| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I NESET I

 


 

 

Kjeld Arvensen f. 1764 og Kirsten Pedersdatter f. 1772 sin familie.

 

 

 

Kjeld Arvesen, født 1764 på Austad i Siljan,[1] døpt 04.11.1764 i Siljan kirke,[2] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[3] død 02.02.1853 på Neset i Siljan, gravlagt 20.02.1853 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter på Austad.

 

Kjeld giftet seg i 1801.

 

Trol. 12/10-1800 i Sillien. Cop. 29/7-1801.

Kiel Arvesen Ouestad og P. Kirsten Pedersd. Qvislen.

Caut: Ole Andersen Gurholt og Solve Olsen.

 

Hans kone kom fra Kvisla. De nevnes som inderster/leieboere der i 1801.

 

Bosatt som inderst på Kvisla i 1801:

Kiel Arvesen m 1ste ægteskab Mand Inderste 36 (alder)

Kirsten Pedersdatter k 1ste ægteskab Kone 28 (alder)

 

De kom så til Neset.

 

Kjeld fikk bygselen på Ytre Nes (Neset) i 1802. (Bygselseddel datert 18.02.1802) En Torger Sørensen hadde sist brukt gården ifølge bygselseddelen.

 

Matrikkelen 1838
Næs yttre matrikkelnr.188 (gammelt matrikkelnummer 169)
Løpenummer 568 - Næs yttre - skyld 1 hud - oppsittere Kjeld Arvesen

 

På bygselseddelen fra 1801 er notert at Kjeld Arvesen i 1841 overdrar bygselen på Neset til sønnen Arve Kjeldsen mot at Kjeld og hans kone fikk opphold på gården. (Datert 19.12.1841)

Kjeld døde der i 1853.

 

 

Gift 29.07.1801 i Siljan kirke,1,[5] med Kirsten Pedersdatter, født 1772 på Kvisla i Siljan,[6] (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter), døpt 29.11.1772 i Siljan kirke,6 konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[7] død 18.01.1853 på Neset i Siljan, gravlagt 30.01.1853 på Siljan kirkegård.4

 

Kirsten:

Hun kom fra Kvisla. 

 

Kirsten døde på Neset i 1853.

 

 

 

I.    Arve Kjeldsen, født 1801 på Kvisla i Siljan,[8] døpt 21.06.1801 i Siljan kirke,8 død 1802 på Neset i Siljan,[9] gravlagt 31.10.1802 på Siljan kirkegård.9

      

       Kiel Arvesen Qvislen og Kirsten Pedersdatter - Arve

       Faddere: Maren Olsdtr. Ouestad, Rønnoug Pedersdtr. Qvislen, Peder Pedersen ibid, Ole Arvensen Ouestad, Peder Pedersen Qvislen.

      

       Gravlagt som "Arve Kielsen Næsh 1 aar 16 uger".

      

      

 

II.   Gulich Kjeldsen, født 1803 på Neset i Siljan,[10] døpt 17.03.1803 i Siljan kirke,10 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,[11] død 03.04.1831 på Neset i Siljan, gravlagt 12.05.1831 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Kiel Arvesen Næs og Kirsten Pedersdatter - Gullich

       Faddere: Lene Iversdtr. Moholt, Rønnau Pedersdtr. Qvislen, Lars Arvesen Ouestad, Peder pedersen Qvislen, Lars Pedersen ibid.

      

      

 

III. Ingeborg Kjeldsdatter, født 1805 på Neset i Siljan,[13] døpt 13.01.1805 i Siljan kirke,13 død 1808 på Neset i Siljan,[14] gravlagt 31.07.1808 på Siljan kirkegård.14

      

       Kiel Arvensen Næss og Kirsten Pedersdatter - Ingeborg

       Faddere: Sidsel Olsdtr. Qvislen, Maren Olsdtr. Gurholt, Peder Pedersen Qvislen, Peder Pedersen ibid, Hans Nilsen ibid.

      

       Gravlagt som "Ingebor Kielsd. Næs 3 ½ aar".

      

      

 

IV. NN Kjeldsen, født 1807 på Neset i Siljan, død 1807 på Neset i Siljan, gravlagt 18.01.1807 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Gravlagt som "Kiel Arvesen Næsets dødfødte D.barn".

