| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT

 


 

 

 

Rasmus Kittelsen f. ca 1709 og Kirsten Pedersdatter f. 1718 sin familie

 

 

 

Rasmus Kittelsen, født ca 1709,[1],[2] død 1761 på Tudal i Siljan,[3] gravlagt 21.06.1761 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter på Solverød.

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1738.

 

Gjerpen - trolovet 22.03.1738, viet 15.04.1738

Rasmus Kittilssøn og Kirsten Persdatter. (Pedersdatter ved vielsen)

Caut: Knud Kiær. Johannes Sneltved.

 

De døpte sin førstefødte datter Kristense i Oredalen i Gjerpen i 1739. Oredalen var en husmannsplass under Gjerpen Store (Prestegården). Plassen ble senere et underbruk under Sneltvedt.

 

Fra 1741 var de bosatt på Torsholt i Siljan. De nevnes på Torsholt til 1755, men fra 1756 var de bosatt på Tudal.

 

Tudal 1762:

Gaardsnavn: Tufdal

Eier: Slemdals kirkegods

Mand og hustru: Jens Tufdal og kone, Rasmus Tufdal og kone

Børn over 12 aar: Ole og Marthe Jensdatter. Kari og Christence Rasmusdatter

Drenger over 12 aar: Lars Gundersen

 

Rasmus døde på Tudal i 1761.

 

Han gravlegges som "Rasmus Kittelsen Tudal 52 aar".

 

Tudal i Slemdal 22.2.1762 Sk.pr. 6a, Fol. 251

Rasmus Kittelsen død g. Kirsten Pedersdtr.

Barn: 1. Isach 7 år. 2. Jacob 6 år. 3. Christence 22 år. 4. Karen 20 år. 5. Anne 17 år. 6. Maren 11 år. 7. Dorthe 4 år.

Formyndere: faderbroder Daniel Kittilsen Thorsholt, faderbroderen Joen Kittilsen Thorsholt.

Laugverge for enken: unkarl Joen Gurholt.

Brt: 35-2-19. Net: 29-2-19

 

 

Gift 15.04.1738 i Gjerpen kirke,[4] med[5] Kirsten Pedersdatter, født 1718 på Tveiten i Seljord,1,2 (datter av Peder Jensen og Marte Svendsdatter), døpt 15.05.1718 i Seljord kirke,[6] død 1774 på Tudal i Siljan,1 gravlagt 20.02.1774 på Siljan kirkegård.[7]

 

Kirsten:

Hennes foreldre var fra Seljord, bodde en tid i Gjerpen, men kom til Tuddal og nevnes der fra 1744. Kirsten og hennes mann overtok en del av gården etter Peder da den ble delt. Peder sin sønn Jens overtok den andre. Hennes mor, Marte Svendsdatter, var fadder til Kirsten sin datter Anne i 1745.

 

Kirsten døde på Tudal i 1774.

 

Gravlagt som "Kirsten Pedersdatter Tufdal 56 aar".

 

 

 

I.    Christense Rasmusdatter, født 1739 i Ordal i Gjerpen,[8] døpt 06.09.1739 i Gjerpen kirke,7 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[9] død 1768 på Hagen i Siljan,[10] gravlagt 01.05.1768 på Siljan kirkegård.9

      

       Rasmus Ordals Crestense.

       Test: Zacharias Mustved, Jon Kittelssøn, Christopher Venstøb og qde. Ascier, Anne i Præstegaarden."

      

       Konfirmert som "Christence Rasmusdatter Tudal 19 aar".

 

      

       Gift 19.02.1764 i Siljan kirke,[11] med Jacob Jensen, født 1739 i Siljan,[12] (sønn av Jens Pedersen og Karen Mathiasdatter), døpt 07.09.1739 i Siljan kirke,11 konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,8 død 1793 på Gråten u/Kløverød i Siljan,[13] gravlagt 24.02.1793 på Siljan kirkegård.12

      

       Se Hagen u/Øverbø

 

 

      

II.   Karen Rasmusdatter, født 1741 på Torsholt i Siljan,[14] døpt 22.10.1741 i Siljan kirke,[15] konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[16] død 1787 på Søndre Riis i Gjerpen,[17] gravlagt 30.12.1787 på Gjerpen kirkegård.16

      

       Rasmus Torsholt og Kirsten Pedersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Jon Torsholtes kone Inger Nielsdatter, Kirsten Kittildsdatter, mandfaddere: Kittild Tormosrød, Daniel Kittildsen.

      

       Konfirmert i 1758 som "Karen Rasmusdatter Tudal 17 aar".

      

       Hun giftet seg med Halvor Rasmussen Riis i Gjerpen i 1765.

