| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I EIDET u/MOHOLT

 


 

 

 

 

Johannes Sørensen f. ca 1738 og Anne Arvesdatter f. 1746 sin familie.

 

 

 

Johannes Sørensen, født ca 1738 på Eidet i Siljan,[1] konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[2] død 1794 på Eidet i Siljan,[3] gravlagt 28.09.1794 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Søren Johannesen og Berte Olsdatter på Eidet.

 

Han ble konfirmert som "Johannes Sørensen Ejed 19 aar".

 

Johannes kom fra Eidet og ble nevnt under skifte etter morens bror, Anders Olsen Kiste, i 1764 som myndig.

 

Johannes Sørensen fikk i 1759 feste på 1/2 delen av Eidet u/Moholt. Et feste som hans far fradøde. (Festeseddel datert 27.09.1759)

 

Han nevnes på Eidet i 1762.

 

Eidet 1762:

Gaardsnavn: Ejed

Eier: Propriatair gods græv Laurvig

Mand og hustru: Ole Ejed og kone, Johanes Sørensen

Børn over 12 aar: Ingebor Olsdatter, Sydsken Tolli og Kisti

Drenger over 12 aar: Halvor Sørensen

Piiger over 12 aar: Johanne Joensdatter

Andre husboende: Søren Auens kone

 

Han giftet seg i 1765.

 

Trol. 4/8-1765 i Siljen. Copul. 15/9-1765.

Johanes Sørensøn Eyet og Anne Arvesd.Ouestad.

Caut: Jens Michelsøn Kiste og Hans Halvorsøn Ouestad.

 

De ble bosatt på Eidet.

 

Han ble nevnt som bruker under Moholt (Eidet) i 1782:

Moeholt med Næss og Naphoug Gård, Johannes Sørensen

 

Johannes døde der i 1794.

 

Gravlagt som "Johannes Sørens. Eyet 66 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 122b

Skifte 22. october 1794 paa gaarden Eiet i Slemdahl Annex under Gjerpen tinglaug

Johannes Sørensen, død - enke Anne Arvesdatter

Barn:

1. Søren Johannesen, 19 aar.

2. Arve Johannesen, 12 aar.

3. Kirstie Johannesdatter, g.m. Ole Solvesen Høyseth.

4. Kari Johannesdatter, g.m. Rasmus Bøe i Lardahl.

5. Berthe Johannesdatter, 21 aar.

Verge for enken Anne Arvesdatter blev hendes broder Lars Arvesen Ougestad.

Til formynder for sønnen Søren blev beskikket svogeren Ole Solvesen Høyseth, for Arve og datteren Berthe morbroderen Ole Arvesen Ougestad.

Brutto: 235-1-16

Netto: 86-0-2

 

 

Gift 15.09.1765 i Siljan kirke,[4] med Anne Arvesdatter, født 1746 på Austad i Siljan,4 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 23.01.1746 i Siljan kirke,[5] død 28.03.1820 på Kvisla i Siljan, gravlagt 28.05.1820 på Siljan kirkegård.[6]

 

Anne:

Hun var enke etter Christen Olsen på Nærum i Gjerpen da hun giftet seg med Johannes.

 

Hun var bosatt på Eidet som enke i 1801:

Anne Arvesdatter k Enke 2den gang Husmoder Bruger gaard 56 (alder)

Søren Johannesen m Ugift Hendes sønner 25 (alder)

Arve Johannesen m Hendes sønner 18 (alder)

Kirsten Arvesdatter k Tjenestepiger 32 (alder)

Inger Jørgensdatter k Tjenestepiger 32 (alder)

 

Hun ble gravlagt i 1820 som "Anne Arvesdatter 73 aar, gaardmanskone paa Qvisla". Hun var vel da enke, men hadde jo vært gårdmannskone.

 

 

 

I.    Kirsten Johannesdatter, født 1766 på Eidet i Siljan,1,[7] døpt 30.11.1766 i Eidanger kirke,7 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[8] død 1809 på Høgset i Siljan,[9] gravlagt 28.05.1809 på Siljan kirkegård.9

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. Kirsten

       Faddere: 1. Rønnou Sørensdtr. Ouestad 2. Marta Arvesdtr. ibid 3. Ole Sørensen Eyet 4. Ole Larsen Flokstad 6. Jacob Larsen ibid.

       Merknad: Sillien, døbt i Eid.

      

       Konfirmert i 1783 som "Kisti Johannesdatter Eyet 16".

