| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD

 


 

 

Gullik Knudsen f. ca 1677 og Ambor Nilsdatter f. ca 1676 sin familie

 

 

 

Gullik Knudsen, født ca 1677 i Rollag i Buskerud,[1],[2] død 1749 på Engelstad i Siljan,1 gravlagt 15.06.1749 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Knut Knutsen og Helga Olsdatter i Rollag.

 

Gullik ble eier og bruker av Engelstad i Siljan, men var innflytter fra Numedal. Gullik og Ambor var en tid bosatt på Søre Risteigen i Rollag. En finner mer om deres aner i bygdebøkene for Rollag og Flesberg.

 

Foreldrene nevnes under Strand i Flesbergboka Bind III side 438.

3 barn ble nevnt i bygdeboken: Angjerd (c.1664-1696), Knut (c.1665-1723) og Gullik f.c.1675.

 

Gullik Knutsen og Ambjør Nilsdatter nevnes under Søre Risteigen i Rollag Bygdebok Bind I side 231.

Bare 2 av barna ble nevnt der: Nils f.1716 og Ola f.1719.

 

I 1722 solgte byborger Nils Jørgensen Lollich hele Engelstad, 4 hud 6 skinn, til Gullik Knudsen fra Numedal for 190 rdl. og ble elveiere der, datert 02.03.1722. (Bamble sorenskriveri – Tingbok, 1719-1722. s. 226)

 

Hans mor, Helje Olsdatter f. ca 1636, døde bosatt hos dem på Engelstad i 1725 og ble gravlagt 02.09.1725 som " "Gullich Knudsøn Engelstads moder Hellie Olsdatter 89 aar".

 

Matrikkelen 1723:

Engelstad - Oppsittere: Gullich - Skyld 4 huder 6 skind - eier var Gullich Knudsen

 

Sønnen Nils overtok Engelstad i 1740 for 200 rd.

 

Gullik døde på Engelstad i 1749.

 

Gravlegges som "Gulich Knutsøn Engelstad 72 aar".

 

 

Han giftet seg med1 Ambor Nilsdatter, født ca 1676 i Rollag i Buskerud,1 (datter av Nils Narvesen og Gonne Helliksdatter), død 1741 på Engelstad i Siljan,1 gravlagt 20.10.1741 på Siljan kirkegård.3

 

Ambor:

Hun kom også fra Rollag.

 

Hennes foreldre nevnes under Øvre Høyset i Rollag Bygdebok Bind I side 314.

Der nevnes 8 barn: Hellik, Gunnulf, Halvor, Ambjør, Sigrid, Gjertrud, Ingebor og Gunhild.

 

Gunild Nilsdatter Friborg u/Skilbred brukte Gunleik Engelstad til laugverge ved skifte etter sin mann Knud Bjørnsen. Dette var da Gullik Knudsen som var gift med Amborg Nilsdatter. Gunild og Amborg var søsken.

 

Amborg og søsteren Gunild nevnes i skifte etter sin søster Siri Nilsdatter på Høyset i Veggli i 1752.

 

Numedal og Sandsvær sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 (Hba 0006), 1744-1755, side 251b

Skifte på Høiset i Veggli i Rollag 14.16.1752

Efter Enken Siri Nilsdatter - død

gift med afdøde Halvor Thoresen

Arvinger:

Afdødes søsken:

1. Bror Hellich Nilsen, bosatt i Veggli

2. Bror Gunnulv Nilsen, bosatt i Veggli

3. Bror Halvor Nilsen, bosatt i Veggli

4. Søster Ambor Nilsdatter, død, gift med afdøde Gullich Knudsen bosatt i Slemdahl annex udj Laurvigen

Efterlader sig 2 sønner og 2 døtre;

eldste sønn Narve Gullichsen,

yngste sønn Nils Gullichsen,

eldste datter Helge Gullichsdatter gift med Arne Gonsholt,

yngste datter Ingeborg Gullichsdatter

5. Søster Ingeborg Nilsdatter, død, gift med Nils Tiose

Efterlader sig:

en sønn Nils Nilsen

en datter Live Nilsdatter

6. Søster Gunnild Nilsdatter, boende i Slemdal annes på Friburg av Skilbred

Br: ca 36 rd   Net: ca 19 rd

 

Ambor døde på Engelstad i 1741.

 

Gravlegges som "Gulich Engelstads kone Ambiør Nielsdatter 65 aar".

 

 

 

 

I.    Helje Gulliksdatter, født ca 1705,2 død 1785 på Søndre Gonsholt i Siljan,[4] gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.5

      

       Hun kom fra Engelstad og brukte søsteren Ingeborg Gullichsdatter Engelstad som fadder i 1735.

