| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I

 


 

 

 

Peder Pedersen f. 1727 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Kirstine Sørensdatter f. 1739 og 2. gang med Marte Nilsdatter f. 1740.

 

 

 

Peder Pedersen, født 1727 på Kvisla i Siljan,[1] døpt 15.04.1727 i Siljan kirke,[2] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke.[3]

Han var sønn av Peder Michelsen og Anne Torsdatter på Kvisla.

 

Peder giftet seg 1. gang i 1765.

 

Trol. 25/8-1765. Copul. 6/10-1765.

Peder Pedersøn Qvitzla med Pigen Kirsten Sørensd. Eyet.

Caut: Søren Jonssøn Moholt, Ole Berentsøn Naphoug.

 

De ble bosatt på Kvisla. Peder bygslet halve Kvisla og feste halve Kvisladalen.

 

Peder Pedersen fikk i 1767 bygsel på 1/2 delen (1 hud 6 skinn) av Kvisla etter hans far Peder Pedersen som avstod bygselen. (Bygselseddel datert 18.04.1767)

 

Peder Pedersen fikk i 1767 feste på 1/2 delen av Kvisladelen (3 skinn) etter hans far som fradøde. (Festeseddel datert 28.08.1767)

 

Trol. 28/7-1767. Cop. 27/9-1767.

Enkemand Peder Pedersen Qvislen og p. Marte Nilsd. Moholt.

Caut: Søren Jonsen Moholt og Nils Hansen Qvislen.

 

Han ble nevnt på Kvisla i 1782:

Qvisle, Gård, Peder Pedersen

 

Han nevnes også på Qvisladalen i 1782:

Qvisledahlen, Gård, Peder Pedersen

 

Bosatt på Kvisla i 1801:

Peder Pedersen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 68 (alder)

Marthe Nilsdatter k 1ste ægteskab Hans kone 67 (alder)

Peder Pedersen m Ugift Deres børn 23 (alder)

Rønnow Pedersdatter k Deres børn 25 (alder)

 

 

(1) Gift 06.10.1765 i Siljan kirke,[4] med Kirsten Sørensdatter, født 1739 på Eidet i Siljan,[5],[6] (datter av Søren Johannesen og Berte Olsdatter), døpt 01.03.1739 i Siljan kirke,6 konfirmert 29.08.1756 i Siljan kirke,[7] død 1766 på Kvisla i Siljan,4 gravlagt 02.11.1766 på Siljan kirkegård.[8]

 

Kirsten:

Hun kom fra Eidet og nevnes som Kirsti/Kirsten Sørensdatter 25 år gammel under skifte etter Anders Olsen Kiste i 1764.

 

Hun døde i barselseng og ble gravlagt sammen med et hjemmedøpt spebarn.

 

Gravlagt som "Kirsten Sørensd., Peder Qvislens kone 27 aar 2 uger, deres hiemmedøbte D.B. Søren".

 

 

(2) Gift 27.09.1767 i Siljan kirke,[9] med Marte Nilsdatter, født 1740 på Moholt i Siljan,[10],[11] (datter av Nils Simensen og Ingeborg Simensdatter), døpt 11.12.1740 i Siljan kirke.11

 

Marte:

Hun kom fra Moholt.

 

 

 

I.    Søren Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Kirsten Sørensdatter) født 1766 på Kvisla i Siljan,8 død 1766 på Kvisla i Siljan,8 gravlagt 02.11.1766 på Siljan kirkegård.8

      

       Gravlagt som "deres hiemmedøbte D.B. Søren".

      

 

 

II.   Peder Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1768 på Kvisla i Siljan,[12] døpt 16.10.1768 i Siljan kirke,12 død 1768 på Kvisla i Siljan,8 gravlagt 01.11.1768 på Siljan kirkegård.8

      

       Peder Pedersen Qvislen og k. Marte Nilsdtr. - Peder

       Faddere: 1.Chirsten Pedersdtr. ibid 2. Birte Hansdtr. ved Værket 3. Søren Jonsen Moholt 4. Anders Nilsen ibid 5. Christen Rejersen Schoutved.

      

       Gravlagt som "Peder Peders. Qvislen 2 uger".

      

      

 

III. Peder Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1770 på Kvisla i Siljan,[13] død 1770 på Kvisla i Siljan,[14] gravlagt 21.01.1770 på Siljan kirkegård.14

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1770 "Peder Qvislens k. efter hiemmedøpt D. B. Peder introduseret."

      

       Gravlagt som " Peder Qvislens hiemmedøbte D.B. Peder 6 dager".

      

 

 

IV. NN Pedersdatter (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1771 på Kvisla i Siljan,[15] død 1771 på Kvisla i Siljan,15 gravlagt 29.03.1771 på Siljan kirkegård.14

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1771 "Peder Pedersen Qvislens k. efter dødfødt P. Barn introduseret".