      

      

       Gift 18.04.1784 i Siljan kirke,[10] med[11] Ole Solvesen, født 1751 på Høgset i Siljan,[12] (sønn av Solve Mikkelsen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 10.10.1751 i Siljan kirke,12 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[13] død 29.04.1829 på Høgset i Siljan, gravlagt 28.05.1829 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Se Høgset

 

 

      

II.   Karen Johannesdatter, født 1769 på Eidet i Siljan,[15] døpt 08.01.1769 i Siljan kirke,15 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,8 død 1841 på Bøe i Lardal.

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. - Karen

       Faddere: 1. Kirsten Larsdtr. Ouen af Qvelle  Sogn 2. Ingebor Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Arve Gullichsen Ouestad 5. Jon Sørensen Moholt.

      

       Konfirmert i 1784 som "Kari Johannesdatter Eyet 16".

 

       Hun giftet seg 1. gang i Siljan i 1791.

      

       Trol. 31/7-1791 i Sillien. Copul. 9/10-1791.

       Soldat og uk. Rasmus Nils. Bøe af Laurdal og P. Karen Johannesd. Eyet.

       Caut: Jens Daapen og Lars Ouestad.

 

       Hun ble enke i 1797 og giftet seg 2. gang i Lardal i 1798.

      

      

       (1) Gift 09.10.1791 i Siljan kirke,10 med Rasmus Nilsen, født 1766 på Bøe i Lardal,[16] (sønn av Nils Asbjørnsen og Karen Hansdatter), død 1797 på Bøe i Lardal.

      

       Rasmus:

       Rasmus kom fra Østre Bøe. Han fikk skjøte på en del av Østre Bøe i 1790.

      

       Presteattest Eidanger datert 31. jul. 1791:

       ............Ægteskab mellom Soldat og Ungkarl Rasmus Nielsen Bøe i Styrvolds Annex Sougn

       og Piigen Karen Johannesdatter Eyet....

      

       Også nevnt i en presteattest Eidanger datert 8. juni 1791 fra Laurdal Compagnie.

 

       Rasmus sin søster, Anne Nilsdatter f. 1762, ble gift og bosatt på Eidet i Siljan. En mulig bror, Christen Nilsen f. ca 1766, ble gift og bosatt på Moholt verk. Videre ble hans søster, Maren Nilsdatter f. ca 1770, gift i Siljan i 1791 med Jon Pedersen f. 1771 på Øksenholt i Hedrum og siden med Lars Olsen f. 1786 fra Oklungen. Lars Olsen far var Ole Stoesen Oklungen.

 

      

       (2) Gift 29.04.1798 i Lardal,[17],[18] med Lars Andersen, født 1763 på Tveitan i Siljan,17,[19],[20] (sønn av Anders Olsen og Anne Pedersdatter), konfirmert 25.10.1781 i Siljan kirke,8 død 1842 på Bøe i Lardal.17

      

       Lars:   

       Han kom fra Siljan og stod som "Lars Andersen Tvetten" da han giftet seg i Lardal i 1798. Han giftet seg med enken på gården Bøe i Lardal og ble bosatt der.

      

 

 

III. Søren Johannesen, født 1772 på Eidet i Siljan,[21] døpt 12.01.1772 i Siljan kirke,21 død 1772 på Eidet i Siljan,[22] gravlagt 23.03.1772 på Siljan kirkegård.22

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. - Søren

       Faddere: 1. Marte Arvesdtr. ved Værket 2. Ambiør Arvesdtr. Ouestad 3. Peder Hansen ved Værket 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Gullic Arvesen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Søren Johannes. Eijet 3 uger".

      

      

      

IV. Berte Johannesdatter, født 1773 på Eidet i Siljan,1 døpt 12.09.1773 i Siljan kirke,[23] konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[24] død 1798 på Kroken i Kjose,[25] gravlagt 16.09.1798 i Kjose i Brunlanes.[26]

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anna Arvesdtr. - Birte

       Faddere: Kirsten Larsdtr. Ouen af Qvelle  Sogn 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Halvor Sørensen Kiste 5. Anders Pedersen Daapen.

      

       Konfirmert som "Birte Johannesdatter Eyet 16".

 

       Berthe Johannesdatter fra Siljan gifter seg i Brunlanes i 1798 med Ole Amundsen fra Kroken i Kjose. Hun døde måneden etter at de giftet seg.

