| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT 


 

 

 

Lars Pedersen f. ca 1703 og Åste Olsdatter f. ca 1702 sin familie.

 

 

 

Lars Pedersen, født ca 1703 på Tveitan i Siljan,[1],[2] død 1737 på Søntvedt i Siljan,[3],[4] gravlagt 27.01.1737 på Siljan kirkegård.4

Han var sønn av Peder Olsen og Anne Jacobsdatter på Tveitan.

 

Han kom fra Tveitan da han giftet seg i 1727.

 

Trol. 3/6-1727 i Slemdahl. Copul. 13/7-1727.

Laers Pederssøn Tvetten med Aaste Olsd. Øfverbøe.

Seddel fra Oberste Teylling.

Caut: Laers Pederssøn Høysæt og Wettele Pederssøn Høysæt.

 

Han var 30 år, gift og bosatt på Søntvedt under skifte etter moren i 1733. Han var død og etterlot seg 3 barn ifølge skifte etter faren i 1762.

 

Han gravlegges som "Lars Pedersøn Søntvedt 35 aar".

 

Det var skifte etter han på Søntvedt i 1737. Foruten at han eide 2 huder i Søntvedt, eide han en del (2 kvarter eller 1/2 tønne) i Brattås. Hans far eide 1 qvarter, som er ¼ gården. Lars eide nå 2 qvarter, som er halve gården.

 

Sundtvet i Slemdal 22.3.1737 Sk.pr. 3b, Fol. 300a

Lars Pedersen død em. Aasle Olsd.

Barn: 1. Ole Larsen 9 år. 2. Marte Larsd. 6 år. 3. Anne Larsd. 2 ½ år.

Laugverge for enken: Peder Tvedten

Brt: 280-2-18. Nt: 141-"-4. Hvori medregnet jordegods: 1. Sundtvet 2 hud. Takst 80 rd.

Skjøte 25.6.1726. 2. Brattaas 2 qvarter. Takst 60 rd. Skjøte 1.4.1735.

 

Han døpte to Ole, men etterlot seg en, så en av dem døde.

 

Gift 13.07.1727 i Siljan kirke,[5] med Åste Olsdatter, født ca 1702 på Øverbø i Siljan,[6],[7] (datter av Ole Solvesen og Kari Jacobsdatter), død 1765 på Engelstad i Siljan,3 gravlagt 27.10.1765 på Siljan kirkegård.[8]

 

Åste:

Åste kom fra Øverbø.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1738 med Nils Gulliksen og kom til Engelstad.

 

Sønnen Ole overtok gården Søntvedt i 1762:

Skjøte fra Nils Engelstad på min hustru Anne Olsdatter vegne (1 huud), Rasmus Olsen Kløverød på sin hustru Marthe Larsdatter vegne (3 skinn) og Daniel Kittilsen Thorsholt på sin hustru Anne Larsdatter vegne (3 skinn) til Ole Larsen Sundtvedt på tilsammen 1 huud og 6 skind i Sundtvedt. (Dette var jordgods etter avdøde Lars Pedersen Sundtvedt) Datert 23.04.1702, tingl. 24.05.1762  

 

Hun gravlegges i 1765 som "Aaste Olsd. Engelsta 64 aar".

 

Engelstad i Slemdal 4.3.1766 Sk.pr. 6b, Fol. 615b

Aaste Olsdtr. død, g.1. Lars Pedersen Sønstvet, g.2. Niels Engelstad.

Barn: 1. Ole Larsen Søntved (myndig). 2. Marte Larsdatter død, hadde vært gift med Rasmus Olsen Kløverød. Etterlater seg: a) Ole Rasmussen 6 år. b) Lars Rasmussen 4 år. 3. Anne Larsdatter gift med Daniel Kittilsen Trosholt. (Barn i siste ekteskap med Niels Engelstad:) 4. Karen Nilsdatter (g. Gullich Rasmussen Engelstad).

Formynder Ole Kløverød boende i Slemdal annex.

