 

 

Jon Kittelsen, født ca 1713,[1] død 1783 på Torsholt i Siljan,[2] gravlagt 23.02.1783 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter på Solverød.

 

Han giftet seg 1. gang i 1740.

 

Trol. 20/3-1740 i Slemdal. Copul. 19/4-1740.

Soldat, Jon Kittilsøn og Inger Nielsd.

Caut: Niels Solverød, Gunder Tormorød.

 

De gravla et barn bosatt på Tudal i 1741, men fra 1742 nevnes de på Torsholt der de ble brukere på en av gårdspartene.

 

Torsholt 1762:

Gaardsnavn: Tosolt

Eier: Propriatair gods til Capitain Rask

Mand og hustru: Joen Tosolt og kone, Daniel Tosolt og kone

Børn over 12 aar: Niels og Ole Joenssønner,

Helvig Danielsdatter

Drenger over 12 aar: Lars Olsen

Piiger over 12 aar: Aase Svendsdatter, Anne Jacobsdatter

Andre husboende: Per Thorsen

 

Han giftet seg 2. gang i 1771.

 

Trol. 16/6-1771. Cop. 8/9-1771.

Enkemand Jon Kittilsøn Tosholt og p. Karen Jonsd. Søland.

Caut: Daniel Kittils. Tosholt og Jens Peders. Tufdal.

 

Bosatt på Torsholt i 1782:

Thorsholt, Gård, Jon Kittilsen

 

Han døde på Torsholt i 1783. (Enken etter han nevnes som bosatt på Bakkane u/Torsholt da hun giftet seg året etter. De har trolig bodd på plassen Bakkane den siste tiden de bodde på Torsholt. De kan ha blitt bosatt der etter Nils Alexandersen.)

 

Gravlagt i 1783 som "Jon Kittilsen Tosholt 70 aar".

 

 

(1) Gift 19.04.1740 i Siljan kirke,[3] med[4] Inger Nilsdatter, født 1721 på Sølland i Siljan,4 (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter), døpt 09.03.1721 i Siljan kirke,[5] død 1770 på Torsholt i Siljan,[6] gravlagt 21.10.1770 på Siljan kirkegård.6

 

Inger:

Hun kom fra Sølland.

 

Hun døde på Torsholt i 1770.

 

Gravlegges som " Inger Nilsdatter Torsholt 49 aar".

 

Torsholt i Slemdal 31.6.1771 Sk.pr. 7, Fol. 11a

Inger Nielsdtr. død g. Jon Kittilsen.

Barn:

1. Niels Jonsen 28 år.

2. Ole Jonsen 21 år.

3. Maren Jonsdatter 10 år.

Brt: 119-"-6. Net: 41-3-14

 

 

(2) Gift 08.09.1771 i Siljan kirke,3 med[7] Karen Jonsdatter, født 1738 på Grorud i Siljan,[8] (datter av Jon Olsen og Anna Caterina Reiersdatter), døpt 29.06.1738 i Siljan kirke,8 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[9] død 1803 på Berberg i Gjerpen, gravlagt 24.02.1803 i Gjerpen.[10]

 

Karen:

Hun kom fra Grorud, men bodde på Sølland da hun giftet seg.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1784 med Nils Jensen og kom til Berberg i Gjerpen. Hun bodde da på Bakkane. Se gamlegjerpen.no

 

Trol. i Sillien 14/3-1784. Vielse: 14/7-1783 ved Gierpen.

Enkem. Nils Jens. Berreber af Gierpen S. og enken Karen Jonsd. Bakkene.

Caut.: Nils Jons. Tosholt og Ole Daniels. ibid.

 

 

 

 

I.    Karen Jonsdatter, født 1741 i Siljan,[11] døpt 26.03.1741 i Siljan kirke,11 død 1741 i Tudal i Siljan,[12] gravlagt 06.08.1741 på Siljan kirkegård.12

      

       Joen Kittilsen og Inger Nielsdatters datter Karen          

       Faddere: baaren af Olle Søelands kone Helge Olsdatter, Ingeborg Nielsdatter, mandfaddere: Olle Søeland, Abraham Nielsen.

      

       Hun gravlegges som "Jon Tuvedahls liden datter Karen 4 maaneder".

      

 

 

II.   Nils Jonsen, født 1742 på Torsholt i Siljan,7 døpt 09.09.1742 i Siljan kirke,[13] død 1803 på Torsholt i Siljan,[14] gravlagt 08.04.1803 på Siljan kirkegård.14

      

       Jon Kittildsen Tosholt og Inger Nilsdatters søn Niels    

       Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Anne Nielsdatter ibid, mandfaddere: Kittild Olsen Tormosrød, Abraham Nielsen Søland.