      

      

       (1) Gift 05.10.1727 i Siljan kirke,[5] med[6] Knud Halvorsen, født ca 1698 i Numedal,7,2 død 1742 på Gonsholt i Siljan,3 gravlagt 19.08.1742 på Siljan kirkegård.3

      

      

       (2) Gift 09.06.1745 i Siljan kirke,6 med Arne Nilsen, født 1720 på Sortedal i Siljan,[7],[8] (sønn av Nils Svendsen og Maren Jonsdatter), døpt 02.11.1720 i Siljan kirke,9 død 1799 på Gonsholt i Siljan,[9] gravlagt 05.02.1799 på Siljan kirkegård.10

      

       Se Gonsholt søndre

 

      

      

II.   Knud Gulliksen, født ca 1709 i Rollag i Buskerud,4,2 død 1739 på Engelstad i Siljan,4,3 gravlagt 08.02.1739 på Siljan kirkegård.3

      

       Gravlegges som "Knud Gulichsøn Engelstad 30 aar".

      

 

 

III. Ingeborg Gulichsdatter, født 1710 på Risteigen i Rollag,2 døpt 20.07.1710 i Rollag,[10] død 1777 på Høgset i Siljan,[11] gravlagt 16.03.1777 på Siljan kirkegård.12

      

       Gullik Risteigens datter Ingeborg

      

      

       (1) Gift 25.09.1735 i Siljan kirke,6 med[12] Lars Pedersen, født ca 1679 på Høgset i Siljan,13 (sønn av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter), død 1742 på Høgset i Siljan,[13],3 gravlagt 20.09.1742 på Siljan kirkegård.3

      

       Se Høgset

 

      

       (2) Gift 24.06.1745 i Siljan kirke,6 med13 Solve Mikkelsen, født 1719 på Øverbø i Siljan,[14],[15] (sønn av Mikkel Solvesen og Anne Eriksdatter), døpt 27.12.1719 i Siljan kirke,16 død 1765 på Høgset i Siljan,[16] gravlagt 27.10.1765 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Høgset

 

 

      

IV. Arve Gulliksen, født ca 1713 i Rollag i Buskerud,4 død 1798 på Austad i Siljan,[17] gravlagt 15.04.1798 på Siljan kirkegård.18

      

      

       (1) Gift 11.06.1737 i Siljan kirke,6 med[18] Anne Kjeldsdatter, født 1721 på Austad i Siljan,9 (datter av Kjeld Svendsen og Kirsten Evensdatter), døpt 28.09.1721 i Siljan kirke,9 død 1743 på Austad i Siljan,3 gravlagt 15.12.1743 på Siljan kirkegård.3

      

      

       (2) Gift 07.02.1745 i Siljan kirke,6 med Berthe Larsdatter, født 1723 på Buer i Eidanger,[19] (datter av Lars Amundsen og Marthe Gundersdatter), døpt 14.02.1723 i Eidanger kirke,[20] død 1803 på Austad i Siljan,[21] gravlagt 01.07.1803 på Siljan kirkegård.22

      

       Se Austad

 

 

      

V. Nils Gulliksen, født 1716 på Søre Risteigen i Rollag i Buskerud,4,2,[22] døpt 23.09.1716 i Rollag i Buskerud,[23] død 1763 på Engelstad i Siljan,[24] gravlagt 23.10.1763 på Siljan kirkegård.25

      

       Gulik Ristejs - Niels

      

      

       Gift 24.08.1738 i Siljan kirke,4,6 med4 Åste Olsdatter, født ca 1702 på Øverbø i Siljan,[25],2 (datter av Ole Solvesen og Kari Jacobsdatter), død 1765 på Engelstad i Siljan,[26] gravlagt 27.10.1765 på Siljan kirkegård.17

      

       Se Engelstad denne gården

 

 

      

VI. Ole Gulliksen, født 1719 på Søre Risteigen i Rollag i Buskerud,2,23 døpt 18.10.1719 i Rollag i Buskerud,[27] død 1742 på Engelstad i Siljan,3 gravlagt 15.04.1742 på Siljan kirkegård.3

      

       Gulik Ristejens - Ole

      

       Han gravlegges i 1742 som "Ole Gulichsøn Engelstad 22 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 270.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 109.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[10]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 1 (1708-1712), skannet av digitalarkivet, side 171.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[12]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[13]  I 1743 er konen nevnt som enke ved datteren Lisbeth sin dåp.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 31.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[22]  Bygdebok for Rollag bind 1, side 231.

[23]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 2 (1714-1742), skannet av digitalarkivet, side 13.

[24]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 332.

[26]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 524.

[27]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 2 (1714-1742), skannet av digitalarkivet, side 24.