| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | BJØRNDALEN u/ ISLAND |

 


 

 

Christoffer Kittelsen f. ca 1716 sin familie

 

 

 

Christoffer Kittelsen, født ca 1716,[1] død 1783 på Bjørndalen u/Island i Siljan,[2] gravlagt 30.11.1783 på Siljan kirkegård.2

 

Kan han ha vært sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter på Solverød??

 

Christoffer sin datter Siri ble født på Lie Nedre i Sandsvær i 1758.

 

Christoffer nevnes i Sandsvær historie bind 4 side 48. Han nevnes der under gården Lie Nedre Gnr.48. Han forpaktet gården av Peter Henrichsen Wulf i 1758 og skal ha brukt Øvre Lie i 1762. Han hadde, ifølge Sandsværs historie, barna Lars, Ingeborg og Kari f. 1758. (Denne Kari kan jo være feil for Siri/Sigri som ble født i 1758. Lars og Ingeborg passer jo bra.)

 

Han var forlover for for Knud Jensen Grorud i 1769 som "Christopher Kittilsøn Stendalen".

 

Datteren Ingeborg ble konfirmert bosatt på Island i 1769, datteren Rønnaug på Hogstad i samme året, datteren Siri på Stendalen i 1775. (I 1775 bodde Christoffer sin sønn Lars, Siris bror, på Stendalen).

 

(Datteren Rønnaug ble konfirmert i 1769 bosatt på Hogstad. Hun kan ha bodd hos Ingeborg Kittilsdatter og hennes mann som bodde på Hogstad Nedre på den tiden. Det kan ha vært Christoffer sin søster. I så fall var han sønn av Kittil Olsen fra Sølverød?)

 

Christoffer var den første en hører om på gården Bjørndalen u/Island i Siljan ifølge Bakken. Dette synes jeg er noe usikkert. Det kan være han kom til Bjørndalen og døde hos sin sønn Lars som nevnes der fra 1778. Det kan ha vært hans sønn som var den første der. Christoffer sin kones navn har jeg ikke funnet nevnt. Jeg har ikke funnet Christoffers barn døpt og ikke Christoffer gift. Hans sønn Lars nevnes på Bjørndalen i 1778. Lars bodde på Stendalen da han giftet seg og døpte sine første barn bosatt der. Det er usikkert når Christoffer kom til Bjørndalen, men han døde der i 1783.

 

Gravlagt som "Christopher Kittilsen Biørndalen 67 aar".

 

 

 

I.    Lars Christoffersen, født ca 1747,[3] død 1789 på Bjørndalen u/Island i Siljan,1 gravlagt 07.06.1789 på Siljan kirkegård.[4]

      

      

       Gift 27.11.1774 i Siljan kirke,[5] med1 Gunild Olsdatter, født ca 1749,[6],[7] (datter av Ole Guttormsen og Ellen Erichsdatter), konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[8] død 03.05.1828 på Bjørndalen u/Island i Siljan, gravlagt 15.05.1828 på Siljan kirkegård.[9]

 

       Se Bjørndalen u/Island denne gården

 

 

 

II.   Ingeborg Christoffersdatter, født ca 1751,[10] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,9 død 21.08.1828 på Skilbred i Gjerpen.[11]

      

       Konfirmert i Siljan i 1769 bosatt på Island som "Ingebor Christophersdatter p. Island 18".

      

       Det konfirmeres ei "Rønnou Christophersdatter p. Hochstad 17" samme dagen. Dette var nok hennes søster.

      

       Hun var fadder for sin søster Siri sitt barn i 1791 som " Ingebor Christophersdtr. Kløwerød". 

 

       Ingeborg var også bosatt på Kløverød da hun giftet i 1793

      

       Trol. i Sillien 22/9-1793. Vielse 29/12-1793.

       Uk. Christen Andersen Schielbred af Gierpen Sogn og p. Ingeborg Christophersd. Kløverød.

       Caut.: Nils Hochstad og Ole fra Fossum værk.

 

      

       Gift 29.12.1793 i Siljan kirke,5 med Christen Andersen, født 1771 på Skilbred i Gjerpen (sønn av Anders Olsen og Maren Torkildsdatter), døpt 21.07.1771 i Gjerpen,[12] død 23.10.1834 på Skilbred i Gjerpen.10

      

       Christen:

       Anders Schielbreds db. Christen

       Faddere: Torjer Schielbreds kone, Gunnil Biønsdatter, Peder Grinitejen, Johannes Hansen.