Brt: 186-1-!8. Net: 153-2-8. Dessuten jord: i Engelstad for 100 rd.

 

 

 

I.    Ole Larsen, født 1728 på Søntvedt i Siljan,3 døpt 18.05.1728 i Siljan kirke,[9] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[10] død 1766 på Søntvedt i Siljan,3 gravlagt 20.05.1766 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Laers Pedersen Søndtvedt og Aaste Olsdatters første ægte barn - Olle

       Faddere: baaren af Karen Hansdatter Tvetten, Aaste Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Moegens Olsen Eje, Olle Jacobsen Kløfverøe, Jacob Olsen Øfrebøe.

      

       Alderen tilsier at det var han som ble nevnt, 9 år gammel, i skifte etter faren i 1737.

      

       Ut fra navn og alder og det at jeg ikke finner noen andre i rett alder er det trolig han som konfirmeres i Siljan i 1754 bosatt på Skautvedt som "Ole Larsen Schautved 20 aar".

      

      

       Forlovet 04.04.1762 i Siljan,5 gift 1762,3 med Marte Halvorsdatter, født 1736 på Serkland i Siljan,[12] (datter av Halvor Pedersen og Jøran Olsdatter), døpt 01.07.1736 i Siljan kirke,[13] konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke.[14]

      

       Se Søntvedt denne gården

 

 

      

II.   Martha Larsdatter, født 1730 på Søntvedt i Siljan,3 døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,9 død 1764 på Kløverød i Siljan,3 gravlagt 12.06.1764 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Laers Pedersen Søndtvedt og Aaste Olsdatter - Martha

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Kirsten Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Jens Christensen Sorbøe, Olle Jacobsen Kløfverøe, Jacob Olsen Øfvrebøe.

      

       Gravlagt som "Martha Laersd. Kløverød 34 aar".

 

      

       Gift 18.06.1758 i Slemdal,5 med Rasmus Olsen, født 1724 på Kløverød i Siljan,[16],9 (sønn av Ole Jacobsen og Maren Rasmusdatter), døpt 18.04.1724 i Siljan kirke,9 død 1764 på Kløverød i Siljan,[17] gravlagt 11.03.1764 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Kløverød

 

 

      

III. Ole Larsen, født 1733 på Søntvedt i Siljan,3 døpt 08.03.1733 i Siljan kirke,[18] død før 1737 på Søntvedt i Siljan.[19]

      

       Lars Pedersen Søendtveedt og Aaste Olsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Aaste Pedersdatter Tormoedsrøed, Birthe Larsdatter Syndtveedt, mandfaddere: Gunder Nielsen Tormoedsrøed, Johannes Olsen Eij, Jacob Olsen Øverbøe.

      

       Det var nok denne Ole som ikke vokste opp. Han ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1737.

      

 

 

IV. Anne Larsdatter, født 1734 på Søntvedt i Siljan,[20] døpt 11.07.1734 i Siljan kirke,20 konfirmert 25.02.1752 i Siljan kirke,14 død 1779 på Torsholt i Siljan,[21] gravlagt 19.12.1779 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Lars Pedersen Syndtvedt og Aaste Olsdatter - Anna

       Faddere: baaren af Birthe Larsdatter Syndtvedt, Lisbeth Pedersdatter Øverbøe, mandfaddere: Jacob Olsen Øfverbøe.

            

       Hun konfirmeres i Siljan i 1752 som "Anne Larsdatter Engelstad 18 aar".

      

      

       Forlovet 16.08.1761 i Siljan,5 gift 1761,5 med21 Daniel Kittelsen, født 1723 på Solverød eje i Siljan,[23] (sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter), døpt 05.09.1723 i Siljan kirke,[24] død 1801 på Torsholt i Siljan,21 gravlagt 14.05.1801 på Siljan kirkegård.[25]

      

       Se Torsholt

 

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[2]  Skifte etter moren.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 332.

[7]  Alder ved død.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 500.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[19]  Skifte etter faren.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 16.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 319.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[23]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.