 

       Gravlagt som "Ole Amundsen Krogens kone Birte Johannesdatter 25 aar".

      

 

       Gift 05.08.1798 i Brunlanes,25,[27] med Ole Amundsen, født ca 1757,25 død 1825 på Kroken i Kjose.25

      

       Ole:

       Han bodde på Kroken i Kjose og var bruker der fra 1794 og til han døde der i 1825.

      

 

 

V.   Søren Johannesen, født 1776 på Eidet i Siljan,1 døpt 14.07.1776 i Siljan kirke,[28] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[29] død 23.09.1844 på Kvisla i Siljan,[30] gravlagt 06.10.1844 på Siljan kirkegård.

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. - Søren

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste Søndre 2. Karen Olsdtr. Eyet 3. Ole Sørensen ibid 4. Halvor Sørensen Kiste S. 5. Lars Arvesen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Søren Johannesen Eyet 17".

      

       Søren bodde ugift hjemme på Eidet i 1801.

      

      

       Gift 09.09.1804 i Siljan kirke,10 med Sissel Helgesdatter, født 1776 på Moholt i Siljan,[31] (datter av Helge Jørgensen og Anne Olsdatter), døpt 17.03.1776 i hjemmet,30 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke.28

      

       Se Eidet denne gården

 

 

      

VI. Helvig Johannesdatter, født 1779 på Eidet i Siljan,[32] døpt 11.07.1779 i Siljan kirke,31 død 1781 på Eidet i Siljan,[33] gravlagt 04.11.1781 på Siljan kirkegård.32

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. - Helvig

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Ouen 2. Maren Jacobsdtr. ibid 3. Iwer Isachsen ibid 4. Ole Sørensen Eyet 5. Lars Arvesen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Helvig Johannesd. Ejet 2 aar".

      

      

 

VII. Arve Johannesen, født 1782 på Eidet i Siljan,1 døpt 01.09.1782 i Siljan kirke,[34] konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[35] død 1844.1

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. - Arve

       Faddere: 1. Karen Olsdtr. Ouen 2. Ingebor Christensdtr. ibid 3. Iwer Isacsen ibid 4. Peder Pedersen Qvislen 5. Lars Arvesen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Arve Johansen Ejet 16".

 

       Arve bodde ugift hjemme på Eidet i 1801.

      

       Arve fikk bygselsbrev på Svartangen i Hedrum. Ifølge bygdeboken i Hedrum fikk de 9 barn som døde små.

 

      

       Gift 04.05.1810 i Hedrum,[36],[37] med Anne Vetlesdatter, født 1786 på Svartangen i Hedrum,36 (datter av Vetle Jacobsen og Karen Jonsdatter), død 1834 på Svartangen i Hedrum.36

      

       Anne:

       Hun kom fra Svartangen i Hedrum og var enke etter Nils Larsen f. 1786. Han var sønn av Lars Nilsen Torsholt Saga.

 

 

 

VIII. Halvor Johannesen, født 1785 på Eidet i Siljan,[38] død 1785 på Eidet i Siljan,37 gravlagt 18.12.1785 på Siljan kirkegård.37

      

       Gravlagt som " Johannes Sørens. Eyets hiemmedøbte D.B. Halvor 1 dag".

 

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1786 "Johannes Sørensen Eyets kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

      

 

IX. Gulich Johannesen, født 1787 på Eidet i Siljan,[40] døpt 28.05.1787 i Siljan kirke,39 død 1788 på Eidet i Siljan,[41] gravlagt 01.05.1788 på Siljan kirkegård.40

      

       Johannes Sørensen Eyet og k. Anne Arvesdtr. - Gullic

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. ibid 2. Ingebor Simonsdtr. Moholt 3. Lars Arvesen Ouestad 4. Ole Olsen Eyet 5. Ole Arvesen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Gullic Johannes. Eyet 1 aar".

      

            

 

X. Helvig Johannesdatter, født 1789 på Eidet i Siljan,[42] død 1789 på Eidet i Siljan,[43] gravlagt 15.11.1789 på Siljan kirkegård.42

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1789 "Johannes Eyets kone efter hiemmedøbte P. B. Helvig introduseret".

      

       Gravlagt som "Johannes Eyets P.b. Helvig hiemmedøbt 1 uge".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 113.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[10]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[13]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[16]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 898.

[17]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 901.

[18]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 124.

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[25]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1101.

[26]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 324-325.

[27]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 355.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 278.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[36]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 907.

[37]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 65.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.