      

      

       Gift 28.09.1766 i Siljan kirke,4,3 med Ingeborg Jonsdatter, født ca 1743,1 (datter av Jon Olsen og Anna Caterina Reiersdatter), død 1799 på Torsholt i Siljan,4 gravlagt 29.12.1799 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Se Torsholt denne gården

 

 

      

III. Ole Jonsen, født 1745 på Torsholt i Siljan,[16] døpt 28.02.1745 i Siljan kirke,16 død 1748 på Torsholt i Siljan,12 gravlagt 18.08.1748 på Siljan kirkegård.12

      

       Jon Tosholt og Inger Nielsdatters søn Ole                                                          

       Faddere: baaren af Ole Sølands enke Helge Abrahamsdatter, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Søland, Abraham Nielsen Søland.

      

       Gravlagt som "Joen Tosholtes og Ingeborg Nielsdatters ægte søn Ole 3 ½ aar".

      

 

 

IV. Maria Jonsdatter, født 1747 på Torsholt i Siljan,7 døpt 03.12.1747 i Siljan kirke,[17] død 1748 på Torsholt i Siljan,12 gravlagt 18.08.1748 på Siljan kirkegård.12

      

       Joen Tosholt og Inger Nielsdatters datter Maria                                                 

       Faddere: baaren af Helje Søland, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Rasmus Tosholt, Ingvold Nielsen Søland.

      

       Gravlagt som samme dag som sin bror som "De samme ægtefolks liden datter Maria ½ aar".

      

 

 

V.   Ole Jonsen, født 1750 på Torsholt i Siljan,7 døpt 15.03.1750 i Siljan kirke,[18] konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[19] død 1788 på Kiste i Siljan,[20] gravlagt 08.06.1788 på Siljan kirkegård.20

      

       Joen Tosholt og Inger Nielsdatters søn Ole                                                        

       Faddere: baaren af Jacob Sølands kone Ingeborg Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Daniel Søntvedt, Tolluf Olsen Tosholt.

      

       Konfirmert i 1768 som "Ole Jonsen Tosholt 17".

      

       Gift 14.06.1778 i Siljan kirke,4,3 med Anne Jensdatter, født 1755 på Hvarnes vestre i Hedrum,[21] (datter av Jens Henriksen og Berte Larsdatter), død 1809 på Kiste i Siljan,[22] gravlagt 26.03.1809 på Siljan kirkegård.22

      

       Se Kiste Søndre

 

 

      

VI. Per Jonsen, født 1753 på Torsholt i Siljan,7 døpt 05.08.1753 i Siljan kirke,[23] død 1755 på Torsholt i Siljan,12 gravlagt 09.03.1755 på Siljan kirkegård.12

      

       Joen Tosolts barn navnl. Per                                                        

       Faddere: baaren af Daniel Tosolts kone, Live Torjusdatter, Rasmus Tudal, Tollev Nielsen.

      

       Gravlagt som "Joen Tosolts barn Per 1 ½ aar".

      

 

 

VII. Maria Jonsdatter, født 1756 på Torsholt i Siljan,7 døpt 25.01.1756 i Siljan kirke,[24] død 1760 på Torsholt i Siljan,[25] gravlagt 03.08.1760 på Siljan kirkegård.25

      

       Joen Tosolts barn navnl. Maria                                                    

       Faddere: baaren af Daniel Tosolts kone, Ingeborg Nielsdatter, mandfaddere: Daniel Tosolt, Poul Erichsen.

      

       Gravlagt som "Joen Tosoltes barn Maria 4 ½ aar".

      

 

 

VIII. Mari Jonsdatter, født 1760 på Torsholt i Siljan,[26] konfirmert 27.10.1776 i Siljan kirke,19 død 1791 på Kiste i Siljan,[27] gravlagt 01.05.1791 på Siljan kirkegård.27

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 29. september 1760 finnes blant introduserte kvinner "Joen Tosholts kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette var datteren Mari.

      

       Konfirmert i 1776 som "Mari Jonsdatter Tosholt 16".

      

      

       Gift 27.12.1778 i Siljan kirke,3 med Lars Gulbrandsen, født 1755 på Kiste i Siljan,[28] (sønn av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter), døpt 07.09.1755 i Siljan kirke,28 konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[29] død 19.12.1834 i Siljan,[30] gravlagt 01.01.1835 i Siljan.30

      

       Se Teie u/Kiste Søndre

 

 

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 318.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 318.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 46.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[10]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 77.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 106.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 127.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 145.

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1049.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[25]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[26]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[30]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok nr. 1 (1827-1847), skannet av digitalarkiver, side 127.