      

 

 

V.   Nils Kjeldsen, født 1808 på Neset i Siljan,[16] døpt 14.02.1808 i Siljan kirke,16 død 1808 på Neset i Siljan,14 gravlagt 31.07.1808 på Siljan kirkegård.14

      

       Kiel Arvesen Næss og Kirsten Pedersdtr. - Nils

       Faddere: Sidsel Helgesdtr. Eyet, Berthe Olsdtr. Gurholt, Peder Pedersen Qvislen, Søren Johannesen Eyet, Arve Olsen Ouestad.

      

       Gravlagt som "Nils Kielsen Næs ½ aar".

      

      

 

VI. Peder Kjeldsen, født 03.08.1809 på Neset i Siljan,[17] døpt 13.08.1809 i Siljan kirke.17

      

       Kiel Arvesen Næs og Kirsten Pedersdatter - Peder

       Faddere: Maren Nielsdtr. Øksenholdt, Maren Qvislen, Peder og Peder Qvislen, Niels Ouestad.

      

      

      

VII. Arve Kjeldsen, født 10.11.1811 på Neset i Siljan,[18] døpt 29.12.1811 i Siljan kirke,18 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke, død 23.09.1883 på Neset i Siljan, gravlagt 30.09.1883 på Siljan kirkegård.[19]

      

       Kiel Arvesen Næss og Kirsten Pedersdatter - Arve

       Faddere: Siri Rød, Helvig Ouestad, Lars og Niels Ouestad, Søren Eiet.

 

       Han overtok bygselen på Neset i 1841 og hans foreldre tok opphold.

      

       Familien bodde på Neset i 1865.

 

      

       Gift 02.10.1842 i Siljan kirke,[20] med Inger Marie Nilsdatter, født 09.02.1817 på Kvisla i Siljan (datter av Nils Jensen og Elen Hansdatter), døpt 02.03.1817 i Siljan kirke,[21] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[22] død 02.11.1891 på Neset i Siljan, gravlagt 07.11.1891 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Se Neset etter 1814

 

 

 

VIII. Birthe Kjeldsdatter, født 1812 på Neset i Siljan, død 1812 på Neset i Siljan, gravlagt 12.01.1812 på Siljan kirkegård.[24]

      

        Gravlagt som "Kiel Arvesen Næsets hiemmedøbte Pb. Birthe 7 uger".

      

 

 

IX. Birthe Kjeldsdatter, født 25.10.1816 på Neset i Siljan, døpt 23.03.1817 i Siljan kirke.21

      

       Hun må ha vært tvilling med Peder. I kirkeboken er foreldre bekreftet ved begges dåp, men deres fødselsdag er ikke lik. Det står også at hun ble hjemmedøpt 8. oktober 1816. Det var før hun er notert født. De ble nok da ikke døpt samme dag men de må ha blitt født samme dag så her er det en feil et sted.

      

 

 

X.   Peder Kjeldsen, født 20.12.1816 på Neset i Siljan, døpt 19.01.1817 i Siljan kirke,[25] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[26] død 13.05.1892 i Wisconsin i USA.[27]

      

       Han må ha vært tvilling med Birthe. I kirkeboken er foreldre bekreftet ved begges dåp, men deres fødselsdag er ikke lik. De ble nok da ikke døpt samme dag, men de må ha blitt født samme dag så her er det en feil et sted.

      

       Han utvandret til Amerika i 1843.

      

 

       Han giftet seg med Maren Sørine Jensdatter, født 02.08.1823 på Hovet under Gisholt østre i Mælum (datter av Jens Jonsen og Marthe Marie Abrahamsdatter), døpt 26.10.1823 i Solum,[28] død 07.03.1896 i Wisconsin i USA.27

      

       Jens:

       Maren Sørine, foreldre Jens Jonsen og Marte Maria Abrahamsdatter Ø. Gisolteiet.

       Faddere: Karine Arnesdatter Daleiet, Maria Olsdatter Ø. Gisolt, Anders Haukenæs, Søren Hanæseiet, Ole Arnesen Ø. Gisolt.

 

       Maren emigrerte fra Solum i 1847, så de giftet seg i Amerika.

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[4]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 283.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 159.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[19]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 247.

[20]  Øivind Solberg sin database.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 55.

[22]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 147.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 254.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 54.

[26]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 146.

[27]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 175.

[28]  Solumslekt, Solumslekt.