 

       De ble bosatt på Søndre Riis i Gjerpen og hun døde der i 1787.

      

       Hun gravlegges som "Halvor Riises kone 49 aar".

      

       21/7/1788      KARI RASMUSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 321b.

       S.Riis         Arvinger:

                      Enkem. Halvor Rasmussen og barna:

                      1. Rasmus Halvorssen   19 år. Formynder: Faren.

                      2. Ole Halvorssen      17 "   ----"----: Jon Enggrav.

                      3. Gunhild Halvorsdtr. 21 "   ----"----: Faren.

                      4. Kirsti Halvorsdtr.  11 "   ----"----: Jon Enggrav.

       Brt: 76 - 1 -  8.

       Net: 16 - 3 – 13

 

      

       Gift 17.10.1765 i Gjerpen kirke,[18] med Halvor Rasmussen, født 1742 på Ås i Gjerpen,7 (sønn av Rasmus Hansen og Gunhild Olsdatter), døpt 08.04.1742 i Gjerpen kirke,7 død 1808 på Søndre Riis i Gjerpen,16 gravlagt 20.11.1808 i Gjerpen.16

      

       Halvor:

       Faddere: Hans Larssøn Aas, Hans Christenssøn, Halvor Kiise og qde., Helvig Kiise.

            

       Han giftet seg 2. gang med Anna Haraldsdatter.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

III. Ole Rasmussen, født 1743 på Torsholt i Siljan,13 døpt 10.11.1743 i Siljan kirke.[19]

      

       Rasmus Tosholt og Kirsten Pedersdatter - Ole

       Faddere: baaren af Joen Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Kirsten Kittildsdatter, mandfaddere: Joen Tosholt, Solve Michelsen Øverbø.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1762

 

      

 

IV. Anne Rasmusdatter, født 1745 på Torsholt i Siljan,13 døpt 23.05.1745 i Siljan kirke.[20]

      

       Rasmus Tosholt og Kirsten Pedersdatters datter Anne                                                  

       Faddere: baaren af Peder Tudals kone Marthe Svensdatter, Lisbeth Pedersdatter, mandfaddere: Jon Tosholt, Daniel Kittildsen Tormosrød.     

      

       Hun nevnes på Sørbøe i 1762:

       Piiger over 12 aar: Anne Rasmusdatter

            

      

       Gift 12.08.1767 i Eidanger kirke,[21] med Hans Rasmussen, født 1735 på Søndre Ås i Gjerpen,[22] (sønn av Rasmus Hansen og Gunhild Olsdatter), døpt 1735 i Gjerpen kirke,[23] død 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 20.09.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[24]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762-1801

 

 

      

V.   Jacob Rasmussen, født 1747 på Torsholt i Siljan,[25] døpt 22.12.1747 i hjemmet,24 død 1748 på Torsholt i Siljan,[26] gravlagt 08.09.1748 på Siljan kirkegård.25

      

       Rasmus Tosholtes og Kirsten Pedersdatters ægte børn og Tvillinger N. Jacob og Ole, som var hiemmedøbt af Niels Isachsen Saugmester                                                                                                                                                                                                            

       Faddere: baaren af Niels Isachsens og Rolf Tufdals koner, Lisbeth Pedersdatter Tufdal, Anne Kittilsdatter, mandfaddere: Niels Iaschsen, Joen Tosholt, Rolluf Tufdal, Jens Pedersen ibid.

      

       Gravlagt som "Rasmus Tosholtes 2. børn og Tvillinger Ole og Jacob ½ aar".

      

 

 

VI. Ole Rasmussen, født 1747 på Torsholt i Siljan,24 døpt 22.12.1747 i hjemmet,24 død 1748 på Torsholt i Siljan,25 gravlagt 08.09.1748 på Siljan kirkegård.25

      

       Rasmus Tosholtes og Kirsten Pedersdatters ægte børn og Tvillinger N. Jacob og Ole, som var hiemmedøbt af Niels Isachsen Saugmester                                                                                                                                                                                                            

       (Se faddere Jacob.)

      

       Gravlagt som "Rasmus Tosholtes 2. børn og Tvillinger Ole og Jacob ½ aar".

      

 

 

VII. Jacob Rasmussen, født 1749 på Torsholt i Siljan,13 døpt 13.07.1749 i Siljan kirke.[27]

      

       Rasmus Tosholt og Kirsten Pedersdatters søn Jacob                                                      

       Faddere: baaren af Jens Tufdals kone Anne Kittildsdatter, Lisbeth Pedersdatter Tufdal, mandfaddere: Jens Pedersen Tufdal, Joen Tosholt.