      

       Han kom fra Schilbred i Gjerpen da han giftet seg i 1793.

      

       Han overtok på Skilbred etter sin far.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

      

       Barn:

 

       A.   Ole Christensen, født 1795 på Skilbred i Gjerpen, døpt 15.11.1795 i Gjerpen.27

            

             Christen Anderssøns db. Ole fra Skilbred

             Faddere: Rasmus Berrebergs k., Anne Olesdatter, Laers Johannissøn, Nils Berreberg, Anders Torjerssøn.

 

             Han ble gift og kom til Tangen under Skilbred i Gjerpen.

 

 

 

III. Rønnaug Christophersdatter, født ca 1752,9 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[13] død 1829 på Løver u/Løvås i Lardal.[14]

      

       Konfirmert i Siljan bosatt på Hogstad som "Rønnou Christophersdatter p. Hochstad 17".

 

       Hun fikk et uekte barn i 1772 bosatt hos på Stendalen. Hennes bror Lars var da bosatt der.

      

       Hun giftet seg med barnefaren i Lardal i 1776.

      

       Trol. 29/9-1775. Cop. Attest til Lardal 5. Sept. 1776.

       Geworben Soldat og Uk. Rasmus Clemetsøn og p. Rønnou Christophersd. Steendal.

       Caut: Jacob Peders. Island og Gunder Aslachsøn Søntved.

      

       Cop. Lardal 16/9 1776.

       Ungkarl gevorben soldat Rasmus Clemetsøn Løvaas ejed

       med pige Rønou Christophersdatter var trolovet i Slemdal

      

       De kom til Løver u/Jøvås i Lardal og hadde en rekke barn hvorav 4 døde som små.

 

       Hun stod som 81 år gammel da hun døde i 1829.

 

 

       Forlovet 29.09.1775 i Siljan,5 gift 16.09.1776 i Lardal i Vestfold,[15],[16],5 med Rasmus Clementsen, født 1748 på Nes i Ådalen i Buskerud, (sønn av Clement Pedersen og Live Syversdatter), døpt 10.08.1748 i Nes i Ådalen i Buskerud,16 død 1827 på Løver u/Løvås i Lardal.13

      

       Rasmus:

       Da han ble utlagt til far for et uekte barn i Siljan i 1772, ble der opplyst at han var fra Gol i Hallingdal, 24 år og ukonfirmert.

      

       Han står som 82 år gammel da han døde i 1827.

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   Gunil Rasmusdatter, født 1772 i Stendalen i Siljan,[17] døpt 15.03.1772 i Siljan kirke.34

            

             Rønnou Christophersdtr. Stendal uægte, - Gunil

             Faddere: Randi Olsdtr. Grorød 2. Gunil Olsdtr. ibid 3. halvor olsen ibid 4. Jens Johannesen ibid 5. Lars Christophersen Stendal.

             - til Barne – fader angivet Rasmus Clemetsen af Gol - Sogn i Halling – dal, 24 aar, ej confirmeret.

            

 

 

IV. Siri Christoffersdatter, født 1758 i Nedre Lie i Sandsvær i Buskerud,10,7 døpt 12.05.1758 i Efterløf kirke i Sandsvær,[18] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke.[19]

      

       Christopher Kittilsen Ned. Lies datter Sigrid

       Faddere: Christen Lindem, Peder Ibid, Peder Christensen ibid

 

      

       Forlovet 10.07.1791 i Siljan,5 gift 1791, med Peder Halvorsen, født 1766 på Engelstad i Siljan,7,[20] (sønn av Halvor Helgesen og Maren Pedersdatter), døpt 03.04.1766 i Siljan kirke,19 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[21] død 29.10.1824 på Kamperhaug u/Høyset i Siljan, gravlagt 19.12.1824 i Siljan.[22]

      

       Se Bakkane u/Torsholt   

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 596.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 597.

[7]  1801 tellingen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 49.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 156.

[10]  Alder ved konfirmasjonen.

[11]  gamlegjerpen.no.

[12]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[13]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[14]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 193.

[15]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 192.

[16]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 62.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[18]  Kirkebok for Sandsvær Ministerialbok (1725-1809), skannet av digitalarkivet, side 194.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.