      

       Gravlagt som "Peder Qvislens dødfødte P.B.".

      

 

 

V.   Kirsten Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1772 på Kvisla i Siljan,[16] døpt 29.11.1772 i Siljan kirke,16 konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke,[17] død 18.01.1853 på Neset i Siljan, gravlagt 30.01.1853 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Peder Pedersen Qvislen og k. Marte Nilsdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Anne Jonsdtr. Qvislen 3. Nils Hansen ibid 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Anders Pedersen Daapen.

      

       Konfirmert som "Kisti Pedersdatter Qvislen 17".

 

       De nevnes på Kvisla i 1801, men fra 1803 nevnes de på Neset.

      

      

       Gift 29.07.1801 i Siljan kirke,[19],9 med Kjeld Arvesen, født 1764 på Austad i Siljan,19 (sønn av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 04.11.1764 i Siljan kirke,[20] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[21] død 02.02.1853 på Neset i Siljan, gravlagt 20.02.1853 på Siljan kirkegård.18

      

       Se Neset

 

 

      

VI. Rønnaug Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1775 på Kvisla i Siljan,[22] døpt 05.03.1775 i Siljan kirke,22 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,[23] død 26.06.1847 på Gurholt i Siljan, gravlagt 18.07.1847 på Siljan kirkegård.[24]

      

       Peder Pedersen Qvislen og k. Marta Nilsdtr. - Rønnou

       Faddere: 1. Anne Andersdtr. Rødningen 2. Marta Rejersdtr. Schougtved 3. Ole Sørensen Eyet 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Christen Berentsen Qvislen.

      

       Konfirmert som "Rønnou Pedersdatter Qvislen 16".

      

       Bosatt ugift hos foreldrene på Kvisla i 1801.

 

      

       Gift 18.09.1803 i Siljan kirke,9 med Arne Knudsen, født 1776 på Gurholt i Siljan,[25] (sønn av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter), døpt 17.03.1776 i Siljan kirke,25 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,23 død 26.07.1822 på Gurholt i Siljan, gravlagt 02.08.1822 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Se Gurholt

 

 

      

VII. Peder Pedersen, (sønn av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1777 på Kvisla i Siljan,[27] døpt 30.11.1777 i Siljan kirke,27 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[28] død 03.11.1829 på Kvisla i Siljan, gravlagt 01.01.1830 på Siljan kirkegård.

 

       Peder Pedersen Qvislen og k. Marte Nilsdtr. - Peder

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Kisten Halvorsdtr. ibid 3. Nils Hansen Qvislen 4. Helge Jørgensen Moholt 5. Anders Nilsen Rødningen.

      

       Konfirmert som "Peder Pedersen Qvislen 16".

      

       Bosatt ugift hos foreldrene på Kvisla i 1801.

 

 

       (1) Gift 29.09.1804 i Hedrum,[29] med Inger Paulsdatter, født 1780 på Holm i Hedrum,[30] (datter av Paul Olsen og Anne Rasmusdatter), død 1805 på Holm i Hedrum,31 gravlagt 21.05.1805 i Hedrum.[31]

      

 

       (2) Forlovet 02.05.1806 i Lardal i Vestfold,[32],[33] gift 24.07.1806 i Lardal i Vestfold, med Maren Halvorsdatter, født 1790 på Nedre Lofstad i Styrvold,29 (datter av Halvor Jensen og Berit Andersdatter), død 1809 på Kvisla i Siljan,[34] gravlagt 11.01.1809 på Siljan kirkegård.31

 

      

       (3) Gift 02.07.1809 i Lardal i Vestfold,[35] med Maren Berntsdatter, født 1787 på Steinsholt Mellom i Lardal,[36] (datter av Bernt Halvorsen og Birte Gundersdatter), død 06.11.1839 på Kvisla i Siljan, gravlagt 19.01.1840 på Siljan kirkegård

 

        Se Kvisla denne gården

 

 

    

 

VIII. Ingeborg Pedersdatter, (datter av Peder Pedersen og Marte Nilsdatter) født 1780 på Kvisla i Siljan,[37] døpt 19.03.1780 i Siljan kirke,34 død 1784 på Kvisla i Siljan,[38] gravlagt 01.02.1784 på Siljan kirkegård.35

      

       Peder Pedersen Qvislen og k. Marta Nilsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. Moholt 2. Marta Isachsdtr. Næs 3. Helge Jørgensen Moholt 4. Ole Sørensen Eyet 5. Anders Nilsen Rødningen.

      

       Gravlagt som "Ingebor Pedersd. Qvislen 4 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 29.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 30.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[9]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 10.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 64.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[19]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[24]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 281.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[29]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 366-367.

[30]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 581.

[31]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 382-383.

[32]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 782.

[33]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 142.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[35]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 147.

[36]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 831.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.