      

       Han ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1762.

      

 

 

VIII. Maren Rasmusdatter, født 1751 på Torsholt i Siljan,[28] døpt 07.02.1751 i Siljan kirke,27 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[29] død 17.03.1836 på Øvrum.[30]

      

       Rasmus Tosholt og Kirsten Pedersdatters datter Maren                                                 

       Faddere: baaren af Jens Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Rønou Olsdatter Cløverød, mandfaddere: Joen Tosholt, Jens Pedersen Tufdal.

            

       Konfirmert i 1768 som "Mari Rasmusdatter paa Tosholt 16".

      

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1778 med Anders Christensen og kom til Øvrum i Gjerpen.

 

      

       Gift 27.08.1778 i Gjerpen,29 med Anders Christensen, født 1754 på Øvrum i Gjerpen (sønn av Christen Gundersen og Sidsel Andersdatter), døpt 03.06.1754 i Gjerpen,29 død 29.07.1835 på Øvrum i Gjerpen.29

      

       Anders:

       Christen Øfrums db. Anders

       Faddere: Ole Jacobsens kone, Gunnil Olsdtr., Engebret Espedalen, Engebret Gundersen, Sivert Hansen.

 

 

 

IX. Isak Rasmusen, født 1755 på Torsholt i Siljan,[31] døpt 26.01.1755 i Siljan kirke,29 konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke.28

      

       Rasmus Tudals barn navnl. Isak                                                  

       Faddere: baaren af Joen Tosolts kone, Marthe Larsdatter Engelstad, mandfaddere: Joen Tosolt, Poul Erichsen.

      

       Konfirmert i 1772 som "Isac Rasmusen Tufdal 16".

      

 

 

X.   Jacob Rasmussen, født 1756 i Tudal i Siljan,[32] døpt 30.05.1756 i Siljan kirke,30 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,28 død 1794 på Søndre Brekke i Gjerpen, gravlagt 20.07.1794 i Gjerpen.

      

       Rasmus Tudals barn navnl. Jacob                                                           

       Faddere: baaren af Jens Tudals kone, Maren Erichsdatter, mandfaddere: Joen Tosolt, Jacob Erichsen.

      

       Konfirmert i 1773 som "Jacob Rasmussen p. Kiste 16".

 

       Han giftet seg i Gjerpen i 1778.

      

       De nevnes under Søndre Brekke i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Jacob Rasmussøn u/S. Breche 37 aar".

      

      

       Gift 14.03.1778 i Gjerpen,[33] med Aase Knudsdatter, født 1755 på Kreppa i Gjerpen (datter av Knud Olsen og Anne Jonsdatter), døpt 22.05.1755 i Gjerpen,31 død 04.10.1817.31

      

       Aase:

       Knud Kreppas pb.  Aase

       Faddere: Anders Olsens kone, Kisten Jensdtr., Anders Jonsen, Jon Pedersen.

      

       Hun giftet seg 2. gang med Ole Christensen f. ca 1756.

 

       Se gamlegjerpen.no (Fam. 35a.)

      

 

 

XI. Dorthe Rasmusdatter, født 1757 på Tudal i Siljan,[34] døpt 28.12.1757 i Siljan kirke,[35] konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[36] død 02.06.1819 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[37] gravlagt 08.06.1819 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Fremstilled ved Daaben Rasmus Tudals Hiemmedøbte barn navnl. Dorthe                                          

       Faddere: baaren af Per Tudals kone, Marthe Larsdatter Engelstad, mandfaddere: Niels Saven, Jens Tudal.

      

       Konfirmert i 1774 som "Dorte Rasmusdatter Tofdal 17".

      

      

       Gift 09.07.1778 i Eidanger kirke,[39] med Anders Olsen, født 1753 på Lanner i Eidanger,[40] (sønn av Ole Larsen og Anne Eriksdatter), døpt 27.05.1753 i Eidanger kirke,[41] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,28 død 1806 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[42] gravlagt 28.08.1806 på Eidanger kirkegård.39

      

       Se Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 278.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 319.

[6]  Kirkebok for Seljord Ministerialbok nr. I 3 (1714-1725), skannet av digitalarkivet, side 13.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814  registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[11]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 319.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 71.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[17]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[18]  Gjerpen, kirkebøker 1681-1814 Registert på CD. Grenland  Ættehistorielag.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 86.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 108.

[21]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[22]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[23]  Informasjon gitt av Gard Strøm.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 128.

[26]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 140.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 152.

[29]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[30]  gamlegjerpen.no.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 176.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[33]  gamlegjerpen.no.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 107.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 187.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, folio 101a.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 115.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.